Кропивницький Марко Лукич

Бібліографічний покажчик
Видання творів М.Л.Кропивницького
(Вміщений в шеститомнику творів М.Л.Кропивницького
Київ. Держ вид-во худ. літ. 1960 р.)
Укладач: П.П.Перепелиця

У покажчику подаються основні дожовтневі видання й публікаціії творів М.Л. Кропивницького, здійснені у радянський час. Збірки, окремі публікації драматичних і автобіографічних творів, публіцистики, віршів, переклади драматичних творів російською мовою розміщено у хронологічній послідовності. Твори, роки видання яких не встановлено, подано наприкінці розділів. Усі видання, за винятком двох (позначені зірочками), перевірено „de visu”.

ЗБІРКИ

Кропивницький, Марко Лукич. Збірник творів:т .І. К., – 1882. – 208 с. Зміст: Дай серцю волю, заведе в неволю; Глитай, або ж Павук; Невольник; Помирились.

Кропивницький, Марко Лукич. Збірка творів. Виправлений і доповнений, вид. 2, з нотами до куплетів. Х., – 1885. – 231 с. Зміст: Дай серцю волю, заведе в неволю; Невольник; Помирились; Пошились у дурні; Лихо не кожному лихо – іншому й талан; Куплети.

Кропивницький, Марко Лукич. Повний збірник творів. Вид. 3, [т.І], – Х., 1895. – 384с. Зміст: Дай серцеві волю, заведе у неволю; Невольник; Помирились; Пошились у дурні; По ревізії; Лихо не кожному лихо – іншому й талан; Вуси; Підгоряне; Зайдиголова; Дві сім’ї; Чмир (Чумазий); Олеся; Джигун; Куплети.

Кропивницький, Марко Лукич. Повний збірник творів. Т.ІІ, Х., 1903. – 189с. Зміст: Глитай, або ж Павук; Вій; На руїнах; Перед волею; Зальоти соцького Мусія (Пісні в лицях).

Кропивницький, Марко Лукич. Повний збірник творів. Т. III, X., 1903 – 219с. Зміст: Доки сонце зійде — роса очі виїсть; Вергілієва Енеїда; Дурисвітка; Супротивні течії; Глум і помста.

Кропивницький, Марко Лукич. Збірник творів, Т. І, ч. І. Вид. 4, виправлене автором. – П., 1911. – 210 с. Зміст: Дай серцеві волю, заведе в неволю; Невольник; Помирились; Пошились у дурні: По ревизії; Лихо не кожному лихо — іншому й талан; Вуси; Підгоряне.

Кропивницький, Марко Лукич. Збірник творів. Т. І, ч. 2. Вид. 4, виправлене автором. – П., 1913, 219 с. Зміст: Зайдиголова; Дві сім’ї; Чмирь (Чумазий); Олеся; Джигун; Куплети.

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані твори. – X.: Книгоспілка, 1928. – 184 с. (Літературна б-ка). Зміст: Глитай, або ж павук; Де зерно, там і полова; По ревизії.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори. Т. І, – X.: ДВУ, 1929. – 396 с. (Бібліотека українських класиків). Зміст: Дай серцю волю, заведе в неволю; Помирились; За сиротою і бог з калитою, або ж несподіване сватання; Невольник.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори. Т. ІІ, – X.: ДВУ, 1929. – 284 с. (Бібліотека україпських класиків). Зміст: Глитай, або ж павук; Доки сонце зійде — роса очі виїсть; Пошились у дурні; По ревізії; Лихо не кожному лихо— іншому й талан.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори. Т. ІІІ, X.—К., ДВУ, 1930. – 334с. (Бібліотека українських класиків). Зміст: Вуси; Де зерно, там і полова; Зальоти соцького Мусія; Зайдиголова: Пїдгоряни.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори, і IV, X,—К., ДВУ. 1939. – 346с. (Бібліотека українських класиків). Зміст: Чмир (Чумазий); Олеся; Глум і помста; Джиґун.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори. Т. V, X.—К., Література і мистецтво, 1931. – 426с. (Бібліотека українських класиків). Зміст: Метелик; Вій; Дурисвітка; Вергілієва Енеїда; Перед волею.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори. Т. VI, X —К-, Література і мистецтво, 1931. – 400с. (Бібліотека українських класиків). Зміст: Супротивні течії; Конон Блискавиченко; Чайковський, або Олексій Попович; Мамаша; Ошибка провзошла; Хоть з мосту в воду головою.

