Подаровані видання за грудень 2010 року

Від автора Петра Cороки, м. Тернопіль

Сорока П. Маленькі секрети щастя і успіху. – Тернопіль: Тайп, 2010. – 60 с.

Жити чужим розумом, чужою мудрістю не будеш. Але що таке власна мудрість, як не зібрана по краплинах мудрість чужа?

Автор пропонує прочитати цю книжечку і взяти з неї те, що підійде і зацікавить вас, а отже, зможе знадобитися у повсякденному житті…

Прийміть деякі позначки на шляху до щастя, ненав’язливі поради досвідченої людини, яка більшу частину життя присвятила роботі з молоддю.

Книжка розрахована на школярів старших класів, студентів, вчителів і широке коло читачів.

Спогади про Івана Гнатюка. Тернопіль: Астон, 2010. – 200 с.

Книга спогадів про відомого українського поета, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Івана Гнатюка, охоплює найбільш плідний період його життя – бориславський.

Перед нами не лише своєрідна біографія поета, але й захоплююча розповідь про нього.

У книгу увійшли спогади рідних і близьких поета, його друзів і щирих приятелів, а також тих, для кого Іван Гнатюк був наставником і вчителем.

Від автора Емілії Гуцало, м. Кіровоград

Гуцало Е.У Загальна психологія. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – Кіровоград: ТОВ „Імекс ЛДТ”, 2010. – 176 с.

У даному посібнику представлені завдання для самостійної роботи студентів, а також курс лекцій з модуля „Загальна психологія”. Акцентовано увагу на проблемах розвитку психічних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, мислення, мовлення, пам’ять, уява та ін.), емоційно-вольової та мотиваційної сфери дитини, особливостей формування особистості та її спілкування.

Запропонований стислий виклад основних компонентів кожної теми модуля, представлені різноманітні практичні завдання, які спрямовані на закріплення, розширення, поглиблення знань з дисципліни, на розвиток навичок вільного оперування психологічним матеріалом, стимулювання креативних процесів. У посібнику підібрано деталізовані завдання тестового контролю знань, список літератури до кожної теми.

Для студентів педвузів, шкільних психологів, соціальних працівників, широкого кола читачів.

Гуцало Е.У Психологія вікового розвитку особистості. Курс лекцій. – Кіровоград: ТОВ „Імекс ЛДТ”, 2010. – 216 с.

У змісті лекцій з психології вікового розвитку особистості акцентовано увагу на проблемах розвитку психічних пізнавальних процесів (відчуття, сприймання, мислення, мовлення, пам’ять, уява та ін.), емоційно-вольової та мотиваційної сфери дитини, особливостей формування особистості та її спілкування з дорослими та однолітками на різних етапах онтогенетичного розвитку (немовля, ранній вік, молодший шкільний вік, підлітковий вік, старший шкільний вік, вік дорослості).

У посібнику використовувались класичні та сучасні роботи зарубіжних та вітчизняних учених, які успішно досліджували проблеми психології вікового розвитку особистості.

Для студентів педвузів, шкільних психологів, соціальних працівників, широкого кола читачів.

Гуцало Е.У Уся психологія. KSPU.UA. Частина І. Посібник для самостійної роботи студентів з лекційного модуля. Навч.-метод. посібник. – Кіровоград: ТОВ „Імекс ЛДТ”, 2011. – 244 с.

Оволодіння психологічними знаннями та практичними навичками дає можливість осмислювати сучасну різноманітність системи людських стосунків, знаходити адекватні способи вирішення питань, що виникають в комунікативній, організаторській діяльності, сфері міжособистісних та міжгрупових взаємодій.

У цьому посібнику розкриваються також основні питання психології розвитку особистості: вікова динаміка психічних процесів особистості; структурні зміни в психіці дитини та новоутворення віку; співвідношення природних і соціальних факторів розвитку індивіда; рушійні сили розвитку і рушійні сили активності особистості; особливості становлення підростаючої особистості в умовах навчально-виховних впливів, індивідуальні відмінності в засвоєнні знань, взаємозв’язок відношень між учителем і учнем, між учнями в колективі; процес формування особистості дітей різного віку.

