Біобібліографія

Карпенко-Карий (Тобілевич) Іван Карпович

Бібліографічний покажчик видань у фондах ОУНБ ім. Чижевського

Твори

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Твори : в 3 т. / Іван Карпович Карпенко-Карий; упоряд. П.М.Киричка, Л.Ф.Стеценка; приміт. П.М.Киричка. – К. : Дніпро, 1985 –
Т. 1. : Драматичні твори / передм. П.М.Киричка. – 1985. – 437, [2] с. : портр.
Приміт.: с.437-438.

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Твори : в 3 т. / Іван Карпович Карпенко-Карий; упоряд. П.М.Киричка, Л.Ф.Стеценка; приміт. П.М.Киричка. – К. : Дніпро, 1985 –
Т. 2. : Драматичні твори. – 1985. – 348, [3] с. —
Приміт.: с.350.

Карпенко-Карий, Іван Карпович (Тобілевич). Твори : в 3 т. / Іван Карпович (Тобілевич) Карпенко-Карий; упоряд. П.М.Киричка, Л.Ф.Стеценка; приміт. П.М.Киричка. – К. : Дніпро, 1985 –
Т.3.: Драматичні твори, Статті, Листи. – 1985. – 372, [1] с.

Карпенко-Карий І. (І.К.Тобілевич). Вибрані п’єси

І.Карпенко-Карий; вступ.ст. Н.І.Падалки. – К.: Держлітвидав УРСР, 1964. – 463с.

Карпенко-Карий І. Вибрані п’єси / І.Карпенко-Карий; вступ. ст. Н.І.Падалки. – К.: Дніпро, 1970.- 311с.: 3л. іл.; портр. — Зміст: Бурлака; Безталанна; Мартин Боруля; Сто тисяч; Хазяїн.

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Вибрані п’єси

Іван Карпенко-Карий,; H.І.Падалка; вступ. ст. H.І.Падалки. – К. : Дніпро, 1976. – 297,[2] с. : портр. – (Сер. “Шкільна б-ка”)

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Вибрані п’єси / Іван Карпенко-Карий ; авт. передм. С. Д. Зубков. – К. : Держ. вид-во худ. літ., 1962. – 445,[3] с.

Карпенко-Карий, Іван. Гандзя : драма з часів Руїни (1663-1687)

Іван Карпенко-Карий // Вежа. – 2004. – № 15. – С. 150-215

Карпенко-Карий, Іван Карпович Гандзя : драма з часів Руїни (1663-1687) / Іван Карпенко-Карий; укл. Олег Бабенко, ; Кіровогр. облдержадміністрація ;Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, керівників держ. підприємств, установ та організацій; КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровогр. обл. організація Укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури, міський Літ.-мемор. музей І. Карпенка-Карого. – Кіровоград : Центр.-укр. вид-во, 2003. – 79 с. : фото, портр. – (Сер. “Спадщина, що повертається”). – Бібліогр. с. 79.

Карпенко-Карий, Іван. Гандзя [Текст] : Драма з часів Руїни (1663-1687) / Іван Карпенко-Карий // Вежа. – 2004. – № 15. – С. 150-215

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Драматичні твори

Іван Карпович Карпенко-Карий; вступ. ст., упоряд. і приміт. Р.Я. Пилипчука; ред. С.Д. Зубков; АН УРСР. – К. : Наук. думка, 1989. – 602,[2] с. – (Б-ка укр. літ. Дожовтнева укр. літ.).

Карпенко-Карий І. Лист до українського письменника й актора Я.В.Жарка / І.Карпенко-Карий // Архіви України. – 1992. – № 6. – С.71-72.

Карпенко-Карий, Іван. Мартин Боруля

Драматургія: класика і сучасність : хрестоматія / укл.- ред. Володимир Зленко,. – К.: Український письменник, 2002. – С.38-85. – (Сер. “Укр. літ.”).

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Мартин Боруля// Українська класична драматургія / І.П. Котляревський, І.К. Карпенко-Карий, М.Л. Кропивницький, М.П. Старицький. – Дніпропетровськ : Січ, 2003. – С.43-146.

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Мартин Боруля : п’єси/ Іван Карпович Карпенко-Карий; вступ. ст. і приміт. Л.Ф. Стеценка ; . – К. : Мистецтво, 1982. – 205,[2] с. – (Шкільна б-ка).

Карпенко-Карий І.К. П’єси/ вступ. ст. В.Чорновіла /І.Карпенко-Карий. – К.: Держлітвидав УРСР, 1965. – 354с. — Зміст: Мартин Боруля; Сто тисяч; Сава Чалий; Хазяїн; Суєта.

Карпенко-Карий. Сто тисяч // Укранська драматургія: кращі класичні твори . – Донецьк: БАО, 2008. – С.272-318.

Карпенко-Карий І. [Уроки житейської мудрості ]: (листи І.Карпенка-Карого до своїх дітей) / І.Карпенко-Карий // Вітчизна. – 1991. – № 5. – С.167-175.

Карпенко-Карий, І. Сто тисяч : фрагменти / І. Карпенко-Карий // Дніпро. – 2009. – № 7. – С. 154-157

 

Карпенко-Карий, Іван Карпович. Хазяїн : комедія в 4-х д./ Іван Карпенко-Карий ; авт. післямови П. Перепелиця. – К. : Дніпро, 1978. – 147,[2] с. : портр.

Карпенко-Карий І. Хазяїн: комедія в 3 д. / І.Карпенко-Карий.- К.: Держлітвидав УРСР, 1963. – 188с.

Карпенко-Карий, Іван Карпович Хазяїн : посібник для 10 кл. / Іван Карпович Карпенко-Карий; укл. В.Паращич. – Х. : Ранок, 2000. – 64 с. – (Сер. “Літ. крамниця”).

Карпенко-Карий, Іван. Сто тисяч. Хазяїн. Сава Чалий //Антологія української драматургії: вип. 2 – К. : Мистецтво, 2005. – С.46-221.

Карпенко-Карий. Иван.Хозяин //50 знаменитых украинских книг . – Харьков : “Фолио”, 2004. – 510,[1] с. – (Сер. “100 знаменитых”). – Алф. указ. книг: с. 509.

Тобілевич Іван Карпович.Суєта // Вибрані твори української літератури . – Торонто : UKRAINIAN TEACHERS’COMMITTEE, 1983. – С.7.

Тобілевич, Іван Карпович. Безталанна : драма на 5 д / Іван Тобілевич. – Львів : Просвіта, 1922. – 54 с. – (Нар. б-ка “Просвіти” : театр. Сер., ч.2 ; ч. 12).

Тобілевич, Іван. Бондарівна : драма в 4 д. / ІванТобілевич. – Джерзі Сіті : Свобода, 1916. – 59 с.

Тобілевич, Іван Карпович. Бондарівна: драма на 4 д. й 5 одмін / Іван Тобілевич. – Вінніпег: Видавнича Спілка, 1925. – 70 с.

Тобілевич, Іван. Наймичка : драма в 5 д. / ІванТобілевич. – Нью-Йорк : Друк. Павла Петрова, 1917. – 100 с. – (Сер. “Театр. Твори”).

Тобілевич, Іван. Паливода ХVIII століття: комедія зі співами і танцями на 4 д. / Іван Тобілевич. – Львів – Тернопіль – Нью-Йорк : Подільська театр. б-ка, б. р. – 42,[2] с.

Про життя і творчість Карпенко-Карий І.К . (Тобілевич)

15 вересня — 60 років з дня смерті І.Карпенка-Карого: [Рек. список літ.] // Нові книги УРСР. – 1967. – № 24. – С.22-24.

