Подаровані видання за квітень-травень 2010 року

Від працівників та користувачів бібліотеки

Бездрабко Валентина Василівна. Документознавство в Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток: Монографія. – К.: Четверта хвиля, 2009. – 720 с.

У монографії репрезентовано результати комплексного дослідження історії становлення і розвитку документознавства як наукової та навчальної дисципліни в Україні в другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Висвітлено історичні передумови, основні тенденції й напрями еволюції документознавства, головні завдання науки на сучасному етапі. Розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми науки — класифікацію, уніфікацію та стандартизацію документів, запровадження досягнень зарубіжного досвіду керування документаційними процесами.

Монографія призначена для фахівців із документознавства, наук документально-комунікаційного напряму, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться документознавчою проблематикою.

 

Від міжнародного фонду “Єдиний світ”

Промови, що змінили світ. – Харків: Фоліо, 2009. – 347 с.

У книзі представлено промови найвидатніших персон — Мойсея, Ісуса, Мухаммеда, Єлизавети I, Джорджа Вашингтона, Авраама Лінкольна, Михайла Грушевського, Адольфа Гітлера, Йосипа Сталіна, Вінстона Черчілля, Махатми Ганді, Джона Кеннеді, Рональда Рейгана, Михайла Горбачова, Володимира Путіна, Барака Обами та інших. Ці промови — не тільки шедеври ораторської майстерності, це віхи в історії людства, які є відправними точками подій, що змінили світ.

Табачник Дмитрий Владимирович, Верник Олег Игоревич. Западные избирательные системы: мифы, геополитика и права человека. – Харьков: Фолио, 2009. – 271 с.

Монография содержит правовой анализ избирательных систем ряда стран Западной и Восточной Европы, исследование их транспарентности и практического применения на выборах, а также соответствия провозглашаемых целей демократическим стандартам и правам человека. Серьезное внимание в работе уделяется исследованию системных нарушений прав человека и дискриминации «неграждан» в избирательных системах ряда прибалтийских государств. Это связано, прежде всего, с тем, что их политические реалии характеризуются высокой степенью вмешательства институтов государства в избирательный процесс (т. н. Фактор административного ресурса), нарушением принципа равенства в доступе к средствам информации, а также слабым обеспечением надлежащих гарантий соблюдения гражданских избирательных прав.

Авторы показывают, что только скоординированная работа западноевропейских и восточноевропейских мониторинговых институций (включая и институции государств-участниц СНГ) в состоянии эффективно защищать общедемократические избирательные стандарты на европейском континенте.

Від видавництва “Педагогічна думка”

Розвиток потенціалу можливостей учнів в умовах сучасного навчання: Монографія. – К.: “Педагогічна думка”. – 2008. – 200 с., табл., іл.

У монографії висвітлюються теоретичні проблеми, пов’язані з виявленням та розвитком потенційних спроможностей учнів загальноосвітньої школи. Розглядається генеза сучасного розуміння актуальних та потенційних спроможностей дітей. Детально аналізуються особливості роботи з різними категоріями учнів, зокрема, з обдарованими дітьми та учнями з недостатньою готовністю до шкільного навчання. Показано можливості всебічного розвитку потенцій учнів школи другого ступеня, звертається увага на розвиток духовного потенціалу дітей і батьків.

Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій): Монографія. /За наук. Ред. Л. М. Карамушки. – К.: “Педагогічна думка”, 2008. – 192 с.

У монографії розкрито теоретико-методологічні основи дослідження психологічних особливостей ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (оцінка персоналом освітніх організацій основних соціально-економічних змін в суспільстві; їхній вплив на зміни в освітніх організаціях, мотиви введення змін в освітніх організаціях; причини опору персоналу змінам тощо).

Проаналізовано психологічні чинники, що впливають на ефективність управління змінами в освітніх організаціях — особливості діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях, особливості спілкування в процесі введення змін в освітніх організаціях, особливості спілкування в процесі введення змін та вияву підприємницької поведінки, особливості особистісного розвитку персоналу та його національно-етнічних характеристик. Представлено технологію “Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін”, її структуру, основні інтерактивні техніки та організаційні форми використання.

Монографія розрахована на керівників та працівників організацій, організаційних психологів, викладачів та слухачів інститутів післядипломної освіти, науковців, а також усіх, хто цікавиться проблемами діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін.

Гуманістичний потенціал педагогічної комунікації: Науково-методичний посібник для вчителів. – К.: “Педагогічна думка”, 2008. – 96 с.

У науково-методичному посібнику розкриваються актуальні питання гуманізації навчально-виховної діяльності вчителя в умовах кардинального оновлення системи освіти в Україні. Подаються відповідні авторські результати психолого-педагогічних досліджень. Обгрунтовуються шляхи та принципи вдосконалення ефективності виховного впливу вчителя на сучасних школярів.

Для вчителів загальноосвітньої школи, науковців, викладачів у галузі психології та прикладних дисциплін.

Від Державної податкової інспекції у м. Кіровограді

Державна податкова служба України в документах та фотографіях. – Київ: ДПАУ, 2009. – 619 с.

У книзі вперше за допомогою документів і фото висвітлено історію створення та становлення податкової служби нашої Держави, презентовано колективи, які складають ДПА України, регіональні податкові служби, окрема увага приділена податківцям-ветеранам, профспілкам та Національному університету, державної податкової служби.

Робота адресована діючим працівникам органів ДПС, ветеранам податкової служби, студентам профільних вузів і коледжів, а також усім, кого цікавить історія Державної податкової служби України.