„Апостол сцени: Марко Лукич Кропивницький”

Бібліографічний покажчик

Розділ І
Літературний доробок М.Л.Кропивницького, який знаходиться у фонді ОУНБ ім. Д.І.Чижевського

Кропивницький, Марко Лукич. : Вибрані твори: драма / Марко Кропивницький; вступ. ст. О.Ф.Ставицького. – К.: Дніпро, 1971. – 346,[3] с.: портр. – (Шк. б-ка)

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані п’єси: драма / Марко Кропивницький; вступ. ст. і приміт. П. М. Сіренка; Худ. О. І. М. – К.: Мистецтво, 1977. – 365,[2] с.: іл. – (Шк. б-ка)

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані твори: драма / Марко Лукич Кропивницький; – К.: Дніпро, 1977. – 301,[2] с.: порт.

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані твори. / [Вступ. ст. О.Ф.Ставицького, с.3-18]. – К.: Дніпро, 1967,- 512с.; 5л. Фл. І портр. 20 см. (Шк. б-ка). 65.000 пр. 97 к. В опр.
Зміст: Дай серцеві волю, заведе в неволю. – Пошились у дурні. – Доки сонце зійде, роса очі виїсть. – Глитай, або ж Павук. – По ревізії. – Невольник. – Де зерно, там і полова. (Дві сім’ї). – Олеся. – Розгардіяш.

Кропивницький, Марко Лукич. Вірші / М.Л.Кропивницький // Чари кохання. – К.: Молодь, 1985. – С.134-135

 

Кропивницький, Марко Лукич. Беда не каждому – иному и счастье. Пер. с укр. – М.: Госкультпросветиздат. 1954. – 23с.

Кропивницький, Марко Лукич. Глитай або Павук: драма в 4-х д. і 5-ти відмінах / Марко Кропивницький. – Нью Йорк, 1920. – 64 с.

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе у неволю: драма в п’яти діях і 6-ти одмінах / Марко Кропивницький. – 2-ге вид. – Львів : Наукове Товариство ім. Шевченка, 1927. – 50 с. – (Сер. “Український театр”; ч. 2, 2а)

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сім’ї. / Де зерно, там і полова/. Драма в 4-х д. – К.: Мистецтво, 1951. – 91с.

Кропивницький, Марко Лукич. Доки сонце зійде, роса очі виїсть: драма в 4-х д. і 5-ти одмінах / Марко Кропивницький; Упоряд. та післямова М. К. Йосипенка. – К.: Дніпро, 1980. – 160 с. : іл

Кропивницький, Марко Лукич. Драматичні твори: драма / Марко Кропивницький ; упоряд. і прим. В.М. Івашкова; Вступ. ст. Л.З. Мороз. – К. : Наук. думка, 1990. – 601, [2] с. : порт. – (Б-ка укр. літ. Дожовтн. укр. літ.)

Кропивницький, Марко Лукич: Збірник статей, спогадів і матеріалів / укл.: П. Долина, П. Перепелиця. – К.: Мистецтво, 1953. – 529,[2] с. : портр., фото

Кропивницький, Марко Лукич: Збірник статей, спогадів і матеріалів. – К.: Мистецтво, 1955. – 527с. З портр.

Кропивницький, Марко Лукич: Із сімейної хроніки Марка Кропивницького / Марко Кропивницький; вступ. ст. В.О.Сахновського-Панкєєва. – К.: Мистецтво, 1968. – 212с.

Кропивницький М.Л.: Історія української літератури. – К.,1987.- Т.1.- С.418-425

Кропивницький М.Л.: Лист до Соломії Крушельницької / М.Л.Кропивницький // Культура і життя. – 1990. – 11 листопада.

Кропивницький, Марко Лукич.: Музика до вистав: в 3-х т. / Марко Лукич Кропивницький ; ред. П. Поляков. – К. : Музична Україна
Т.2 : Невольник. Пошились у дурні. По ревізії. – 1967. – 90 с

Кропивницький, Марко Лукич. Олеся. / Драма у 4-х д. і 5-ти відмінах. – К.: Мистецтво, 1955. – 126с.

Кропивницький М.Л. П’ять листів до В.П.Науменка / Авт. передм. З.Борисюк // Український театр. – 1990. – №3. – С.22-24.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії: етюд в 1 д. – К.: Мистецтво, 1945. – 40с.

 

Кропивницький, Марко Лукич. Повний збірник творів / М.Л.Кропивницький. – 3-е вид. – Х.: Типографія І.М.Варшавчика, 1895. – 384с.: 2 вкл.л. – Зміст: Дай серцеві волю, заведе у неволю; Невольник ; Помирились; Пошились у дурні; По ревізії; Лихо не кожному лихо – іншому й талан; Вуси; Підгоряне; Зайдиголова; Дві сім’ї; Чмир; Олеся; Джигун; Куплети.

Кропивницький, Марко Лукич. Пьесы / Пер. с укр./ Вступ. ст. с.5-21, и примеч. В.Сахновского – Панкеева/ Л. – М., Искусство, 1960.- 496с.

