Подаровані видання за cерпень-вересень 2011 року

От автора Нуждина Олега Игоревича

Нуждин Олег Игоревич. Битва под Уманью: трагедия 6-й и 12-й армий (25 июля — 7 августа 1941 г.): монография. – Екатеринбург: Из-во Урал. ун-та, 2011. – 328 с.

Оборонительная операция 6-й и 12-й армий Южного фронта Красной Армии в районе города Умань в августе 1941 года по-прежнему принадлежит к числу сравнительно малоизученных страниц Второй мировой войны. А ведь обращение к истории одного из самых кровопролитных противостояний ХХ века необходимо для осознания цены нашей Победы.

Документальное исследование уральского ученого, кандидата исторических наук Олега Нуждина, выходящее в канун 70-летия начала Великой Отечественной войны, не только повествует о роковых обстоятельствах, которые привели к окружению двух советских армий в районе урочища Зеленая брама, но и рассказывает о подвиге тысяч оставшихся безымянными бойцов и командиров, чьими жизнями, принесенными в жертву, тогда замедлялось продвижение германских войск на восток, что в конечном счете и привело к поражению вермахта.

Від народного депутата України, представника Президента України у Верховній Раді України Мірошниченка Юрія Романовича

Мірошниченко Юрій Романович, Удовік Сергій Леонідович. Русь-Україна: становлення державності.: У 2-х т. Т.1.: Русь-Україна: з найдавніших часів до створення імперії. – К.: Ваклер, 2011. – 744 с., іл.

Запропонована читачеві книга представляє собою політичне дослідження становлення державності Русі-України із залученням історичних фактів і документів, матеріалів археології, а також соціології, психології, економіки, юриспруденції, філософії, семіотики, географії, геополітики і політології. Автори запропонували свіжий погляд на минуле нашої країни і наших земель і в своєму дослідженні виходили з позиції європейської міської (буржуазної) цивілізації і становлення буржуазного (міського) суспільства та правової держави, заснованої на приватній власності приоритеті Особистості. В І томі розглядаються події з найдавніших часів до кінця ХVII ст.

Мірошниченко Юрій Романович, Удовік Сергій Леонідович. Русь-Україна: становлення державності.: У 2-х т. Т.2.: Русь-Україна: від імперії до незалежності. – К.: Ваклер, 2011. – 772 с.,

Запропонована праця є спробою знайти історичні підвалини для поєднання всіх людей, усіх племен, націй і народностей, які жили і продовжують жити на території Русі-України. Кожен громадянин України мусить усвідомити себе спадкоємцем своїх славних пращурів та відчути той глибокий зв’язок зі своїм народом, який пробуджує в нас національну свідомість. В ІІ томі розглядаються події ХІХ -ХХ ст. до 1991 р. – часу здобуття Україною незалежності.

Від підприємця Маторіна Б.І.

Лодатко Євген Олександрович. Математична культура вчителя початкових класів: Монографія. – Рівне-Слов’янськ: Підприємець Маторін Б.І., 2011. – 324 с.

У монографії викладено теоретико-методологічні питання, пов’язані з математичною культурою вчителя початкових класів, її діагностуванням і розвитком.

Представлені в цьому виданні матеріали будуть корисними для педагогів-дослідників, аспірантів, учителів-практиків і студентів, які готуються стати вчителями початкових класів, а також для науковців, які працюють на галузі педагогіки, культурології, соціальної філософії й соціології.

Від автора Фоменка Бориса

Фоменко Борис. Спілкування без вагання: Практичний словник української розмовної лексики. – Харків: вид-во “Майдан”, 2010. – 232 с.

Словник містить розмовну лексику українського народу, яка функціонувала в Україні в різні історичні етапи її розвитку, з усебічним урахуванням вимог сьогодення.

Зважаючи на формат і головне призначення цього видання — спілкуватися в товаристві рідною мовою без вагань. Словник не має академічної суворості, тому він не наводить специфічні терміни, як-от: науково-технічні, військові, спортивні, з інформатики та шоу-бізнесу, які представлені окремими виданнями. Натомість значну увагу приділено популярним серед людей медичним (вони, як правило, мають латинський відповідник) і релігійним лексемам, а також часто вживаним у нас географічним і власним іншомовним назвам в їхній сучасній вимові та інтерпретації, що дуже важливо в епоху комп’ютеризації.

Практичний словник містить 6000 заголовних слів і словосполучень.

Цей словник — порадник професіонального редактора всім, хто з повагою ставиться до української мови і хоче вдосконалювати навички мовлення, щоб навчитися вільно нею володіти.

Як додаток наведено 12 тематичних словничків.

Від автора Чудновського Аркадія

Чудновский Аркадий (Арье). Детство, юность и печаль. – Израиль — Ашкелон, 2011. – 115 с., ил.

Народная мудрость говорит, что жизнь не те дни, которые прошли, а те которые запомнились.

…Пережив, мысленно, свою жизнь, автор пришел к выводу, что много интересного происходило с ним в детстве и юности — предвоенное, военное и послевоенное время, и решил этому отрезку своей жизни уделить больше внимания. Хотя и последующая его жизнь была насыщена интересными событиями и часто нелегкой.

Жизненный опыт черпается из прошлого, без которого нет будущего…

Главная задача книги — донести воспоминания читателю без малейших искажений. В то же время, надо отметить, что жизнь человека удивительным образом отражена в мудрых пословицах и поговорках народов мира. А с пословицами не поспоришь.

Від авторки нашої землячки Надії Мефодіївни Мілющенко

Милющенко Надежда. Что сердце скажет, то пишу…Стихи. – Кировоград: Центрально-Украинское издательство, 2011. – 104 с.

Збірка Надії Мілющенко “Что сердце скажет, то пишу…”, захоплює своєю свіжістю та простотою викладу почуттів, думок. Твори легко римовані і мелодійні. Дуже наближені до народних. Вони легко кладуться на музику. Немає байдужих читачів до її творів. Кожен знаходить в них своє, бо пише вона щиро, про те, що пережила сама, що актуальне на цей час для українців і України.

Але разом з тим її поезія самобутня з глибоким філософським вмістом. Про що б не був вірш: чи інтимний, чи пейзажний, чи патріотичний — в ньому є особливий задум, присмак легкого смутку і чистоти. Такі твори може писати людина зі світлою душею, ясним розумом, безмірною любов’ю до життя.

Від Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка

Іван Миколайчук: магія любові. Фотоальбом. – К.: Ред. журн. “Міжнародний туризм”, 2011. – 176 с.: іл.

Постать всесвітньо відомого українського актора, сценариста й кінорежисера Івана Миколайчука оповита легендами та романтичним ореолом. У цьому виданні вона оживає у світлинах, спогадах друзів, колег і соратників, а також рядках, написаних самим Іваном Миколайчуком. Книжка-альбом представляє найбагатшу добірку фото незабутнього митця, котрий став символом цілого покоління. Навіть знавці українського кіно відкриють тут нові для себе сторони творчої особистості Миколайчука. Видання цікаве широкому колу читачів і стане окрасою будь-якої домашньої бібліотеки та публічної книгозбірні.