29 вересня — 125 років з дня народження І.Карпенка-Карого ( І.К.Тобілевича) // Нові книги УРСР. – 1970. – № 23. – С.18-21.

Алексеева О. Писатели-земляки / О. Алексеева // Репортер. – 2006. – 17 апреля. – С. 8

Бабенко О. Кобзар і корифеї / О. Бабенко // Народне слово. – 2004. – 6 березня. – С. 4

Бабенко О. На сторожі духовності: нац. характер українців у творчості І.Тобілевича / О. Бабенко. – Кіровоград: Алтей, 1998. – 49 с. – Бібліогр.: с.45-48.

Бабенко, О. Світла муза / О.Бабенко // Кіровоградська правда. – 2000. – 2 листопада. – С. 4

Бабенко, Олег. У світлі істинного : дещо про морально-етичні проблеми та загальнолюдські цінності в творчому осмисленні І. Тобілевича (Карпенка-Карого) / Олег Бабенко, Олена Шумська ; Кіровогр. обл. організація укр. т-ва охорони пам’яток історії та культури. – Кіровоград : Кіровог.обл.організація УТОПІК, 2002. – 36,[2] с. – (Сер. “Бесіди про драматургію І. Тобілевича (Карпенка-Карого)”). – Бібліогр. с. 35-36.

Баб’як П. «Життя, про котре пишу…» / П.Баб’як // Кіровоградська правда. – 1985. – 29 вересня.

Багацький Л. Стіни і люди / Л. Багацький // Вечірня газета. – 2005. – 7 жовтня. – С. 9

Багрич М. Видання творів І.Карпенка-Карого / М.Багрич // Друг читача. – 1970. – 29 вересня.

Бажан В. Русский Елисаветград-Кировоград / В. Бажан // Молодіжне перехрестя. – 2006. – 13 квітня. – С. 4

Базилевський В. Яблука з Карпенкового саду [З нових поезій] / В.Базилевський // Кіровоградська правда. – 1965. – 14 жовтня.

Базилевський В. Яблука з Карпенкового саду. Пам’яті Карпенка-Карого [Вірші] // Ятрань: поезії / В.Базилевський. – Л.:Молодь, 1968. – 46с.

Барабан Л. Вісімнадцять портретів епохи / Л.Барабан // Молодь України. – 1965. – 29 вересня.

Барабан Л. Драматург і світ / Л.Барабан // Кіровоградська правда. – 1995. – 10 серпня.

Барський М. Коли розлучаються двоє… Реквієм / М.Барський // Кіровоградська правда. – 1995. – 11,13,18 липня.

Барський М. «Наймичка»:[ Історія написання п’єси ] / М.Барський // Кіровоградська правда. – 1995. – 20 квітня. – С.4.

Барський М. «Поки живуть на світі люде…» / М.Барський // Кіровоградська правда. – 1995. – 16 березня. – С.2.

Безверхня Л. Свято подарувало надію / Л.Безверхня // Кіровоградська правда. – 1995. – 25 вересня. – С.3.

Безверхня Л. Як живеш, хутір «Надія»? / Л.Безверхня, Л.Саділова // Кіровоградська правда. – 1995. – 29 серпня. – С.3.

Беленчук, С. І. Урок – психологічне дослідження за п’єсою І.Карпенка-Карого “Хазяїн”: 10 кл / С.І. Беленчук // Вивчаємо країнську мову та літературу. – 2008. – № 26. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.

Бернштейн М.Д. Українська літературна критика 50-70-х років ХІХ ст. / М.Бернштейн. – К.,1959.- С.447-448. — Про книгу Терлецького «Українське село в драмах Карпенко-Карого».

Биков В. В обмін на сталінський том:[Про історію «Драм і комедій» з автографом І.Карпенка-Карого] / В.Биков // Молодий комунар. – 1990. – 28 липн

Биков В. Донька драматурга :[Ярина Іванівна Студничка] / В.Биков // Вечірня газета. – 1995. – 30 червня. – С.7.

Биков В. Кому належав будинок на Знам’янській: [З життя родини Тбілевичів] / В.Биков // Вечірня газета. – 1995. – 2 червня. – С.6.

Биков В. «Матеріал … взятий із життя»: нове про родину Тобілевичів / В.Биков // Народне слово. – 1993. – 21 жовтня.

Биков В. Персонаж із «життєвої п’єси» Івана Тобілевича / В.Биков // Народне слово. – 1996. – 27 лютого. – С.3.

Биков В. «Повенчался вторым браком с девицею дворянскою…» ( з життя І.Карпенка-Карого ) / В.Биков // Вечірня газета. – 1992. – 1 травня.

Биков В. Про що розповіли метричні книги з Знам’янської церкви: (невідоме про Карпенка-Карого ) / В.Биков // Український театр. – 1992. – № 1. – С.29.

Биков В. Університет для Івана Тобілевича: [Про педагогів, що мали зв’язки з нашим краєм та І.Тобілевичем — Д.Пильчикова, О.Кониського] / В.Биков // Вечірня газета. – 1992. – 17 листопада.

Биков В. Хочу уточнити: (нові відомості про сім’ю І.Карпенка-Карого) / В.Биков // Народне слово. – 1991. – 14 червня.

Білецька Л. Великий майстер театру / Л.Білецька // Сільські вісті. – 1970. – 29 вересня.

Бойко І. Маловідоме про Тобілевича / І.Бойко // Червона зірка. – 1965. – 30 вересня.

Бойко І. Скарб: нове про Тобілевичів / І.Бойко // Молодий комунар. – 1969. – 16 серпня.

Бойко І.Тобілевич в нашому краї / І.Бойко // Будівник комунізму. – 1962. – 28 липня.

Бондар О. “Шляхами життя” / Бондар О. // Голос України. – 2000. – 10 листопада. – С. 12

Борщаговський О. Драматургія Тобілевича

О.Борщаговський. – К.: Мистецтво, 1948. – 328с.: іл. і портр.

Босько В. Тут народжувався український театр : 7- ма річниця від дня заснування літературно-меморіального музея ім. І.Карпенка-Карого / В. Босько // Народне слово. – 2002. – 28 вересня. – С. 2

Братченко И. Духовное завещание Тобилевича / И.Братченко // Правда Украины. – 1966. – 27 января. – С.2.

Братченко И. Женьшеневый куст / И.Братченко // Украина Центр. – 1995. – 16 сентября. – С.16.

Братченко І. «Женьшеньовий кущ українського народу» / І.Братченко // Правда Украины. – 1995. – 22 вересня. – С.4.

Бурбан В. Калитка і Пузир. Ява друга … : Сучасне прочитання класика з нагоди його 160-річного ювілею / В. Бурбан // Культура і життя. – 2005. – 19 жовтня. – С. 3

Бурбан, Володимир. Повернення Калитки: сучасне прочитання класика з нагоди його 160-річного ювілею (П’єси Карпенка-Карого) / Володимир Бурбан // Сільські вісті. – 2005. – 4 жовтня. – С. 2: портр.

Бурмистренко С. Показують заньківчани / С.Бурмистренко, Л.Барабан // Сільські вісті. – 1959. – 22 червня.

Бурмистренко С. Художник високої правди / С.Бурмистренко // Сільські вісті. – 1975. – 28 вересня.

Буцька, І. Зображення влади золота як руйнівної сили ( За матеріалами творів О. де Бальзака “Гобсек”, М.В.Гоголя “Мертві душі”, І.Карпенка-Карого “Сто тисяч”, “Хазяїн”) / І. Буцька // Зарубіжна література в школі. – 2009. – № 11-12. – С. 20-22

Буяльський Б.А. Поезія усного слова / Б.А.Буяльський. – К.,1969. – С.28.

