Бібліографія

Чижевський Дмитро (До 125-річчя від дня народження)

Зібрання творів

 1. Філософські твори : У 4-х томах / Дмитро Чижевський; під заг. ред. В. Лісового; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди, Нац. Академії Наук України, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка в Америці, Українська Вільна Академія Наук. – К. : Смолоскип. – 2005 Том 1 : Нариси з історії філософії на Україні. Філософія Григорія С. Сковороди / Авт. передм. Ірина Валявко, Вілен Горський. – 2005. – 400,[2] с. : портр. – Іменний покажч.: с. 389-400
 2. Філософські твори : У 4-х томах / Дмитро Чижевський; під заг. ред. В. Лісового; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди, Нац. Академії Наук України, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка в Америці, Українська Вільна Академія Наук. – К. : Смолоскип. – 2005 Том 2 : Між інтелектом і культурою: дослідження з історії філософії. – 2005. – 263,[2] с. – Іменний покажч.: с. 257-263; Бібліогр.: с. 256
 3. Філософські твори : У 4-х томах / Дмитро Чижевський; під заг. ред. В. Лісового; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди, Нац. Академії Наук України, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка в Америці, Українська Вільна Академія Наук. – К. : Смолоскип. – 2005 Том 3 : Філософія життя у Людовіта Штура. Філософська славістика. – 2005. – 455,[2] с. – Іменний покажч.: с. 442-455; Бібліогр.: с. 440-441
 4. Філософські твори : У 4-х томах / Дмитро Чижевський; під заг. ред. В. Лісового; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, Нац. Академії Наук України, Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка в Америці, Українська Вільна Академія Наук. – К. : Смолоскип. – 2005 Том 4 : Гегель у Росії. Гегель і французька революція. Гегель і Ніцше. – 2005. – 374,[2] с. : фото. – Іменний покажч.: с. 365-374; Бібліогр. в кінці с. 24 1.2 Окремі видання
 5. Антична філософія в конспективному вигляді : лекції читані в Богословсько-Педагогічній Академії УАПЦ в Мюнхені / Дмитро Чижевський. – Кіровоград : Б. в., 1994. – 72 с
 6. Історія української літератури : Від початків до доби реалізму / Дмитро Чижевський; авт. передм. М.К. Наєнко. – Тернопіль : Презент, 1994. – 478,[2] с. – Бібліогр.: с. 462-472
 7. Історія української літератури / Дмитро Чижевський; авт. передм. М.К. Наєнко. – К. : Академія, 2003. – 567 с. – (Сер. “Альма-матер”). – Бібліогр.: с. 558-567
 8. Історія української літератури : Від початків до доби реалізму / Дмитро Чижевський; літ. ред. Ю. Шереха-Шевельова. – Нью-Йорк : Укр. Вільна Академія Наук у США, 1956. – 510,[1] с. : портр. – Бібліогр.: с. 491-500; Показн. імен, понять та назв творів: с. 505-508
 9. Культурно-історичні епохи / Дмитро Чижевський ; УВАН. – Авґсбург, 1948. – 16 с. – (Сер. “Література” ; ч. 1)
 10. Нариси з історії філософіі на Україні / Дмитро Чижевський. – НьюЙорк : Рада оборони і допомоги Україні українського конгресового комітету Америки, 1991. – 175 с.
 11. Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро Чижевський. – ксерокопія вид. – Прага : Український громадський видавничий фонд, 1931. – 175,[1] с. – Іменний покажч. : с. 167-171
 12. Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро Чижевський. – випр. вид. – К. : Кобза, 1992. – 228,[1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті. – праці Д.Чижевського: с. 224-225. – Імен. покажчик: с. 218-223
 13. Поза межами краси : (до естетики бароккової літератури) / Дмитро Чижевський. – Hью-Йорк : Укр.-Американське Вид-во, 1952. – 22 с. – (Сер. “Наукова” ; ч. 2)
 14. Порівняльна історія слов’янських літератур : У двох книгах: переклад з німецької / Дмитро Чижевський; авт. передм. Михайло Наєнко. – К. : Видавничий центр “Академія”, 2005. – 287,[1] с. – (Сер. “Альмаматер”). – Бібліогр.: с. 261-274; імен. покажч.: с. 275-283
 15. Українське літературне бароко : вибр. праці з давньої л-ри / Дмитро Чижевський; ред. Омелян Пріцак, Олекса Мишанич, Ярослав Ісаєвич, 25 Ігор Шевченко; авт. передмови Олекса Мишанич ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, НАНУ. – К. : Обереги, 2003. – 575 с. – (Сер. “Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії Т. IV”). – Покажч. імен і дат: с. 548-575
 16. Український літературний барок : Нариси / Дмитро Чижевський; підгот. тексту та мовна ред. Леоніда Ушкалова; вступ. ст. Олекси Мишанича. – Х. : Акта, 2003. – 458 с. – Імен. покажч. с.442-458
 17. Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський ; ред. Роман СмальСтоцький. – Варшава : З друкарні Наукового т-ва ім. Шевченка у Львові, 1934. – 221,[3] с. – (Сер. “Праці Українського наукового інституту” ; Т. XXIV). – (Сер. “Фільософічна книга”). – Загол. на тит. аркуші : Фільософія Г. С. Сковороди. – Покажчик імен: с. 213-217 (кирилицею), с. 218-221 (латиницею)
 18. Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський; підготовка тексту, мовна ред. та вступ. ст. Леоніда Ушкалова. – Х. : Акта, 2003. – 430 с. – Імен. покажч. с.404-424
 19. Філософія Г. С. Сковороди / Дмитро Чижевський; підготовка тексту, й переднє слово Леоніда Ушкалова. – Х. : Прапор, 2004. – 269,[1] с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.; імен. покажч. с. 251-268 Іноземними мовами
