Кропивницький Марко Лукич

Хронологічний показчик видань
у фондах ОУНБ. ім. Д.І. Чижевського

1979

Кропивницкий М.Л. // Молдавско-русско-украинские литературные связи второй половины XIXв. – Кишинев., 1979. – С.224.

1982

Киричок П. Крим у його житті. : М.Кропивницький на сімферопольській сцені / П.Киричок // Літературна Україна. – 1982. – 14 жовтня. – С.5.

Кукса М.” І сяде Правда на покуті” : про життя М.Л.Кропивницького на хуторі «Затишок» недалеко від Куп’янська / М.Кукса // Кіровоградська правда. – 1982. – 2 жовтня.

Перепелиця П. З мрією про стаціонарний : спроби М.Кропивницького створити укр. стаціонар. театр в Одесі / П.Перепелиця // Культура і життя. – 1982. – 24 жовтня. – С. 4.

1983

Білокінь С. Невідомий лист/ М.Кропивницького/ С.Білокінь // Вітчизна. – 1983. – №9. – С.204-205.

1985

Гунько В. М.Л.Кропивницький у колі земляків / В.Гунько // Прапор. – 1985. – №12. – С. 168-171.

Ярош В. М.Л.Кропивницький і М.Г.Савіна / В.Ярош // Кіровоградська правда. – 1985. – 10 лютого.

1986

Ярош В. «Ніби удвоє швидше живеться» : М.Л.Кропивницький у роки революції 1905-1907 рр. / В.Ярош // Кіровоградська правда. – 1986. – 16 січня.

1989

Вороний М. Про М.Л.Кропивницького / М.Вороний // Театр і драма. – К.., 1989.-С. 307-314.

Вороний М. Спогади: вступні уваги / рец. на спогади Н.В. Кропивницького. «Про Бобринець і бобринчан» / М.Вороний // Театр і драма. – К.,1989. – С.381.

Лисенко І. Дочка Кропивницького: про О.М.Кропивницьку // Кіровоградська правда. – 1989. – 6 травня.

1990

Бабяк П. Навесні 1875-го : М.Л.Кропивницький і Галичина / П.Бабяк // Кіровоградська правда. – 1990. – 22 травня.

Дубинка П. Гастролі в Маріуполі : до 150-річчя з дня народження М.Л.Кропивницького / П.Дубинка // Радянське село. – 1990. – 12 березня.

З нагоди 165-ї річниці від дня народження М. Кропивницького // Вечірня газета. – 2005. – 3 червня. – С. 6.

Кропивницький М.Л. Лист до Соломії Крушельницької / М.Л.Кропивницький // Культура і життя. – 1990. – 11 листопада.

Кропивницький М.Л. П’ять листів до В.П.Науменка / авт. передм. З.Борисюк / М.Л.Кропивницький // Український театр. – 1990. – №3. – С.22-24.

Кропивницький М.Л.// Спогади про Марка Кропивницького. – К.: Мистецтво,1990. – С.216.

Перепелиця П. За скупими рядками спогадів : про М.Кропивницького / П.Перепелиця // Вітчизна. – 1990. – №10. – С. 175-177.

Саксаганський П. / Спогади про Марка Кропивницького / П.Саксаганський // По шляху життя. – М.,1990. – С.42-46.

Федотов Є. Кропивницький і музика / Є.Федотов // Кіровоградська правда. – 1990. – 23 вересня.

Ткаченко С. Кропивницький і Бобринець/ С.Ткаченко // Честь хлібороба. – 1990. – 9 травня.

Чикаленко Е. 25-літній ювілей Марка Кропивницького / Е.Чикаленко// Спогади про Марка Кропивницького. – К.,1990. – С.124-126.

Шубравська О.В. М.Л.Кропивницький і фольклор: до 150-річчя від дня народження / О.В.Шубравська // Народна творчість та етнографія. – 1990. – №2. С. 50-56.