Кропивницький, Марко Лукич. П’єси: драма / Марко Кропивницький, передм. І.І.Пільгука; приміт. П.М.Киричка. – К. : Дніпро, 1982. – 366,[2] с

Кропивницький, Марко Лукич. П’єси: художня літ-ра / Марко Лукич Кропивницький; упоряд. та авт. приміт. В.М.Івашків; вступ. ст. Р.Я.Пилипчука; Іл. К.О.Музики. – К. : Дніпро, 1990. – 445,[2] с. : іл. – (Б-ка укр. класики Дніпро)

Кропивницький, Марко Лукич. Пошились у дурні: шутка-оперетка у 3-х д. / Марко Кропивницький,. – Нью Йорк, 1919. – 63 с

Кропивницький, Марко Лукич. Пошились в дурні: жарт на 3 дії / Марко Кропивницький. – Львів: друкарня Наукового Товариства ім. Шевченка, 1923. – 46 с. – (Сер. “Український театр”; ч. 13)

Кропивницький, Марко Лукич. Скрутна доба. / П’єса на 3 д. – К.: Мистецтво, 1954. – 79с.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: драма / Марко Кропивницький,. – Х.: Прапор, 2005. – 365 с. : іл, портр)

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 – (Б-ка укр. класиків)
Т.1. – 1929. – 296,[1] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 – (Б-ка укр. класиків)
Т.2. – 1929. – 282,[2] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім.П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 – (Б-ка укр. класиків)
Т.3. – 1930. – 334,[2] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 – (Б-ка укр. класиків)
Т.4. – 1930. – 345,[2] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 – (Б-ка укр. класиків)
Т.5. – 1931. – 424,[4] с

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України, 1929 – (Б-ка укр. класиків)
Т.6. – 1931. – 399,[2] с

Кропивницький, Марко Лукич. Твори / Марко Кропивницький; ред., вступ. ст. та прим. ім. П. Руліна. – Х.: Держвидав України. – 1929. – (Б-ка укр. класиків)
Т.7. – 1930. – 376,[2] с. : 1 арк. портр

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.1-6.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.1.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.— 536с.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.1.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.— 536с.
Зміст: Дай серцю волю, заведе в неволю: драма в 5 д. і 6 одмінах. – Помирились: комедія в І д. ; За сиротою і бог з ка¬литою, або ж несподіване сватання: водевіль в І д.; Поши¬лась у дурні: шутка-оперетка в 3 д.; Беспочвенники: драма в 4 д. і 6 карт. в віршах.; Доки сонце зійде, роса, очі ви¬їсть: драма в 4 д. і 5 одмінах.; Глитай, або ж павук: драма у 4 д. і 5 одмінах.; По ревізії: етюд в І д.; Лихо не кожному лихо – іншому й талан: трагікоміч. етюд в І д.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.2.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.— 536с.
Зміст: – Де зерно, там і полова.: драма в 4 д. ; Зальоти соць¬кого Мусія (ПІСНІ В ЛИЦЯХ): оперета – дивертисмент у 3 д.; Зайдиголова: драма у 5 д.; Чмир (Чумазий): комедія в 3 д.; Олеся: драма в 4 д. і 5 одмінах; Джиґун: комедія в З д. з співами; Замулені джерела (Засоренные родники): драма в 5 д. і 6 одмінах.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: В 6-ти т.: Т.3.- К., Держлітвидав УРСР, 1958-1960.— 536с.
Зміст: Дурисвітка: епізод на І д.; Перед волею: драма в 5 д.; На руїнах: комедія в І д.; Супротивні течії: коме¬дія в 3 д. і 4 одмінах.; Конон Блискавиченко: мал. сіль¬ськогосподар. руху у 4 д.; Мамаша: комедія у 3 д.; “Ошибка произоша”: етюд з натури.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький ; (вступ. ст. І.Пільгук). – К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960. – Т.4 . – К., 1969 . – 377с.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький ; (вступ. ст. І.Пільгук). – К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960. – Т.4 . – К., 1969 . – 377с.
Зміст: Розгардіяш: твір на 4 д.; Скрутна доба: мал. у 3 одмінах.; Івасик-Телесик: казка в лицях (для дітей) у 4 одмі¬нах.; “По щучому велінню”: казка для дітей у 3 д.; Голомозий: драма в 2 мал.; Старі сучки й молоді парості: ма¬л. сільського життя у 3 д. і 4 одмінах.; Дійшов до розуму: водевіль в І д.; Зерно і полова: Мал. сільського каламуту в 4 д.; Страчена сила: драма у 4 д.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький; (вступ. ст. І.Пільгук). – К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960.
Т.5. – К., 1959. – 627с.
Зміст: Невольник: драм. мал. у 5 одмінах.; Вуок: ко¬медія у 4 д. і 6 карт.; Підгоряни: мелодрама у 3 д. ;Титарівна: драма в 5 д. і 6 карт.; Вій: опера у 5 д. (д. 6); Вій: фант. комедія у 5 д. з апофеозом; Пропавша грамота: фант. комедія-оперета у 4 д. і 7 кар¬т.; Вергілійова Енеіда: комічна оперета в 5 д. І і 6 одмінах, віршах; Чайковський, або Олексій Попович: іст.драм. бувальщина у 5 д. і 9 одмінах; Хто з мосту в воду головою: комедія у 3 д. з куплетами.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький; (вступ. ст. І.Пільгук). – К.: Держлітвидаг УРСР , 1958-1960.
Т.6. – К., 1960. – 662 с.
Зміст: Нариси та вірші. Нариси: картины прошлого и настоящего (отрывки из воспоминаний); С хлеба на квас: (отрывки из дневника провинциального актера-ветерана); “Коза-дереза” на хуторі; Дещо про “товариша” та про “статті: 24 та 45”:(з дорожніх розмов); Горе з грамотою: (уривок).
Вірші. Куплети. Тере – фере – куку! : (перероблено з польського); Кум Гаврило; Удовиця; От тобі, Гандзю, Книш!; Бичок; Коли б свині та роги; М.К. Заньковецькій; Російськкі жінки: („Русские женщины” М. Некрасова).
Автобіографічні матеріали. Итоги за тридцать пять лет; За тридцять п’ять літ: спогади иро Бобринець і бобринчан. (спогади Марка Лукича Кропивницького); Автобіографія (за 65 років).
Листи. (210 листів до різних осіб).
Додатки: промова М.Л. Кропивницького на могилі артистки Ніни Володимирівни Базарової; Атестат.
Примітки.: бібліограф. покажчик видання творів М.Л. Кропивницького: (у покажчику подаються основні видання дожовтневі та видання творів Кропивницького, здійснені в радянський час (до 1960 року).

