Кропивницький Марко Лукич

Бібліографічний покажчик
Кіровоград – 1977 р.
Укладачі: Шуменко Л.Г, Погрібняк О.Г.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т./ (вступ. ст. І.Пільгук). – К.:Держлітвидаг УРСР, 1958-1960.
Т.1. – К., 1958. – 573 с.: іл.

Зміст:

– Дай серцю волю, заведе в неволю: драма в 5 д. і 6 одмінах.
– Помирились: комедія в І д. ;
– За сиротою і бог з калитою, або ж несподіване сватання: водевіль в І д.;
– Пошилась у дурні: шутка-оперетка в 3 д.;
– Беспочвенники: драма в 4 д. і 6 карт. в віршах.;
– Доки сонце зійде, роса, очі виїсть: драма в 4 д. і 5 одмінах.;
– Глитай, або ж павук: драма у 4 д. і 5 одмінах.;
– По ревізії: етюд в І д.;
– Лихо не кожному лихо – іншому й талан: трагікоміч. етюд в І д.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори. в 6 т./ М.Л.Кропивницький (вступ. ст. І.Пільгук) . – К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960.
Т.2. – К., 1958. – 536с.

Зміст:

– Де зерно, там і полова.: драма в 4 д. ;
– Зальоти соцького Мусія (ПІСНІ В ЛИЦЯХ): оперета – дивертисмент у 3 д.;
– Зайдиголова: драма у 5 д.;
– Чмир (Чумазий): комедія в 3 д.;
– Олеся: драма в 4 д. і 5 одмінах;
– Джиґун: комедія в З д. з співами;
– Замулені джерела (Засоренные родники): драма в 5 д. і 6 одмінах.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький (вступ. ст. І.Пільгук). – К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960 .
Т.3 . – К., 1959 . – 35бс.

Зміст:

– Дурисвітка: епізод на І д.;
– Перед волею: драма в 5 д.;
– На руїнах: комедія в І д.;
– Супротивні течії: комедія в 3 д. і 4 одмінах.;
– Конон Блискавиченко: мал. сільськогосподар. руху у 4 д.;
– Мамаша: комедія у 3 д.;
– “Ошибка произоша”: етюд з натури.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький ; (вступ. ст. І.Пільгук). – К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960.
Т.4 . – К., 1969 . – 377с.

Зміст:

– Розгардіяш: твір на 4 д.;
– Скрутна доба: мал. у 3 одмінах.;
– Івасик-Телесик: казка в лицях (для дітей) у 4 одмінах.;
– “По щучому велінню”: казка для дітей у 3 д.;
– Голомозий: драма в 2 мал.;
– Старі сучки й молоді парості: мал. сільського життя у 3 д. і 4 одмінах.;
– Дійшов до розуму: водевіль в І д.;
– Зерно і полова: Мал. сільського каламуту в 4 д.;
– Страчена сила: драма у 4 д.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький; (вступ. ст. І.Пільгук). – К.: Держлітвидаг УРСР, 1958-1960.
Т.5. – К., 1959. – 627с.

Зміст:

– Невольник: драм. мал. у 5 одмінах.;
– Вуок: комедія у 4 д. і 6 карт.;
– Підгоряни: мелодрама у 3 д. ;
– Титарівна: драма в 5 д. і 6 карт.;
– Вій: опера у 5 д. (д. 6);
– Вій: фант. комедія у 5 д. з апофеозом;
– Пропавша грамота: фант. комедія-оперета у 4 д. і 7 карт.;
– Вергілійова Енеіда: комічна оперета в 5 д. І і 6 одмінах, віршах;
– Чайковський, або Олексій Попович: іст.драм. бувальщина у 5 д. і 9 одмінах;
– Хто з мосту в воду головою: комедія у 3 д. з куплетами.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори: в 6 т. / М.Л.Кропивницький; (вступ. ст. І.Пільгук). – К.: Держлітвидаг УРСР , 1958-1960.
Т.6. – К., 1960. – 662 с.