Кропивницький, Марко Лукич. Твори. Т. VII, X.—К., ДВУ, 1930. – 376с. (Бібліотека українських класиків). Зміст: Розгардіяш; Скрутна доба; По щучому велінню; Голомозий; Івасик-Телесик; Старі сучки й молоді паростки; Дійшов до розуму; Зерно і полова; Страчена сила.

Кропивницький, Марко Лукич. Вибрані твори. – К.: Держлітвидав, І94І. – 292с. Зміст: Пошились у дурні; По ревізії; Де зерно, там і полова (Дві сім’ї); Дай серцеві волю, заведе в неволю; Глитай, або ж павук; Доки сонце зійде — роса очі виїсть.

Кропивницький, Марко Лукич. П’єси. – К.: Держлітвидав України, 1950. – 381с. Зміст: Глитай, або ж павук; Дай серцю волю, заведе в неволю; Доки сонце зійде — роса очі виїсть; Дві сім’ї (Де зерно, там і полова); Олеся; Пошились у дурні; Невольник; По ревізії; Лихо не кожному лихо — іншому й талан.

ОКРЕМІ ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Кропивницький, Марко Лукич. За сиротою і бог з калитою, або ж несподіване сватання. Водевиль в І действии. — Газ. «Новороссийский телеграф», [Одеса], 1872, 19 та 21 травня, №№ 10, 111.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизії. Етюд в 1-й дії.— Газ. «Степь» [Катеринослав], 1885, №№ 13, 14.

Кропивницький, Марко Лукич. Титарівна. Драма в 5 діях і 6 відмінах. Сюжет позичений у Тараса Шевченка.— Газ. «Зоря», [Львів], 1892, 1 липня, № 13; 15 липня, № 14; 1 серпня, № 15, 15 серпня, № 16.

Кропивницький, Марко Лукич. Титарівна. Драма в 5 діях і 6 відмінах Сюжет позичений у Тараса Шевченка. Львів, 1892, 63 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії. Етюд в І дії. X., 1894, 34 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизии. Этюд в одном действии. М., 1894. 30 стор. [Текст надруковано українською мовою].

Кропивницький, Марко Лукич. Вій. Опера у 5 діях (Дія 5).— Альманах «Складка», X., 1896, стор. 252—261.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизії. Етюд в І дії,— В кн. «Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известннх малороссийских писателей». Вид. 2. М., 1899, стор. 39—63.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизії. Етюд в І дії. Вид. 6, виправлене автором. X., 1900. 31 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизії. Етюд в І дії.— В кн. «Малороссийский сборник повестей, сцен, рассказов и водевилей известньїх малороссийских писателей». Вид. 3. М., 1900, стор. 41—68.

Кропивницький, Марко Лукич. Невольник. Драма в 4 діях і картинах. (Переделана из позмы Т. Шевченко). Юр’єв, 1901, 12 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Пісні в лицях. Народна опера в 3 д. Музика Порошина. Львів, 1902. 51 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Скрутна доба. Малюнки у 3-х одмінах. Полтава, 1906. 64 стор. (Видання журналу «Рідний край», № 5).

Кропивницький, Марко Лукич. Розгардіяш. Твора на 4 дії.— Журн. «Киевская старина», 1906, т. 93, кн. 7—8, стор. 435—470.

Кропивницький, Марко Лукич. Перехитрили, або пошились у дурні. Шутка-оперета;і в 3-х діях, Чернівці, 1908. 19 стор. (Бібліотека аматорських театрів, ч. 3).

Кропивницький, Марко Лукич. Старі сучки й молоді парості. Малюнки сельського життя. У 3-х діях, 4 одмінах.— В кн. «Терновий вінок», К-, 1908, стор. 65—107.

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе у неволю. Драма в 5-ти діях і 6 одмінах. Полтава, 1909. 112 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Зерно і полова. Малюнки сельського каламуту у 4-х діях.— Журн. «Літературно-науковий вісник», [Київ], 1910, г. 49, кн. І, стор. З—41.

