Подаровані видання за грудень 2012 року

Від Архангельського Олександра Дмитровича

Архангельський О.Д. П’ята пора року. Вірші. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 112 с.

“П’ята пора року” – перша книга поезії Олександра Архангельського, який заявив про себе раніше як майстерний перекладач. Його стилю властиві ліризм, музикальність, філософічність, психологізм. Скупим та точним штрихом виписані зримі картини природи, за якими пізнається силует людини з його перепадами почуттів та настроїв, притаманних кожному.

Від Кіровоградського видавництва “Імекс-ЛТД”

Кіровоградщина. Історія рідного краю: Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів Кіровоградської області. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 303 с.: іл.

Навчальний посібник є першим регіональним виданням, яке висвітлює історію нинішньої Кіровоградської області від найдавніших часів до проголошення незалежності України. Виклад матеріалу грунтується на новітніх наукових дослідженнях. Залучені документальні матеріали з фондів архівів та музеїв. Текст супроводжується ілюстраціями, мапами, схемами, фото. Методичний апарат містить завдання і запитання для самоперевірки, творчі завдання, різноманітні додатки, рекомендовану літературу для поглибленого вивчення окремих питань.

Навчальний матеріал посібника сприятиме формуванню в учнів почуття гордості за свою малу батьківщину, усвідомлення того, що історія сучасної Кіровоградщини є частиною загальноукраїнської та європейської історії.

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. 200 лет. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2012. – 368 с; ил..

Книга повествует об истории и современности Кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы города Кировограда. Читатель имеет возможность ознакомиться с историческими событиями 200-летней давности, с тем как жила православная община собора в ХІХ веке, в период богоборческого режима ХХ века, и известными духовными личностями этого времени. Также в книге содержится информация о современной жизни Кафедрального собора и его священнослужителях.

Издания содержит уникальные материалы и фотографии (в том числе коллекционные), освещающие жизнь храма в разные исторические времена. В приложении впервые публикуются фотографии всех икон из внутренней росписи собора.

Театр як Доля: Іван Тобілевич (Карпенко-Карий). – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 366 с.: іл. (сер. “Єлисаветградське коло”)

Погляди на драматурга, що зібрані в цій книжці, були висловлені у різні часи, в різних державах, в різних соціальних і психологічних обставинах. Майже століття образи і образ Івана Карпенка-Карого не давали спокою людям, що переймались українською справою, працювали й працюють на ниві високої культури, де немає ворожнечі, але є прагнення досягти істини, є потреба долати конфлікти не ціною “купівлі-продажу ідеалів”, а ціною творчого культу усталених людських цінностей.

Крайносвіт Ніна Іванівна. Сонце в рідному вікні. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 228с.

Вірші, представлені у цій книзі, писались не для друку. Це своєрідний щоденник життя людського, що містить сповіді і роздуми, спогади про минуле і мрії про майбутнє, це біль небайдужого, чутливого серця і захоплення красою навколишнього світу. Це твори про природу, неповторну красу земного світу, про ненависть і любов, одвічну боротьбу добра і зла. Автор порушує гострі проблеми сьогодення, роздумує про призначення людини на землі. Книга розрахована на широке коло читачів.

Лендрі, Чарльз, Хаймс, Джонатан. Індекс креативності міста: вимірювання пульсу міст; Пер. з англ. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 64 с.

Це — третя з серії коротких публікацій, які допомагають нам по-новому поглянути на розвиток міст. “Індекс креативності міста: вимірювання пульсу міст” розглядає місто як комплекс, з точки зору креативних можливостей та потенціалу. З гарними показниками у цих сферах легше досягти стратегічних цілей та впроваджувати інновації.
Міста хочуть знати, як у них йдуть справи, тому їх оцінювання набирає популярності. Ми живемо у світі вимірювань. Світ захоплюється вимірюванням всього за довжиною, об’ємом, дохідністю, розміром, потужністю та іншими показниками. Вимірюється багатство та бідність, рівень щастя та пригніченості, вимірюється цілі громади, економіки, а зараз — навіть міста. Читачі дізнаються, хто займає перші, а хто останні місця, і саме рейтинги дозволяють нам визначити наше місце по відношенню до інших міст.

Боков Віктор Михайлович. Розмірна обробка електричною дугою кувальних штампів: Монографія. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 178 с.

У монографії розглянуто наукові основи процесу розмірної обробки електричною дугою кувальних штампів. Описано фізичні закономірності процесу та наведено результати дослідження його технологічних характеристик. Запропоновано високоефективні способи та розроблено новітні технології формоутворення фасонних порожнин. Показано принципи проектування технологічного оснащення та обладнання.