Ярош В. Олеся.: про дочку М.Л.Кропивницького / В.Ярош // Кіровоградська правда. – 1990. – 4 лютого.

1991

Куценко Л. Сучасники про Марка Кропивницького : серед книг / Л.Куценко // На родне слово. – 1991. – 29 березня родне слово. – 1991. – 29 березня.

Перепелиця П.П. Повернення забутого: маловідомі сторінки життя М.Л.Кропивницького. П.П.Перепелиця // Кіровоградська правда. – 1991. – 27 вересня.

Ярош В. Такі вже вони, Кропивницькі : про родину Кропивницьких/ В. Ярош // Народне слово. – 1991. – 11 вересня.

1992

Кропивницький М.Л.// Митці України:Енциклопедичний довідник. – К..,1992. – С.335.

Історію пісні “Реве та стогне Дніпр широкий”, присвячену Марку Кропивницькому, переказує його онук.

Смоленчук Т. Сочеванів хутір : про М.Кропивницького / Т.Смоленчук // Поріг. – 1992. – №6. – С.35-37.

Ярош В. Стежками завіяними: родовід М.Л.Кропивницького / В. Ярош // Поріг. – 1992. – №3. – С. 5-9.

Ярош В. Дослідник спадщини Кропивницького: про П.І.Руліна / В. Ярош // Кіровоградська правда. – 1992. – 17 листопада.

1993

Жадько В. Історик з Богданівки, або Аркасові леви : М.Л.Кропивницький і М.Аркас / В.Жадько // Голос України. – 1993. – 27 січня.

1994

Ярош В. Не тільки сюжети, позичені у Кобзаря.: М.Л.Кропивницький і Т.Г.Шевченко / В.Ярош // Кіровоградська правда. – 1994. – 29 вересня. – С.3.

1995

Бабанська Н. «Суду історії я не боюсь, бо я роблю моє діло…» : про драматургію М.Кропивницького / Наталія Бабанська // Слово і час. – 1995. – №5-6. – С.25-28.

Биков В. «Автобіографію Марко Кропивницький написати не встиг…»/ Биков В.// Народне слово. – 1995. – 9 грудня. – С.3.

Босько В. «Щоб слава ваша рясніла і розквітала».: до історії взаємин М.Кропивницького з І.Рєпіним/ В.Босько// Народне слово. – 1995. – 12 січня. – С.4.

1996

Кутинський М. Некрополь України. Довідник про місця поховання або смерті історичних і культурних діячів України від давнини до сучасності.: Кропивницький Л.І., Кропивницький М.Л./ М.Кутинський // Дніпро, – 1996. – №11-12. – С.140.

Ярош В. Як Кропивницький своє дворянство шукав / В. Ярош // Степ. – 1996. – №2-3. С. 29-34.

1997

Пепа В. Не той Кропивницький / Вадим Пепа // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 січня. – С.97.

Пилипчук Р. “Нам тут, межи москалями, не геть-то радісно й корисно…” : Соломія Крушельницька і Марко Кропивницький / Р. Пилипчук // Літературна Україна. – 1997. – 25 вересня. – С. 7.

Ярош В. Петербургские гастроли корифеев: путешествие в столицу Марка Лукича Кропивницкого / В.Ярош // Ведомости. – 1997. – 10 января. – С.3.

1999

Шудря М. Історія державотворення в іменах / М.Шудря // Українська культура. – 1999. – № 8-9. – С. 28-29.

2000

Безбородов А. Остання зустріч із земляцтвом / А.Безбородов // Честь хлібороба. – 2000. – 19 вересня. – С. 2.

Вієвський В. Своєрідність жанру водевілю І.П.Котляревського та М.Л.Кропивницького/ В.Вієвський // Наукові записки: випуск ХХУІІ . – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка, 2000. – С. 62-68. – (Серія «Філологічні науки (літературознавство)»).

З нагоди 160-річчя Марка Кропивницького // Народне слово. – 2000. – 25 травня. – С. 1.

