Подаровані видання за червень 2012 року

Від Панченка Володимира Євгеновича — нашого земляка, віце-президента з навчальної роботи Національного університету “Києво-Могилянська академія”, доктора філологічних наук, професора, автора понад 300 наукових робіт, Члена редколегій часописів “Вітчизна”, “Слово і час”, “Хроніка-2000”, Члена експертної ради ВАК (1999-2005), Голови комісії МОН щодо присвоєння міністерських грифів підручникам з української літератури для загальноосвітніх шкіл, Голови конкурсної комісії МОН на кращі шкільні підручники з української літератури, Члена Президії Національної Спілки письменників України, члена координаційної наукової ради з літературознавства (НАНУ)

Соломонова Червона Зірка. – Упор. та редакція: Лесь Белей. – К.: Темпора, 2012. – 490 с.

Проект “Соломонова Червона Зірка” ставив собі мету змалювати портрет сучасної України — всіх її регіонів. Українські майстри слова описували свої “малі батьківщини: ландшафти, мешканців, традиції, стереотипи, менталітет і те, що збереглося з минувшини. Книга розрахована на україністів, істориків, мандрівників, усіх, кого зацікавить запропонована тематика.

Есе розташовані у тому ж порядку, у якому сонце “читає” нашу країну: зі сходу на захід. Проект навмисне оминув своєю увагою Київ, оскільки це місто варте окремої книжки і його невивченість має більш культурологічний характер, аніж просто топографічний.

Есе у цьому проекті — радше ескізи, кожний з них можна розвинути в окрему книжку. Сподіваємося, що ця антологія хоча би окреслить найяскравіші промені “Соломонової Червоної Зірки”, якою і є Україна на 20-му році незалежності.

Від автора Гайденка Олега Миколайовича — кандидата технічних наук, старшого наукового співробітника, доктора філософії в технічних науках, завідувача лабораторії маркетингу, економічного аналізу та захисту інтелектуальної власності Кіровоградського інституту агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

Голуб Г. А., Гайденко О. М., Кепко О. І. Інженерія виробництва гливи: Монографія. — Кіровоград: СПД ФО Лисенко В.Ф., 2012. – 448 с.

У монографії наведено основні принципи біологічної конверсії органічної сировини агроценозів у штучних умовах із виробництвом їстівних грибів, висвітлені наукові основи створення технічних засобів для агропромислового виробництва субстратів та грибів гливи. Значна увага приділена особливостям роботи технічних засобів та їх робочих органів, теоретичним основам їх розрахунку, застосуванню замкнутої системи опалення і вентиляції на основі теоретичних і експериментальних досліджень теплообмінних та газообмінних процесів в замкнутій системі вентиляції. У роботі використані результати власних досліджень, а також результати досліджень українських та зарубіжних вчених.

Монографія призначена для наукових співробітників, аспірантів, конструкторів сільськогосподарської техніки, студентів та фахівців сільського господарства.

Від автора-земляка Кердіваренка Олександра Федоровича — члена Національної спілки письменників України, заслуженого журналіста України, лауреата літературної премії імені Є. Маланюка

Кердіваренко Олександр Федорович. Самі собі в своїй господі: Побачене. Почуте. Пережите. – Кіровоград: “Степ”, 2011. – 222 с.

Ця книга — про наше життя-буття у небайдужому сприйнятті. У ній — болісні відгуки на події, явища сумного нашого існування в умовах набуття (якщо цей процес взагалі відбувається) того суспільного, економічного, політичного, духовного, морального, демографічного статусу, який дасть нам право сказати, що ми, за автором обраним висловом, вже САМІ СОБІ В СВОЇЙ ГОСПОДІ.

Від автора нашого земляка заслуженого журналіста України, мистецтвознавця Куманського Броніслава Петровича

Куманський Броніслав Петрович. Соло на валторні. Повість. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 96 с.