 20. Mnich Roman. Poetic und Hermeneutik : bibliografia zawartosci tomow IXVII / R. Mnich, N. Pawluch ; red.: Andrzey Borkowsky, J. Urban, B. Bobryk ; Uniwers. Przyrogn.-Humanist. w Siedlcach. – Siedlce : Eplil, 2012. – 71 с. – (Сolloquia litteraria Sedlcensia / Studia Minora ; Vol. IV). – Index osob i rzeczowy с. : 53-63
 21. Russische Geistergerchichte I / D. Tschizewskij. – Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag Das heilige Russland : 10-17 Jahrhundert / D. Tschizewskij. – Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Gmbh, 1959. – 170 S. – (Rowhlts deutsche enzyklopAEdie : russland I ; 84). – ger Помітки автора: З дарчим написом Д.Чижевського. Примечания о происхождении экземпляра: З особистого архіву Елізабет Барт, оперної співачка та знайомої Чижевського по Гале.
 22. Russische Geistergerchichte II / D. Tschizewskij. – 1961 : Rowohlt Taschenbuch Verlag Russland zwischen Ost und West : 18 – 20 Jahrhundert / D. Tschizewskij. – 26 Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Gmbh, 1961. – 174 S. – (Rowhlts deutsche enzyklopAEdie : russland II ; 122). – ger Помітки автора: З дарчим написом Д.Чижевського. Примечания о происхождении экземпляра: З особистого архіву Елізабет Барт, оперної співачка та знайомої Чижевського по Гале.
 23. Slavisticna Revija: Casopis za literarno zgodovino in jezik. К стилистике старо-русской литературы. Kenningar? / Д. И. Чижевский ; . X. Letnik, 1-4. – Ljubljana : [б. и.], 1957. – [9] с. – rus [Rajku Nahtigalu za osemdesetletnico] Примечания о происхождении экземпляра: На 1 сторінці напис олівцем “77 So 163” – шифр відтисків та книг Чижевського, що перебували у бібліотеці Гейдельбергського університету. Гейдельбергський університет Печатка “TSCHI. V”, свідче про те, що відтиск було каталогізовано та внесено до розділу “Varia” (“Різне”). Гейдельбергський університет
 24. Sonderabdruck aus Zeitschrift fUEr slavische Philologie[Slavische Philologie]. – 1964 Bd. XXXI, Heft 2. Vasilij Vasil’jevic Zenkovskij : (1881-1962) / D. Tschizewskij ; . – [5] S. – ger
 25. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 10 : Index Volumes 1-10, 1951-1963. № 2. – 1963. – 53 p. – eng. – ger
 26. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 11, 1964-1968. № 1, 2 (31-32) : 1968. – 1968. – 304 p. – eng. – ger This volume is dedicated to the memory of Vladimir Vernadsky (1863- 1945) the first President of the Ukrainian Academy of Sciences (1918-1919)
 27. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 12, 1969-1972. № 1-2 (33-34). – 1972. – 293 p. – eng
 28. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committie O. Ohloblyn ; ed. I. S. Koropeckyj. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 13, 1973-1977. № 35-36. – 1977. – 372 p. – eng 27
 29. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 2. № 4(6) : Winter, 1952. – 1952. – [129] p. – eng
 30. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. I. L. Rudnytsky. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 2 : Mykhaylo Drahomanov: A Symposium and Selected Writings. № 1(3) : Spring, 1952. – 1952. – 225 p. – eng
 31. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 3. № 2(8) : Fall-Winter, 1953. – 1953. – 139 p. – eng
 32. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 3. № 3(9) : Spring, 1954. – 1954. – [127] p. – eng
 33. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 3. № 1(7) : Spring-Summer, 1953. – 1954. – [119] p. – eng
 34. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 4. № 3 (13) : Winter-Spring, 1955. – 1955. – [181] p. – eng
 35. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 4-5. The Settlement of the Southern Ukraine (1705-1775) / N. D. Polons’ka-Vasylenko. № 4 (14)-1 (15) : Summer-Fall, 1955. – Special Issue. – 1955. – 350 p. – eng This work is the result of more than thirty years research in the archives of the Ukraine and Moscow. Originally, The Settlement of the Southern Ukraine, 1750-1775, was to be than first volume of a broader historical work – The Settlement of the Southern Ukraine in the Eighteenth Century. The second volume of this work was to be The Settlement of the Southern Ukraine, 1775-1797, but it was lost during the Second World War. The subject of the present work is the colonization of the Southern Ukraine in the middle of the eighteenth century, the period in which this movement 28 reached its peak.
 36. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 5. № 2, 3 (16-17) : Winter-Spring, 1956. – 1956. – [191] p. – eng
 37. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 5-6. A Survey of Ukrainian Historiography / D. Doroshenko. Ukrainian Historiography 1917-1956 / O. Ohloblyn. № 4 (18) -1, 2(19-20) : 1956. – Special Issues. – 1957. – 456 p. – eng
 38. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 6. № 3, 4 (21-22) : 1958. – 1958. – [210] p. – eng
 39. The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. : історична література / ed. committee D. Cizevsky ; ed. M. Vetukhiv. – New York : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Inc. Vol. 7. № 1, 2 (23-24) : 1959. – 1959. – [250] p. – eng
 40. Tschizewskij Dmytro. A History of Ukrainian Literature(From the 11th to the end of the 19th century) : An Overview of the Twentieth Century / D. Tschizewskij ; Ed. G.S.N. Lucky. – 2nd ed/. – New York ; Englewood : The Ukrainian Academy of Arts and Sciences and Ukrainian Academic Press, 1997. – 817 p