Величко О.А. Розвиток драматургії і театру. Творчість І.Карпенка-Карого : Уроки за темою. 10 клас / О. А. Величко //

Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 22-23. – С. 24-42

Вертій О. З’ясування народних джерел творчості письменника в школі / О. Вертій // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 5; № 7-8. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.

Вертій О. Народні джерела типізації в драматургії Карпенка-Карого / О.Вертій // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – N4. – С. 23-32

Вієвський В. Дещо про творчу лабораторію драматурга / В.Вієвський // Дивослово. – 1995. – № 9. – С. 41-42.

Вієвський В. З творчої лабораторії комедіографа / В.Вієвський // Народне слово. – 1994. – 6 грудня. – С.3.

Вієвський В. З творчої лабораторії комедіографа / В.Вієвський // Вітчизна. – 1995. – № 11-12. – С.144-147.

Вієвський В. Замальовки / В.Вієвський. – Кіровоград : Центр.-Укр.вид-во, 2008. – С.267-270: – Бібліогр. в кінці глав.

Вієвський В. Поетика комедійності «Мартина Борулі» І.К.Карпенка-Карого

В.Вієвський. – Кіровоград, 1991. – 33с.

Вієвський В. Поетика комедійної творчості І. Карпенко-Карого: літ. огляд / В. Вієвський; Упр. освіти Кіровогр.обл.Ради нар. Депутатів; ДПІ ім.В. Винниченка; Обл. ін-т удосконалення вчителів. – Кіровоград : Кіровогр. держ. вид-во, 1995. – 90,[3] с. – Бібліогр.: с. 92

Войченко Г. У гніздов’ї Тобілевича – Карпенка-Карого / Г. Войченко // Культура і життя. – 2007. – 3 жовтня. – С. 2

Волок М. Міністерству класик не потрібен? або як в Україні «готуються до 150-річчя великого нашого драматурга І.Карпенка-Карого, якого згідно з рішенням ЮНЕСКО відзначатимуть у всьому світі / М.Волок // Голос Ураїни. – 1995. – 21 липня. – С.5.

Волок М. «Самоцвіти» в Карпенковому краї / М.Волок // Голос України. – 1995. – 29 вересня. – С.8.

Волошин І. Батько новочасного українського театру / І.Волошин // Радянська культура. – 1957. – 15 вересня.

Волощенко А. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х на початку 80-х років ХІХ століття / А.Волощенко. – К.: Наукова думка, 1974. – С.132.

Вшанували пам’ять корифеїв // Кіровоградська правда. – 1995. – 23 вересня. – С.1.

Геник С.150 великих українців : [Енцикл.] / С. Геник,. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. – С.97: портр.

Горошко Н. Історична драма І. Карпенка-Карого “Сава Чалий”: урок літ. в 10 кл. / Н. Горошко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2009. – № 9. – С. 19-22

Гра долі Івана Карпенка Карого : Телегід // День. – 2010. – №43-44. – С. 22

Гребенюк В. Джерело в степу: [Репортаж з хутора «Надія» про відкриття музею та пам’ятника І.Тобілевичу] / В.Гребенюк // Зоря комунізму. – 1969. – 26 червня.

Грицюта М. Селянство в українській дожовтневій літературі / М.Грицюта. – К., 1979. – С.250-252,

Гудзий Н. Литература Киевской Руси и украинско-русское литературное единениеХУІІ-ХУІІІ веков / Н.Гудзий. – К.: Наукова думка,1989. – С.338.

Гуменюк М. І.К.Тобілевич ( Карпенко-Карий ): [Анот. покажч.] / М.Гуменюк // Література в школі. – 1956. – № 5. – С.82-84.

Гурбанська А. «Наймичка» так само хвилює глядача, як і століття тому / А.Гурбанська // Кіровоградська правда. – 1995. – 28 вересня.- С.3.

Гурина Л. Великое в малом / Гурина Л. // Репортер. – 2005. – 28 февраля. – С. 8

Данильчук О. Розкриття в п’єсі “Хазяїн” І.К.Карпенка-Карого деморалізуючого впливу на людину злочинних засобів збагачення / О.Данильчук // Українська мова і література в школі. – 1999. – С. 46-47

Дем’янівська Л. Іван Карпенко-Карий (І.К.Тобілевич) : життя і творчість: посібник для студ. вузів

Л.Дем’янівська; гол. ред. М.С.Тимошик. – К.: Либідь, 1995. – 141, [3] с. – Бібліогр.: с.143.

Дем’янівська Л. «…якому рівного не має наша література» / Л.Дем’янівська // Літературна Україна. – 1995. – 5 жовтня. – С.1.

Деркач Б. Видатний український драматург / Б.Деркач // Соціалістична культура. – 1957. – № 9. – С.41.

Дозвольте представитись: ротмістр Балашов!:З історії персонажа Карпенка-Карого // Народне слово. – 1991. – 2 квітня.

Доценко О. Література і революція / О.Доценко. – К.,1961. – С.43-44.

Драматург лишився без вистав: [не вистачило у держави коштів профінансувати вистави за творами І.Карпенка-Карого] // Кльтура і життя. – 1995. – 20 вересня. – С.1.

Духовний заповіт Івана Тобілевича, [ знайдений Віктором Биковим — друкується вперше] //Степ. – 1996. – № 1. – С.24-27.

Желєзнякова І. Земля, що береже Карпенка заповіти / І. Желєзнякова // Зоря. – 2009. – 3 жовтня. – С. 6

Затверджено голову комітету : головою Ювіл.комітету з підготовки та відзначення 150-річчя від дня народження І.К.Карпенка-Карого затверджено Юрія Мушкетика // Народне слово – 1995. – 15 серпня.

Здір Л. На вогник до Тобілевичів / Л. Здір // Народне слово. – 2006. – 23 вересня. – С. 1

Здоровега В. Сучасна українська комедія / В.Здоровега. – К.,1959. – С.228-231.

Зимогляд, Л. П. Уроки вільного спілкування при вивченні літератури. 10 клас / Л.П. Зимогляд // Вивчаємо Українську мову та літературу. – 2008. – № 13. – С. 29-35

Зленко Г. Вистражданий п’ятитомник [І.Карпенка-Карого] // З полону літ / Г.Зленко. – К., 1989. – С.267-273.

Зленко Г. З полону літ / Г.Зленко. – К.,1989. – С.247-256.

Злупко С. Рукопис О.Терлецького про творчість І.Карпенка-Карого / С.Злупко // Архіви України. – 1965. – № 4. – С.57-60.

Зуб В. Із сімейної хроніки:( в основу п’єси І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля» покладено випадок з батьком) / В.Зуб // Культура і життя. – 1991. – 17 серпня.

Іванько Б. На Батьківщині письменника / Б.Іванько // Червона зірка. – 1970. – 1 вересня.

Іванов А. Карпенко-Карий у Києві / А.Іванов // Червона зірка. 1989. – № 3.

І.К.карпенко-Карий : [Листівка] //Діячі українського театру: комплект листівок з текстами укр. мовою / укл. П.П.Перепелиця. – К. : Мистецтво, 1982. – 18 листівок.
Історія української літератури: в 2-х т.: т.1: дожовтнева література. – К.: Академія наук УРСР, 1954. – С.441-466.

История Украинской ССР: в 2-х т.: т.1. – К.: Наукова думка, 1969. – С.710.

Казимиров О. Аматорський театр Кропивницького і братів Тобілевичів у Бобринці і Єлисаветграді // Український аматорський театр: дожовтневий період / О.Казимиров. – К.: Мистецтво, 1965. – С.63-70.