Розділ ІІ
Література про життєвий шлях та творчість М.Л.Кропивницького Книги

Антологія української драматургії: . – К. Мистецтво. – 2004. – Вип. 2. – 2005. – 427,[2]

Антологія української поезії: В 4 т. / Упоряд. М. Рильського, М. Нагнибіди. – К. : Держлітвидав УРСР. – 1957
Т. 2 / Михайло Старицький, Яків Щоголев, Микола Вербицький та ін. – 2-е вид. – 1958. – 425,[1] с. : портр

Видатні постаті України: Біографічний довідник / О. В. Бабкіна, Г. К. Базильчук, Г. Ю. Барчан; редкол.: Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко, авт.передм. Борис Олійник, ; МАУП, Книжкова палата України. – Київ, 2004. – 871 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст.; Імен. покажч.: с. 866-871

Вороний М. Про М.Л.Кропивницького / М.Вороний // Театр і драма. – К., 1989.- С.307-314.

Вороний М. Спогади: вступні уваги / Рец. на спогади Кропивницького Н.В. «Про Бобринець і бобринчан»/ М.Вороний // Театр і драма. – К.,1989. – С.381.

Гаврилов П.Т.Оповідання про М.Л.Кропивницького / П.Т.Гаврилов // Проти течії. – Донецьк, Книжкове вид-во, 1963. – С.122.

Гусейнов, Григорій Джамалович. Незаймані сніги: п’ятнадцять мандрівних історій : документальні повісті : в 3-х кн. / Григорій Джамалович Гусейнов ; Григорій Гусейнов. – 2010. –
Кн. 1. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 2010. – 511 с. : іл.

Гусейнов, Григорій Джамалович.Незаймані сніги: п’ятнадцять мандрівних історій : [документальні повісті] : в 3 кн. / Григорій Джамалович Гусейнов ; Григорій Гусейнов. – Дніпропетровськ : Арт-Прес. – 2010.
Кн. 2. – 2010. – 559 с. : портр., фото

Діячі українського театру: Комплект листівок з текстами українською мовою / Укл. П.П.Перепелиця. – К. : Мистецтво, 1982. – 18 листівок

Історія української літератури ХІХ століття: у 2-х книгах: підручник для студ. філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Ред. М. Г. Жулинський. – К. : Либідь. – 2005
Кн. 2. – 2006. – 709, [2] с. : іл. – Бібліогр. с. 686-698; імен. покажч. с. 699-710

Йосипенко М. Марко Лукич Кропивницький / М.Йосипенко. – К.: Держ. видав. образотворч. Мистецтва і муз. літ. УРСР, 1958. – 323с.

Киричок П.М. Марко Лукич Кропивницький: життя і творчість/ П.М.Киричок. – К.: Дніпро, 1968.

Киричок Петро Максимович. Марко Кропивницький: нарис життя і творчості / Петро Киричок. – К.: Дніпро, 1985. – 150 с. – (Сер. “Літературні портрети”)

Кіровоград: [Комплект листівок] / Фот. І.Кропивницький. – К.: Рад. Україна, 1976. – 10 л. : цв.іл

Кокуленко Б. Г. Театр Т. Шевченка і М. Кропивницького / Б. Г. Кокуленко ; Національна хореографічна спілка України. – Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2008. – 30 с. – Бібліогр. : с. 29-30

Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв / Упоряд., вступна ст., приміт. І.О.Волошина. – К.: Мистецтво, 1982. – 307,[2] с.: іл.

Кропивницький М.Л.// Спогади про Марка Кропивницького. – К.: Мистецтво,1990. – С.216.

Кропивницький М.Л.// Митці України: енциклопедичний довідник. – К.,1992. – С.335

Кропивницький М.Л.// Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины XIXв. – Кишинев, 1979. – С.224.

М. Л. Кропивницький в Одесі: бібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України, ОДНБ ім. М. Горького ; укл. Олена Нуньєс ; ред.: Р. Я. Пилипчук, І. С. Шелестович. – Одеса : [б. в.], 2006. – 214,[2] с. – (Сер. “Літературна Одеса” ; вип. 12). – Текст укр. та рос. мовами

Маяк Й. З Кропивницьким // На українській сцені / Й.Маяк. – К.: Мистецтво, 1971. – С.13-21.

Меморіальний музей М. Л. Кропивницького в Кіровограді: Фотоальбом / Авт. тексту В. П. Ярош. – К. : Мистецтво, 1986. – 47 с. : іл. – Текст укр. та рос. мовами

Меморіальний музей М. Л. Кропивницького / Мемориальны музей М. Л. Кропивницкого = Marko Kropyvnytskyi Memorial Museum / Упр. культури і туризму Кіровоградської обл. держ. адм., Кіровоградський обл. краєзнавчий музей. – Кіровоград : [б. в.], [2011?]. – 17 с. : фото.кол., портр., іл. – (Сер. “Кіровоградщина туристична”). – (Сер. “Музейні заклади”). – Текст парал.: укр., рос., англ.

Новиков, Анатолій Олександрович. Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку XX ст. : монографія / Анатолій Новиков. – Харків : Сага, 2011. – 407 с. : фото, портр., іл. – Бібліогр.: с. 393-405

Новиков, Анатолій Олександрович. Український театр і драматургія: від найдавніших часів до початку ХХ ст. : монографія / Анатолій Новиков. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2015. – 411,[1] с. : фото. – Бібліогр. с 389-397. – Покажч. імен с. 398-408

Панченко, Володимир Євгенович. Магічний кристал: Сторінки історії українського письменства / Володимир Євгенович Панченко. – Кіровоград, 1995. – 234 с. : іл.: 1 арк. портр.

Панченко, Володимир Євгенович. Сонячний годинник. Книга пілігрима / Володимир Панченко. – К. : Темпора, 2013. – 411,[4] с. : кол. іл., портр., фото. кол., фото. – Бібліогр. в кінці ст.

