Біобібліографія

Садовський (Тобілевич) Микола Карпович

Бібліографічний покажчик видань у фондах ОУНБ ім. Чижевського

Укладачі: Янчукова Е.М.,Філіпова Т.Б.

Садовський М. Мої театральні згадки: 1881-1917

М.Садовський,. – К.- Харків : Держвидав України, 1930. – 120,[1] с.: портр

Садовський М. Спомини з російсько-турецької війни 1877-1878 р.

М. Садовський. – Кіровоград, 1993. — 94 с. —Репринт. вид.
Вид. оригін.: Друкарня Т-ва “Час” у Київі, 1917 р.

Садовський М. Українські артисти в Петербурзі [Текст] : Тріумф українського театру в Петербурзі / Садовський М. // Хроніка 2000. – 2003. – №55-56. – С. 581-61

Переклади

Гоголь, Микола Васильович. Тарас Бульба : повість = Taras Bulba : the novel / Микола Гоголь ; пер. укр. мовою М. Садовського, пер. англ. мовою П. Константайна ; іл. В. Невінчаного ; за ред. С. Вишенського. – К. : Пульсари, 2009. – 215,[5] с.

Про життя і творчість М.К.Садовського

Антоненко В. “Ваша книжка після “Кобзаря” єсть найкорисніша…” : Нотатки з приводу роману Віктора Жадька “Грек із душею українця” / В. Антоненко // Віче. – 2004. – №7. – С. 67-70

Барабан, Леонід. Трагізм Миколи Садовського [Текст] / Леонід Барабан // Культура і життя. – 2006. – 13 грудня. – С. 1

Барабан Л. Микола Садовський і його театр періоду УНР : Невідомі матеріали / Барабан Л. // Культура і життя. – 2007. – 5 вересня. – С. 2-3

Барабан, Леонід. Трагізм Миколи Садовського [Текст] / Леонід Барабан // Культура і життя. – 2006. – 13 грудня. – С. 1

Василько В. Микола Садовський та його театр / В. Василько. – К. : Держвид-во образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1962. – 194,[2] с.: портр.

Василько В. Театру віддане життя

В. Василько. – К.: Мистецтво, 1984. – С.63-71.

Вериківська І. Становлення української радянської сценографії / І.Вериківська. — К., 1981. — С.21-22: іл.; 135,142,145.

Веселовська, Г. Нова суспільна драма в театрі Миколи Садовського / Г.Веселовська // Український театр. – 1997. – № 5. – С. 22-27

Волшин І. З плеяди корифеїв / І.Волошин // Вітчизна. — № 12. — С.192-196.

Гайдабура В. Марія Друга : 20 січня виповнюється 120 років від дня народження прими Театру М.Садовського / В. Гайдабура // День. – 2005. – 19 січня. – С. 7

Геник, С. 150 великих українців : [Енцикл.] / С. Геник,. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – 297,[2] с.: іл, портр. – Бібліогр.: с.294-297.

Дейч А. Рыцарь украинской сцены / А.Дейч // Радуга. — 1967. — № 1. — С.125-142.

Домбровський В. Українська стилістика й ритміка. Українська поетика / В.Домбровський. — Мюнхен, 1993. — С.143,147,148.

Заславський І. Микола Садовський — перекладач Лермонтова / І.Заславський // Вітчизна. — 1984. — С.198-199.

Заславський І. Микола Садовський – перекладач Олександра Пушкіна / І.Заславський // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 135-140. – Бібліограф.:11 назв

Кагарлицький М. Краса і гордість театру / М.Кагарлицький // Сільські вісті. — 1981. — 19 березня.

Колодійчук Є. Історія третього кохання / Є. Колодійчук // Вітчизна. – 2007. – № 11-12. – С. 153-156

Коломієць Р. Життя, віддане сцені / Р.Коломієць // Радянська Україна. — 1981. — 19 березня.

Кордюм А. Останній лоцман: ( спогад про зйомки фільму «Вітер з порогів», де лоцмана грав М.Садовський) / А.Кордюм // Культура і життя. — 1968. — 23 травня.

