Біобібліографія

Саксаганський (Тобілевич) Панас Карпович

Бібліографічний покажчик видань у фондах ОУНБ ім. Чижевського

Укладачі: Янчукова Е.М., Філіпова Т.Б.
2010

Твори

Саксаганський П. Думки про театр

Саксаганський П. Думки про театр / П.К.Саксаганський. – К.: Мистецтво, 1955. – 231с.

Саксаганський П. Звернення до молоді, висловлювання про батьківщину / П.К.Саксаганський // Вітчизна: зб. висловлювань. – К., 1953. – С.259.

Саксаганский П. Из прошлого украинского театра

Саксаганский П. Из прошлого украинского театра / П.К.Саксаганский. – М.-Л.: Искусство, 1938. – 167 с.

Саксаганський П. Моя праця над роллю: біографія окремої особи

Саксаганський П. Моя праця над роллю: біографія окремої особи / Панас Саксаганський,. – К. : Мистецтво, 1937. – 39,[1] с. : портр, іл

Саксаганський П. Театр і життя: мемуари

Саксаганський П. Театр і життя: мемуари / Панас Саксаганський,. – Харків: Вид. “Рух”, б.г. – С. 25-192 : портр, іл/
Екз. деф.: Відсутн. тит. а. та с. 1-24

Водевілі

Саксаганський П. Шантрапа. Жарт на одну дію /П.Саксаганський. – У кн.: Бувальщіна К., 1990. – Дніпро. – С.389-405

Саксаганський П. Шантрапа. Жарт на одну дію /П.Саксаганський. -Драматичні твори : збірка: літ.-худ. вид. / укл. тексту О. М. Савченко. – К. : Елібре, 2008. – 604,[2] с-3-5

Про життя і творчість П. К. Саксаганського

Антоненко В. “Ваша книжка після “Кобзаря” єсть найкорисніша…” : Нотатки з приводу роману Віктора Жадька “Грек із душею українця” / В. Антоненко // Віче. – 2004. – №7. – С. 67-70

Артеменко Р. Корифей українського театру / Р.Артеменко // Радянське село. — 1984. — 17 травня.

Артемчук І. Із бувальщин про Панаса Саксаганського / І. Артемчук // Український театр. – 2005. – № 5. – С. 25

Буяльський Б. Поезія усного слова / А.Буяльський. – К., 1969. – С.95.

Видатний майстер сценічного перевтілення: Саксаганський Панас (1859-1940): Ім”я в Україні // Товариш. – 2003. – №18. – С. 5

Галабутська Г. Майстер сцени / Г.Галабутська // Придніпров’я. – 1994. – 14 травня.

Геник С. 150 великих українців : [Енцикл.] / С. Геник,. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 297,[2] с.: іл, портр. – Бібліогр.: с.294-297

Гончаренко В. Три мандрівки з уяви, або мандрівка у тумані / В.Гончаренко // Вечірня газета. – 1996. – 20 грудня. – С.8.

Дашкевич В. Думи великого майстра / В.Дашкевич // Культура і життя. — 1984. — 13 травня.

Добрін Н. В гостях у Саксаганського / Н.Добрін. – Народне слово. – 1993. – 23 листопада.

Добрин Н. Внимая голосу Саксаганского: [О сыне Карпенко-Карого, известном артисте Афанасии Саксаганском] / Н.Добрин // Украина-Центр. — 1994. — 24 июня.

Добрін Н. Дві зустрічі з Панасом Саксаганським: спогади /Н.Добрін. – Вечірня газета. – 1993. – 9 лютого.

Довжук І. Історія України: імена, події, факти (XX століття) : навч. посібник / І. Довжук ; м-во освіти України, Східноукр. Нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2002. – 232 с.

Жиліна Л. Про корифея українського театру / Л. Жиліна // Урядовий кур’єр. – 2004. – 10 липня. – С. 8

Ізарський О. Богдан Тобілевич, «Панас Карпович Саксаганський, 1859-1940.Життя і творчість» / О.Ізарський // Сучасність. — 1961. — № 3. — С.113-114.