Повість розповідає про життя українського містечка шістдесятих-вісімдесятих років минулого століття. Її головний герой — Пендель — особистість колоритна і по-своєму приваблива. Його оточують не менш цікаві персонажі і супроводжують історії, читаючи про які неможливо не посміхнутися. А часом і глибоко задуматися.

Від поетеси нашої землячки Копійки Ольги Василівни

Копійка Ольга Василівна. А пам’ять не спить… – Кременчук: Про-Графіка, 2012 — 76 с., фото.

Четверта збірка поезії О.В. Копійки “А пам’ять не спить…” – віршований твір, який був написаний на основі архівних матеріалів, тобто має історичну цінність. Автором були досліджені факти біографії сім’ї Толстих, які проживали в Одесі та Онуфріївці, були справжніми патріотами та меценатами. Читачам представлені фото членів сім’ї та краєвиди Онуфріївського дендропарку.

Від викладача Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ковалькова Олександра Леонідовича

Збірник документів з нової історії країн Азії та Африки: Навчально-методичне видання /Упоряд.: О. Ковальков, В. Філоретов. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”,2012. – 344 с.

Збірник містить джерела і документи, котрі висвітлюють різні аспекти суспільно-політичного та культурно-ідеологічного розвитку країн Сходу в новий час. Особлива увага приділена процесові виникнення колоніальної системи, формам і розвитку антиколоніального та національного-визвольного руху в країнах Азії та Африки. Структура збірника відповідає навчальній програмі курсу “Нова історія країн Азії та Африки”.

Для викладачів, студентів, вчителів, усіх, хто цікавиться історією східних цивілізацій.

Від Філєра Залмена Юхимовича — професора кафедри прикладної математики, статистики та економіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Доктора технічних наук. Відмінника освіти України. Заслуженого працівника освіти України

Науково-освітній потенціал України. Кн. 2 /авт-упоряд. Л.М. Гаврилюк. – К.: ТОВ “Український рейтинг”, 2012. – 288 с.; ілюстр.

“Науково-освітній потенціал України” – книга про науку та освіту — неосяжний всесвіт, таємниці якого відкриваються завдяки здобуткам наукової та освітянської еліти нашої країни. Це — люди, які покликані перетворити Україну на розвинуту європейську державу. Завдяки їхній невтомній праці здобуваються нові знання, розширюються обрії інформаційних просторів, створюються і запроваджуються нові технології, що є основою нашого економічного зростання.

Видання має два розділи: “Наукові установи, навчальні заклади” та “Відомі імена в освіті і науці”.

Від Гайди Лариси Анатоліївни — завідуючої навчально-методичним кабінетом Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського та Тупчієнка Миколи Петровича — старшого викладача кафедри гуманітарних наук та документознавства Кіровоградського національного технічного університету

З глибини віків. Збірка нарисів та статей з археології Кіровоградщини. – вип. 1 / Матеріали IV обласних краєзнавчих Куценківських читань, 15 лютого 2011 року. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2012. – 128 с.

Видання містить матеріали IV обласних краєзнавчих Куценківських читань, які відбулись 15 лютого 2011 року в Кіровоградському літературно-меморіальному музеї імені І.К. Карпенка-Карого.

Мета читань — увічнення пам’яті Леоніда Куценка, популяризація його дослідницьких ідей, залучення науковців, педагогів, співробітників музеїв, студентів та учнівської молоді до вивчення, дослідження і збереження історико-культурної спадщини давньої історії краю.

До збірки увійшли нариси краєзнавців з історії дослідження археологічних пам’яток районів області, пам’яткоохоронні проекти, матеріали розкопок різних років, біографічні відомості про дослідників давньої історії та музеєзнавчі студії.
Книга розрахована на широке коло читачів, яке цікавиться стародавнім минулим Кіровоградщини.

CD Диск
Археологія Кіровоградщини

Погляд у минуле: нариси з археології Кіровоградщини Миколи Тупчієнка.