Корифей українського театру : До 150-річчя від дня народження М.К. Садовського

Знаменні дати. Календар. – 2006. – С. 238-243

Кузнєцова, Жанна Студентські вечорниці для Миколи Садовського [Текст] / Жанна Кузнєцова // Український театр. – 2007. – № 2. – С. 20

Kузякіна Н. Нариси української радянської драматургії / Н.Кузякіна. — К, 1958. — С.40,43.

Куманський Б. Він був вродливим і талановитим : Театру корифеїв – 125 / Б. Куманський // Народне слово. – 2006. – 7 грудня. – С. 3

Лемещенко, Анна. Театральні критики початку XX ст. про постановку п’єс польських драматургів у Київському театрі Миколи Садовського / Анна Лемещенко,; Анна Лемещенко // Слово і час. – 2004. – № 1. – С. 82-90. – Бібліогр.: 31 назв.

Макаренко Г. Важка доля акторів : Гастролі Садовського і Заньковецької у Житомипі в дзеркалі тодішньої преси / Макаренко Г. // Культура і життя. – 2003. – 31 грудня. – С. 4

Маренец Л. Из семьи корифеев / Л.Маренец // Ведомости. — 1996. — № 10. — 8 марта. — С.8.

Миленко М. Микола Садовський як артист : Спогади сучасника / М. Миленко // Культура і життя. – 2005. – 23 лютого . – С. 2

Самайда Т. Корифей українського театру / Самайда Т. // Літературна Україна. – 2002. – 5 вересня. – С. 8

Мироненко Н. Три роки з Садовським / Н.Мироненко // Культура і життя. — 1979 — 4 жовтня.

Невідомий лист М.В.Лисенка до М.К.Садовського // Музика. — 1972. — № 2. — С.10.

Паньківський С. Зі спогадів старого актора / С.Паньківський // Вітчизна. — 1990. — № 11. — С.161.

Петренко С. Виставка у родинному гнізді Тобілевичів / С.Петренко // Народне слово. — 1996. — 14 грудня. — С.1.

Пилипчук Р. Лицар української сцени / Р.Пилипчук // Культура і життя. — 1981. — 19 березня.

Пилипчук Р. Микола Садовський над могилою Івана Мазепи / Р.Пилипчук // Літературна Україна. — 1990. — 6 грудня. — С.4.

Про Садовського М. // Хохлы и хохлушки : – 3-е изд. – СПб.: Тип. А.С.Суворина, 1907. – 113,[I] л.: портр, іл. – C.72, 73: портр.

Про М.К.Садовського // Корифеї українського театру : матеріали про діяльність театру корифеїв / упоряд., вступ. ст., приміт. І.О.Волошина. – К.: Мистецтво, 1982. – С.210-250.

Про Садовського Садовский, М. П. : Некролог // Исторический вестник. – 1910. – № 9 . – С. 1133-1134

Ревуцький В. П’ять великих акторів української сцени

В. Ревуцький. – Париж: Вид. Першої Укр. Друк. у Франції, 1955. – C.34 – 49.

Садовський Микола Карпович: актор, засновник першого стаціонар. укр. театру// Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / О. В. Даниленко, Л. В. Іваницька, А. П. Коцур та ін.; за заг. ред. : А. П. Коцура, Н. В. Тереса ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К.: Книги-ХХІ, 2007. – С. 363-367.

Садовський, Микола : [Листівка] // Діячі українського театру : комплект листівок з текстами укр. мовою / Укл. П.П.Перепелиця. – К. : Мистецтво, 1982. – 18 листівок.

Про Садовського М. // Хохлы и хохлушки : – 3-е изд. – СПб.: Тип. А.С.Суворина, 1907. – 113,[I] л.: портр, іл. – C.72, 73: портр.

Самайда Т. Корифей українського театру / Самайда Т. // Літературна Україна. – 2002. – 5 вересня. – С. 8

Синельников М.М. Піонери українського театру: [М.К.Садовський]// Спогади / М.М.Синельников. – К.: Мистецтво. 1975. – С.18-20.

Сердюк О. Курбас і Садовський / О.Сердюк // Мистецтво. — 1966. —№ 1. — С.11-12.

Слободян В. Микола Садовський / В.Слободян // Новини кіноекрану. — 1979. — № 1. — С.13.

Спогади про Миколу Садовського

зб. / упоряд., вступ. ст., приміт. Р.Я.Пилипчука. – К. : Мистецтво, 1981. – 179,[2] с.: 9 арк. фот.
Приміт.: с.177-180.