Зміст:

– Нариси та вірші. Нариси: картины прошлого и настоящего (отрывки из воспоминаний);
– С хлеба на квас: (отрывки из дневника провинциального актера-ветерана);
– “Коза-дереза” на хуторі;
– Дещо про “товариша” та про “статті: 24 та 45”:(з дорожніх розмов);
– Горе з грамотою: (уривок).
– Вірші. Куплети. Тере – фере – куку! : (перероблено з польського);
– Кум Гаврило;
– Удовиця;
– От тобі, Гандзю, Книш!;
– Бичок; Коли б свині та роги;
– М.К. Заньковецькій;
– Російськкі жінки: („Русские женщины” М. Некрасова).
– Автобіографічні матеріали. Итоги за тридцать пять лет;
– За тридцять п’ять літ: спогади иро Бобринець і бобринчан. (спогади Марка Лукича Кропивницького);
– Автобіографія (за 65 років).
– Листи. (210 листів до різних осіб).
– Додатки: промова М.Л. Кропивницького на могилі артистки Ніни Володимирівни Базарової;
– Атестат.
– Примітки.: бібліограф. покажчик видання творів М.Л. Кропивницького: (у покажчику подаються основні видання дожовтневі та видання творів Кропивницького, здійснені в радянський час (до 1960 року).

ОКРЕМІ ВИДАННЯ М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

Кропивницький, Марко Лукич. Глитай, або ж Павук: драма в 4 д., 5 одмінах. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво. – 1950. – 70с.

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцю волю, заведе в неволю: драма в 5 д., 6 одмінах / М.Л.Кропивницький . – К. : Мистецтво. – 1950. – 69с. (Бібліотека української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії: етюд в 1 д. / М.Л.Кропивницький . – К. : Мистецтво . – 1950 . – 47с.

Кропивницький, Марко Лукич. П’єси./ М.Л.Кропивницький (ритико-біографічний нарис Й.Кисельова). – К.; Держлітвидав України, 1950 . – 381с.

Кропивницький, Марко Лукич. Дві Сім’ї (Де зерно, там і полова): драма в 4 д. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1951. – 93с.

Кропивницький, Марко Лукич. Доки сонце зійде – роса очі виїсть: драма в 4 д. і 5 одмінах. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1952. – 84с.

Кропивницький, Марко Лукич. Доки сонце зійде – роса очі виїсть: драма в 4 д. і 5 одмінах. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1954. – 80с.

Кропивницький, Марко Лукич. Скрутна доба: п’єса у 3 д. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1954. 80с. (Бібліотека української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сім’ї. (Де зерно, там і полова): драма в 4 д. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1955. – 95с.

Кропивницький, Марко Лукич. Олеся: драма в 4 д. і 5 одмінах. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1955. – І27с. – (Бібліотека української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії: етюд в 1 д. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1955. – 32с. – (Бібліотека одноактних п’єс).

Кропивницький, Марко Лукич. Невольник. Драм. малюнки у 5 одмінах. Переробка з поем Т.Г. Шевченка “Невольник”, К.: Держлітвидав України, 1956. 56с.

Кропивницький, Марко Лукич. Доки сонце зійде, роса очі виїсть: драма в 4 д. і 5 одмінах. / М.Л.Кропивницький . – К.: Держлітвидав УРСР, 1959. -92с.

Кропивницький, Марко Лукич. По щучому велінню: казка для дітей у 3 д. / М.Л.Кропивницький . – К.: Дитвидав, 1960. – 31с.

Кропивницький, Марко Лукич. П’єси. / М.Л.Кропивницький . – К.: Держлітвидав УРСР, 1960. – 379 с.

Кропивницький, Марко Лукич. Глитай, або ж Павук: драма в 4 д. і 5 одмінах. / М.Л.Кропивницький . – К.: Держполітвидав УРСР, 1961. – 80 с.

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані п’єси. / М.Л.Кропивницький . – К.: Держполітвидав УРСР, 1962. – 387 с.

Кропивницький, Марко Лукич. Скрутна доба: п’єса на 3 д. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1964. – 80 с. – (Бібліотека української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані П’єси. / М.Л.Кропивницький (Вступ. ст. О.Ф. Ставицького). – К.: Дніпро, 1965. – 455 с.

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сім’ї. (Де зерно, там і полова): драма в 4 д. / М.Л.Кропивницький . – К.: Мистецтво, 1966. – 95 с. – (Бібліотека української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. По щучому велінню: казка для дітей у 3 д.: для молоді шкільного віку / іл.: А.Базилевич / М.Л.Кропивницький . – К.: Веселка, 1967. – 32 с. З іл.

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані твори: (вступ. ст. О.Ф. Ставицького ; М.Л.Кропивницький . – К.: Дніпро, 1967. – 512 с., 5 л. іл. і порт.