Грунтовна праця є результатом багаторічної роботи науковця, археолога, який проводив розкопки на території фортеці св. Єлизавети, області та поза її межами. На сьогодні Микола Тупчієнко є безперечним авторитетом у сфері археології.

Диск є ексклюзивним дослідженням, що буде корисним краєзнавцям, історикам, студентам й усіх , хто цікавиться історією та культурою рідного краю.

Зміст:
1. Вступ. Історія археологічних досліджень Кіровоградщини .
2. Палеоліт та його пам’ятки.
3. Неоліт Кіровоградщини.
4. Неоліт Кіровоградщини. Продовження.
5. Пам’ятки енеоліту. Трипільська культура на Кіровоградщині.
6. Доба енеоліту. Поховання в кам’яних ящиках.
7. Доба бронзи. Давній календар.
8. Доба бронзи. Модельовані черепа.
9. Доба пізньої бронзи. “Кіммерійські” казани.
10. Скіфська культура. Антропоморфні стели.
11. Скіфська культура. Символіка звіриного стилю.
12. Доба середньовіччя. Поховальний обряд угрів.
BONUS: Розкопки кургану в Петрівському районі.

Від ПП “Видавництва Валерія Падяка”, м. Ужгород

Енциклопедія історії та культури карпатських русинів. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2010. – 856 с. + ХХХІІ с.: іл., у т. ч. 32 кольор. Вклейки + карти.

Дане видання є першою енциклопедією, присвяченою історичному минулому та культурі карпаторусинів усіх країн, де вони мешкають. Вона повинна служити дослідницьким інструментом для фахівців з карпаторусинських досліджень, а також для ознайомлення широкого загалу з одним із багатьох народів Центральної та Східної Європи. Енциклопедія також може бути дороговказом для осіб, що бажають отримати докладну інформацію про історію східних регіонів Австро-Угорської монархії та різних держав, що прийшли їй на зміну, правлячи карпатським регіоном в 20 ст.: Чехословаччини, Словаччини, Польщі, Угорщини, Радянського Союзу та України.

Сподіваємося, що книга служитиме корисним дороговказом кожному, хто цікавиться багатим спадком карпаторусинської історії та культури.

Від Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Кузнєцов Марат Амірович, Бабарикіна Ірина В’ячеславівна. Шкільні страхи: Види, умови прояву та шляхи подолання: Монографія. – Харків: ХНПУ, 2012. – 227 с.

У монографії розкривається психолого-педагогічний аспект проблем переживання страхів школярами в умовах навчальної діяльності. Розглянуті вікова динаміка, структура та види шкільних страхів. Наводяться результати апробації розвивально-корекційної програми, спрямованої на подолання шкільних страхів у молодших школярів і підлітків.

Для вчителів, викладачів психології і педагогіки вищих учбових закладів, аспірантів, студентів.

От РОССОТРУДНИЧЕСТВА, г. Москва

Деревянное зодчество Руси: Деревянные крепости. Жилищное строительство. Храмы и церкви. Народное искусство. – Москва: Белый город, 2004. – 47 с.; илюстр.

С давних времен Русь славилась лесами – лес занимал особое место в жизни русского человека: он кормил, одевал и согревал не одно поколение славян. Поэтому неудивительно, что наибольшее распространение на Руси приобрели деревянные постройки.

Искусство деревянного зодчества передавалось из поколения в поколение, век от веку совершенствуя мастерство русских плотников. Мастера по дереву с нехитрым инструментом ходили по русской земле — вставали в городах и селах крепкие дома, дивные храмы и сказочно красивые терема.

Эта книга предлагает вниманию читателя иллюстрации объединяющие воедино красоту и неповторимость ансамблей русского деревянного зодчества. Надеемся, что книга подарит немало приятных впечатлений, и что читатель по достоинству оценит мастерство и смелость древних зодчих.