Йосипенко М. З неопублікованих листів П.Саксаганського / М.Йосипенко // Мистецтво. —. 1959. — № 3. — С.37—39.

Казимиров О. Аматорський театр Кропивницького і братів Тобілевичів у Бобринці та Єлисаветграді // Український аматорський театр (Дожовтневий період ) / О.Казимиров. – К.: Мистецтво, 1965. – С.63-70.

Київський державний ордена Леніна академічний український драматичний театр ім. Івана Франка. – К., Мистецтво, 1970. – С.12, 18.

Кирилюк Г. Його герої раділи, плакали, сміялися, співпереживали / Г. Кирилюк // Культура і життя. – 2009. – 13 травня. – С. 3

Коломієць Р. Плодотворні традиції / Р.Коломієць // Український театр. — 1973. — № 5. — С.30-31.

Коломієць Р. Співзвучний часу / Р.Коломієць // Культура і життя. — 1984. — 13 травня.

Коломієць Р. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого

Коломієць Р. Театр Саксаганського і Карпенка-Карого / Р.Коломієць. – К.: Мистецтво, 1984. – 100 с.

Коломієць Р. Театр Саксаганського і Карпенко-Карого : монографія / Р. Коломієць. – К. : Мистецтво, 1986. – 98,[1] с.: іл.

Компанієнко О. Новопражці бачили Возного-Саксаганського / О. Компанієнко // Народне слово. – 2004. – 18 травня. – С. 3

Корнійчук О. Геніальний артист // Життя — джерело мистецтва / О.Корнійчук. – К., 1985. – С.149-150.

Костюк Ю. П.К. Саксаганський — драматург / Ю.Костюк // Культура і життя. — 1990. — 9 вересня. — С.3.

Куманський Б. З плеяди Тобілевичів: Календар / Б. Куманський // Народне слово. – 2004. – 13 травня. – С. 3

Кухта Н. Тут мешкав Саксаганський / Н. Кухта // Культура і життя. – 1998. – 6 січня. – С. 2

Лучко Л. Панас Саксаганський Саксаганський / Л.Лучко // Жовтень. — 1956. — № 11. — С.92-101.

Лучко Л. Панас Саксаганський на сцені радянського театру. / Л.Лучко // Вітчизна. — 1957. — № 9. — С.180-191.

Мартич Ю. Повість про народного артиста / Ю.Мартич. – К.: Рад.письменник, 1954. – 328 с.

Мар’яненко І. Минуле українського театру: зустрічі, творча праця

Мар’яненко І. Минуле українського театру: зустрічі, творча праця / І.Мар’яненко. – К.: Мистецтво,1953. – С.173-178.

Мар’яненко І. Сцена, актори, ролі / І.Мар’яненко. – К.: Мистецтво, 1964. – С.151, 152.

Мельничук-Лучко Л. Саксаганський — актор

Мельничук-Лучко Л. Саксаганський — актор / Л.Мельничук-Лучко. – Львів: Книжк.-журн. вид-во,1958. – 206 с.: бібліогр.

Мицик Ю. «Щиро прихильний…». З листів Панаса Саксаганського до Яворницького / Ю.Мицик // Кур’єр Кривбасу. – 1995. – № 37-38. – С.14-18.

Орел В. На чолі трупи — Саксаганський / В.Орел // Кіровоградська правда. — 1984. — 20 травня.

Панас Карпович Саксаганський.

Панас Карпович Саксаганський. Статті і спогади про корифея української сцени. – К.: Мистецтво, 1939. – 118 с.

Про Панаса Саксаганського: Славетні земляки // Фаворит. – 2004. – 18 березня. – С. 3

Раскина Е.”Мария, солнце, Саксаганский”: (К 140-летию Панаса Саксаганского) / Елена Раскина // Зеркало недели. – 1999. – 5 июня. -С. 16

Ревуцький В. П’ять великих акторів української сцени

Ревуцький В. П’ять великих акторів української сцени / Валеріян Ревуцький. – Париж : Видання Першої Укр. Друк. у Франції, 1955. – С.66-81.