Для студентів педвузів, шкільних психологів, соціальних працівників, широкого кола читачів.

Від автора Олександра Тютюна, м. Бориспіль

Тютюн О. Доля народів: Слов’янський ребус. – К.: Укр. письменник, 2010. – 640 с.

Дослідження „Доля народів” складається з двох монографій – „Слов’янський ребус” і „Русь”.

У монографії „Слов’янський ребус” на основі археологічних, історичних та лінгвістичних даних досліджується питання походження слов’янських народів. Монографія „Русь” присвячена вивченню походження держави Русь та східнослов’янських народів.

Від автора Валентини Владимирової, м. Кіровоград

Владимирова В.І. Теорія і практика формування правової культури майбутнього вчителя (педагогічно-правовий аспект 1917 – 2002 рр.). Монографія. – Кіровоград, 2010. – 252 с.

У монографії розкрито теоретичні і практичні аспекти правової культури майбутнього вчителя у навчально-виховній діяльності вітчизняних педагогічних навчальних закладів періоду 1917 – 2002 років. На основі архівних, монографічних матеріалів, наукової літератури досліджуваного періоду, вивчено і систематизовано важливі теоретичні проблеми формування правової культури майбутнього вчителя. Обгрунтовано взаємозв’язки правової і педагогічної культури. Сформульовано теоретичні положення щодо формування правової культури майбутнього вчителя.

Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, магістрам, студентам вищих навчальних закладів і всім тим, кого цікавить проблема формування правової культури.

Від автора Алли Ковалішиної, м. Кіровоград

Ковалішина А. Назустріч сутності своїй. Вірші. – Кіровоград: Центрально-Українське видавництво, 2010. – 60 с.

Новий поетичний рукопис відомої поетеси – то продовження шляху до оволодіння неабиякими секретами творчого мислення, творчих перевтілень. Погляд крізь призму її особистого бачення світу завжди допитливий і небайдужий до людських радощів і страждань, він втягує в себе кольори природи з її щоденними метаморфозами.

Поезія Алли Ковалішиної невимушенно-переконлива. Читаючі вірші про кохання, немовби поринаєш у новий світ – прекрасних почуттів та емоцій.

Для широкого кола читачів.

От творческого объединения „Парус”

Десять лет под „Парусом”. Альманах. – Кіровоград: ООО „Полиграфические услуги”, 2010. – 272 с.

Альманах посвящен 10-тилетию творческого объединения „Парус”, аббревиатуру которого расшифровывают как „Поэтическая Ассоциация Русско-Украинских Соотечественников”. Литературное общество многогранно, многонационально, многожанрово, неповторимо. Оно выдержало испытание на прочность, порядочность, человечность. Помогая, друг другу в поэтическом творчестве, каждый оттачивал свое поэтическое перо, обретал поэтический опыт.

В альманахе представлены лучшие работы „парусников”, которые вдохновляют и впечатляют своей искренностью и неповторимостью.

Від автора Анатолія Черниша, м. Кіровоград

Черниш А.Г. Про сонечко і журавля, калину і букву я: Вірші, загадки, лічилки, алфавіт, казки. Передм. С. Янчукова; худ. А. Надєждін. – Кіровоград: Код, 2010. – 56 с.

Багато хто вважає, що писати для дітей простіше, ніж для дорослих. Але ця думка хибна, тому що творення дитячої літератури – складний і відповідальний процес. Адже знання до дітей треба доносити на емоційному рівні, в ігровій формі.

Вірші Анатолія Черниша легко запам’ятовуються, мелодійні, зрозумілі для дітей. В них – світ природи, перша життєва мудрість, відчуття приналежності до своєї землі.

Збірка „Про сонечко і журавля, калину і букву я”, крім п’яти розділів поезій, містить казки, пізнавальну абетку у прислів’ях, скоромовки, лічилки. І все це – цікаво, повчально, захопливо.
Для дошкільного та молодшого і середнього шкільного віку.

Від автора Вадима Курілла, м. Миколаїв

Курілло В.Є. Латентна політика. Потайні напрями політичної діяльності: Навчальний посібник. – Миколаїв: ТОВ „Фірма „Іліон”, 2009. – 592 с.

