Подаровані видання за травень 2012 року

Від Кіровоградського видавництва “Імекс-ЛТД”

Кіровоградщина. Ми — українці. Фотоальбом. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 120 с.: іл. – Текст укр., рос. та англ. Мовами.

Здавалось би до сотні світлин місцевих фотохудожників, зібрані в альбом — і все. Але ні! Кожне фото, назва, композиція, хронологія — як глибокий філософський, мистецький твір, в якому дух, самосвідомість, сучасне життя, але з глибоким корінням. Альбом пронизаний світлом, великим позитивом і є яскравим прикладом високих патріотичних цінностей. А іще — якісний сучасний приклад красивої, європейської книжки.

Чернишенко, Ірина Анатоліївна. Михайло Завадський — педагог, громадянин, сенатор. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 132 с.: іл. (сер. “Єлисаветградське коло”).

Книга Ірини Чернишенко — це перша на часі докладна розповідь про життя та ідеї видатного педагога і громадського діяча Михайла Ромуловича Завадського (1848-1926). Його натхненна праця уособлює краще в житті славетної Єлисаветградської реальної школи кінця ХІХ століття. Згодом, у ХХ столітті, вже як сенатор та законодавець, попри різні випробування долі він і серцем, і розумом залишався ВЧЕНИМ, УЧИТЕЛЕМ, ГУМАНІСТОМ.

Воспоминания врача Натана Ширмана. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2011. – 234с.: ил. (сер. «Єлисаветградське коло”).

Быть самим собой, говорить миру: «Я — Еврей», «Я — Украинец», «Я — русский», ценить Знание и Мастеровитость, быть тружеником Просвещения, любить Книгу… Как это трудно, но как это важно! Не революции спасают мир от гибели, а честный и упорный труд. С этим убеждением жил на Земле интересный обыкновенный человек Натан Исаакович Ширман (1869-1944) — врач и учитель. В годы страшной войны далеко от своего родного Елисаветграда-Зиновьевска- Кирово-Кировограда в древнем городе Рязани он не дописал свою «биографию для дочери», которую мы лишь ныне — в другой стране, в другом веке — публикуем полностью, дополнив его собственный рассказ «о времени и о себе» страницами из рукописи удивительной Марии Сергеевны Плахотиной (1908-1998).

В ім’я України: Василь Нікітін: листи, статті, спогади. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 106 с.: іл. (сер. “Єлисаветградське коло”).

До збірки увійшли архівні, мемуарні, епістолярні, газетні джерела, які розкривають сторінки життєвого шляху та подвижницької українофільської діяльності окружного судді, нотаріуса, першого голови єлисаветградської “Просвіти”, вчителя, репресованого в сталінські часи В.О. Нікітіна. Також вміщено окремі дані з біографій його дітей, зокрема Фауста (лауреата Держпремії СРСР) та Юрія (актора студії О. Довженка, репресованого).

Полиновий мед. Євген Маланюк, Олександр Семененко, Кирило Емануель: поезії — спогади — листи — світлини. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 210 с.: іл. (сер. “Єлисаветградське коло”).

Є. Маланюк, О. Семененко, К. Емануель — поет, правник, воїн. Три долі, три непересічні особистості на тлі історії ХХ століття та досягнень і падінь людини-творця. Їх єднала трагедія вигнанців з Рідної Землі, любов до свого народу, дієва пам’ять про минуле, шана до прадідів, дідів та батьків, віра в майбутнє України. Жив цим і дослідник нашої культури Леонід Васильович Куценко (1953-2006) — збирав по світах архіви наших земляків, повертав Батьківщині її кращих синів. Відлунням буття поряд із нами його небайдужого серця і є ця книга.

Генерал Александр Самсонов: возвращение: материалы к биографии. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2011. – 196 с.: ил. (сер. “Єлисаветградське коло”).

Книга рассказывает о личности А.В. Самсонова (1859-1914) — выдающегося военного и государственного деятеля конца XIX – начала ХХ века. На ее страницах впервые представлены материалы, ныне являющиеся библиографической редкостью, а также документы, воспоминания современников и свидетельства земляков генерала, которые прежде не публиковались и находятся в фондах государственных архивов и частных собраниях как России, так и Украины.

Василенко, Анатолий Свиридович. Любовь наша, Отечество! Барковские, Прохоровы и Соколовы-Бородкины в истории и памяти. – Кировоград: Имэкс-ЛТД, 2011. – 202с.: ил. (сер. “Єлисаветградське коло”).

Книга Анатолия Василенко возвращает из забвения труды и дни, мечты и стремления представителей несколько поколений в прошлом знаменитых фамилий — Барковских, Прохоровых, Соколовых-Бородкиных. Они воплощали собой деловую активность провинции, столицы, империи. Умея зарабатывать, щедро тратили значительные средства на просвещение и благотворительность, ибо веровали: «Не хлебом единым жив человек!»