ЛИСТИ КРОПИВНИЦЬКОГО

Кропивницький, Марко Лукич. Листи до М.Заньковецької / М.Л.Кропивницький // Вінок спогадів про Заньковецьку. – К., 1950. С. 242-254.

Кропивницький, Марко Лукич. Листи до М.К. Заньковецької: 1891р., Д.А. Гайдамаки: 1894-І900р.р., Л.Р. Сабініна: 1907-1910р.р., І.О. Мар’яненка: 1910р. / М.Л.Кропивницький // Збірник статей, спогадів і матеріалів. – К., 1955. – С. 353-376.

Кропивницький, Марко Лукич. Листи до М.М.Аркаса: 1899р. // Кауфман Л., Аркас М.М. Нарис про життя і творчість. – К., 1958. – С.55-64.

Кропивницький, Марко Лукич. Листи М.Л. Кропивницького до М.Ф. Сумцова та його дружини: подали П.Я. Лещенко та І.Т. Балака // Рад. Літературознавство. – 1959. – №5. – С.106-110.

Кропивницький, Марко Лукич. Докладная записка: [З передмовою П.П. Перепелиці “Лист М.Л. Кропивницького до цензури”.]/ М.Л.Кропивницький // Рад. літературознавство. – 1969.- №9.- С.82-84.

ПЕРЕКЛАДИ ТВОРІВ М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Кропивницкий М.Л. Остались в дураках: водевиль в 3 д./ пер. с укр. Л.Шифферса; М.Л.Кропивницкий / М., 1945. – 40с.

Кропквницкий М.Л. Остались в дураках: водевиль в 3 д./ Пер с укр. и послесл. Л.Шифферса; М.Л.Кропивницкий/ М.-Л., Искусство, 1946, 91с.

Кропивницкий, Марко Лукич. Беда не каждому беда – иному и счастье: трагикомический этюд в І акте./ пер. с укр. А.Глебова: М.Л.Кропивницкий/ М.: Госкультпросветиздат, 1954.- 24с.

Кропивницкий, Марко Лукич. Пьесы: перевод с укр. /(Вступ. ст. В. Сахновского-Панкеева); М.Л.Кропивницький . – Л.-М.: Искусство. – 1960. – 496с.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

Кісельов Й. Марко Лукич Кропивницький. / Й.Кісельов// Кропивницький М.Л. П’єси. – К., 1950. – 3-16 с.

Мар’яненко І.О. М.Л. Кропивницький та його театр./ І.О.Марьяненко// Минуле українського театру: зустрічі, творча прага./ І.О. Марьяненко.- К., 1953. – С. 9-91.

Кропивницький, Марко Лукич. Про мистецтво театру./М.Л.Кропивницький. – К.: Мистецтво, 1954.- [ Про М.Л.Кропивницького. – С.100-106].

Дурилін С.М.[ М.Л. Кропивницький.]/ С.М.Дурилін//Марія Заньковецька : 1860-1934: життя і творчість./С.М.Дурилін . – К., 1955.- С.112-120.

Рильський М. Пам’яті Марка Лукича Кропивницького./М.Рильський// Твори: В 3 т.: т.І./М.Рильський. – К., 1956. – С.208-209.

Йосипенко М. Марко Лукич Кропивницький. – К.: Держвидав, УРСР, 1958. – 322 с.

Пільгук І.І. Марко Лукич Кропивницький (1840-1910)./ І.І.Пільгук// Кропивницький М. Твори: в 6 т.: т.І.- К., 1958.- С. 5-55.

Левченко М. Біля колиски театру./ М.Левченко// На півдні: історико-літ. Нариси / М.Левченко. – 1959.- С. 36-52.

Лисенко О., М.Л. Кропивницький./ О.Лисенко// М.В. Лисенко: (спогади сина)./ О.Лисенко .- К., 1959.- С. 85-90.

Сахновський-Панкеев В.А. М.Г. Савина и М.Л. Кропивницький: (из истории рус.-укр. театр. связей)./ В.А.Сахновський-Панкеев// Театр и драматургия. – Л., 1959. – С. 427-433.

Пільгук І.І. Життя і творчість М.Л. Кропивницького/ І.І.Пільгук.- К.: Держлітвидав УРСР.- 1960.- 40 с.