Казнадій І. Стежина до Карпенкового джерела / Іван Казнадій // Кіровоградська правда. – 1999. – 28 вересня. – С. 3

Карасевич В. Образ Терентія Пузиря за комедією “Хазяїн” І.К.Карпенка-Карого / В.Карасевич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – N2. – С. 33-36

Карпенко-Карый как классик. И не только украинский!: [Молодой режиссер, студент Киев. театр. ин-та Дмитрий Богомазов поставил в Киев.театре драмы и комедии спектакль «Чарівниця» по пьесе Карпенка-Карого «Безталанна»] // Киевские ведомости. – 1993. – 16 июля.

Кердіваренко О. Життя, віддане людям / О. Кердіваренко // Кіровоградська правда. – 2004. – 17 січня. – С. 1

І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі: бібліогр. покажч. / М-во культури і мистецтв України, ОДНБ ім. М. Горького; упор. О. Г. Нуньєс, О. І. Кравченко; ред. І. С. Шелестович. – Одеса, 2004. – 171 с.

І. К. Карпенко-Карий – драматург, актор, громадський діяч : Тези наук. конф., присвяченої 140-річчю від дня народження І. К. Карпенко-Карого / КДПІ ім. О. С. Пушкіна; Обл. секція пам’яток фольклору, етнографії та мистецтв; Кіровогр. обл. орг. т-ва “Знання”, Кіровогр. обл. упр. культури . – Кіровоград,, 1985. — 105с.

І.Карпенко-Карий і рідний край // Соціалістичне село. – 1970. – 8 вересня.

І.Карпенко-Карий // Сучасні твори з української, російської та зарубіжної літератури :[ Літературознав. ст.] – Донецьк : ВКФ “БАО”, 2000. – С.99-105.

Історія української літератури: в 2-х т.: т.1. – К.,1987-1988. – С.432-442.

Карпенко-Карий, Іван Карпович // Видатні постаті України : біограф. довід. / авт.передм. Борис Олійник ; МАУП; Кн. палата України. – Київ, 2004. – С.747-749: портр.

Карпенко-Карий(Тобілевич), Іван Карпович //Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності [] / заг. ред. : А. П. Коцура, Н. В. Тереса ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Книги-ХХІ, 2007. – С.186-188.

Карпенко-Карий Іван Карпович // Корифеї українського театру: матеріали про діяльність театру корифеїв / упоряд., вступ. ст., приміт. І.О.Волошина. – К. : Мистецтво, 1982. – С.189-209: портр.

Карпенко-Карий І.К. // Митці України: енцикл. довід.— К., 1992. – С.290.

Карпенко-Карий І.К.//Сімович, Василь. Праці: у 2 т.: т.2: Літературознавство.Культура / Василь Сімович; укл. Л.О. Ткач; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – С.258,266,272,353,358,359,463,509,510,585,847.

Карпенко-Карий І.К.// Українська літературна енциклопедія: т.2 – К.: УРЕ, 1990. – С.421-423.

Карпенко-Карий Іван (справжнє ім’я — Іван Карпович Тобілевич (1845-1907) //Усі письменники і народна творчість : довід. / Н. І. Черсунова [та ін.]. – К. : Майстер-клас, 2007-2008. – С.

Карпенчук В. Ілюстративний матеріал до огляду української драматургії / В.Карпенчук // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 10. – С.38-42.

Каспрук В. Корифей українського театру / В.Каспрук // Сільське життя. – 1985. – 28 вересня.

Київський ордена Леніна академічний український драматичний тевтр ім.Івана Франка. – К.: Мистецтво, 1970. – С.5,30,48,61.

Киричок П. Найвидатніший слов’янський драматург / П.Киричок // Кур’єр Кривбасу. – № 43-44. – С.45-51.

Киселев И. Конфликты и характеры / И.Киселев. – С.111,165; с.212-214 («Сава Чалий»).

Кисельов Й. Герой і час / Й.Кисельов. – К. .1969. – С,136,200-203.

Кисілевський К. Хрестоматія з української літератури для шкіл і курсів українознавства / К. Кисілевський ; Укр. конгрес. ком. Америки, Шкільна Рада. – 2-е доп. вид. – Нью Йорк : Шкільна Рада, 1962. – 268,[4] с.

Ковальчук С. Корифей українського театру / С.Ковальчук // Колгоспне село. – 1957. – 15. вересня.

Коломієць Р. Природа соціальності драми «Бурлака» / Р.Коломієць // Український театр. – 1976. – № 6. – С.29-30.

Коломієць Р. Творячи національний театр, орієнтувався на Європу / Р.Коломієць // Маловисківські вісті. – 1995. – 27 вересня. – С.3.

Коломієць, Р. Театр Саксаганського і Карпенко-Карого : моногр. / Р. Коломієць. – К. : Мистецтво, 1986. – 98,[1] с. : 11

Компанієць Т. “Усміхніться, люди добрі” / Т. Компанієць // Молодіжне перехрестя. – 2006. – 25 травня. – С. 11

Корзун О. Фундатор народного театру / О.Корзун // Україна. – 1966. – № 10. – С.21.

Корінь А. Пам”яті І.Карпенка-Карого : Вірш / Антоніна Корінь // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – №49-50. – С. 3

Корнійчук О. Вчитися у Карпенка-Карого // Корнійчук О.Життя — джерело мистецтва / О.Корнійчук. – К., 1985. – С.147-149.

Корнійчук О. Славетний драматург // Життя — джерело мистецтва / Корнійчук. – К., 1985. – С.144-147.

Кривенко О. Драматург від природи / О.Кривенко // Сільське життя. – 1995. – 23 вересня. – С.4.

Кросворд “Іван Карпенко-Карий” // Освіта. – 1997. – 30 липня. – С. 3

Крушельницький М. Видатний український драматург / М.Крушельницький // Радянська Україна. – 1957. – 14 вересня.

Кудрявцев Л. Корифей осени / Л.Кудрявцев // Молодь України. – 2000. – 24 жовтня. – С. 3

Куманський Б. Гострим словом по всякій всячині / Б. Куманський // Народне слово. – 2006. – 20 травня. – С. 1

Куманський Б. ” Люди вмирають – ідеї вічні “ : До 160-річчя від дня народження І.К. Карпенка- Карого / Б. Куманський // Народне слово. – 2005. – 27 вересня. – С. 3

Куманський Б. Людина, яка зреалізувала себе повністю : Відбулися літературно-краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Леоніда Куценка / Б. Куманський // Народне слово. – 2008. – 19 лютого. – С. 1, 2.

Кутинський М. Некрополь України / М.Кутинський // Дніпро. – 1993. – № 2-3. – С.142

Куценко Л. До 140-річчя з дня народження І. Карпенка-Карого / Л.Куценко // Радянське літературознавство. – 1985. – № 12. – С.73-74.

Куценко Л. Про творчу спадщину драматурга / Л.Куценко // Кіровоградська правда. – 1985. – 26 вересня.

Куценко Л. У провулку імені драматурга / Л. Куценко // Народне слово. – 1997. – 23 вересня

Левицький В. Рідна домівка Карпенка-Каролго: (про реставрацію будинку славетного драматурга) / В.Левицький // Кіровоградська правда. – 1978. – 13 серпня.

Левочко В. Вас ждет музей / В. Левочко // Ведомости. – 2005. – 4 ноября. – С. 7 Про виставку у обласному літературному музеї, присвячену постановці п”єс Івана Карпенка- Карого ( Тобілевича ) на сцені театра імені Кропивницького

Левочко В. Карпенків край – Хутір Надія. Його буття і перспективи / В. Левочко // Народне слово. – 2008. – 9 вересня. – С. 3

Левочко В. Поговорили — заспівали: (п’єса І.Карпенка-Карого «Лиха іскра поле спалить» була поставлена полтавчанами як музично-поетична драма «Засватана — не вінчана» / В.Левочко // Молодий комунар. – 1992 . — 27 червня.