Попельницька О. О. Сто великих діячів культури України / О.О. Попельницька, М. В. Оксенич. – К. : Арій, 2010. – 462,[1] с. : портр., фото. – (Сер. “100 великих”). – Бібліогр.: с. 456-460

Ревуцький, Валеріян. П’ять великих акторів української сцени / Валеріян Ревуцький. – Париж: Видання Першої Укр. Друк. у Франції, 1955. – 93,[1] с.: портр. – Бібліогр.: с. 93

Синельников М.М. Піонери українського театру: [ М.К.Кропивницький ]// Спогади / М.М.Синельников. – К.: Мистецтво. 1975. – С.18-20.

Сегеда, Сергій. Український пантеон / Сергій Сегеда. – К. : Балтія-Друк, 2013. – 181,[3] с. : портр., фото, іл. – Бібліогр. с. 179. – Іменний покажч. с. 180-182

Смоленчук, Микола Кузьмич. Марко Кропивницький і його рідний край: художня літ-ра / Микола Смоленчук. – К. : Мистецтво, 1971. – 74, [2] с. : 1 арк. портр, 9 арк. фото. – Бібліогр. в підрядк. примітках

Смоленчук, Микола Кузьмич. Ой літав орел: [Про життєвий і творчий шлях основоположника укр. проф. театру М.Л. Кропивницького: іст. роман] / Микола Смоленчук. – Одеса : Маяк, 1969. – 281, [2] с. : 9 арк. іл, порт., карт. і факс. – На опр. авт. не зазначено

Спогади про Марка Кропивницького: збірник / Упоряд. П.П.Перепелиці і В.П.Яроша; вступна ст. П.П.Перепелиці; приміт. В.П.Яроша. – К.: Мистецтво, 1990. – 215,[1] с.: 9 арк. портр

Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А. В. Дарибогова та ін. – К. : Арій, 2008. – 494,[1] с.: портр. – (Сер. “100 великих”)

Сто видатних українців: енциклопедія / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова, А. В. Дарибогова та ін. – К. : Вид-во “Арій”, 2006. – 495 с. : портр. – (Сер. “Сто великих”)

Театр Марка Кропивницького: Минуле і сучасне / Укл. Володимир Шурапов,; Ред. Василь Бондар. – Кіровоград : ПВЦ “Мавік”, 2001. – 210 с. : цв.іл, портр

Українська драматургія: Кращі класичні твори. – Донецьк : БАО, 2008. – 479,[1] с

Українська класична драматургія: драма / І.П. Котляревський, І.К. Карпенко-Карий, М.Л. Кропивницький, М.П. Старицький. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – 402,[1] с. : кол.іл

Українські народні пісні в записах Софії Тобілевич: [Вискористані пісні, записані від М.Л.Кропивницького]. – К.: Наукова думка, 1982. – 424с.

Ушаков, Дмитрий Александрович. Великие украинцы / Дмитрий Ушаков. – Харьков : Фактор, 2008. – 197,[2] с. : ил., фото. цв., фото, портр. – (Сер. “Украина. Вчера, сегодня, завтра”)

Хохлы и хохлушки: мемуари. – 3-е изд. – СПб. : Тип. А.С.Суворина, 1907. – 113,[I] л.: портр, іл

Хрестоматія української літератури та літературної критики ХIX ст.: В 3 кн.: Навч. посіб. для студ. вуз. / Упоряд. Н.Гаєвської. – К. : ВІПОЛ. – 1996-1997
Кн.3 / Іван Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Михайло Старицький та ін. – 1997. – 813,[1] с. – Імен. покажч.: с.803-807.

Чикаленко Е. 25-літній ювілей Марка Кропивницького / Е.Чикаленко // Спогади про Марка Кропивницького. – К.,1990. – С.124-126.

Шаров Ігор Федорович. 100 видатних імен України: зб. біографій / Ігор Шаров. – К. : Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – 502,[1] с

Шуменко Л. Марко Лукич Кропивницький: бібліографічний покажчик / Л.Шуменко // Кіровоград, 1977. – С.14

Шурапов, Володимир Петрович. Тернистими шляхами: етюди про корифеїв українського театру / Володимир Шурапов. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2013. – 95 с. : фото

Шурапов Володимир Петрович. Про що мовчить сцена…: цикл передач радіожурналу “Криниця” Кіровоградської державної телерадіокомпанії / Володимир Шурапов. – Кіровоград, 2002. – 235 с

Ярош В. Театральна Кіровоградщина / В. Ярош // Кіровоград. – 1989. – С.30.

Ярош В.П. Марко Лучик Кропивницький видатний діяч української культури: до 150-річчя від дня народження/ В.Ярош // Кіровоград, ред. відділ облю поліграф. видав. – 1990. – С.32.

Розділ IIІ
Література про життєвий шлях та творчість М.Л.Кропивницького

Статті

 

Артемчук Ігор Марко Кропивницький: [Бувальщини] / Ігор Артемчук // Український театр. – 2007. – № 4. – С. 32.

Бабанська Н. «Суду історії я не боюсь, бо я роблю моє діло…»: про драматургію М.Кропивницького / Н. Бабанська // Слово і час. – 1995. – №5-6. – С.25-28.

Бажан, Валентина. Промені “Вересневих самоцвітів” / Валентина Бажан // Народне слово. – 2015. – 1 жовтня. – С. 1, 16 : фото.кол.

Батько українського театру // Кіровоградська правда. – 2005. – 4 червня. – С. 4.

Батько українського театру 22 травня – 160 років з дня народження М.Л.Кропивницького (1840 – 1910) // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2000. – 2 кв. – С. 75-77. – Бібліогр.:25 назв.

Безбородов А. Остання зустріч із земляцтвом / А.Безбородов // Честь хлібороба. – 2000. – 19 вересня. – С. 2.