Для фахівців машинобудівельного профілю, зокрема для інженерно-технічних робітників, науковців, аспірантів та студентів.

Від Шовкошитного Володимира Федоровича, українського письменника, доктора філософії, народного депутата України І скликання

Шовкошитний Володимир Федорович. Кров — свята: історичний роман у двох книгах. – Київ, “Український пріоритет”, 2012. – 480 с.

Нова книга знаного українського письменника Володимира Шовкошитного — це дві початкові частини трилогії про путь і вибір України й українців у жахітті ХХ століття. Книга перша — це доповнений варіант відомого роману “Хресна путь”, в якому весь український світ вміщується в знекровленому голодомором селі Пологи. Долі героїв розходяться в часі й просторі, перетинаються з долями видатних людей, зокрема, Василя Стуса, та нездоланна сила крові, сила тяжіння рідного краю зав’язує в тугий вузол їхні земні паралелі, отож кожен долає свою хресну путь на голгофу України.

Друга книга дилогії — гостросюжетний роман “Білий кречет” – охоплює події 1937-1943 років на Поділлі, Волині й Галичині, війну, тоталітарних імперій та боротьбу УПА з ними.
Книга для широкого колу читачів.

Шовкошитний Володимир Федорович. Торкнутися небес. – К.: Ярославів Вал, 2010. – 220 с.

Ім’я Володимира Шовкошитного, чорнобильця, народного депутата, політика — добре відоме українцям. Його називають лицарем без страху і відступництва, таким він залишається і в творчості. Вірші поета Володимира Шовкошитного вражають глибиною емоційно-психологічної напруги, силою духовних і моральних випробувань, людяністю, підтвердженою щирою дружбою, любовною чуттєвістю. Ліричне “я” поета наповнене тою сконцентрованою чоловічою енергетикою, яка підносить людське серце, і в трагічному, і в оптимістичному сприйнятті світу не дає йому збайдужіти. Справа не лише у високій магії слова, а й у вивіреності позиції, актуальності проблематики, гострій до болю перейнятості долею людини і батьківщини.

Шовкошитний Володимир Федорович. Герої народжуються на могилах героїв. – К.: Український пріоритет, 2012. – 48 с.

“Герої народжуються на могилах героїв” книга дещо трагічного змісту, адже висвітлює нескорену боротьбу творчої інтелігенції за волю України. З’явилася вона з під пера В. Шовкошитного після його участі в перепохованні Василя Стуса, Олекси Тихого та Юрія Литвина. В повісті описано відчуття та переживання автора пов’язані з поверненням видатних українців на Батьківщину. До книги також увійшли деякі з віршів громадського спрямування митця, зокрема: “Вставай, Українцю!”, “Боже, дай Україні волю!”, “Воля і честь”.

Бондаренко Станіслав. Нічна розмова з Європою, або Таємниці наших літер: Поема-кліп. – К.: Український пріоритет, 2012. – 80 с.: іл.

Нічна розмова з Європою” – це суб’єктивно осмислена історія співбуття Європи й України та пошук аргументів для обгрунтування спів-присутності України на континенті — передусім у культурно-духовному вимірі. Це чуттєво-інтелектуальне запрошення до таємниць сенсу-семантики наших слів і літер, до осмислення ідей видатних європейців, таких, як філософи-кияни М. Бердяєв та Л. Шестов, що допомогли Європі “народити Кафку, Сартра й Камю” і стали головними ідеологами екзистенціалізму. Важливим для автора є й те, щоб “між собою зналась рідня поетична”, бо поети — Стус і Рільке, Плужник і Лорка та їхні побратими — совість своїх націй і людства, найнадійніші провідники до спільної істини.

“Нічна розмова…” – це ще зізнання в любові та спроба “покаянно випити” з Європою за майбутнє зближення й розуміння того, що “Back in the USSR” нам дорівнює смерті в дурмані” – хай те “Повернення до СРСР” залишиться лиш як пісня “Бітлз”, а не загрозливою перспективою.

Бардаш Ольга Дмитрівна. Російське самодержавство та суспільно-культурне життя в Україні на початку ХХ століття (1900-1917 рр.). – К.: Український пріоритет, 2011. – 208 с.

У монографії досліджується суспільно-культурне життя в Україні на початку ХХ ст., політика російського самодержавства та її вплив на соціально-економічний, політичний і духовний розвиток українського народу. Розкрито репресивний характер політики царизму щодо діяльності українських політичних партій, представників українського національного руху, розглянуто процес русифікації царизмом українців, нищення української мови. Здійснено аналіз освітньої політики самодержавства в Україні, показано переслідування імперською владою літературних і мистецьких кадрів, що перешкоджало розвитку української культури — однієї з найважливіших передумов становлення й подальшого розвитку нації.