Мороз 3. Проблема конфлікту в драматургії: нариси з історії укр. реаліст. драми другої половини ХІХст. – К.: Рад. письменник, 1961.- 457 с.

Казиміров О. Український аматорський театр. (Дожовтневий період). -К.: Мистецтво, 1965.- 133 с.

Ставицький О. Марко Лукич Кропивницький: (вступ. ст.)./ О.Ставицький // У кн.: Кропивницький М.Л. Вибрані твори. – К., 1967. – С. 3-18.

Трупа Кропивницького (1882-1883).// Український драматичний театр. Нариси історії: в 2 т. відп. ред. М. Рильський. Т.І. – К., 1967. – С. 188-194.

Киричок П.М. Марко Кропивницький. (Життя і творчість)./П.М.Киричок.- К.: Дніпро, 1968. – 144 с.

Кисіль О. Український театр./О.Кисіль.- К.: Мистецтво, 1968.- 256с. іл.

Смоленчук М. Ой літа орел: [про життевий і творчий шлях основоположника укр. проф. театру М.Л. Кропивницького]./М.Смоленчук. – Одеса: Маяк, 1969.

Стеценко Л.Ф. М.Л. Кропивницький./Л.Ф.Стеценко// Історія української літератури: у 8 т.: Т.4.: кн.2. – К., 1969. – С.293-326.

Смоленчук Н.К. Драматург и жизнь: [ южн. –бобринец. и елисеветград. период жизни и творч. деятельности М.Л. Кропивницкого в свете новых материалов]: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филолог. наук.- Одесса, 1971. – 19с.

Сноленчук М.К. Марко Кропивницький і його рідний край /М.К.Смоленчук/. – К.: Мистецтво, 1971.- 76 с.: 9л. іл.

Мороз З.П. М.Л. Кропивницький./ З.П.Мороз// На позиціях народності: дослідження в 2 т.: т.І. – К., 1971. – С. 237-259.

ЖУРНАЛЬНІ СТАТТІ

Жук Н.Й. М.Л. Кропивницький /Н.Й.Жук // Література в школі . – 1955. – №2 . – С. 84-87.

Марко Лукич Кропивницький // Мистецтво, 1955, №3, С. 31-33.

Йосипенко Микола. Зв’язки М.Л. Кропивницького з галицьким театром./ М.Йосипенко // Жовтень . – 1957 . – №10 . – С. 126-132.

Киричок П.М. Історія видання і постановки п’єси М.Л. Кропивницького “Глитай, або ж Павук” / П.М.Киричок // Известия Крымского пед. ин-та: т.23. – 1957 . – С. 267-286.

Бутник-Сіверський Б. І.Ю. Репін та М.Д. Кропивницький. / Б.Ю.Бутник-Сіверський // Мистецтво . – 1959. – №3. – С. 40-41.

Лещенко П.Я. і Балака І.Т. – подали листи М.Л. Кропивницького до М.Ф. Сумцова та його дружини. // Рад. літературознавство. – 1959. – №8. – С. 106-110.

Куриленко Я. Драматургия Марка Кропивницького и наша современность. / Я.Куриленко // Советская Украина . – 1960. – №10. – С. 172-175.

Пільгук І.І. Драматургія М. Кропивницького./ І.І.Пільгук // Література в школі . – 1960. – №3. – С. 23-32.

Балака І. Золота сторінка./ І.Балака // Прапор . – 1965. – №6. – С..96-99.

Батько українського театру.// Людина і світ . – 1965. – №5. – С. 46-47.

Білан В. І Нестеренко Г. Виставка архівних документів до 125-річчя з дня народження М.Л. Кропивницького./ В.І.Білан, Г.Нестеренко // Наук.-інф. бюлетень архів. Упр. УРСР . – 1965 . – №3 . – С. 35-38.

Гаврилов П.Т. М.Л. Кропивницький. / П.Т.Гаврилов // Укр. мова і літ. в школі . – 1965 . – №5. – С. 93-94.

Григор’ев Г. Батько українського театру: [з приміт. ред.]/ Г.Григор’єв // Вітчизна . – 1965. – №5 . – С. 192-194.

Йосипенко М. Корифей. / М.Йосипенко // Мистецтво . – 1965. – №4. – С.16-18.

Кауфман Л. На крилах пісні: [Участь М.Л. Кропивницького у виданні пісень Т.Г. Шевченка] / Л.Кауфман // Вітчизна. – 1965. – №6. – С.193-195.