Білокінь С. Невідомий лист / М.Кропивницького/С.Білокінь // Вітчизна. – 1983. – № 9. – С.204-205

Биков В. «Автобіографію Марко Кропивницький написати не встиг…» / В.Биков // Народне слово.-1995. – 9 грудня. – С.3.

Босько В. «Щоб слава ваша рясніла і розквітала».: до історії взаємин М.Кропивницького з І.Рєпіним/ В.Босько// Народне слово. – 1995. – 12 січня. – С.4.

Вівсяна, Інна. Театр корифеїв / Інна Вівсяна // Історія України. – 2015. – № 2 (834). – С. 25-26 : фото

Відкриття в Кіровограді пам’ятника М.Л.Кропивницькому // Кіровоградська правда. – 2003. – 24 травня. – С. 1.

Вієвський В. Своєрідність жанру водевілю І.П.Котляревського та М.Л.Кропивницького / В.Вієвський // Наукові записки.- Випуск ХХУІІ..- Серія Філологічні науки (літературознавство)-. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2000. – С. 62-68.

Галицький М. Від внука Марка Лукича / М. Галицький // Народне слово. – 2007. – 6 вересня. – С. 3

Галицький М. До дня народження корифея / М.Галицький // Народне слово. – 2007. – 26 травня. – С. 1.

Галицький М. (завідувач відділом меморіального музею Марка Кропивницького) Спалене родове гніздо / М. Галицький // Народне слово. – 2014. – 17 липня. – С. 8-9 : фото
Спогади про відвідання у 80-х роках 20ст. бобринецьких місць, пов’язаних із життям М.Кропивницького, здійснене з ініціативи М.К.Смоленчука. Особисті спогади доповнено розгорнутими цитатами з матеріалів музею про перебування М.Кропивницького на Бобринеччині

Галицький М. Геній української сцени: До 170-ї річниці народження Марка Кропивницького / М. Галицький // Народне слово. – 2010. – 20 травня. – С. 7

Галицький М. Слово про велетнів української культури: Марка Кропивницького і Дмитра Яворницького / М. Галицький // Народне слово. – 2012. – 4 жовтня. – С. 12 : фото // Народне слово. – 2012. – 4 жовтня. – С. 12 : фото

Галицький Микола Поєднати у назві минуле і сучасне / Микола Галицький // Народне слово. – 2015. – 30 липня. – С. 5
Від імені колективу музею ім. М.Кропивницького його директор пропонує назву для обласного центру – Кропивницький

Галицький, Микола (завідувач меморіального музею Марка Кропивницького). Тут витає дух Марка Лукича / Микола Галицький // Народне слово. – 2016. – 26 травня. – С. 11 : фото

Голобородько К. Вивчення творчості М.Кропивницького в університеті: Інтерв`ю доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри української літератури Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка Л.М.Горболіс / К. Голобородько // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 29-3

Гіптерс З. Марко Кропивницький і західноукраїнська інтелігенція у справі економічної освіти дітей і дорослих другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / З. Гіптерс // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 11-16

Голобородько К. Свято науки у Глухівському національному / К.Голобородько // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 2-3 У статті автори повідомляють про Всеукраїнську науково-практичну конференцію, присвячену класику української драматургії, засновнику театру корифеїв Марку Кропивницькому, яка відбулася в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Голованова В. Митці нашого краю / В. Голованова // Знам’янські вісті. – 2007. – 21 листопада.

Грицайова О. Видатному землякові – 165 років: ювілеї / О.Грицайова // Народне слово. – 2005. – 11 червня. – С. 2.

Грицайова, Олена (зберігач фондів меморіального музею М.Кропивницького). Спадщина Кобзаря в діяльності Марка Кропивницького / Олена Грицайова // Народне слово. – 2015. – 5 березня. – С. 10 : фото

Грицайова, Олена (зберігач фондів меморіального музею М.Кропивницького). Усе, що мав, віддавав на розвиток українського театру: до 175-річчя М.Кропивницького / Олена Грицайова // Народне слово. – 2015. – 21 травня. – С. 10 : фото

Грицайова О. Тут жив і творив Кропивницький: 20 років меморіальному музею Марка Кропивницького / Грицайова О. // Народне слово. – 2003. – 6 листопада. – С. 3

Гурина Л. Драматургия пам`яти / Л.Гурина // Репортер. – 2003. – 26 мая. Домчук М. Драматичні аспекти генеалогії Марка Кропивницького в мемуарній спадщині митця / М. Домчук // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 8-10
У статті йдеться про недосліджені драматичні аспекти сімейної хроніки в мемуарах М.Кропивницького, зокрема в таких жанрових модифікаціях мемуарів, як “Картины прошлого и настоящего (отрывки воспоминаний)”, “Итоги за тридцать пять лет”, “За тридцять п`ять літ”, “Спогади про Бобринець і бобринчан”, “Автобіографія (за 65 років)” та інш.

Дувин И. П. Марк Лукич Кропивницкий : воспоминания земляка / И. П. Дувин // Исторический вестник. – 1915. – № 11 . – С. 495-499.

З нагоди 160-річчя Марка Кропивницького // Народне слово. – 2000. – 25 травня. – С. 1.

З нагоди 165-ї річниці від дня народження М. Кропивницького // Вечірня газета. – 2005. – 3 червня. – С. 6.

Зірка першої величини //: театру корифеїв – 125 Народне слово. – 2007. – 17 квітня. – С. 3.

Здір Л. Украли Кропивницького / Л. Здір // Народне слово. – 2003. – 25 вересня. – С.1.

Классова О. Оперета в Єлисаветграді-Кіровограді / О. Классова // Народне слово. – 2012. – 8 березня. – С. 9 : фото

Клочек Г. Про “стратегію і тактику” актуалізації в сучасній українській суспільній свідомості феномену театру корифеїв як важливого націєтворчого чинника / Г. Клочек // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 36-38

Коваленко Н. Спадкоємці театрального мистецтва / Н. Коваленко // Зоря. – 2013. – 29 червня. – С. 4 : фото
У Кіровоградському меморіальному музеї М.Л. Кропивницького відзначили знаменну дату – 173 річницю від дня народження видатного театрального діяча.