Пропонований навчальний посібник містить систематизований виклад матеріалу нової галузі політичної науки – політичної латентології, яка розглядає теоретичні засади та основні напрями прихованої політичної діяльності (політичну розвідку, силові спецоперації, інформаційні та психологічні спецоперації, таємну дипломатію, активність таємних структур світової політики та конфіденційний менеджмент політичних партій) у цілісному форматі потайної (латентної) політики. Книга побудована на основі всебічного аналізу реальних політичних процесів, зокрема в Україні, використовує вітчизняні та зарубіжні дослідження із залученням численних історичних прикладів і фактів сьогодення.

Посібник розрахований для політологів, політиків, аспірантів, студентів та широкого загалу, що цікавиться питаннями прихованої політики.

Від видавництва ”Літопис” в рамках видавничої програми Посольства США в Україні

Тіндалл Дж. Історія Америки (6-те видання) /Пер. з англійської: Людмила Притула, Галина Сташків, Олександра Щур. – Львів, 2010. – 904 с.

„Історія Америки” у її розширеному Шостому виданні починається з перших відомостей про Північноамериканський континент і охоплює період розвитку Сполучених Штатів Америки аж до президентства Джорджа Буша – молодшого. Жвавий, захопливий стиль оповіді, добре організований і щедро ілюстрований матеріал (зокрема понад 100 карт), вичерпний науковий апарат, рідкісні додатки – неадаптовані тексти Декларації про незалежність, Статей Конфедерації, Конституції з Поправками, таблиці імміграційної статистики, президентських виборів тощо – роблять цю книгу неоціненним джерелом знань про одну з найбільших країн світу.

Для широкого кола читачів.

Від Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, м. Київ

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова: 1834-2004: Історія. Сьогодення. Перспективи / В.П. Андрущенко, Г.І. Волинка, Н.Г. Мозгова та ін. – К.: Навч. книга, 2005. – 255 с.: іл. – Бібліогр.: с. 242 – 253

Книга присвячується 170-річчю Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, спадкоємця і продовжувача справи підготовки вчительських кадрів на Київщині, розпочатої в 1834 році Педагогічним інститутом при Київському університеті Св. Володимира. У книзі висвітлюється історія провідного педагогічного закладу України, розглядається багатогранна діяльність його підрозділів, окреслюються перспективи подальшого зростання університету.

От Кировоградского института развития человека „Украина”

Суховещенко Г.А. Кировоград – жемчужина степи. Путеводитель-очерк. – Кировоград: КИРаЧ „Украина”, 2010. – 70 с.

В путеводителе-очерке предложено короткое описание обзорной экскурсии по городу Кировограду, а также исторический очерк от основания города до первого десятилетия ХХІ века. В книге использованы старинные фотографии Елисаветграда из Интернета, карта государственного научно-производственного предприятия «Картография» – Серия – Города Украины – Кировоград, а также материалы периодических изданий и литературы из краеведческого отдела областной универсальной научной библиотеки им. Д.И. Чижевского.

Від видавництва „Імекс-ЛТД”, м. Кіровоград

Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття): Хрестоматія / Упоряд.: О.С. Радул та ін. – Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2010. – 464 с.

У хрестоматії подані праці педагогів, філософів, історичні пам’ятки з давніх часів до середини ХХ століття, в яких висвітлюються різні питання соціального виховання. Тексти супроводжуються вступними статтями з короткою інформацією про авторів та їх праці, що публікуються в посібнику.

Для студентів, викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, учителів, науковців, працівників освіти.

Вічна любов: Літературно-мистецький альманах талантів Олександрівщини ХХ століття. – Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2010. – 260 с.

До альманаху увійшли прозові й поетичні твори як письменників-професіоналів, так і аматорів, котрі народились в Олександрівському районі та друкували свої твори на шпальтах періодичних видань. Читач має змогу ознайомитися також із пісенною творчістю самодіяльного композитора олександрівчанина Анатолія Борисенка.

Книга розрахована для вивчення на шкільних уроках літератури рідного краю.