Рильський М. Саксаганський: вірш // Народ і краса / М.Рильський. – К., 1985. – С.358-359.

Розвиток української культури за роки радянської влади. – К.: Наукова думка, 1967. – С.32, 47, 118: фото.

Романов П. В гостях у Саксаганського: спогади / П.Романов // Культура і життя. — 1970. — 26 листопада.

Саксаганський П.К. 1859-1940 // Акторська майстерність корифеїв. – К.: Мистецтво, 1973. – С.148-179.

Саксаганський, Панас Карпович // Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності [] / О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька, А. П. Коцур та ін.; за заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Тереса ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Книги-ХХІ, 2007. – 462,[2] с.

Саксаганський, Панас Карпович [Листівка] // Діячі українського театру: Комплект листівок з текстами укр.мовою / Укл. П.П.Перепелиця. – К.: Мистецтво, 1982. – 18 листівок.

Саксаганський, Панас Карпович

Саксаганський, Панас Карпович // Корифеї українського театру: матеріали про діяльність театру корифеїв / Упоряд., вступна ст., приміт. І.О.Волошина. – К.: Мистецтво, 1982. – 307,[2] с.: іл.
Приміт.: с.303-308.

Саксаганський Панас Карпович // Митці України: енцикл. довід. – К.: Українська енциклопедія,1992. – С.512.

Сваричевський І. Святий дар / І.Сваричевський // Радянська Україна. — 1984. — 15 травня.

Синельников М.М. Піонери українського театру: [ П.К.Саксаганський] // Спогади / М.М.Синельников. – К.: Мистецтво. 1975. – С.18-20.

Смоленчук М. Не забудеться ніколи / М.Смоленчук // Кіровоградська правда. — 1979. — 16 травня.

Спогади про Панаса Саксаганського : зб. / укл., авт.передм., комент. Р. Я Пилипчук. – К. : Мистецтво, 1984. – 190 с. : 13 арк. іл

Стеценко Л. Панас Саксаганський: нарис про життя і творчість / Л.Стеценко. – К.: Мистецтво, 1959. – 90 с.

Тобілевич, Б. Панас Карпович Саксаганський: 1859-1940: життя і творчість.

Тобілевич, Б. Панас Карпович Саксаганський: 1859-1940: життя і творчість. / Б.Тобілевич. – К., 1957. – 328 с.

Тобілевич С. Корифеї українського театру. Портрети. Спогади / С.Тобілевич. – К.: Мистецтво,1947. – С.35-41.

Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі / С.Тобілевич. – К.: Мистецтво, 1957. – С.280-293.

Трупа Саксаганського і Карпенка-Карого (1890-1909) // Український драматичний театр: нариси історії: в 2-х т.: / відповід.ред. М.Т.Рильський; т.1. – К.: Наукова думка,1967. – С.249-262.

Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич: [Вискористані пісні, записані від П.К.Саксаганського]. – К.: Наукова думка, 1982. – 424с.

Чаговець В. П.Саксаганський / В.Чаговець // Україна. — 1950. — № 9. — С.40.

Чаговець В. П.К.Саксаганський. Життя і творчість

Чаговець В. П.К.Саксаганський. Життя і творчість / В.Чаговець. – К.: Мистецтво, 1951. – 97 с.

Шурапов В. Про що мовчить сцена…: цикл передач радіожурналу “Криниця” Кіровогр. Держ. телерадіокомпанії / В. Шурапов. – Кіровоград , 2002. – С.33-38, 192-205.

Шурапов В. Чистої води діамант : відомі земляки: про П. Саксаганського / В. Шурапов // Народне слово. – 2002. – 17 грудня. – С. 3

Юра Г. Панас Саксаганський // Г.Юра. Життя і сцена. – К.: Мистецтво, 1965. С.183-184.

Ярош В. З плеяди корифеїв / В.Ярош // Кіровоградська правда. — 1984. — 15 травня.