Кропивницький, Марко Лукич. Вуси. Комедія у 4-х діях. (Позичка з оповідання «Вуси» Олекси Стороженка). Полтава, 1910. 108 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Невольник. Драматичні малюнки у 5-ти одмінах. Переробка з поеми Т. Г. Шевченка «Невольник». Полтава, 1910. 80 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Підгоряне. Мелодрама у 3-х діях. Перероб. з галицького. Полтава, 1910. 86 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії. Етюд в 1-й дії. Полтава, 1910. 44 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Пошились у дурні. Шутка-оперетка в 3-х діях. Полтава, 1910. 103 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Івасик-Телесик. Казка для дітей в лицях. У 4 одмінах. Полтава, 1911. 34 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Страчена сила. Драма у 4 діях. Полтава, 1911.

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сем’ї. Драматичні малюнки з закутнього життя у 5-ти діях. Полтава, 1912. 133 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. По щучому велінню. Казка для дітей. У 3-х діях. Полтава 1912. 34 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сем’ї. Драматичні малюнки з закутнього життя у 5-ти діях. Полтава, 1913. 133 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Олеся. Драма в 4 діях і 5 одмінах. Полтава, 1913. 184 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Вуси. Комедія у 4 діях. Позичка з оповідання Олекси Стороженка «Вуси». Полтава, 1918. 64 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Помирились. Комедія в І дії. Полтава. Вид. полтавської спілки споживчих товариств, 1918. 32 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизії. П’єса в І дії. Полтава. Вид. полтавської спілки споживчих товариств, 1918. 37 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе у неволю. Драма в 5-ти діях і 6-ти одмінах. Львів, 1921. 51 стор. (Український театр. Вид. книгарні НТШ, ч. 2).

Кропивницький, Марко Лукич. Невольник. Драматичні малюнки у 5 ти одмінах. Переробив з поеми Т. Г. Шевченка «Невольник», Львів, 1921. 36 стор. (Український театр. Вид. книгарні НТШ, ч. 3).

Кропивницький, Марко Лукич. Глитай, або ж павук. Драма в чотирьох діях і п’яти відмінах. X., «Рух», 1923. 71 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Лихо не кожному лихо — іншому й талан. Жарт на І дію. Львів, 1923. 6 стор. [Склограф].

Кропивницький, Марко Лукич. Пошились у дурні. Жарт на 3 дії. Львів, 1923. 46 стор. (Український театр. Вид. книгарні НТШ, ч. 13).

Кропивницький, Марко Лукич. Глитай. Драма в чотирьох діях і п’яти відмінах. Вид. 2. X.. «Рух», 1925. 64 стор. (Театральна б-ка, ч. 2).

Кропивницький, Марко Лукич. Невольник. Драматичні малюнки в 5 одмінах. З поеми Шевченка «Невольник». X., «Рух», 1926. 56 стор. (Театральна б-ка, ч. 56).

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе в неволю. Драма в 5-ти діях і 6-ти одмінах. Вид. 2, Львів, 1927. 51 стор. (Український театр. Вид. книгарні НТШ, ч. 2, 2а).

Кропивницький, Марко Лукич. Невольник. Драматичні малюнки у 5 одмінах. Переробив з поеми Т. Г. Шевченка «Невольник». Вид. 2. Львів, 1927. 36 стор. (Український театр. Вид. книгарні НТШ, ч. 3).

Кропивницький, Марко Лукич. Пошились у дурні. Жарт на 3 дії. Львів, 1928. 46 стор. (Український театр. Вид. книгарні НТШ, № 13).

Кропивницький, Марко Лукич. Дурисвітка. Етюд з натури в одній дії. К., Держлітвидав. 1936. 40 стор. (Театральна б-ка).

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії. Етюд в одній дії. К., Держлітвидав, 1936. 35 стор. (Театральна б-ка).

Кропивницький, Марко Лукич. Пошились у дурні. Шутка-оперетка в 3 діях. К., Держлітвидав, 1936. 82 стор. (Театральна б-ка).

Кропивницький, Марко Лукич. Глитай, або ж павук. Драма в 4 діях і 5 одмінах. К.—X., «Мистецтво», 1937. 94 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе у неволю. Драма в 5 діях, і 6-ти одмінах. К., Держлітвидав, 1937. 84 стор. (Театральна б-ка).