Коваль А. Улюблена донька Кропивницького / А. Коваль // Народне слово. – 2004. – 22 червня. – С. 3.

Ковпік С. Кропивницький як спадкоємець поетики української драматургії першої половини ХІХ століття / С. Ковпік // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 17-19,
У статті робиться спроба проаналізувати водевіль М.Кропивницького “Помирились” з точки зору поетики та виявити в ньому характерні риси поетики української драматургії першої половини ХІХ століття

Карпачева, Елена. Кропивницький, якого ми не знали / Елена Карпачева // Олександрійський тиждень. – 2016. – 21 липня. – С. 5 : фото
Корифей українського театру : До 175-річчя від дня народження М.Л.Кропивницького // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2015. – № 2. – С. 83-94 : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – Бібліогр. в кінці ст.

Колтанівська Є. Сучасний український театр: лист із Петербурга: з приводу гастролей М.Л.Кропивницького і М.К.Заньковецької / Є. Колтанівська // Хроніка 2000. – 2003. – № 55-56. – С. 613-623.

Константинова, Екатерина. Евангелие от Марка / Екатерина Константинова // Зеркало недели. – 2007. – № 36. – С. 18.

Концерт серед степу: з Маркових різдвяних оповідок / І. Кропивницький // Народне слово. – 2008. – 5 січня. – С. 2 ; Літературна Україна. – 2009. – 1 січня. – С. 6.

Козлов А. Психопоетика “Автобіографії (за 65 років)” М.Л.Кропивницького / А. Козлов // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 20-22

Кропивницький І. Батько українського театру: до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв / І. Кропивницький // Українська культура. – 2007. – № 9. – С. 16-17.

Кропивницький, Ігор. Батько українського театру : 22 травня Марку Кропивницькому виповнилось би 168 років / Ігор Кропивницький // День. – 2008. – 22 травня. – С. 7.

Кропивницький І. “Реве та стогне Дніпр широкий”: першоджерела / І. Кропивницький // Сільські вісті. – 2007. – 7 серпня. – С. 4.

Кропивницький І. Так народилася безсмертна пісня / І.Кропивницький // Освіта України. – 2007. – 14 вересня. – С. 8.

Кукса М.” І сяде Правда на покуті”: про життя М.Л.Кропивницького на хуторі «Затишок» недалеко від Куп’янська М.Кукса // Кіровоградська правда. – 1982. – 2 жовтня.

Куманський Б. Батькові українського театру / Б. Куманський // Народне слово. – 2003. – 24 травня. – С. 1.

Куманський, Броніслав. Два велета на перехресті часу / Броніслав Куманський // З перших уст. – 2015. – 28 травня. – С. 5 : фото Дві постаті пересіклися нещодавно на батьківщині українського театру: один невеличкою, але такою необхідною нам книжкою (“Малоросійство” Є. Маланюка), другий 175-річним ювілеєм (М. Кропивницький)

Кумпан О. “Дещо успадкував і від діда” / О. Кумпан // Літературна Україна. – 2013. – 28 березня. – С. 5

Інтерв’ю з онуком славетного драматурга, театральним режисером й актором Ігорем Кропивницьким

Куценко Л.В. Історія одного вірша: Антологія рідного краю / Л. В. Куценко // Думка. – 1995. – 7 квітня. – С. 8
Вірш “Маркові дуби” М.Рильського, присвячений Кропивницькому

Куценко Л.В. Сучасники Марка Кропивницького: Серед книг /Л.В. Куценко // Народне слово. – 1991. – 29 березня

Кутинський М. Некрополь України: довідник про місця поховання або смерті істор. і культур. діячів України від давнини до сучасності.: Кропивницький Л.І., Кропивницький М.Л./ М.Кутинський // Дніпро. – 1996.- №11-12.- С.140,.

Макарова Т. Чи може злочин стати запорукою добробуту родини? За п`єсою М.Кропивницького “Страчена сила” / Т. Макарова // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 23-25

Макогон В. Батькові українського театру: до 165-річчя з дня народження М.Л.Кропивницького / В. Макогон // Культура і життя. – 2005. – 18 травня. – С. 4.

Марко Кропивницький. Яким він був? // Вперед. – 2016. – 20 липня. – С. 3

Матівос Ю. Гучна слава “Назара Стодолі” / Ю. Матівос //Кіровоградська правда. – 2012. – 7 березня. – С. 10

Матівос Ю. Коріння родоводу Кропивницьких / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. – 2013. – 25 жовтня. – С. 10 : фото

Матівос Ю. Корифеї відомі і невідомі / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. – 2006. – 24 жовтня. – С. 3.

Матівос Ю.”Публіка дуже любила його…”: до 120-річчя театру корифеїв / Ю.Матівос // Кіровоградська правда. – 2001. – 31 липня. – С. 3.

Мельник Б. За часів репресій було знищено майже весь рід Старицьких / Б.Мельник // Сільська школа. – 2003. – 4 листопада.

Миколаєнко, Володимир. З нагоди ювілею Корифея / Володимир Миколаєнко // Народне слово. – 2015. – 28 травня. – С. 2

Могилюк, Володимир. Лицедії степових Афін / Володимир Могилюк // Вежа. – 2013. – № 31. – С. 81-118 : фото. – Зміст: Замість передмови ; Витоки ; Єлисавет ; Трупа і її звичаї ; Відлучення від Києва ; Петербург ; “Перед очі його величності” ; Дебют провінційної трупи на сцені Маріїнки ; … і після Маріїнки (в т.ч. й про “Землячків”)
Про корифеїв першого українського професійного театру в різні роки

Несен А. Дім Кропивницького / А.Несен // Елисаветградские ведомости. – 2004. – 21 мая. – С. 1.