Станішевський, Ю. Жанрове розмаїття режисерських шукань : Садовський Микола / Ю. Станішевський // Український театр. – 2008. – № 2. – С. 15 – 20

Станішевський, Ю. Жанрове розмаїття режисерських шукань : Садовський Микола / Ю. Станішевський // Український театр. – 2008. – № 3. – С. 15-19

Тобілевич В. З артистичної сім”ї Тобілевичів / Тобілевич В. // Народне слово. – 2001. – 13 грудня. – С. 2

Тобілевич В. Світло таланту / В.Тобілевич // Зоря комунізму. — 1986. — 18 грудня.

Токаренко Я. Микола Садовський / Я.Токаренко // Сільські вісті. — 1966. — 6 березня.

Трупа Садовського // Український драматичний театр: нариси історії: в 2-х т.: т.1. — К.: Наукова думка, 1967. — С.221-235.

Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич

[Вискористані пісні, записані від М.К.Садовський]. – К.: Наукова думка, 1982. – 424с.

Федченко Л. Лицар сцени / Л.Федченко // Кіровоградська правда. — 1981. — 13 грудня.

Хінкулов Л. Письменник жив у Києві / Л.Хінкулов. — К., 1982. — С.190-192.

Хорунжий, Юрій. Книжка небезпечніша за рушницю…: розділ роману про Миколу Садовського-корифея українського театру / Юрій Хорунжий // Кур’єр Кривбасу. – 2006. – № 195. – С. 129-149

Хорунжий, Юрій. Лицедій із Троїцького майдану : розділ з роману / Ю. Хорунжий // Вітчизна. – 2005. – № 9-10. – С. 15-53

Хорунжий, Юрій. Митарства “Ревізора” (Літературна спадщина М. Садовського) [Текст] / Юрій Хорунжий // Літературна Україна. – 2007. – 8 березня. – С. 1,7 : фото

Хорунжий Ю. Останній лоцман / Ю. Хорунжий // Урядовий кур’єр. – 2005. – 9 серпня. – С. 13

Хорунжий Ю. Садовський садить сад з Марією [Заньковецькою] / Ю. Хорунжий // Літературна Україна. – 2004. – 12 серпня. – С. 5,7.

Хорунжий Ю. Садовський садить сад – з Марією і без: роман / Ю. Хорунжий,. – К. : Фенікс, 2005. – 392,[1] с.

Хорунжий Ю. Садовський садить сад – з Марією і без: роман / Ю. Хорунжий // Дніпро. – 2006. – № 1-2. – С. 6-57 ; Дніпро. – 2006. – № 3-4. – С. 4-43.

Черняк Н. “Із сузір’я корифеїв”: 13 грудня – 145 років з дня народження М. Садовського / Черняк Н. // Кіровоградська правда. – 2001. – 11 грудня. – С. 4

Шепель Ф. Микола Садовський: “під недремним оком” ГПУ / Ф. Шепель // День. – 2003. – 14 березня. – С. 8

Шепель Ф. Як із корифеїв робили фарисеїв, або Микола Садовський у фокусі «недремного ока» / Ф.Шепель // Вечірня газета. — 1997. — 27 червня. — С.8.

Шурапов, Володимир Петрович. Про що мовчить сцена …: цикл передач радіожурналу “Криниця” Кіровоград. держ. телерадіокомпанії / Володимир Шурапов. – Кіровоград : [б. и.], 2002. – 235 с.

Щедрий талант // Робітнича газета. — 1996. — 11 грудня. — С.3.

Щедрий талант // Трудівник Устинівщини. — 1996. — 10 грудня. — С.3.

Юра Г. Микола Садовський // Життя і сцена / Г.Юра. — К.: Мистецтво, 1965. — С.185-188.

Юрченко М. Портрет у спогадах: [Про збірник «Спогади про Миколу Садовського»] / М.Юрченко // Кіровоградська правда. — 1982. — 8 січня.

Яременко М. Шляхи Миколи Садовського // Театральна культура / М.Яременко, Л.Барабан. — К.: Мистецтво,1968. — С.130-135.

Ярош В. Актор світового масштабу / В.Ярош // Кіровоградська правда. — 1996. — 12 грудня. — С 4.