Подаровані видання за квітень 2012 року

Від автора Юрія Андруховича, поета, романіста, есеїста, перекладача

Андрухович Юрій. Лексикон інтимних міст. Довільний посібник з геопоетики та космополітики. – К.: Meridian Czernowitz, Майстер книг, 2011, 480 с., іл.

“Лексикон інтимних міст”, найбільша за обсягом і одна з найцікавіших за концепцією книг Юрія Андруховича. Ця книга, в якій зібрані 111 історій про 111 міст, в яких йому пощастило пережити різноманітні пригоди, десь щасливі, а десь й не дуже. Історії дуже інтимні, бо в них описані внутрішні переживання автора, саме тому, очевидно, книга й має таку назву.

Історії розташовані в алфавітному порядку за географічними назвами. Тексти книги доволі різножанрові, там є есе та оповідання, вірші Юрія Андруховича. Читаючи книгу можна відчути смак кави та пива, атмосферу, те чим живе те чи інше місто, а разом із ним й відчуття письменника. Все те, що переживав автор. Цікавезні описи Києва та Москви, Львова та Берліна, Вроцлава та Парижу, Єнакієвого та Нью-Йорка.

Книга дійсно варта того, аби прочитати її з першої по останню сторінку.

Від автора Вадима Костянтиновича Пеунова — українського письменника, члена Національної спілки письменників України

Пеунов Вадим. Помста знехтуваних богів: Роман-факт. – К.: – “АДЕФ-Україна”, 2000. – 432 с.

Вадим Пеунов приречений писати цікаво. Всі його книги, різні за жанром, читаються на єдиному подиху. Письменник переконливо мотивує поведінку своїх героїв, завдяки чому читач мимоволі стає співучасником гострих, динамічно розгортаючихся подій.

В основу сюжету романа “Помста знехтуваних богів” лежить вихід православних сербів у середині 17 століття з-під релігійного гніту, який у той час панував у Священій Римській імперії Габзбургів.

Нелегкий шлях наших одновірців, які згодом на терені України створили анклав “Нова Сербія”. Вихід сербів описаний В. Пеуновим, викликає біблійні ремінісценції, справляє враження таємничності, загадковості. Зі сторінок твору постає історія майже чотирьох століть, факти якої зібрані письменником з наполегливістю справжнього дослідника.

Великій історичній події — виходу сербів — автор присвячує третину свого роману-факту, а решта є схвильована розповідь про долю України у буремному двадцятому сторіччі: перша світова війна, братовбивча громадянська, створення індустріального велетня СРСР, де процвітав руйнуючий душі атеїзм, потім Велика Вітчизняна, і, нарешті, неминучий розпад сучасної імперії на національні складові і народження незалежної соборної України.

Пеунов Вадим. Таке коротке довге життя. Роман. – К.: Українські пропілеї, 2003. – 468 с.

Ця книжка — сорок п’ята в творчості Вадима Пеунова — свідчить, що він залишається видатним майстром гострого, стрімкого сюжету, в основі якого спопеляюче, відчайдушне кохання сильних духом, мужніх людей, наших сучасників. Їхні долі часто трагічні через об’єктивні причини, бо вони живуть і діють у карколомних обставинах. Пеунов уміє бути відвертим перед читачем, але робить це красиво, романтично.

Головний персонаж роману Тимофій Ковбасюк — людина світла і надійна з будь-якого погляду. Показуючи свого героя в різних життєвих ситуаціях автор послідовно проводить головну ідею твору: людина сама, власноруч пише сувору, але справедливу книгу свого життя, відповідаючи перед своєю совістю за кожен прожитий день, за кожен вчинок, за кожну звитягу і поразку.

Саме це і робить роман по-справжньому сонячним, оптимістичним, сповненим високого гуманізму, непереможної сили людського духу, що так важливо сьогодні і завжди.

Від Національного банку України

Шуст Р.М., Крижанівський А.Л., та інш. Гроші України. – Харків: ТОВ “Фоліо”, 2011. – 504 с., іл.

Книга видана до 20-річчя Національного банку України і розповідає про грошовий обіг на території України з найдавніших часів до сьогодні. Монографія стала результатом грунтовного дослідження групи науковців УБС НБУ, відомих нумізматів та істориків. Видання містить чимало ілюстрацій, а родзинкою стала фотозйомка з приватних нумізматичних колекцій, музею грошей НБУ, Національного музею історії України.

