Подаровані видання за лютий 2013 року

Від Сєдих Юрія Івановича, члена Національної Спілки журналістів України, почесного члена ТНТСБ, Президента товариства “Україна — Болгарія”

Шекспір В. Сонети/ Пер. З англ. Пилипенка Г.П. – К.: СПД Сєдих Ю.І., “Фенікс”, 2007. – 320 с., – англ., укр., рос.

Шекспір уже чотири століття приваблює читачів і поетів своєю вічною таємницею, своїм генієм, величчю слова. Його важко перекладати, так як переклад не може зрівнятися з глибиною шекспірівської думки, його інтонацією. І тим не менш, незважаючи на численні переклади, поети знову і знову пробують доторкнутися до високої поезії, до шекспірівської енергетиці та його безкінечного трагізму.

Таку спробу зробив і Георгій Пилипенко – і захопився цією роботою. Він перевів усі 154 шекспірівських сонета на російську та українську мови. Повна їхня версія була видана в 2004 році українською мовою, а в 2005 році в київському виданні «Перун» вперше в Україні вийшло тримовне видання поезії Шекспіра.

Від інститута проблем сучасного мистецтва НАМ України

Український театр ХХ століття: Антологія вистав. – К.: Фенікс, 2012. – 944 с.: іл.

Фундаментальне видання “Український театр ХХ століття: Антологія вистав” доповнює і деяким чином продовжує “Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ ст.”, підготовлені відділом театру та музичної культури ІПСМ НАМ України (К., 2006). Праця є безпрецедентним за формою та обсягом представленого матеріалу зібранням театрознавчих “портретів”, вистав театрів України ХХ — початку ХХІ ст.

Розраховане на широке коло читачів від спеціалістів з фаху до всіх тих, кого цікавить історія театру та сучасна театральна практика в Україні. Воно також придатне для використання в якості навчального посібника з курсу історії вітчизняного сценічного мистецтва у спеціалізованих вузах.

Від Лимана Ігоря Ігоровича, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії України, заслуженого працівника освіти України та Константінової Вікторії Миколаївни, доктора історичних наук, професора кафедри історії України Бердянського державного університету

Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок. – Запоріжжя: А.А. Тандем, 2011. – 376 с., іл.

Книга присвячена науковій школі з дослідження історії Південної України ХVIII — ХХ ст. професора Анатолія Васильовича Бойка, інституційними “стрижнями” якої були і залишаються Запорізьке відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Запорізьке наукове товариство імені Я. Новицького та кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін Запорізького національного університету.

Для науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами історіографії, джерелознавства, історії України.

Бердянський (Осипенківський) державний педагогічний інститут (1953 — 1991 роки): Матеріали з історії Бердянського державного педагогічного університету. Том V. – Донецьк: ЛАНДОН -ХХI, 2012. – 638 с.

Книга є продовженням археографічних видань: “Бердянська чоловіча гімназія (остання третина ХIХ століття). Том I, “Бердянська чоловіча гімназія (1901 — 1919 роки). Том II, “Бердянські педагогічні курси та педагогічний технікум (1920 — 1935 роки). Том III, “Бердянський інститут соціального виховання. Педагогічний інститут. Учительський інститут (1932 — 1953 роки). Том IV.

Том вміщує представницький комплекс неопублікованих раніше джерел, що охоплюють період з вересня 1953 р., коли Осипенківський державний учительський інститут згідно із наказом Міністерства освіти УРСР був реорганізований у державний педагогічний інститут, і до серпня 1991 року, коли було підписано Акт проголошення незалежності України.

Видання пропонується науковцям, освітянам, студентам, школярам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться історією України, історією освіти, мікроісторією тощо.

Історична освіта в Бердянську: від чоловічої гімназії до соціально-гуманітарного факультету БДПУ. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – 254 с.

У археографічному виданні публікується комплекс джерел, що стосуються становлення та розвитку історичної освіти Бердянській чоловічій гімназії, Бердянській педагогічній школі, Бердянських педагогічних курсах і педагогічному технікумі, Бердянському інституті соціального виховання, Бердянському державному педагогічному інституті, Бердянському (Осипенківському) державному учительський інституті, Осипенківському (Бердянському) державному педагогічному інституті, Бердянському державному педагогічному університеті.

Розраховано на широке коло читачів — науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України, історією освіти, джерелознавством, мікроісторією тощо.

Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції (матеріали історико-археографічних експедицій Північним Приазов’ям). – К., 2012. – 416 с.

Книга надрукована за рішенням вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

У книзі публікується 161 записане студентами та аспірантами БДПУ усноісторичне інтерв’ю, що стосується різноманітних аспектів сприйняття урбанізаційних процесів селянством Північного Приазов’я.

Археографічне видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історичною урбаністикою, усною історією, історією повсякденності, мікроісторією тощо.

Видання книги здійснено в рамках проекту “Образи міст Півдня очима українського населення: специфіка сприйняття українством “неукраїнського міського простору” регіону 1861 — 1933 рр. (за матеріалами усноісторичних експедицій і писемних джерел)”, підтриманого дослідницькою дотацією Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Вічний фонд ім. Д-ра Івана Іванцева та Мирослави-Мисько Іванців та Вічний фонд ім. Тимофія та Євгенії Таборовських).

Трансформації релігійності в умовах полікультурного регіону (матеріали археографічних експедицій Північним Приазов’ям). – Запоріжжя: А.А. Тандем, 2011. – 360 с.

У книзі публікується усний історичний наратив, записаний археографічними експедиціями Бердянського державного педагогічного університету.

Розраховано на широке коло читачів — науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться “живою історією”, мікроісторією, проблемами міжконфесійних стосунків, синкретизму, взаємопроникнення культур, обрядовість, духовними традиціями, ментальністю населення України.