Мельничук-Лучко Д. Батько реалістичного театру. / Д.Мельничук-Лучко // Жовтень. – 1965. – №5 . – С. 135-136.

Назаренко Ю. Марко Кропивницький за межами України / Ю.Назаренко // Всесвіт . – 1965. – №6. – C. 86.

Перепелиця П.П. Митець, етнограф, фольклорист. / П.П.Перепелиця // Нар. творчість і етнографія . – 1965. – №3. – С. 7-14.

Кропивницький М.Л. // Архіви України . – 1966. – №3 . – С.108-109.

Смоленчук М. Болотяна вулиця, дім Зайковської: [Про перебування М.Л. Кропивницького в Кіровограді.] / М.Смоленчук // Дніпро . – 1968. – №5. – С. 121-123.

Ткаченко В. Марко Кропивницький: [7 травня 1840 – 21 квітня 1910 року]/ В.І.Ткаченко, В.Яременко // Україна. – 1968 . – №18. – С. 24.

Перепелиця П.П. Лист М.Д. Кропивницького до цензури./ П.П.Перепелиця // Рад. Літературознавство . – 1969. – №9. – С. 82-84.

Рибачук М. Корифеєві сцени, великому драматургові: [Музей М.Л. Кропивницького: м. Бобринець Кіровоградської обл.] / М.Рибачук // Соціалістична культура. – 1969. – №6. – С. 43.

ГАЗЕТНІ СТАТТІ

Несторовський П. Забуті п’єси М. Кропивницького / П.Несторовський // Літ. Газета. – 1953. – №38.

Хлібцевич Е. Листи М. Кропивницького/ Е.Хлібцевич // Вечірній Київ. – 1956. – №282.

Журавськнй Е. М.Л. Кропивницький в Олександрії / Е.Журавськнй // Ленінський прапор. – 1964. – 1З серпня.

Білан В. І Нестеренко Г. Документи розповідають / В.І.Білан, Г.Нестеренко // Літ. Україна. – 1965. – 7 травня. – С. 4.

Гонтар Я. Шана людська: [Розповідь про кімнату-музей М.Л. Кропивницького та І.К. Тобілевича, м. Бобринець]/ Я.Гонтар // Кіровоградська правда. – 1966. – 7 травня.

Гордість Кіровоградщини /Я.Гонтар // Шляхом Ілліча. – 1965. – 4 травня.

Гребенюк Н. Здесь выступал корифей сцены: [Одесса] / Н.Гребенюк // Правда Украины. – 1965. – 7 мая.

Земний уклін великому корифею // Честь хлібороба. – 1965. – 22 травня.

Кисельов Й. М.Л. Кропивницький / Й.Кисельов // Честь хлібороба. – 1965. – квітень.

Крамаренко В. Там, де жив Марко Лукич. / В.Крамаренко // Культура і життя . – 1965. – 6 травня.

М.Л. Кропивницький // Честь хлібороба . – 1965. – 15 травня.

Куриленко Й. Борець за долю людини./ Й.Куриленко // Культура і життя . – 1965. – 6 травня.

Охріменко О. Звертаючись до світової класики./ О.Охрименко // Літературна Україна . – 1965. – 12 травня.

Перепелиця П. Батько українського театру. / П.Перепелиця // Радянська освіта . – 1965. – 8 травня. – с. 4.

Смоленчук II. Гордість Кіровоградщини. / П.Перепелиця // – Наддніпрянська правда. – 1965. – 5 травня.

Смоленчук М. Драматург, актор, режисер. / М.Смоленчук // Будівник комунізму. – 1965. – 13 квітня.

Смоленчук М. Кілька спогадів. / М.Смоленчук // Прапор юності . – 1965. – 7 травня.

Смоленчук М. Корифей українського театру. / М.Смоленчук // Кіровоградська правда ю – 1965. – 7 травня.

Смоленчук М. На батьківщині М.Л. Кропивницького / М.Смоленчук //Літературна Україна. – 1965. – 9 квітня.

Ставицький О. Джерело прекрасного – народність. / О.Ставицький // Літературна Україна . – 1965. – 4 травня. – с. 4.

Уклін вдячних земляків.// Кіровоградська правда . – 1965. – 19 травня.

Уклін землякові. // Прапор юності . – 1965. – 19 травня.

Чечот М. Гортаючи сторінки. [З історії постановки п’єс , М.Л. Кропивницького] / М.Чечот // Кіровоградська правда . – 1965. – 7 травня.