Левочко В. Подарунок від музею / В. Левочко // Народне слово. – 2007. – 13 листопада. – С. 3

Лемещенко Г. Симон Петлюра про творчість Івана Карпенка-Карого. / Г.Лемещенко // Українське слово. – 1995. – 28 вересня. – С.14.

Лівашников Ю. Годинник для будинку Тобілевича / Ю.Лівашников // Кіровоградська правда. – 1983. – 14 серпня.

Лісніченко Ю. У музеї – свято / Лісніченко Ю. // Вечірня газета. – 2004. – 23 січня. – С. 16

Лісніченко Ю. У музеї – свято / Лісніченко Ю. // Вечірня газета. – 2004. – 23 січня. – С. 16

Лісняк К. Класика завжди актуальна / К. Лісняк // Вечірня газета. – 2005. – 14 жовтня. – С. 7

Малиновський В. Годинник для будинку драматурга: [Про реставрацію годинника, який належав І.К.Карпенку-Карому] / В.Малиновський // Радянське село. – 1983. – 6 жовтня.

Малютіна Н. Явище жанрової інтерактивності у драматургії І.Карпенка-Карого / Н. Малютіна // Слово і час. – 2008. – № 1. – С. 53-61. – Бібліогр.: 14 назв.

Матівос Ю. “Сава Чалий” “родом” з Лозуватки,що в Маловисківському районі.Тут у драматурга народився задум відомої всім трагедії / Ю.Матівос // Народне слово. – 2000. – 11 березня. – С. 2

Матівос Ю. Як Карпенко-Карий Терещенка перевиховав / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. – 2006. – 17 жовтня. – С. 3

Мартич Ю. Диво сім’ї Тобілевичів // Іван Карась шукає нащадків: три повісті з одним головним героем / Ю.Мартич. – К.: Радянський письменник,, 1965. – С.9-157.

Мартич Ю. …І стежка до криниці / Ю.Мартич. – К., 1971. – С. 77- 83, 277.

Мар’яненко І. Минуле українського театру

І.Мар’яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – С.179-181.

Мати Тобілевичів // Поріг. – 1992. – № 4. – С.10.

Матівос Ю. Реставрується будинок Тобілевича / Ю.Матівос // Кіровоградська правда. – 17 серпня. – С.1.

Матівос Ю. Софія Русова поруч з Карпенком-Карим / Ю.Матівос // Степ. – 1996. – № 1. – С.17-28.

Мельничук-Лучко Л. Класика з нами / Л .Мельничук-Лучко // Культура і життя. – 1969. – 6 лютого.

Миронова С. Проблема добра і зла у творчості українських класиків / С. Миронова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 33. – С. 17-20

Мистецтво франківців. – К.: Мистецтво, 1970. – С.167.

Михайлин І. Жанр трагедії в українській радянській драматургії / І.Михайлин. – К.,1989. – С11-13.

Михайлов А. Київські віхи життя корифеїв / А.Михайлов // Маловисківські вісті. – 1995. – 27 вересня. – С.3.

Михайлюк А. Київські дні корифея / А.Михайлюк // Народне слово. – 1995. – 31 серпня. – С.3.

Модло, О. Основний закон життя – це…: урок за творами Оноре де Бальзака “Гобсек”, І.Карпенка-Карого “Хазяїн” / О. Модло, А. Шкітіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 25. – С. 8-9.

Мороз З. На позиціях народності: дослідження в 2 т.: т.1 / З.Мороз. – К., 1971. – С.260-309.

Мороз Л. Сміх і біль художника / Л.Мороз // Літературна Україна. – 1987. – 29 жовтня.

«На лаври не претендую»: (уточнення щодо повідомлення про сенсац. знахідку у Ленінград. архіві невідомої п’єси Карпенка-Карого «Мазепа») // Культура і життя. – 1991. – 23 лютого.

Наральська М. На хвилі житейського моря / М.Наральська // Друг читача. – 1975. – 2 жовтня.

Нарис іторії української літератури / фотопередрук О.Горбача. – Харків, 1929; 1994. – С.225-230.

Наукова конференція в Києві. До 125-річчя І.Карпенка-Карого // Культура і життя. – 1970. – 24 вересня.

Наукові засідання, присвячені І.Карпенку-Карому // Культура і життя. – 1995. – 8 березня. – С.1.

Невідомий лист Карпенка-Карого (Тобілевича) // Кіровоградська правда. – 1978. – 7 червня.

Незвичайний поліцейський секретар. Перше писання: [Ред. ст. про І.Карпенка-Карого] // Поріг. – 1992. – № 5. – С.12-13.

Новиков А. (доктор філологічних наук, професор Харківського національного педуніверситету ім. Г.С.Сковороди).

І. Карпенко-Карий в контексті літературно-мистецького життя другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / А. Новиков // Всесвітня література та культура. – 2010. – №3. – С. 2-8

Новиков А. Тема духовного здоров’я українського народу в п’єсах драматургів театру корифеїв / А. Новиков // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 9-12. – Бібліогр.: 10 назв.

Новиков А. Проблема злочину й кари в п’єсах драматургів театру корифеїв: морально-психолог. аспект / А. Новиков // Вивчаємо країнську мову та літературу. – 2009. – № 15. – С. 2-5. – Бібліогр. в кінці ст.

Ноге Л. Народ шанує: [Вшанування пам’яті І.Карпенка-Карого] / Л.Ноге // Український театр. – 1980. – № 6. – С.26-27.

Ноземцева О. Експонати розповідають / О.Ноземцева // Молодий комунар. – 1962. – 14 вересня.

Нуньєс О. Карпенко-Карий і Одеса : На книжкову полицю / О. Нуньєс // Культура і життя. – 2004. – 24 серпня. – С. 2

Головний бібліограф відділу науково-допоміжної та рекомендаційної бібліографії ОДНБ ім. М.Горького презентує бібліографічний покажчик ” І.К.Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі”, що вийшов в серії “Літературна Одеса”

Ободовська, Н. Творчість Івана Карпенка-Карого [Текст] / Н. Ободовська // Дивослово. – 2007. – № 9. – С. 14

Ольшевський О. Вічна хвала / О.Ольшевський // Радянська освіта. – 1970. – 30 вересня.

Орел В. На Катеринославській сцені / В.Орел // Честь хлібороба. – 1985. – 28 вересня.

Орел С. Прах останнього внука Івана Карпенка-Карого (Тобілевича) захоронено на хуторі Надія / С Орел // Вечірня газета. – 2001. – 20 квітня. – С. 2

Орел С. Хутір Надія – колиска театру корифеїв / С. Орел // День. – 2003. – 4 квітня. – С. 8

Падалка Н. «Сто тисяч» Івана Карпенка-Карого // Вивчення драматичних творів / Н.Падалка, В.Цимбалюк. – К.,1984. – С.23-30.

Падалка Н. Творчість Івана Карпенка-Карого // Вивчення драматичних творів / Н.Падалка, В.Цимбалюк. – К.,1984. – 67-91.

Панченко В. «Він був одним із батьків українського театру…»: штрихи до портрета І.Карпенка-Карого в контексті епохи / В.Панченко // Літературна Україна. – .1995. – 19 жовтня. – С.1,4.

Панченко В. Він був одним із батьків українського театру: штрихи до портрета І.Карпенка-Карого в контексті епохи / В.Панченко // Народне слово. – 1995. – 23. – С.2-3.

Панченко В. «Гандзя» – призабута драма класика / В.Панченко // Народне слово. – 1994. – 6 грудня. – С.3.

