Бібліотечна орбіта Кіровоградщини

«Бібліотечна орбіта Кіровоградщини» – продовжуване видання у вигляді збірника статей, що випускається Обласною універсальною науковою бібліотекою ім. Д. І. Чижевського з 2006 р. у співпраці з Центрально-Українським видавництвом. Спершу «Б. о. К» виходила раз на два роки (2006, 2008), з 2010 р. щорічно видається по одному випуску (крім 2013 р.). На кінець 2016 р. видано 8 випусків «Б. о. К.». Ініціатор заснування щорічника – директор ОУНБ, Заслужений працівник культури України О. Гаращенко. Упорядник і редактор «Б. о. К.» – В. Козлова. Матеріали, що публікуються, розкривають головні напрями розвитку бібліотечної галузі в регіоні, інноваційний досвід та громадські ініціативи і культурницькі проекти, спрямовані на стабільне функціонування місцевих громад в умовах складної суспільно-політичної й економічної ситуації в Україні, розгортання соціального партнерства та висвітлюють їх реалізацію книгозбірнями Кіровоградської області.

У щорічнику також репрезентовано результати локальних наукових досліджень, у т. ч. низки соціологічних, з актуальних питань діяльності бібліотек; наводяться методичні поради керівникам бібліотек області з питань маркетингової діяльності та організації фахової освіти; аналітичні довідки за матеріалами щорічних звітів бібліотек Кіровоградщини.

Висвітлюються знакові події та заходи ОУНБ ім. Д. І. Чижевського, зокрема, з нагоди 110-річчя (вип. 3) та 115-річчя від часу заснування книгозбірні (вип. 7); заходи бібліотек області з відзначення таких суспільно значущих дат, як 200-річчя від дня народження Т. Шевченка, 160-річчя від дня народження І. Франка та ін.

Зміст публікацій у щорічнику відображають назви його рубрик (розділів): Обласні форуми бібліотекарів Кіровоградщини; Інтернет-технології у бібліотеках Кіровоградщини. Автоматизація бібліотечних процесів; Діяльність бібліотек області за Всеукраїнською програмою «Бібліоміст»; Інноваційні проекти. Інвестиції; Бібліотека. Книга. Читач. Бібліотечні фонди; Нові ідеї. Нові форми роботи бібліотек; Бібліотеки в умовах складної військово-політичної ситуації; Методична діяльність. Аналітичні матеріали. Соціологічні дослідження; Обласні конкурси (на кращого бібліотекаря, кращу бібліотеку тощо); Розвиток професійної освіти. Школа професійної майстерності; Бібліотеки і соціальне партнерство. Спільні проекти; Соціокультурна діяльність ОУНБ ім. Д. І. Чижевського; Методичні рекомендації; Наукові розвідки та відкриття; З калейдоскопу подій; Матеріали міжнародних та обласних науково-практичних конференцій, круглих столів, ярмарків бібліотечних інновацій тощо.

Серед авторів публікацій – провідні фахівці ОУНБ ім. Д. Чижевського: Н. Білаш, О. Волохін, О. Гаращенко, Л. Демещенко, Л. Дубина, Н. Зеленська, В. Козлова, І. Кучеренко, Є. Літвінова, Т. Макарова, А. Осокіна, М. Охріменко, С. Приймак, С. Ратушна, О. Сєргєєва, О. Ткаченко, С. Ушакова, О. Федоренко, Л. Циганкова, Н. Чуприна, а також авторитетні працівники бібліотек області: Н. Гладка, М. Гриб, Т. Козловська, М. Колісніченко, С. Тимків, Н.Чуянова, Є. Ялова та ін.

Видання має сталу тенденцію до збільшення свого обсягу (вип. 1 – 144 с., вип. 8 – 398 с.). Випуски «Б. о. К.» частково ілюстровані як архівними, так і сучасними кольоровими світлинами. До вип. 3 додано DVD з аматорським документальним фільмом «Бібліотека: 110-річчю ОУНБ ім. Д. І. Чижевського присвячується».

Наклад «Б. о. К.» – 100 прим. Надсилається до центральних районних та міських бібліотек області, національних і великих наукових бібліотек України. Більшість випусків збірника оцифровано і вони доступні у мережі Інтернет. Завдяки постійній актуальності публікацій, оперативному висвітленню кращого досвіду, інновацій, проектів, аналітичним матеріалам тощо збірник користується популярністю серед бібліотечних фахівців.

Козлова Валентина Афанасіївна