Чечот М. Корифеї українського театру. / М.Чечот // Кіровоградська правда . – 1965. – 4 квітня.

Чечот М. М.Л. Кропивнидький В Елисаветградському театрі. / М.Чечот // Кіровоградська правда . – 1968. – 23 січня.

Юра Гнат. Батько українського театру. / Г.Юра // Культура і життя . -1965. – 6 травня.

З сімейної хроніки Марка Кропивницького. // Друг читача . – 1968. – 12 листопада. Фото: Кроптвницький з дітьми.

Коц М. і Спасов І. Корифеєві театру – від земляків./ М.Коц і І.Пасов // Честь хлібороба . – 1972. – 21 листопада.

Поляновський М. Звучить голос Кропивницького. [Про три грамзаписи голосу М.Л. Кропивницького] / М.Поляновський // Кіровоградська правда .- 1972. – 28 травня.

Сандул В. Пам’ятник М.Л. Кропивницькому в м. Бобринці./ [Cкульптор – Герой Радянського Союзу О.Ф. Канаев]; В.Сандул // Кіровоградська правда . – 1972. – 19 листопада.

СПОГАДИ ПРО ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ М.Л.КРОПИВНИЦЬКОГО

Марко Лукич Кропивницький: збірник ст., спогадів і матеріалів. – К.: Мистецтво . – 1955. – 530 с.

Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі./ С.Тобілевич . – К.: Держвид. образотв. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1958 . – 475 с.

Кропивницька – Фябова О. Таким його запам’ятала: [Розповідь найменшої дочки Марка Лукича м. Київ] / О.Кропивницька – Фябова // Кіровоградська правда . – 1965. – 7 травня.

Кропивницький В.М. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького:[спогади про батька] /( вступ. слово В.О. Сахновського-Панкеева; приміт. П. Перепелиці.); В.М.Кропивницький . – К.: Мистецтво , 1968. – 214с.; 8л. іл. і факс. – Бібліогр. – Примітки.

Кропивницький В.М. Із сімейної хроніки Марка Кропивницького. [Уривок з книги]./ В.М.Кропивницький // Друг читача. – 1968. – 12 листок.

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ПРО М.Л. КРОПИВНИЦЬКОГО

Смоленчук М. Степи полинові: біогр. повість./ М.Смоленчук // К.: Рад. Письменник . – 1961. – 245 с.

Гаврилов П.Т. Проти течії: оповідання про М.Л. Кропивницького./ П.Т.Гаврилов. – Донецьк: Книжкове видавництво. – 1963. – 122 с.

Гаврилов П. Батько : [Оповідання про М.Л. Кропивницького] / П.Гаврилов // Кіровоградська правда . – 1965. – 8 червня.

Гаврилов П. Ой у полі озеречко: оповідання. [Про Марка Лукича Кропивницького.] / П.Гаврилов //Кіровоградська правда . – 1965. – 27-28 жовтня.

Смоленчук М.К. Ой літав орел: [ Іст. роман про життя і тв. М.Л.Кропивницького] / М.К.Смоленчук. – Одеса: Маяк ,1969. – 183 с.

Рильський М. Пам’яті Марка Лукича Кропивницького: (Вірш)./ М.Рильський // Твори: в 3 т./ М.Рильський . – К., 1956. – С. 208-209.

Рильський М. Титан.[ Вірш про М.Л. Кропивницького] / М.Рильський // Кіровоградська правда . – 1965. – 7 травня.

Добрій Н. Великий чарівник: [Вірш] / Н.Добрій //Культура і життя. – 1965. – 6 травня.

БІБЛІОГРАФІЯ БІБЛІОГРАФІЇ

Бойко І.З. М. Крапивницький: до 100-річчя з дня народження (1840-1940):бібл. покажчик літератури за матеріалами виставки. К., 1940. – 15 с.

Бібліографія : [Спогади, статті та листування М.Д. Кропивницького. Ст.і рецензії з газет і журналів] // Йосипенко М. Марко Лукич Кропивницький. К.: Держ. вид-во образотв. Мист. і муз. літ УРСР, 1958.- С. 298-320.

Перепелиця П. Бібліографічний покажчик видання творів М.Л. Кропивницького. // Кропивницький М.Л.: твори в 6 т.: т.6. – К., 1960. – С. 655-672.