Панченко В. Домашнє вогнище / В.Панченко // Народне слово. – 1995. – 11 листопада. – С.3.

Пасічник Е. Українська література в школі / Е.Пасічник. – К., 1983. – С.189,230 («Хазяїн»).

Пасічник О. Хвиля надії: [Київ. театр ім.Івана Франка поставив «Житейське море» І.Карпенка-Карого] /О.Пасічник // Українське слово. – 1995. – 14 грудня. – С.6.

Педан-Попіль Н. Комізм Карпенка-Карого : (До 80-ліття з дня смерти) / Н.Педан-Попіль // Календар-альманах Нового Шляху. – 1989. – С. 144-154.

Перебийніс Г. Карпенко-Карий і наш край / Г.Перебийніс // Маловисківські вісті. – 1995. – 27 вересня. – С.3.

Петлюра С. Пам’яті Івана Тобілевича / С.Петлюра // Дивослово. – 1995. – № 8. – С.4-7.

Пилипчук Р. «Загальна боротьба є необхідний елемент життя. Поборемось!» / Р.Пилипчук. // Культура і життя. – 1995. – 27 вересня. – С.1-2.

Пилипчук Р. «Не маємо сильнішої інтелігенції…»:[Доповідь ректора Київ. держ. ін-ту театр. мистецтва ім.І.Карпенка-Карого на ювіл. вечорі 24 жовтня 1995 року] / Р.Пилипчук // Кур’єр Кривбасу. – 1995. – 43-44. – С.42.

«Підписав сам суперінтендант Савостьян Подлевський…»: [Про історію написання драми «Мартин Боруля»] // Степ. – 1996. – № 1. – С21-23.

Пільгук, І. Іван Карпенко-Карий (Тобілевич) / І. Пільгук,. – К. : Молодь, 1976. – 293,[2] с.

Погорілий С. Робота з текстом комедії Івана Карпенка-Карого «Хазяїн» / С.Погорілий // Дивослово. – 1995. – № 9. – С.38-41.

Погрібний В. Врятуймо Арсенівку!:[Про село, де народився І.Карпенко-Карий] / В.Погрібний // Кіровоградська правда. – 1990. – 6 квітня.

[Портрет І.К.Карпенка-Карого] // Дивослово. – 1995. – № 8. – С.3.

[Портрет І.К.Карпенка-Карого роботи П.Миколайчука] // Україна. – 1969. – № 11. – С.3: [Обкладинка].

[Портрет] // Карпенко-Карий. Твори в 3-х т.: т.1 / І.К.Карпенко-Карий. – К.,1960. – Між с.4-5.

Потупейко М. Про жандармські переслідування І.Карпенка-Карого / М.М.Потупейко // Радянське літературознавство. – 1959. – № 5. – С.110-114: бібліогр.

Почіський О. Хто такий Мартин Боруля? [ Про родину К.Тобілевича] /О.Почіський // Серп і молот. – 1971. – 6 лютого.

Путрова, О. Родинне щастя: урок за творами письменників XIX ст. (10 кл.) / О. Путрова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 3. – С. 25-28

Пшеничний М. Корифей українського театру / М.Пшеничний // Молодий комунар. – 1962. – 14 вересня.

Ревуцька В. До відзначення 100-річчя театру корифеїв / В.Ревуцька // Сучасність. – 1982. – Ч. 6. – С.59-63

Рибалка І. [Драматичний театр І.Карпенка-Карого] // Історія Української РСР: дорад. період / І.Рибалка. – К.: Вища школа, 1978. – С.445-447, 564.

Рильський М. Іван Тобілевич // Рильський М. Твори: в 3 т.: т 3 / М.Рильський. – К.,1956. – С.274-278.

Ріпко О. Корифей театру: [Твори І.Карпенка-Карого на сцені Львів. укр. драм. театру ім. М.Заньковецької] / О.Ріпко // Культура і життя. – 1975. – 28 вересня.

Розвозчик, М. Іван Карпенко-Карий: цикл уроків з укр. літ. у 10 кл. / М. Розвозчик // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 3. – С. 44-48

Руденський В. Видатний український художник слова / В.Руденський // Робітнича газета. – 1957. – 15 вересня.

Садовський М. Мої театральні згадки: 1881-1917 / М.Садовський. – К.: Держ. вид-во образотворч. мистецтва і муз. літ., 1956. — 203с.

Сафонова А. Дослідницька робота учнів під час вивчення комедії Івана Карпенко-Карого “Сто тисяч” / А.Сафонова // Дивослово. – 2000. – № 6. – С. 27-31

Сахновський-Панкєєв В. І.Карпенко-Карий і російська культура. – К.: Мистецтво, 1969. — 185 с.

Свято його імені: [Низка публікацій] // Кіровоградська правда. – 1975. – 28 вересня.

Семко О. Подарунок з нагоди 150-річчя: [Уроч. відкриття перш. експозиції міськ. літ. музею «Іван Карпенко-Карий та Єлисаветград»] / О.Семко // Вечірня газета. – 1995. – 29 вересня. – С.3.

Скачук Т. «Я взяв життя» / Т.Скачук. // Сітловодськ вечірній. – 1993. – 29 вересня.

Скрипник І. Гордість української культури / І.Скрипник // Літературна Україна. – 1970. – 29 вересня.

Смаглюк В. Допоможіть Арсенівці: [Вшановуємо Карпенко-Карого] / В.Смаглюк // Кіровоградська правда. – 1995. – 11 квітня.

Смоленчук М. Віхи життя корифея українського театру: [Рец. на книгу І.Пільгука «Іван Карпенко-Карий»] / М.Смоленчук // Українська мова і література в школі. – 1976. – № 12. – С.85-86.

Смоленчук М. З рідних місць корифея / М.Смоленчук // Молодь України. – 1957. – 15 вересня.

Смоленчук М. Карпенко-Карий і Кіровоградщина / М.Смоленчук // Зоря комунізму. – 1970. – 19 вересня.

Смоленчук М. І.Карпенко-Карий і рідний край / М.Смоленчук // Кіровоградська правда. – 1970. – 2 вересня; 10 вересня.

Смоленчук М. І.К.Карпенко-Карий і рідний край / М.Смоленчук // Кіровоградська правда. – 1982. – 2 жовтня.

Смоленчук М. Хутір Надія : держ. заповідник, садиба-музей І.К. Карпенка-Карого (Тобілевича): нарис

Микола Смоленчук,. – Дніпропетровськ : Промінь, 1967. – 20, [1] с. : 6 арк. фото.

Смоленчук Т.Дідова казка / Т.Смоленчук // Поріг. – 1992. – № 4. – С 8-10.

Смоленчук Т. «Я взяв життя…» / Т.Смоленчук, М.Смоленчук // Кіровоградська правда. – 1988. – 8 жовтня.

Смоляк Л. Любов до театру [в сім’ї Тобілевичів] / Л.Смоляк // Народне слово. – 1996. – 25 травня. – С.5.

Смоляк Л. « Театр тільки тоді цікавий, коли він вірно відображає життя…» / Л.Смоляк // Народне слово. – 1996. – 1 червня. – С.3.

Соболєв І. [І.Карпенко-Карий] //Типи уроків і засоби активізації викладання літератури в школі / І.Соболєв. – К.,1963. – С.102-103; С.67 [«Сто тисяч»].

Спогади про Івана Карпенка-Карого

зб. укл., авт.передм., комент. Р. Пилипчука. – К. : Мистецтво, 1987. – 182,[2] с. : 9 арк. іл. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим.