Книга Йосипа Поліщука (1940-1943). – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. – 278 с.: іл. (сер. “Єлисаветградське коло”).

“Книга Йосипа Поліщука (1940-1943)” – важливий і чесний історичний документ, непересічний літературний твір, що вперше, з часу написання, виходить друком у повному обсязі. За рукописом текст готували в 2003-2011 роках Василь Бондар і Олександр Чуднов. Публікація ж відбувається з нагоди 70-ї річниці від дня початку Великої Вітчизняної війни, що безжалісно нищила мрії цілих поколінь наших співвітчизників. Але вони вірили — час подарує їм вічність, бо наступники житимуть з переконанням.

Савицька, Надія Артемівна. Музика весни у піснях Павла Гарбара. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 40 с.

Пробуджені музикою композитора Павла Гарбара, заспівали весняною повінню рядки поезії Надії Савицької, а шанувальникам української пісні подарована нова поетично-пісенна збірка. Цей пісенний збірник невеличкий, але він ліричний, мелодійний, щирий за змістом і близький серцю. Кожне слово має, своє музичне звучання, і від цього музика і вірш ніби стали одним цілим, бо поезія — це музика, виражена в словах, а музика — поезія, відтворена у звуках.

Від автора Станіслава Андрійовича Коляди, м. Новоукраїнка

Коляда, Станіслав Андрійович. Первоцвіти мого життя. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2012. – 236 с.

Вірші нашого земляка Станіслава Коляди захоплюють і підкорюють душу і серце з першого ж знайомства, вражають глибиною думки і простотою викладу, душевною щирістю і щедрістю. Вони приваблюють і дорослих, і молодь, бо несуть загальнолюдські поняття добра і справедливості, поєднання особистого і суспільного. Четверта збірка “Первоцвіти мого життя” – це гостре відчуття поетом сучасності і щемливі спогади минулого, де безліч вражень життя, що формували основу його духу. Автор присвячує її дітям війни. Щоб пізнати поета, радив колись мудрий Гете, треба піти в його країну. Помандруйте в країну Станіслава Коляди, гортаючи сторінки нової збірки поезій письменника.

Від автора Козлова Романа Анатолійовича — кандидата філологічних наук, доцента Криворізького державного педагогічного університету

Козлов, Роман Анатолійович. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація: монографія. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 352 с.

Габілітаційну монографію присвячено парадоксально невивченій частині творчої Франкової спадщини — його драмам, до яких віднесено п’єси, драматичні оповідання, вірші поеми. Концепція хронотопіки — системи художнього функціонування елементів часового й просторового мислення — основою має гносеологію І. Канта, до якої дивовижно близькими виявилися світоглядні та драмознавчі погляди самого І Франка. При обгрунтуванні пропонованої концепції заторкнуто більшість аспектів існування драматичних і драматургічних творів. Адресовано літературознавцям, викладачам і вчителям філологічних дисциплін, студентам-словесникам.

Вірченко, Тетяна Ігорівна. Художній конфлікт в українській драматургії 1990-2010-х років: дискурс, еволюція, типологія: монографія. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 336 с.

Монографію присвячено вивченню типології художнього конфлікту, його еволюції в українській драматургії 1990-2010 років. Концепція художнього конфлікту побудована на застосуванні моделюючого підходу не тільки при розмежуванні життєвого і художнього конфліктів, а й при домінуванні останнього. Окремо увагу відведено обгрунтуванню літературного періоду кінця ХХ — початку ХХІ століття й утвердженню в науковому дискурсі понять “дев’яностики” і “двотисячники” на позначення репрезентантів двох підперіодів 1990-1999 і 2000-2010 рр. Крім цього увазі запропоновано покажчик імен авторів і назв творів. Адресовано літературознавцям, викладачам, студентам філологічних спеціальностей і всім тим, хто цікавиться проблемами сучасної драматургії.

Від Білик Надії — кандидата історичних наук, доцента кафедри історичних наук, доцента кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.

Богдан Лепкий. Сотниківна. Історична картина з часів Івана Виговського: повість Інсценізації Олекси Скалозуба, Богдана Мельничука. – Тернопіль: Богдан, 2012. – 280 с.

До збірника увійшли повість Богдана Лепкого “Сотниківна” яка розповідає про час, коли гетьманом був Іван Виговський; зокрема про битву козацького війська під його орудою з московськими полками 1659 року біля Конотопа. У творі детально відображено хронологію історичних подій, починаючи від прибуття козацького війська до перемоги української зброї під Конотопом. Творчість Богдана Лепкого утверджувала національну ідею у свідомості кожного читача, якого митець хотів бачити патріотом, готовим боротися за державну самостійність. Разом із тим, ідея вільної незалежної соборної держави тісно переплетена з іншою провідною думкою твору — ідеєю людинолюбства. Саме в цьому полягає непроминаюча вартість історичної повісті Б. Лепкого “Сотниківна”.