Колтанівська Є. Сучасний український театр : лист із Петербурга з приводу гастролей М.Л.Кропивницького і М.К.Заньковецької / Є. Колтанівська // Хроніка 2000. – 2003. – №55-56. – С. 613-623.

Самборська І. З плеяди корифеїв : до 100-річчя з дня народження Марка Кропивницького / І.Самборська // Честь хлібороба. – 2000. – 23 травня. – С. 2.

Шурапов В. …У реєстрації відмовити : до 160-річчя М.Л.Кропивницького / В.Шурапов // Вечірня газета. – 2000. – 2 червня. – С. 7.

2001

Новиков А. Тема національного відродження України в духовній спадщині М.Кропивницького / А.Новиков // Дивослово. – 2001. – N 2. – С. 17-19.

Новиков А. Дитячі п”єси-казки Марка Кропивницького / А.Новиков // Початкова школа. – 2001. – № 5 . – С. 54-55.

Чорна Т. Розвиток українського театру, архітектури та живопису у другій половині ХІХ ст. / Т.Чорна // Історія України. – 2001. – Березень. – С. 10.

2002

Матівос Ю.”Публіка дуже любила його…” : до 120-річчя театру корифеїв / Ю.Матівос // Кіровоградська правда. – 2001. – 31 липня. – С. 3.

Новиков А. Маловідомі сторінки з творчого доробку М.Кропивницького / А. Новиков // Дивослово. – 2002. – № 6. – С. 5-7.

Новиков А. Затишок Марка Кропивницького / А.Новиков // Київська старовина. – 2002. – № 3. – С. 161-163.

Новиков А. Звертаючись до духовного батька : шевченків. контекст Кропивницького / А. Новиков // Українська мова і література в школі. – 2002 . – № 3. – С. 76-82.

Шурапов В.Потрібний був громадянин : про М.Кропивницького та його трупу / В.Шурапов // Народне слово. – 2002. – 16 травня. – С. 3.

2003

Відкриття в Кіровограді пам’ятника М.Л.Кропивницькому // Кіровоградська правда. – 2003. – 24 травня. – С. 1.

Гурина Л. Драматургия пам`яти / Л.Гурина // Репортер. – 2003. – 26 мая.

Здір Л. Украли Кропивницького / Л. Здір // Народне слово. – 2003. – 25 вересня. – С.1.

Куманський Б. Батькові українського театру / Б. Куманський // Народне слово. – 2003. – 24 травня. – С. 1.

Мельник Б. За часів репресій було знищено майже весь рід Старицьких / Б.Мельник // Сільська школа. – 2003. – 4 листопада. – С. 5.

Орел С. Марко Лукич знову на своєму подвір”ї / С. Орел // Вечірня газета. – 2003. – 23 травня. – С. 2.

Орел С. Марко Лукич знову на своєму подвір”ї / С. Орел // Слово “Просвіти”. – 2003. – 11-17 червня. – С. 14.

2004

Вертій, Олексій. З’ясування народних джерел творчості письменника в школі : метод. матеріал / О. Вертій // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 3. – С. 21-27 – № 6. – С. 17-22. – Бібліогр.: 12 назв.

Коваль А. Улюблена донька Кропивницького / А. Коваль // Народне слово. – 2004. – 22 червня. – С. 3.

Несен А. Дім Кропивницького / А.Несен // Елисаветградские ведомости. – 2004. – 21 мая. – С. 1.

Новиков А. Марко Кропивницький і українське театральне мистецтво / А. Новиков // Дивослово. – 2004. – №2. – С. 14-17.

Оновлений пам”ятник Кропивницькому// Честь хлібороба. – 2004. – 31 серпня. – С. 1.

Пирля З. “Служив я вірою і правдою…” : до Міжнарод. Дня театру / З.Пирля // Честь хлібороба. – 2004. – 27 березня. – С. 2.