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сім’ї. Драм. малюнки з закутного життя у 4 діях. К., Держлітвидав, 1937. 103 стор. (Театральна б-ка).

Кропивницький, Марко Лукич. Зальоти соцького Мусія. (Пісні в лицях). Оперета-дивертисмент у 3-х діях. К., Держлітвидав, 1937. 47 стор. (Театральна б-ка).

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе у неволю. Драма в 5-ти діях і 6-ти томах. К., Держлітвидав, 1941. 112 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Пошились у дурні. Шутка-оперетка в 3 д. К., Держлітвидав, 1941. 104 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцеві волю, заведе у неволю. Драма в 5-ти діях 6 одмінах. К., «Мистецтво», 1945. 94 стор. (Бібліотека української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії. Етюд в І дії. К-, «Мистецтво», 1945. 40 стор. (Б-ка художньої самодіяльності).

Кропивницький, Марко Лукич. Дай серцю волю, заведе у неволю. Драма в 5 діях, 6 одмінах. К-, «Мистецтво», 1950. 69 стор. (Б-ка української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії. Етюд в І д. К., «Мистецтво», 1950. 47 стор. (Б-ка художньої самодіяльності).

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сім’ї (Де зерно, там і полова). Драма в 4 діях. К., «Мистецтво», 1951. 95 стор. (Б-ка української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. Доки сонце зійде — роса очі виїсть. Драма на 4 дії, 5 одмін. К-, «Мистецтво», 1952. 84 стор. (Б-ка української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. Доки сонце зійде — роса очі виїсть. Драма в 4-х діях і 5-ти одмінах. К-, «Мистецтво», 1954, 84 стор. (Б-ка української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. Скрутна доба. П’єса на З дії. К., «Мистецтво», 1954. 80 стор. (Б-ка української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. Дві сім’ї (Де зерно, там і полова). Драма в 4 діях. К., «Мистецтво», 1955. 93 стор. (Б-ка української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. Олеся. Драма у 4 діях і 5-ти відмінах. К., «Мистецтво», 1955. 126 стор. (Б-ка української драматургії).

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії. Етюд в І дії. К., «Мистецтво», 1955. 32 стор. (Б-ка одноактних п’єс).

Кропивницький, Марко Лукич. Невольник. Драматичні малюнки у 5-ти одмінах. Перероблено з поеми Т. Г. Шевченка «Невольник». К., Держлітвидав України, 1956. 56 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Доки сонце зійде, роса очі виїсть. Драма в 4-х діях і 6 одмінах. К., Держлітвидав України, 1959. 92 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Вій. Фантастична комедія на 5 д. з апотеозом. Тернопіль. 18 стор. 16 стор. нот. (Подільська театральна б-ка).

Кропивницький, Марко Лукич. По ревізії. Етюд у одній дії. Київ — Лейпщг, 43 стор. (Загальна б-ка, № 150).

АВТОБІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПУБЛІЦИСТИКА. ВІРШІ.

Кропивницький, Марко Лукич. Рассказ о турецкой войне, привезеними малоруссом в Одессу.— Газ. «Одесский вестник», 1877, 10 березня, № 53.

Кропивницький, Марко Лукич. Картини прошлого и настоящего (Отрывки из воспоминаний). Газ. «Елисаветградский вестник», 1889, 24 беречня, № 66 та в №№ 68, 74.

Кропивницький, Марко Лукич. С хлеба на квас. (Отрывок из дневника пропинциального актера-ветерана). Зб. «Призыв», М., 1897, стор. 361—379.

Кропивницький, Марко Лукич. М. К. Заньковецькій. 1899, 10-го березня. Фотокопія тексту вірша в кн. М. Иосипенка «Марко Лукич Кропивницький», К., В-во образотворчого мистецтва та муз. літ-ри, 1958. [Вклейка].

Кропивницький, Марко Лукич. Итоги за тридцать пять лет.— Газ. «Сьн отечества», [Петербург], 1905 р., 5 червня, № 94, 6 липня, № 120.

Кропивницький, Марко Лукич. За тридцять п’ять літ.— Журнал «Нова громада», [Київ], 1906, № 9, вересень, стор. 47—64.