Новиков А. Вечера на хуторе близ … печали / А. Новиков // Зеркало недели. – 2008. – 1 ноября. – С. 17.

Новиков А. Галерея портретів “нових людей” у драматургії Марка Кропивницького / А. Новиков // Дивослово. – 2008. – № 5. – С. 44-47.

Новиков А. Дитячі п’єси-казки Марка Кропивницького / А.Новиков // Початкова школа. – 2001. – № 5 . – С. 54-55.

Новиков, Анатолій. З історії українського професійного театру: (до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв) / А. Новиков // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 6. – С. 37-41. – Бібліогр.: 20 назв.

Новиков А. Затишок Марка Кропивницького / А.Новиков // Київська старовина. – 2002. – № 3. – С. 161-163.

Новиков А. Звертаючись до духовного батька: шевченківський контекст творчості Марка Кропивницького / А. Новиков // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 3. – С. 76-82.

Новиков А. Кропивницький на Харківщині: театру корифеїв – 125 / А. Новиков // Народне слово. – 2007. – 15 лютого. – С. 3.

Новиков А. Маловідомі сторінки з творчого доробку М.Кропивницького / А. Новиков // Дивослово. – 2002. – № 6. – С. 5-7.

Новиков А. Марко Кропивницький і українське театральне мистецтво / А. Новиков // Дивослово. – 2004. – № 2. – С. 14-17.

Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову і літературу. – 2007. – № 35. – С. 11-16.

Новиков А.О. Образ Марка Кропивницького у художній літературі / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 3, січень. – С. 36-37.

Новиков, Анатолій. Останні роки життя Марка Кропивницького / А. Новиков // Сучасність. – 2006. – № 7. – С. 136-141. – Бібліогр.: 12 назв.

Новиков А.О. Проблема злочину й кари в п’єсах драматургів театру корифеїв / А. О. Новиков // Вивчаємо Українську мову та літературу. – 2009. – № 15. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст.

Новиков А. Тема духовного здоров’я українського народу в п’єсах драматургів театру корифеїв / А. Новиков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 9-12. – Бібліогр.: 10 назв.

Новиков А. Тема національного відродження України в духовній спадщині М.Кропивницького / А.Новиков // Дивослово. – 2001. – N 2. – С. 17-19.

Новиков А. Марко Кропивницький – фундатор нового українського театру / А. Новиков // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 4-7

Новиков, Анатолій (доктор філологічних наук, професор). З історії одного водевілю / Анатолій Новиков // Народне слово. – 2013. – 21 березня. – С. 6 : фото

Розповідь про автора водевіля “Лев Гурович Синичкін”, перекладеного М.Л.Кропивницьким, який на початку червня побачить кіровоградський глядач

Оновлений пам’ятник Кропивницькому // Честь хлібороба. – 2004. – 31 серпня. – С. 1.

Орел С Марко Лукич знову на своєму подвір’ї / С. Орел // Вечірня газета. – 2003. – 23 травня. – С. 2.

Орел С. Марко Лукич знову на своєму подвір’ї / С. Орел // Слово “Просвіти”. – 2003. – 11-17 червня. – С. 14.

Пустовіт В. Мемуаристика Марка Кропивницького в колі націєтворчих проблем / В. Пустовіт // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 7. – С. 26-28

Пепа В. Не той Кропивницький / В.Пепа// Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 січня. – С.97.

Перепелиця П. З мрією про стаціонарний: спроби М.Кропивницького створити укр. стаціонар. театр в Одесі / П.Перепелиця // Культура і життя. – 1982. – 24 жовтня. – С. 4.

Пилипчук Р. “Нам тут, межи москалями, не геть-то радісно й корисно…”: Соломія Крушельницька і Марко Кропивницький / Р. Пилипчук // Літературна Україна. – 1997. – 25 вересня. – С. 7.

Пирля З. “Служив я вірою і правдою…”: до Міжнародного Дня театру / Пирля З. // Честь хлібороба. – 2004. – 27 березня. – С. 2.

Поліщук, Володимир. Лицарі мельпомени: Михайло Старицький і Марко Кропивницький: до історії взаємин / Володимир Поліщук // Літературна Україна. – 2008. – 6 березня. – С. 1,8 : фото ; Літературна Україна. – 2008. – 3 квітня. – С. 7 : портр.

Полянецька Г. Корифеї української сцени / Г. Полянецька // Ятрань. – 2006. – № 6. – С. 145-150.

Смоленчук Т. Сочеванів хутір : про М.Кропивницького / Т.Смоленчук// Поріг. – 1992. – № 6. – С.35-37.

Совгар, Марія. Проблема збагачення у драмі Марка Кропивницького “Глитай, або ж павук” та повісті Оноре Де Бальзака “Гобсек”: 10 кл. / Марія Совгар // Українська мова та література. – 2004. – № 48 (грудень). – С. 10-12.

“Реве та стогне Дніпр широкий”: про те, як народилася славетна пісня, розповідає онук українського драматурга та актора Марка Кропивницького – Ігор Олексійович Кропивницький // Сільські вісті. – 2007. – 7 серпня. – С. 4.

Саксаганський П.Спогади про Марка Кропивницького// По шляху життя. – М.,1990. – С.42-46.

Самборська І. З плеяди корифеїв: до 100-річчя з дня народження Марка Кропивницького / І.Самборська // Честь хлібороба. – 2000. – 23 травня. – С. 2.

Так народилася безсмертна пісня / І. Кропивницький // Народне слово. – 2007. – 18 вересня. – С. 7

Черняк Н. Він написав “Реве та стогне…” / Черняк Н. // Молодіжне перехрестя. – 2006 . – 23 листопада. – С. 4.

