Подаровані видання за червень 2010 року

Від Віри Вовк з Ріо-де-Жанейро

Зелене Вино: Антологія модерної португальської та бразилійської поезії. Переклад Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро: “Cоntraste”, 2009. -193 с., двомовне вид.

Перше видання антології “Зелене Вино” (Нью-Йорк, 1964), під різними кутами бачення, не задовольняло. Не тільки добір поезій був досить випадковий, а й сам переклад вимагав глибшого переосмислення. У наслідку, відкинено деякі вірші й доповнено іншими, вагомішими для оцінення обох літератур: португальської й бразилійської. Двомовне видання дасть читачам змогу перевірити переклад з оригіналом. Наскільки в поезії чи не найбільше проявляється душа якогось народу.

Книга буде цікава для тих, хто не байдужий до поезії.

Лоза: Мала антологія молодої української лірики. Пер. Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро: “Contraste”, 2009. -142 с.

Ця антологія не має претензій розгорнути перед читачем повну картину сучасної української поезії. Це — тільки невеликий вибір із творчості покоління народженого після 1960 року. На тлі тут наведених віршів, як і інших доступних у Бразилії, можна зробити висновки, порівнюючи їх із новаторською поезією психологічно-політичного перелому 60-тих, 70-тих і 80-тих років.

Пісня Сирени. Ріо-де-Жанейро-Київ: “Сontraste”, 2010. – 55 с.

В збірник поезій увійшли 36 віршів бразилійських поетів. Ця книга зацікавить тих, хто не байдужий к поезії.

Собака з бляшанкою на хвості: Бразилійські оповідання. Пер. з порт. Віра Вовк. – Ріо-де-Жанейро: “contraste”, 2009. – 79 с.

Вибрані тут матеріали це — короткі оповідання різних бразилійських авторів від кінця минулого сторіччя до сучасності. Вони показують велику кількість відтінків: раз ідеться про фолкльорну розповідь, раз про урбаністичну хроніку, раз про фантастичну поему, раз про щоденну драму, то знову про розкошування безконечним калейдоскопом мовних спроможностей.

Сьогодні бразилійському читачеві не достатньо сиро-реалістичної поживи. Бразилійські письменники подаються в небезпечні домінії фантазії зі своїми кумедними чи страшними масками, де сподіваються знайти ключ до зрозуміння нашої складної дійсності.

Від автора Титарева Миколи Яковича

Титарев Н.Я. Взгляд в “Слово…”- взгляд сквозь XII век (традиции, философские представления, древние религиозные верования, тайное знание, первый великий поэт Украины, Пророк, переплетение древних культур). – Донецк: Юго-Восток, 2009. – 86 с.

«Слово о полку Игореве» – уникальный памятник древнеукраинской литературы XVII века, и вполне объяснимо внимание к нему многочисленных исследователей с тех пор, как русский князь А. И. Мусин-Пушкин обнаружил его в начале 90-х годов XVII ст.

Эта книга на основе новых подходов раскрывает многие неизвестные до сих пор идеи и образы данного произведения, которые неназванным автором поэмы, а также в значительной мере таинственным Бояном, отрывки из стихов которого включены в ткань «Слова…» , были глубоко зашифрованы, глубоко спрятаны от непосвященных в написанных ими текстах.

Для преподавателей и студентов вузов.

Від автора Рябого Василя Михайловича

Рябий Василь Михайлович. Варта трав. (Вісім збірок поезій). – Чернівці-Ужгород: “Буковинський журнал” – “Карпатський край”, 2004. – 238 с.

Книгу поета з Коломиї наповнюють вибрані твори різних років, що побачили світ в дванадцятьох збірках, опубліковані в журналах, антологіях, альманахах і газетах, очікували на друк в рукописах, повернутих авторові з видавництв через брак коштів, а також вірші, збережені шанувальниками творчості, які вірять в слово представника літераторів – вісімдесятників, вміють знайти його зірку в небі поезії.

Поет, овіяний таїною буття, продовжує дослідження дійсності крізь призму художньої свідомості. Він філософськи осмислює її у всій суперечливій складності, не закриває очі на покривленість, відхилення від чистоти моралі серця, на порушення міри речей, зміщення поняття про красу, яку намагається поглинути новітній цинізм. Оберігаючи Гармонію, автор тримається за рятівний сонячний промінь надії. В цьому його справжність письма, природність людського “я” на хвилі взаємного довір’я від перших поетичних спроб до зрілих творів.

Рябий Василь Михайлович. Жар і міраж: Лірика.- Івано-Франківськ, 2009. — 192 с.

Василь Рябий з Коломиї Івано-Франківської області автор багатьох збірок, зокрема, “Двері луни”, “Варта трав”, “Віно коконів”, та інших.

“Жар і міраж” – книжка інтимної лірики, куди увійшли поезії нових про незгасне світанкове почуття.

Від видавництва “Друкарська майстерня”

Лук’яненко Олександр Вікторович. Філософія українського серця. Поетичні роздуми. – Полтава: “Друкарська майстерня”, 2010. – 120 с., іл.

У збірці подано роздуми про сутність українського духу. У чому полягає споконвічна прив’язаність українця до родини? Чи виплекали ми споконвічний ідеал кохання, рівний зразкам Античності та Середньовіччя? Шукаючи відповіді на ці питання, стверджуючи родоцентричність українського світогляду, автор вдається до поетичних роздумів.

Книга подарована громадським рухом “Не будь байдужим” “Зробимо країну Україною!”

Горліс-Горський Юрій Юрійович. Холодний Яр: Документальний роман. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2009. – 432 с., іл.

Книга розповідає про збройну боротьбу за Українську державу під жовто-блакитним прапором УНР та чорним прапором Холодного Яру, на якому було написано: “Воля України — або смерть!”

Події відбуваються на теренах сучасних Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей, у Києві, Полтаві й на території тодішньої Польщі.