Від КП Видавництва “Педагогічна думка”

Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці: Монографія. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 256 с.

У колективній монографії “Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці” з використанням системного підходу викладено основи оптимізації саморозвитку учнівської молоді в системі неперервної професійної орієнтації, підвищення готовності молодих людей до входження в ринок праці. Подано методологічні засади вивчення професій з метою використання професіографічного матеріалу в системі профорієнтації, розкрито психотехнологію професійного консультування педагогічних працівників. Висвітлено шляхи підготовки учнівської молоді до вибору професії та адаптації до змін у навчальному середовищі. Розкривається психотехнологія визначення професійно важливих якостей майбутнього педагога та психологічна профілактика безробіття незайнятого населення.

Монографія розрахована для працівників освіти та державної служби зайнятості, а також на тих, хто веде профорієнтаційну роботу.

Микола Іванович Пирогов — видатний хірург, педагог і громадський діяч: (до 200-річчя від дня народження): біобібліограф. покажч. – К.: Педагогічна думка, 2011. – 124 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу”; вип. 7)

Сьомий випуск біобібліографічного покажчика присвячений науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльності М.І. Пирогова (1810-1881) — всесвітньо відомого хірурга, патологоанатома, педагога, просвітителя-демократа, громадського діяча, професора, члена-кореспондента Російської АН, основоположника воєнно-польової хірургії та хірургічної анатомії, професора й керівника Інституту практичної анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії, учасника Севастопольської оборони 1854-1855 років, діяча народної освіти в Російській імперії, зокрема на українських землях, одного з реформаторів системи освіти.

У покажчику представлено бібліографію праць М.І. Пирогова, які були опубліковані впродовж 1856-2010 рр., а також дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж зазначеного періоду.

Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною М.І. Пирогова.

Від Інституту соціальної та політичної психології НАПН України

Активізація когнітивних процесів у спілкуванні: Методичний посібник. – К.: Міленіум, 2011. – 268 с

У посібнику пропонуються соціально-психологічні технології цілеспрямованого управління когнітивними процесами та пізнавальною діяльністю у складних умовах педагогічної взаємодії. Окремі розділи присвячено питанням організації спілкування в рамках конфліктологічної практики, розроблення соціально-психологічних технологій практичної підготовки фахівців, діяльність яких спрямована на оптимізацію процесів взаєморозуміння, зняття соціальної напруженості, пошук механізмів досягнення соціальної злагоди. Для практичних психологів, педагогів, студентів психологічних і педагогічних факультетів, соціальних працівників.

Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування: Монографія. – К.: Міленіум, 2011. – 304 с.

У колективній монографії обговорюються можливості та обмеження прогнозування наслідків інформаційного впливу на психіку людини. Обгрунтовано науковий підхід, відповідно до якого головною “мішенню” інформаційного впливу є суб’єктне ядро особистості, а логіка побудови прогнозу інформаційного впливу має задаватися не окремими повідомленнями, а всією їх сукупністю.

Може становити професійний інтерес для широкого кола фахівців, що цікавляться як теоретичними, так і суто прикладними проблемами впливу інформації на людську свідомість та поведінку.

Від видавця ПП Лисенко М.М., м. Ніжин

Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф Кураса НАН України, 2011. – 456 с.

На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, аналізу сучасних політичних реалій розглядається одна з важливих проблем політології — проблема політичного режиму і народовладдя. Розкрито методологічний контекст заявленої проблематики, схарактеризовано класифікації форм правління, особливості політичного режиму як владного порядку. Обгрунтовано теоретичні основи і тенденції становлення в Україні демократії. Показано провідні ознаки політичних режимів у Росії, країнах Центральної Азії, Закавказзя, Балтії, Центрально-Східної та Західної Європи.

Мандебура Олеся. Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 276 с.

Монографія присвячена життю, науковій і громадсько-політичній діяльності визначного українського етнографа, літературознавця, фольклориста, академіка ВАУН Миколи Сумцова (1854-1922). Спадщина вченого розглядається в контексті проблеми соціокультурної ідентичності українців, дослідженню якої фактично і була присвячена вся наукова діяльність харківського професора.

Розрахована на фахівців і всіх, хто цікавиться інтелектуальною історією, народознавством, етнополітикою, історією України.