Стадна Д. «Дика, страшенна сила…» [Комедія «Хазяїн» у шкільному вивченні] Л.Стадна // Народне слово. – 1994. – 6 грудня. – С.3.

Старшина роду – Іван Тобілевич : До 160-річчя з дня народження І.К.Карпенка- Карого // Кіровоградська правда. – 2005. – 4 жовтня. – С. 3

[Статті про життя і творчість драматурга] // Кіровоградська правда. – 1965. – 29 вересня.

Стельмах В. Близький і рідний: [З виступу на наук. конф.в Києві] / В.Стельмах // Культура і життя. – 1970. – 27 вересня.

Стеценко Л. Брати Тобілевичі / Л.Стеценко // Людина і світ. – 1965. – № 9. – С.52-53.

Стеценко Л. І горів, і яснів, і страждав…/ Л.Стеценко // Літературна Україна. – 1965. – 29 вересня.

Стеценко Л. І.К.Карпенко-Карий // Історія української літератури: у 8 т.: т.4: кн.2. – К.,1969. – С.359-405

Стеценко Л. Його університети: [Про формування суспільних і естетичних поглядів митця] / Л.Стеценко // Літературна Україна. – 1975. – 26 вересня.

Стеценко Л. Карпенко-Карий ( І.К.Тобілевич ): життя і творча діяльність

Л.Стеценко. – К.: Мистецтво,1957. – 304с.

Стеценко Л. Карпенко-Карий і питання театрознавства / Л.Стеценко // Мистецтво. – 1957. – № 5. – С.50-52.

Стеценко Л. Карпенко-Карий і Франко / Л.Стеценко // Мистецтво. – 1968. – № 1. – С.10-11.

Стеценко Л. Коли народився І.К.Карпенко-Карий / Л.Стеценко // Радянське літературознавство. – 1959. – № 1. – С.124-125.

Стеценко Л. Питання майстерності І.Карпенка-Карого / Л.Стеценко // Література в школі. – 1957. – № 5. – С.21-31.

Стеценко Л. Правдивість і простота / Л.Стеценко // Україна. – 1975. – № 39. – С.15.

Стеценко Л. / Про виставу «Мартин Боруля» / Л.Стеценко // Кіровоградська правда. – 1965. – 5 грудня. — Постановка Кіровогр. муз.-драм. театру ім. М.Л.Кропивницького

Стеценко Л. Таємниці розгадано: оповідання літературознавця / Л. Стеценко,. – К. : Дніпро, 1966. – 90,[3] с. : фото. – Бібліогр. в підрядк. Приміт.

Стеценко Л. Чи була в Карпенка-Карого драма «Мазепа» / Л.Стеценко // Дніпро. – 1965. – № 9. – С.129-133.

Стеценко Л. Штрихи з біографії митця: [Легенди і документи] /Л.Стеценко // Кіровоградська правда. – 1983. – 22, 24, 26, 27, 29 травня.

Сторчак К. Основи методики літератури / К.Сторчак. – К.: Радянська школа, 1965. – С.37-38, 158, 292-293 [«Сто тисяч»]; С.265-267 [«Хазяїн»].

Стоян М. Там, де кружляв білий птах дитинства: [Про батьківщину І.К.Тобілевича — с.Арсенівку Новомиргород. р-ну] / М.Стоян // Кіровоградська правда. – 1982. 16 – жовтня.

Стоян М. Хранитель «Надії»: тут Карпенко-Карий писав свої безсмертні твори / М.Стоян // Кіровоградська правда. – 1965. – 11 грудня.

Стригун Ф. Уривок однієї вистави /Ф.Стригун // Жовтень. – 1970. – № 2. – С.126-129. — «Суєта» на сцені заньківчан.

Стригун Ф. «Я театр полюбив через І.Карпенка-Карого…»:[За матеріалами газети «За вільну Україну»] /Ф.Стригун // Украина-Центр. – 1996. – 26 января. – С.15.

[Сцена з вистави «Хазяїн»] // Вериківська І.М. Становлення української радянської сценографії. – К, 1981. – С.138-139.

Танюк Л. Наш сучасник Карпенко-Карий / Л.Танюк // Урядовий кур’єр. – 1995. – 30 вересня. – С.7.

Тараненко К. В дні ювілею генія-земляка / К.Тараненко // Маловисківські вісті. – 1995. – 7 жовтня. – С.3.

Ткаченко В. Іван Карпенко- Карий / В.Ткаченко, В.Яременко // Україна. – 1969. – № 11. – С.24: фото.

Ткачук Т. Творець українського народного театру / Т. Ткачук // Світловодськ вечірній. – 2005. – 29 вересня. – С. 8
Статя персоналія і портрет І.Карпенка-Карого.

Тобілевич В. Скарб Карпа Тобілевича / Тобілевич В. // Народне слово. – 2005. – 20 травня. – С. 4

Огляд виставки “Т.Г.Шевченко і родина Тобілевичів” у меморіальному будинку І.К.Карпенка-Карого на хуторі Надія

Тобілевич В. Сподвижниця Карпенка – Карого / Тобілевич В. // Народне слово. – 2005. – 15 жовтня. – С. 2

Тобилевич И.К. ( Карпенко-Карый ). (1845-1907)

Радуга. – 1965. – № 9. – С.184: портр.

Тобілевич Н. «Він справді був отаманом у мистецтві» / Н.Тобілевич // Степ. – 1996. – № 1. – С.14-19. — Про І.Карпенка-Карого його син Назар.

Тобілевич, Іван Карпович. Історія української літератури ХІХ століття : підруч. для студ. філолог. спеціальностей вищ. навч. закладів: у 2 кн.: кн.2/ ред. М. Г. Жулинський. – К. : Либідь, 2006. – С.

Тобілевич-Кресан М. Мій батько / М.Тобілевич-Кресан // Літературна газета. – 1957. – 13 вересня.

Тобілевич В. «Моє життя — театр» / В.Тобілевич // Зоря. – 1995. – № 14-15. – С.3.

Тобілевич С. Мої стежки і зустрічі / С.Тобілевич. – К.: Мистецтво, 1957. – С.

Тобілевич Н. Невідомі факти з історії роду Тобілевичів / Н. Тобілевич // Українська культура, – 1995. – № 11-12. – с.16-15.

Турбай Р. Хвилювала доля народна / Р.Турбай // Молодий комунар. – 1970. – 29 вересня.

Тучапський Я. «Хазяїн» на сцені заньківчан / Я.Тучапський // Жовтень. – 1971. – № 6. – С.56.

Тучапський Я. «Хазяїн» на сцені заньківчан / Я.Тучапський // Жовтень. – 1971. – № 1.

Усі українські письменники : Біографічний нарис. Літературно-художній огляд. Перелік основних творів. Література для додаткового користування / Упор. : Юлія Хізова, Вікторія Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2005, 2008. – 383,[1] с. : портр. – (Сер. “Іду на урок”). – Словник літературознавчих термінів: с. 371-384.

Іван Карпенко-Карий. «Сава Чалий»: скорочено // Українська література для школярів : хрест. в 2 т.: т.1 / упоряд. В.Лапшина. – Донецк: Сталкер, 1997. – С. 230-279. — ( Сер. “Для школьников”).

Іван Карпенко-Карий // Усі українські письменники: біограф. нарис: літ.-худ. огляд: перелік осн. Творів: літ. для додатк. користування / упоряд. : Юлія Хізова, Вікторія Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2008. – С.148-153: портр.: бібліогр. – (Сер. “Іду на урок”).

