Подаровані видання за квітень 2011 року

Від Запорізького національного університету

Запорізький національний університет: історія і сучасність (1930-2005): Ювілейна книга. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. – 248 с., фото.

Сьогодні Запорізький національний університет — це вельмивідомий та престижний вищий навчальний заклад України та Європи, який продовжує найкращі освітні традиції, тісно пов’язані зі славетним минулим Запорізького краю, його багатою історією.

Це книга для людей і про людей. Перш за все про тих, хто ввійшов в історію університету і країни інтелігентністю і порядністю, талановитістю й працелюбністю, сміливими демократичними й національно спрямованими вчинками, які були проникнуті відчуттям причетності до долі свого народу, своєї матері – України.

У книзі подано історію університету в цілому, а також історію становлення факультетів та основних структурних підрозділів, аналізуються найбільш знакові наукові здобутки професорсько-викладацького колективу навчального закладу. Багато ілюстровані нариси, архівні дані та документи університетського музею дозволили розкрити цікаві факти, події, особистості з історії ЗНУ.

Від автора-земляка, заслуженого працівника культури України, головного диктора обласного радіо “Скіфія-центр” Миколи Євгеновича Левандовського

Левандовський Микола Євгенович, Бреурош Володимир Вікторович. Злиття поколінь (Життя — польоту відчуття. Пригубити б той рай…) Поезії. – Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2011 — 108 с.

До книги увійшли твори двох поетів Кіровоградщини.

Уперше М.Є. Левандовський, заслужений працівник культури України, оприлюднив свою поезію у колективному альманасі “10 лет под “Парусом” у 2010 р. В ювілейний рік виходить перша його книга поезії — українською та російською мовами. Філософія, лірика, іронія, пейзаж — до всього торкається перо багатогранної, закоханої в життя в усіх його проявах, людини, чий “золотий” голос диктора радіо “Скіфія-центр” знає наша степова Еллада.

Третя книга В.В. Бреуроша — поета-публіциста, журналіста і християнського теософа-проповідника — це утвердження автора на позиціях духовності, моралі та патріотизму, це роздуми над тим, якою є людина і якою має бути.

Від автора Чекаленко Людмили Дмитрівни

Чекаленко Людмила Дмитрівна. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів): Підручник. – 2 вид. – К.: Кондор, 2011. – 290 с., іл.

У підручнику викладено питання зовнішньої політики України від найдавніших часів до сьогодення. Читач пройде цікавий шлях від усвідомлення свого історичного минулого — трипільської культури, скіфської доби, через міжнародної здобутки Київської Русі — започаткування європейських засад патріотизму, гуманізму, толерантності, розбудови договірних відносин; епоху козаччини, що містить чимало елементів європейського державотворення; революційний етап відстоювання незалежності УНР із цивілізованим виходом у світ міжнародних відносин; радянську добу. У книзі також розглянуто основи, принципи і результати зовнішньополітичних дій сучасної України, що спирається на засади міжнародного права, перспективи посування української держави шляхом європейської інтеграції.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, політиків, всіх, хто прагне опанувати досвідом минулого, щоб будувати Україну — спроможну стати рівною серед рівних провідних країн Європи і світу.

Від Козака Богдана Миколайовича. Актора Львівського Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької, лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка, лауреата премії ім. Й. Гірняка Національної спілки театральних діячів України, Академіка Національної академії мистецтв України, Дійсного члена Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка, Члена Національної академії мистецтв України

Козак Богдан Миколайович. Театральні відлуння. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 452 с.: іл.

“Театральні відлуння” – це справді неординарна реакція автора на сучасні йому мистецькі події, роздуми про творчість українських акторів та аналіз постав на українській сцені вітчизняної та зарубіжної драматургії у ретроспективі. Пошуки й відкриття незнаних досі фактів сценічної історії п’єс та інсценівок (“Сонце Руїни”, В. Пачовського, “Земля” за В. Стефаником, перша постава “Гамлета” В. Шекспіра), порівняльний аналіз діяльності Л. Курбаса та Ю. Остерви, точно накреслені штрихи характерів акторів-колег — сукупно творять і характер самого автора — актора і науковця.

Богдан Козак, заньківчанин. Упор. Майя Гарбузюк. – Львів, 2010. – 172с.: іл.

У текстах і світлинах постає перед читачем знаний львів’янин, народний артист України Богдан Козак.

Хтось приходить на зустріч із ним на заньківчанську прем’єру.

Хтось слухає його в університетських аудиторіях як професора.

Хтось одразу впізнає його на вулицях міста серед безлічі перехожих за характерною ходою.

Перегортаємо цю книгу, щоб зустрітися з Богданом Козаком у тиші, сам на сам…

Від нашого земляка, працівника апарату Верховної Ради, лауреата обласної премії імені Ястребова, кандидита наук Пивовара Анатолія Васильовича

Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів) / авт. – упор.: А.В. Пивовар, О.І. Пєший, К.В. Шляховий. – К.: Академперіодика, 2010. – 620 с.

У видані представлено цілісні описи фондів земельних банків Новоросійського краю другої половини ХІХ — початку ХХ ст., зосереджених в обласних архівах Одеси, Дніпропетровська та Кіровограду, щоб відбивають конкретний хід розвитку земельних відносин пореформеного періоду як у межах території сучасної Південної України, включаючи Крим, так і у суміжних регіонах Поділля та Молдови.

Видання розраховане на фахівців у галузі історії економіки та фінансів, джерелознавства, всіх, хто цікавиться історією відповідних регіонів.

Метрична книга двох приходів: слобід Буянської і Попельнастої 1770-1782 років / Авт.- упор.: Н.В. Жахалова. – К.: Академперіодика, 2011. – 163 с.

У виданні відтворено зміст однієї з найбільш давніх метричних книг Новоросійського краю, виданої 1770 року до Буянської Іоаннобогословської церкви. Додано також значну кількість документів з історії краю та села Попельнастого, одного з найбільш віддалених сіл колишньої Катеринославщини, а нині — Олександрійського району Кіровоградської області.

Видання розраховане на істориків, філологів, краєзнавців, фахівців у галузі історичної демографії, джерелознавства та генеалогічних досліджень.

Алфавіти поселень “київських” повітів Вознесенського намісництва 1796 року / Авт. – упор.: А.В. Пивовар. – К.: Академперіодика, 2011. – 92 с.

У виданні відтворено зміст алфавітів поселень Уманського, Черкаського, Чигиринського і Катеринопольського повітів Вознесенського намісництва за матеріалами архівної справи Вознесенської палати цивільного суду, що зберігається у фондах Державного архіву Миколаївської області. Крім того, додано тогочасні відомості про поселення за переписами єврейських кагалів, реєстрами православних церков та описами римо-католицьких костелів, а також відповідних картографічні джерела.

Видання розраховане на істориків, філологів, краєзнавців, фахівців у галузі історичної демографії та джерелознавства.

Від Ільїних Григорія Артамоновича

Сотая Воздушно-десантная. Раменское — Карелия — Калинин — Вена: Боевой путь дивизии 1943-1945 гг. – Москва: “Финансы и кредит», 2001. – 320 с.: фото

Эта книга-сборник описывает героические подвиги воинов прославленной 100-й гвардейской Свирской Краснознаменной воздушно-десантной дивизии.

Книга начинается с боевого пути дивизии. Помещены воспоминания очевидцев-фронтовиков.

Большой раздел книги посвящен работе Совета ветеранов за 30 лет (1970-2000гг.)

В книге имеется также галерея индивидуальных и коллективных снимков воинов дивизии военных и послевоенных лет.