Совгар, Марія. Проблема збагачення у драмі Марка Кропивницького “Глитай, або ж павук” та повісті Оноре Де Бальзака “Гобсек” : 10 кл. / Марія Совгар // Українська мова та література. – 2004. – № 48 (грудень). – С. 10-12.

Черняк Н. Учні Кропивницького / Н.Черняк // Елисаветградские ведомости. – 2004. – 6 февраля. – С. 4.

Шурапов В. В Єлисаветграді на Інгулі / В. Шурапов // Ведомости. – 2004. – 17 сентября . – С. 4-5.

2005

Батько українського театру // Кіровоградська правда. – 2005. – 4 червня. – С. 4.

Грицайова О. Видатному землякові – 165 років : ювілеї / О.Грицайова // Народне слово. – 2005. – 11 червня. – С. 2.

З нагоди 165-їрічниці від дня народження М. Кропивницького // Вечірня газета. – 2005. – 3 червня. – С. 6.

Макаров А. Хулиганы обрушили театральный занавес так, что перекладина упала прямо на голову ведущего артиста труппы и ее режиссера – Марка Кропивницкого / А. Макаров // Факты. – 2005. – 19 мая. – С. 12.
Цікаві факти, пов”язані з гастролями театру корифеїв.

Макогон В. Батькові українського театру : до 165-річчя з дня народження М.Л.Кропивницького / В. Макогон // Культура і життя. – 2005. – 18 травня. – С. 4.

2006

М. Л. Кропивницький в Одесі : бібліограф. покажчик / м-во культури і туризму України, ОДНБ ім. М. Горького ; укл. Олена Нуньєс ; ред.: Р. Я. Пилипчук, І. С. Шелестович. – Одеса, 2006. – 214,[2] с. – (Сер. “Літературна Одеса”; вип. 12). – Текст укр. та рос. мовами

Матівос Ю. Корифеї відомі і невідомі / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. – 2006. – 24 жовтня. – С. 3.

Новиков, Анатолій. Останні роки життя Марка Кропивницького / А. Новиков // Сучасність. – 2006. – № 7. – С. 136-141. – Бібліогр.: 12 назв. Полянецька Г. Корифеї української сцени / Г. Полянецька // Ятрань. – 2006. – № 6. – С. 145-150.

Черняк Н. Він написав “Реве та стогне…” / Н.Черняк // Молодіжне перехрестя. – 2006 . – 23 листопада. – С. 4.

Шурапов В. “Наша сцена вам не до чмиги…” : театру корифеїв – 125 / В. Шурапов // Народне слово. – 2006. – 19 жовтня. – С. 3.

2007

Артемчук Ігор Марко Кропивницький : [Бувальщини] / Ігор Артемчук // Український театр. – 2007. – № 4. – С. 32.
Подано добірку бувальщин з життя видатного українського актора М. Кропивницького

Бабанина, Наталья. Корифеї / Наталья Бабанина // Культура і життя. – 2007. – 28 листопада. – С. 6.

Галицький М. До дня народження корифея / М.Галицький // Народне слово. – 2007. – 26 травня. – С. 1.

Голованова В. Митці нашого краю / В. Голованова // Знам’янські вісті. – 2007. – 21 листопада.

Зірка першої величини: театру корифеїв – 125 // Народне слово. – 2007. – 17 квітня. – С. 3.

Спогади української актриси Наталії Лазурської (1880-1958) про Марка Кропивницького

Константинова, Екатерина. Евангелие от Марка / Екатерина Константинова // Зеркало недели. – 2007. – № 36. – С. 18.

Кропивницький І. Батько українського театру : до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв / І. Кропивницький // Українська культура. – 2007. – № 9. – С. 16-17.

Про творчий доробок драматурга Марка Кропивницького: до 125-річчя заснування театру коріфеїв.

Кропивницький І. “Реве та стогне Дніпр широкий” : першоджерела / І. Кропивницький // Сільські вісті. – 2007. – 7 серпня. – С. 4.

