Кропивницький Марко Лукич

Бібліографічний список.
Укладач Янчукова Е.М.

Кропивницький М. Де ти бродиш, моя доле: дует для тенора і баритона в супроводі ф.-п./ М.Кропивницький; слова С.Писаревського. – К.: Мистецтво, 1965. – 7с.

Кропивницький Марко. Зальоти соцького Мусія: пісні в лицях: оперета-дивертисмент на 3 д.:(скороч. варіант для худож. самодіяльності/ Марко Кропивницький; муз.оброб. В,Кирейка;реж. зауваження О.Крижевського та М.Терещенко. – К.: Мистецтво, 1963. – 165с.

Кропивницький Марко. Музика до вистав: в 3-х т.:т. 1-2/ Марко Кропивницький. – К.: Муз. Україна, 1967 – (Українське театральне товариство).
Т.1. Вій:/ Фантаст. комедія на 5 д. з апофеозом / (за Гоголем); оркестровка Ф.І.Воячека; передм.П.Полякова; клавір. – 1967. – 120с.: 1л.портр.
Т.2.Невольник. Пошились у дурні. По ревізії / відповід. ред. П.Поляков; клавір. – 1967. – 91с.

Кропивницький М. Соловейко: [ Для сопрано у супроводі ф.-п.] / М.Кропивницький ; слова М.Кропивницького; гармонізація С.Заремби. – К.: Мистецтво, 1951. – 6с.