Статті зі збірників та окремих видань

 1. Антична література в старій Україні / Дмитро Чижевський // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Ювілейне вид. – Мюнхен : Український Вільний Університет. – Т. 6. – 1956. – С. 266- 279
 2. Історія української літератури / Дмитро Чижевський. (Інститут Заочного Навчання при Українському Вільного Університеті) // Нариси з історії української літератури і критики = Abrisse der ukrainishen Literaturgeschichte und Kritsk : [видавничий конволют, що вміщує репринтні передруки праць укр. літературознавців] / Укр. Вільний Унт, Філософічний фак.; післям. Олекси Горбача. – Мюнхен : Український Вільний Університет, 1994. – С. 1-146. – (Сер. “Українське літературознавство” ; вип. 12)
  [1] : Історія української літератури : (1941) / Микола Гнатишак.
  [2] : Історія української літератури ; Український літературний барок : (1941-49) / Дмитро Чижевський.
  [3] : Історія української літератури : (1949) / Микола Глобенко-Оглоблін.
  [4] : З історії 31 української критики : (1926) / Андрій Ковалівський. – 1941. – 1942. – 1947. – 1926. – 134; 146; 204; 146; 79 с., розд. паг. : портр. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим. Фотопередрук з післямовою Олекси Горбача.
 3. Деякі проблеми дослідження формального боку поезії Шевченка / Дмитро Чижевський // Рукопис : український альманах спогадів, щоденників, листів, документів, світлин: у 2 т. / авт. ідеї Володимир Стадниченко ; за заг. ред. Івана Дзюби ; ред.: Леонід Андрієвський [та ін.]. – К. : Криниця, 2004 – Т. 2. – 2011. – С. 538-546 (Бібліотека Шевченківського комітету).
 4. До проблем барокко / Д. Чижевський // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя : місячник. – Мюнхен : Українське вид-во закордонних студій “Сучасність”, 1974. – Ч. 4 (160) : Квітень / ред. : Вольфрам Бургардт, Іван Кошелівець, Богдан Кравців та ін. – С. 42 – 54
 5. До світогляду Шевченка / Дмитро Чижевський // Шевченкіана степова : антологія / укл. Василь Бондар. – Кіровоград : Мавік, 2005. – С. 28-33 60.
 6. Початки і кінці нових ідеологічних епох / Дмитро Чижевський // Історія Філософії України : хрестоматія: посіб. для студ. вуз. / Упоряд.: М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин (керівники), А.К.Бичко та ін. – К. : Либідь, 1993. – С. 471-482
 7. Кіровоградщина. Ми – українці = Кировоградщина. Мы – украинцы = Kirovohrad Region. We are Ukrainians : фотоальбом / кер. проекту Т. С. Самиляк ; авт. тексту: Д. І. Чижевський, О. В. Чуднов ; пер. І. М. Філіпов [та ін.]; худ. оформлення І. С. Павлова. – Кіровоград : ІмексЛТД, 2012. – С.6-7
 8. Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України : першоджерела; Чижевский, Дмитрий. Эвгемеризм в старославянских литературах : першоджерела; Чижевський, Дмитро. Із завдань славістичних бібліотек : першоджерела // Записки обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чижевського. – Кіровоград : Гриф, 1994. – 48 с. : портр., фото, іл. – Текст: укр., рос. – Коротка бібліогр. творів Дмитра Чижевського с. 43- 48.
 9. Українська філософія / Дмитро Чижевський // Українська культура : Лекції / Упоряд. С. Ульяновська; вступ. ст. І. Дзюби; переднє слово М. Антоновича ; за ред. Д. Антоновича. – К. : Либідь, 1993. – (Сер. “Пам’ятки історичної думки України”). – С. 167 -188
 10. Філософські ідеї Шеллінга (1775-1854) на Україні / Д.Чижевський // Проблеми філософії: міжвід. наук. зб. – К. : Либідь, 1992. – Вип. 92 : Історія філософії і культура. – С. 28 – 34
 11. Чижевський Д.: філософські дослідження // Історія української філософії : Підручник / С. В. Бондар, Г. В. Вдовиченко, Н. Г. Мозгова. – К. : Академвидав, 2008. – (Сер. “Альма-матер”). – С. 501- 523
