Кропивницький Марко Лукич

Біобібліографія

„Живий” класик, «батько українського театру» М.Л.Кропивницький належить до когорти поборників українського духу в театральному мистецтві.

Життя та творчість театрального велета живили наукові праці та дослідницькі роботи авторів кількох поколінь.

Всебічно обдарований, М.Л.Кропивницький жив театром і у сучасному розумінні він був людиною-театром, обіймавши своїм талантом десяток театральних професій:

– актор (більше 500 ролей);
– режисер (близько 700 вистав);
– співак, музикант (бас-баритон, хормейстер);
– драматург (більше 40 оригінальних п’єс, інсценізацій та переробок);
– композитор (оригінальні пісні, музика до вистав);
– художник-декоратор (декорації до «Енеїди» І. Котляревського);
– читець (Т.Шевченко, М. Гоголь);
– етнограф, фольклорист (мелодії від М.Кропивницького записала С.Тобілевич; зразки обрядів знаходимо у п’єсах);
– антрепренер;
– оповідач бувальщин та старожитностей.

Перша біографіча стаття була вміщена в Енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза та І.А. Ефрона. Стаття підписана криптонімом Н. С-въ:

Н.С-въ. Кропивницкій М.Л. // Энциклопедическій словар. – Т. 32. – Подъ ред. К.К.Арсеньева, О.О.Петрушевскаго. – Издатели Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. – СПб.: Типо-Литографія И.А.Ефрона, 1895. – С. 826.

Більш розширена стаття , з тим же криптонімом, була розміщена у Новому енциклопедичному словнику. Автор називає призвища перших дослідників діяльності М.Л.Кропивницького: Н.И.Петрова, С.Єфремова, І.Франка, К.Суворіна з його книгою „Хохли і хохлушки”, в якій автор називає Кропивницького актором, „подобного которому нет ни на одной русской сцене”.

Н.С-въ. Кропивницкій М.Л.// Новый энциклопедическій словар. – Т. 23. – Подъ ред. К.К.Арсеньева. – Издатели Ф.А.Брокгаузъ, И.А.Эфронъ. – Петроградъ: Типограф. Акц.о-ва Брокгаузъ-Ефронъ, б.г. – С. 452.

Стаття Великої Енциклопедії Южакова, підсумовуючи діяльність Кропивницького, порівнює його трупу зі світово відомим театром мейнінгейнців.

Кропивницкій, Марко Лукичъ // Большая Энциклопедія. Словарь общедоступныхъ сведъіній по всемъ отраслямъ знанія. – Т.11. – Подъ ред. С.Н.Южакова. – СПб.: Тип.Товарищества „Просвещеніе”,1903. – С. 586.

Цікавим біографічним матеріалом є стаття, розміщена у Літературній енциклопедії за підписом Й. Шевченка. Тут же була вміщена перша бібліографія творів М. Кропивницького:

Шевченко Й. Кропивницкий // Литературная энциклопедия: В 11 т. – М., 1929-1939. – т.5. – М.: Изд-во Ком. Акад., 1931. – С.677-680.

Безцінною бачиться праця видатного українського бібліографа Юрія Меженка „Хронологія артистичної діяльності М.Л. Кропивницького” вміщена у виданні „Марко Лукич Кропивницький: збірник статей, спогадів і матеріалів. — К., 1955”, де поряд з відомостями про виступ актора вміщено дату, місто, прізвище власника антрепризи, назви п’єс, рецензії у пресі (з повним описом публікації). Вражає обсяг обробленого матеріалу. Унікальність списку робить його невичерпним джерелом інформації для дослідників , спроможним замінити первинні першоджерела.