Кропивницький, Марко Лукич. Коза-дереза на хуторі.— Газ. «Рада», [Київ], 1907, 11 січня. № 8.

Кропивницький, Марко Лукич. Дещо про «товариша» та статті: 24 та 45. (З дорожніх розмов).—Газ. «Рада», 1908, 31 грудня, № 297.

Кропивницький, Марко Лукич. Горе з грамотою. (Уривок).— Газ. «Рада», 1908, 26 жовтня, № 245.

Російські жінки («Русские женщиньї». З Некрасова.— Журнал «Рідний край», [Київ], 1909, ч. 18 (травень).

Кропивницький, Марко Лукич. Куплети. Полтава, 1913. 16 стор.

Кропивницький, Марко Лукич. Автобиография (За 65 лет).— Журнал «Вестник Европы». [Москва], 1916, февраль, стор. 141 — 174, март, стор. 110—154.

Кропивницький, Марко Лукич. Автобіографія М. Л. Кропивницького [Лист до А. В. Маркович].— Зб. «За сто літ», кн. І. К., ДВУ, 1927, стор. 190—199.

Кропивницький, Марко Лукич. Спогади Марка Лукича Кропивницького.— Журнал «Життя й революція», 1928, кн. IV, квітень, стор. 84—98.

Кропивницький, Марко Лукич. Автобіографія М. Л. Кропивницького.— В кн. «Марко Лукич Кропивницький» (Збірник статей, спогадів і матеріалів). К-, «Мистецтво», 1955, стор. З—73.

ПЕРЕКЛАДИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизии. Этюд в одном действии.— Журнал «Артист» [Москва], 1891, № 14 (добавление), стор. 90—98.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизии. Этюд в І действии. Перевел с малорусского М. Р. «Журнал для всех» [Петербург], 1900, № 10 (октябрь), стор. 1195—1212.

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизии. Этюд в І действии. М., Изд. театральной б-ки Губ. политпросвета, 1923. 20 стор. [Склограф].

Кропивницький, Марко Лукич. По ревизии. Водевиль в І действии. Перевод Я. Олесича.— В кн. «Украинские водевили». (Сборник). Управление по охране авторских прав. Отдел распространения, М., 1936, стор. 1—24. [Склограф].

Кропивницький, Марко Лукич. Не знаешь, где найдешь, где потеряешь (Лихо не кожному лихо — іншому й талан). Трагикомический этюд в одном действии. Перевод Г. Зелондиева.— В кн. «Сборник украинских водевилей». М., «Искусство», 1937, стор. 45—66. [Склограф].

Кропивницький, Марко Лукич. Нет худа без добра. Трагикомический этюд в І действии. Перевод Г. Шипова.— В кн. «Водевили» М., «Искусство», 1938, стор. 64—85. [Склограф].

Кропивницький, Марко Лукич. Остались в дураках. Водевиль в трех действиях. Перевод с украинского Льва Шифферса.— В кн. «Драматургия народов СССР», М.—Л., «Искусство», 1946, стор. 89—91.

Кропивницький, Марко Лукич. Дай сердцу волю, заведет в неволю. Драма в 5 действиях. Перевод А. Прокофьева.— В кн. «Украинская классическая драматургия», М.— Л., «Искусство», 1951, стор. 137—191.

Кропивницький, Марко Лукич. Мироед или паук. Драма в пяти действиях. Перевод С. Полонской и Л. Раковского.— В кн. «Украинская классическая драматургия», М.— Л., «Искусство», 1951, стор. 193—242.

Кропивницький, Марко Лукич. В дураках остались. Шутка-оперетта в трех действиях. Перевод А. Островского.— В кн. «Украинская классическая комедия», М., «Искусство», 1954, стор. 157—212.

Кропивницький, Марко Лукич. На ревизию. Этюд в одном действии. Перевод И. Айзенштока.— В кн. «Украинская классическая комедия», М., «Искусство», 1954, стор. 213—234.

Кропивницький, Марко Лукич. Беда не каждому беда — иному и счастье. Трагикомический этюд в І акте. Перевод с укр. Анатолия Глебова. М., Культпросветиздат, 1954. 24 стор. (Б-ка художественной самодеятельности).