Історію створення пісні розповідає онук Марка Кропивницького. Пісня Данила Крижанівського на слова Тараса Шевченка мала присвяту М.Л.Кропивницькому, а назву – “Причинна”

Кропивницький І. Так народилася безсмертна пісня / І. Кропивницький // Освіта України. – 2007. – 14 вересня. – С. 8.

Новиков А. Кропивницький на Харківщині : театру корифеїв – 125 / А. Новиков // Народне слово. – 2007. – 15 лютого. – С. 3.

Новиков, Анатолій. З історії українського професійного театру: (до 125-річчя заснування Марком Кропивницьким театру корифеїв) / А. Новиков // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 6. – С. 37-41. – Бібліогр.: 20 назв..

Новиков А.О. Марко Кропивницький: з останньої сторінки життя і творчості / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову і літературу. – 2007. – № 35. – С. 11-16.

“Реве та стогнеДніпр широкий” : про те, як народилася славетна пісня, розповідає онук українського драматурга та актора Марка Кропивницького – Ігор Олексійович Кропивницький // Сільські вісті. – 2007. – 7 серпня. – С. 4.

Шевченко С. Бобринецька сторінка майстрів сцени : театру корифеїв – 125 / С. Шевченко , К. Корж // Народне слово. – 2007. – 18 грудня. – С. 3.

Стаття присвячена бобринецькій театральній добі в творчості видатних земляків-корифеїв Івана Тобілевича і Марка Кропивницького.

Шурапов В. Сторінки старого щоденника : театру корифеїв – 125 / В. Шурапов // Народне слово. – 2007. – 15 листопада. – С. 3.

Про талановитого учня Марка Кропивницького Дмитра Абрамовича Гайдамаку, що знаний як талановитий актор, режисер, керівник театральної трупи, перекладач п”єс.

Шурапов В. Феномен Марка Кропивницького : 125-річчя театру корифеїв / В. Шурапов // Кіровоградська правда. – 2007. – 9 листопада. – С. 3 ; Кіровоградська правда. – 2007. – 27 листопада. – С. 7 ; Кіровоградська правда. – 2007. – 4 грудня. – С. 6.

2008

Кропивницький, Ігор. Батько українського театру : 22 травня Марку Кропивницькому виповнилось би 168 років / Ігор Кропивницький // День. – 2008. – 22 травня. – С. 7.

Новиков А. Вечера на хуторе близ … печали / А. Новиков // Зеркало недели. – 2008. – 1 ноября. – С. 17.

Новиков А. Галерея портретів “нових людей” у драматургії Марка Кропивницького / А. Новиков // Дивослово. – 2008. – № 5. – С. 44-47.

Новиков А.О. Образ Марка Кропивницького у художній літературі / А. О. Новиков // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 3, січень. – С. 36-37.

Пилипчук Р. “Нам тут, межи москалями, не геть-то радісно й корисно…” : Соломія Крушельницька і Марко Кропивницький / Р. Пилипчук // Літературна Україна. – 1997. – 25 вересня. – С. 7.

Шевченко С. Сценічна Катерина: від Балтії до Причорномор’я / С. Шевченко // Народне слово. – 2008. – 8 березня. – С. 2.

Кіровоградський краєзнавець про написання М.Аркасом опери “Катерина”, першої поставленої за сюжетом твору Т.Шевченка опери, яка була єдиною в композиторському доробку автора, і постановкою якої займався М.Кропивницький

2009

Кропивницький І. Концерт серед степу: з Маркових різдвяних оповідок / І. Кропивницький // Народне слово. – 2008. – 5 січня. – С. 2 ; Літературна Україна. – 2009. – 1 січня. – С. 6.

Новиков А.О. Проблема злочину й кари в п’єсах драматургів театру корифеїв: морально-психолог. аспект / А. О. Новиков // Вивчаємо Українську мову та літературу. – 2009. – № 15. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст.

Новиков А. Тема духовного здоров’я українського народу в п’єсах драматургів театру корифеїв / А. Новиков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 9-12. – Бібліогр.: 10 назв.