Черняк Н. Ігор Кропивницький, внук корифея / Черняк Н. // Кіровоградська правда. – 2006. – 1 серпня. – С. 4

Черняк Н. Від трупи Кропивницького до звукового кіно: До 130-річчя першої української професійної трупи / Н. Черняк // Народне слово. – 2011. – 11 серпня. – С. 9 : фото

Розповідь про талановите акторське подружжя, учнів Кропивницького – Д.Гайдамаку та Ю.Шостаківську

Черняк Н. Учні Кропивницького / Черняк Н. // Елисаветградские ведомости. – 2004. – 6 февраля. – С. 4.

Черняк Н. Він співав у житті і на сцені: Назустріч 130-річчюукраїнського театру / Н. Черняк // Народне слово. – 2012. – 31 травня. – С. 10 : фото Про класика української драматургії, фундатора українського професійного театру М.Л.Кропивницького

Черняк Н. Творчі крила дали Бобринець і Єлисаветград: До 130-річчя першої української професійної групи / Н. Черняк // Народне слово. – 2011. – 14 липня. – С. 9 : фото

Чорна Т. Розвиток українського театру, архітектури та живопису у другій половині ХІХ ст. / Т.Чорна // Історія України. – 2001. – березень. – С. 10.

Шевченко С. Бобринецька сторінка майстрів сцени: театру корифеїв – 125 / С. Шевченко , К. Корж // Народне слово. – 2007. – 18 грудня. – С. 3.

Шевченко С. Дитинство Марка Кропивницького. / С. Шевченко // Народне слово. – 2010. – 7 грудня. – С. 7

Шевченко С. Театральне мистецтво Центральної України в ХІХ столітті: До 130-річчя театру корифеїв / С. Шевченко // Кіровоградська правда. – 2012. – 26 жовтня. – С. 9

Шевченко, Сергій (кандидат історичних наук) Данило Крижанівський – Марку Кропивницькому / Сергій Шевченко // З перших уст. – 2015. – 22 січня. – С. 6

Шевченко С. Сценічна Катерина: від Балтії до Причорномор’я / С. Шевченко // Народне слово. – 2008. – 8 березня. – С. 2.

Шудря М. Історія державотворення в іменах / М.Шудря // Українська культура. – 1999. – № 8-9. – С. 28-29.

Шурапов В. “Вся вулиця Мойка була запруджена людом”: Театру корифеїв – 125 / В. Шурапов // Народне слово. – 2006. – 10 жовтня. – С. 3

Шурапов В. В Єлисаветграді на Інгулі / В. Шурапов // Ведомости. – 2004. – 17 сентября . – С. 4-5.

Шурапов В. “Наша сцена вам не до чмиги…”: театру корифеїв – 125 / В. Шурапов // Народне слово. – 2006. – 19 жовтня. – С. 3.

Шурапов В. Потрібний був громадянин: про М. Кропивницького та його трупу / В.Шурапов //Народне слово. – 2002. – 16 травня. – С. 3.

Шурапов В. Сторінки старого щоденника: театру корифеїв – 125

В. Шурапов // Народне слово. – 2007. – 15 листопада. – С. 3.

Шурапов В. …У реєстрації відмовити: до 160-річчя М.Л.Кропивницького / В.Шурапов // Вечірня газета. – 2000. – 2 червня. – С. 7.

Шурапов В. Феномен Марка Кропивницького: 125-річчя театру корифеїв / В. Шурапов // Кіровоградська правда. – 2007. – 9 листопада. – С. 3 ; Кіровоградська правда. – 2007. – 27 листопада. – С. 7 ; Кіровоградська правда. – 2007. – 4 грудня. – С. 6.

Шурапов В. Апостол сцени: Минуло 170 років від дня народження фундатора українського професійного театру М.Л.Кропивницького / В. Шурапов // Народне слово. – 2010. – 10 червня. – С. 7

Шурапов В. Смолоскип правди: до 130-річчя театру Марка Кропивницького / В. Шурапов // Кіровоградська правда. – 2012. – 9, 13 листопада. – С. 9 : фото Матеріал з продовженням про активну сценічну і драматичну діяльність М.Кропивницького в умовах російського деспотизма і заборони постанови вистав українською мовою

Шурапов Володимир Не в’януть пам’яті троянди: до 130-річчя театру Марка Кропивницького / Володимир Шурапов // Кіровоградська правда. – 2012. – 2 листопада. – С. 10 : фото

Ярош В. Дослідник спадщини Кропивницького: про П.І.Руліна/ В.Ярош // Кіровоградська правда. – 1992. – 17 листопада.

Ярош В. Не тільки сюжети, позичені у Кобзаря: М.Л.Кропивницький і Т.Г.Шевченко / В.Ярош// Кіровоградська правда. – 1994. – 29 вересня.- С.3.

Ярош В. Петербургские гастроли корифеев: путешествие в столицу Марка Лукича Кропивницкого / В.Ярош // Ведомости. – 1997. – 10 января. – С.3.

Ярош В. Стежками завіяними: родовід М.Л.Кропивницького / В. Ярош // Поріг. – 1992. – № 3. – С. 5-9.

Ярош В. Такі вже вони, Кропивницькі: про родину Кропивницьких/ В. Ярош // Народне слово. – 1991. – 11 вересня.

Ярош В. Як Кропивницький своє дворянство шукав / В. Ярош // Степ. – 1996. – № 2-3. – С. 29-34.

Розділ IV

Web-ресурси

Єлисаветградський абрис. Персони українського театру. Кропивницький, Марко Лукич

Читальний зал (повні тексти). Кропивницький, Марко Лукич

Твори Марка Кропивницького в електронній бібліотеці “Відкрита книга”

Твори Кропивницького в бібліотеці «Українського центру»

Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

Автореферат диссертации ” П’єса М.Л.Кропивницького “Дай серцеві волю, заведе у неволю”

Меморіальний музей М.Л.Кропивницького

 

 

Підготувала: бібліотекар І категорії відділу краєзнавства Оксана Нельга