Унгурян О. Чтобы Иван Карпенко- Карый не ставил в театре свою пьесу ” Хозяин “, бросавшую тень на Киевского миллионера, драматургу предлагали 30 тысяч рублей золотом : Исполняется 160 лет со дня рождения корифея украинской сцены / О. Унгурян // Факты. – 2005. – 22 сентября. – С. 15

Хосяінова Л. Цікаві музейні знахідки / Л. Хосяінова // Молодіжне перехрестя. – 2006. – 21 вересня. – С. 9

Зберігач фондів літературно-меморіального музею І. К. Карпенка-Карого про багаточисельні цікаві музейні експонати

Ушаков Д. Великие украинцы / Д Ушаков. – Харьков : Фактор, 2008. – С. 23. – (Сер. “Украина. Вчера, сегодня, завтра”).

Франко І. Іван Тобілевич ( Карпенко-Карий ) // Зібрання творів: у 50т.: т.37 / І.Франко. – К., 1982. – С.374-380.

Франко І. Іван Тобілевич ( Карпенко-Карий ) // Твори: в 20 т.: т.17 /І.Франко. – К.,1955. – С.448-453.

Фурсова Л. Мистецькі паралелі: Мольєр “Міщанин-шляхтич” — Карпенко-Карий “Мартин Боруля” / Л. Фурсова // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2004. – № 4. – С. 16-20

Харченко В. Могутній талант / В.Харченко // Радянська Україна. – 1965. – 29 вересня.

Хінкулов Н. Письменник жив у Києві / Н.Хінкулов. – К., 1982. – С.189.

Ходорківський І. Великий драматург / І.Ходорківський // Радянська освіта. – 1957. – 14 вересня.

Хомандюк М. І.К.Карпенко-Карий у Берліні: з історії / М.Хомандюк // Вечірня газета. – 1991. – 1 лютого.

Хомандюк М. «Люблю я хутір безмежно»: / М.Хомандюк // Вечірня газета. – 1995. – 22 вересня. – С.7.

Хомандюк М. «Мазепа» – п’єса Карпенка-Карого / М.Хомандюк, Л.Мороз // Народне слово.- 1990. – 20 листопада.

Хомандюк М. «Мій «Хазяїн» – не єсть Терещенко»: [Новий погляд на творчість І.Карпенка-Карого та його п’єсу «Хазяїн»] / М.Хомандюк // Єлисавет. – 1993. – 14 січня.

Хомандюк М. «Шануй вітця твого і матір…»: [листи Андрія Тобілевича до Максима Рильського] / М.Хомандюк // Народне слово. – 1995. – 16 вересня. – С.3.

Хосяїнова Л. Іван Карпенко-Карий і кіно / Л.Хосяїнова // Народне слово. – 1996. – 2 листопада. – С.3.

Хроника социалистического строительства на Украине. 1921-1925. – К.: Наукова думка,1989. – С.34, 68, 88, 135.

Цибаньова О. Літопис життя і творчості І. Карпенка-Карого (І. К. Тобілевича) / О. Цибаньова. – К. : Дніпро, 1967. – 451 с. : 5 а. іл. – Імен. покажч. : с. 446-450

Цибаньова О. Перше видання творів Карпенка-Карого на Україні / О.Цибаньова // Ранок. – 1968. – № 5. – С.16.

Цибульський М. Максим Горький і сини Карпенка-Карого / М.Цибульський // Кіровоградська правда. – 2000. – 7 листопада. – С. 3

Ця зоря не погасне: уроч. вечір у Нац.академ. театрі ім. Івана Франка з нагоди 150-річчя Карпенка-Карого // Культура і життя. – 1995. – 4 жовтня.

Через 90 років: (на батьківщині Івана Тобілевича знайдено його духовний заповіт)// Демократична Україна. – 1996.- 27 січня. – С.2.

Чернецький В. Топоніміка творчості Карпенка-Карого / В.Чернецький // Кіровоградська правда. – 1987. – 1жовтня.

Чернецький В. По місцях увічнення пам’яті ( на Кіровоградщині ) / В.Чернецький // Кіровоградська правда. – 1970. – 23 вересня.

Чугуй О. Деякі проблеми вивчення драматургічної спадщини І.Карпенка-Карого / О.Чугуй // Бібліотекознавство та бібліографія. – Вип.6. – С.122-136. – Бібліогр в підрядк. приміт.

Чугуй О. Класик української драматургії / О.Чугуй; ред. М.П.Пивоваров. – К.: Тов-во «Знання»,1970. – Сер. 5. – № 1.

Чугуй О. Митець у суспільстві наживи / О.Чугуй // Кіровоградська правда. – 1967. – 19 серпня.

Шалуташвілі Н. Близький і рідний: [З виступу на наук. конф. в Києві] / Шалуташвілі // Культура і життя. – 1970. – 27 вересня.

Шаров І. 100 видатних імен України : Зб. біографій / Ігор Шаров. – К. : Вид. дім “Альтернативи”, 1999. – С.166-168: портр.

Шевченко С. Лицарі українського степу : 70-річчю Кіровогр.обл. присвячується: зб.ст. (1983 – 2008 рр.) / Сергій Шевченко. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С.

Шевченко Г. Нестаріючі образи / Г.Шевченко // Молодий комунар. – 1970. – 24 вересня.

Шлапак Д. Спадкоємці велетня: [І.Карпенко-Карий і сучасна драматургія] / Д.Шлапак // Культура і життя. – 1970. – 27 вересня.

Шнайдер Б. Трагедія «Сава Чалий» Карпенка-Карого і українська історична драма ХІХ ст.

Б.І.Шнайдер; Акад.наук УРСР; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка. – К.,1959. – 275с.

Шпильова Н. Вивчення трагедії “Сава Чалий” Івана Карпенка-Карого в 10-му класі: 100-річчю від часу написання трагедії “Сава Чалий”(1899) присвячується / Н.Шпильова // Українська мова та література. – 1999. – № 42. – С. 3-5

Шубравська О. Фольклорні елементи у п’єсах І.Карпенка-Карого / О.Шубравська // Народна творчість та етнографія . – 1989. – № 1. – С.41-46.

Шурапов В. Про що мовчить сцена … : Цикл передач радіожурналу “Криниця” Кіровогр.держ.телерадіокомпанії / В. Шурапов,. – Кіровоград, 2002. – С.207.

Шуригіна С. Унікальна місцевість в районі потребує особливого ставлення / С. Шуригіна // Новомиргородщина. – 2007. – 15 вересня. – С. 8.

Ювілей І.К.Карпенка-Карого // Радянський студент. – 1970. – 2 жовтня.

Юр’єв В. Останній монолог Карпенка-Карого: [віршї] / В.Юр’єв // Вітчиєна. – 1966. – № 7. – С.12-13.

Ярош В. Брати Тобілевичі в Єлисаветградському театрі / В.Ярош // Кіровоградська правда. – 1968. – 29 лютого.

Ярош В. В театрі ім. М.Л.Кропивницького (уроч. вечір, присвяч. 125-річчю з дня народження І.К.Карпенка-Карого / В.Ярош // Кіровоградська правда. – 1970. – 29 вересня.

Ярош В. Звідки єсьм роде Тобілевичів? / В.Ярош // Степ. – 1996. – № 1. – С.23-24.

Ярош В. Звідки Карий? [ І.К.Карпенко-Карий] / В.Ярош // Степ. – 1996. – С.19-2

Ярош В. То ж Боруля чи Беруля? [Історія створення п’єси «Мартин Боруля»] / В.Ярош // Літературна Україна. – 1981. – 30 червня. – С.4.

Ярош В. Ще раз про Борулю: [Нове з біографії драматурга] / В.Ярош // Кіровоградська правда. – 1982. – 7липня.

Яскравий, самобутній талант. Сьогодні минає 125 років з дня народження І.Карпенка-Карого // Молодь України. – 1970. – 29 вересня.