 12. Юрій Клен, вчений та людина / Дмитро Чижевський // Збірник “української літературної газети”. – Мюнхен : Видання “Українського товариства закордонних студій”/ ред.: Іван Кошелівець, Юрій Лавріненко. – 1957. – С. 157-166
 13. Вячеслав Липинський як філософ історії / Д. Чижевський // Життя і школа. – 1982. – № 4. – С. 7-16.
 14. Філософська і соціологічна думка. – 1991. – № 10. – С. 51-62
 15. Життєпис / Дмитро Чижевський // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 11. – С. 29-32
 16. Гоголь / Д. Чижевський // Слово і час. – 2009. – № 4. – С. 61-73
 17. До проблем барокко / Д.Чижевський // Сучасність. –1974. – № 4. – С. 33 42-54
 18. До проблеми двійника у Достоєвського / Дмитро Чижевський // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – № 5-6. – С. 47-59
 19. Культурно-історичні епохи / Д.І. Чижевський; вступ. ст. О.В. Яся // Український історичний журнал. – 2017. – № 2. – С. 183-203
 20. Культурно-історичні епохи / Дмитро Чижевський // Єлисавет. – 1992. – 28 жовтня. – С. 2
 21. О литературной пародии / Дмитро Чижевський // Новый журнал. – 1965. – № 79. – С. 119-140
 22. Реалізм в українській літературі / Дмитро Чижевський; вступ. сл. О.Мишанича // Слово і час. – 1998. – № 2 ; Слово і час. – 1998. – № 3 ; Слово і час. – 1998. – № 4 ; Слово і час. – 1998. – № 5 ; Слово і час. – 1998. – № 6
 23. Речь о Степуне / Д.Чижевский // Новый журнал. – 1964. – № 75. – С. 283-288
 24. Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України / Д.Чижевський // Хроніка 2000. – 2000. – № 1(37-38). – С. 202-216
 25. Слов’янське бароко / Д. Чижевський // Слово і час. – 2004. – № 10. – С. 71-81 Переклад з німецької Олесі Костюк за берлінським виданням 1968 року.
 26. Слов’янський модернізм / Дмитро Чижевський // Слово і час. – 2004. – № 6. – С. 53-65 Модернізм в слов’янських літературах як нова літературна течія кінця 19-го початку 20-го століття, що протиставила себе панівному в той час реалізмові.
 27. Слов’янський реалізм / Дмитро Чижевський // Слово і час. – 2004. – № 8. – С. 48-63. – Бібліогр.: 15 назв
 28. Слов’янський ренесанс. / Д. Чижевський // Слово і час. – 2005. – № 4. – С. 59-67 Слов’янський романтизм / Дмитро Чижевський // Слово і час. – 2005. – № 8. – С. 51-65 ; Слово і час. – 2005. – № 9. – С. 65-78
 29. С.Л. Франк як історик філософії і літератури / Дмитро Чижевський // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 11. – С. 33-45; Философская и социологическая мысль. – 1990. – № 11. – С. 36-49
 30. Теорія символів Г.Сковороди : Hieroqlyphica, emblemata, simbola (Друкується за виданням: Чижевський Д.І. Філософія Г.С.Сковороди. – Варшава, 1934. Фрагмент з другої частини цієї унікальної праці подаємо в розділі „Філософія релігії”) / Д. Чижевський // Хроніка 2000. 35 – 2000. – № 2(39-40). – С. 58-67
 31. Т. Шевченко і Д. Штраве / Дмитро Чижевський; авт. вступ. та прміт. Л. Рева // Слово і час. – 1999. – № 3. – С. 18-29; Слово і час. – 1999. – № 4-5. – С. 39-45
 32. Філософія Г.Сковороди : Сковорода-містик / Дмитро Чижевський // Хроніка 2000. – 2000. – № 2 (39-40). – С. 455-474
 33. Філософія і національність / Дмитро Чижевський // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 10. – С. 94-101 ; Философская и социологическая мысль. – 1990. – № 10. – С. 100-106; Хроніка 2000. – 2000. – № 1 (37-38). – С. 606-616
 34. „Філософія серця” Памфила Юркевича / Дмитро Чижевський // Український Світ. – 1992. – № 2. – С. 182-194 ; Український Світ. – 1992. – № 3. – С. 19-21
 35. Что такое реализм? / Дмитрий Чижевский // Новый журнал. – 1964. – № 75. – С. 131-147 98. Шиллер в России / Д. Чижевский // Новый журнал. – 1956. – № 45. – С. 108-135

Архів Д.І.Чижевського [Електронний ресурс] // Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського: [сайт]. – Електрон. дані. – Кіровоград- Кропивницький, режим доступу: https://library.kr.ua/chizhevsky/ – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024

Валявко Ірина. Наукова та архівна спадщина Дмитра Чижевського (До 110-ліття з дня народження вченого) [Електронний ресурс] / І.Валявко // Наукова та архівна спадщина Дмитра Чижевського. – Текст. дані. – Режим доступу: https://chtyvo.org.ua/authors/Valiavko_Iryna/Naukova_ta_arkhivna_spadschyna_Dmytra_Chyzhevskoho/– Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024

Дмитренко В.А. (Полтавський національний педагогічний університет). Дмитро Чижевський як дослідник українського бароко. – Текст. дані. – / В. Дмитренко // Молодий вчений. – 2018. – № 5. – Відомості доступні також із PDF-архіву онлайн версії журналу. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/5.3/1.pdf.– Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024

Пизюр Є. Дмитро Іванович Чижевський (До 60-тилітнього ювілею) [Електронний ресурс] / Є.Пизюр: сайт „ Архів Д.І.Чижевського”/ ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. – Текст. дані. – Режим доступу: https://library.kr.ua/chizhevsky/legacy/pyzyur/ – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024

Янцен Владимир. Мой Галле (Людмила А. Интервью с Владимиром Янценым) [Електронний ресурс] / В.Янцен // Хронос: статьи на исторические темы. – Текст. дані. – Режим доступу: 119 http://hrono.ru/statii/2007/chizh_yans.html – Назва з екрана. – Дата звернення: 09.04.2024

Гирич Ігор. Дмитро Чижевський (” Календар історії та культури” ) [Електронний ресурс] / Espreso.TV // You Tube / unbibmk. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=l1E3tekgaKI – Назва з екрану. – Дата перегляду: 10.04.2024

Kontat TV: Marko R. Stech [Електронний ресурс] // «Очима культури» № 61, Dmytro Chyzhevsky; Дмитро Чижевський // You Tube / unbibmk. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8yvXim7r1Vk. – Назва з екрану. – Дата перегляду: 10.04.2024

Лесняк Валентина. Напередодні ренесансу Д.І. Чижевський [Електронний ресурс] / Виготовлено КОДТРК. // You Tube / unbibmk. – Електрон. відеодані. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8hBXAKPwo8U– Назва з екрану. – Дата перегляду: 10.04.2024