Біобібліографія

Садовська-Барілотті (Тобілевич) Марія Карпівна

Бібліографічний покажчик видань у фондах ОУНБ ім. Чижевського

Білоцерківець Н. Творчі експерименти Мар’яни Садовської / Н. Білоцерківець // Українська культура. – 2007. – № 10. – С. 3: фото

Биков В. Найкраща «Наталка Полтавка» українського театру / В.Биков// Народне слово.— 1996.— 27 квітня .— С.4.

Бурмістренко С. Марія Садовська-Барілотті / С.Бурмістренко // Сільські вісті.— 1966.— 27 березня.

Друзь І. Марія Садовська: нариси про життя і творчість

І.Друзь.— К : Держ. муз. вид-во УРСР,1956 .— 72с.

Ковальова О. Метеорит у сузір’ї корифеїв : про Марію Карпівну Садовську-Барілотті / О.Ковальова // Жінка. – 2000. – квітень. – С. 6

Корифеї українського театру: Матеріали про діяльність театру корифеїв

Упоряд., вступна ст., приміт. І.О.Волошина. – К.: Мистецтво, 1982. – 307,[2] с.: іл.

Куманський Б. Сучасники називали ії Соловейком / Б.Куманський // Народне слово. – 2005. – 21 квітня. – С. 1

Кухар Л. Український соловейко: / Л. Кухар // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2005. – ІІ квартал. – С. 37-40: портр. – Бібліографія

Луговий О. Визначне Жіноцтво України: історичні життєписи у 4 ч. Ч. 1. Жіноцтво Княжої, Державної Доби; Ч. 2. Жіноцтво Козацької України ; Ч. 3. Письменниці і Артистки; Ч. 4. Культурно-Громадські й Національні Діячки / Ол. Луговий. – Торонто: Український робітник, 1942. – 251 с.

Марія Садовська : народилася у квітні // Вісник книжкової палати. – 2003. – №3. – С. 42

Олена Петляш згадує // Український театр. — 1996. — № 1. — С.13-19.

Петляш Олена Денисівна [Дочка М.Садовської] // Митці України: Енцикл. довід.— К., 1992.—С.452.

Підлужна А. Тридцять шість миттєвостей Марії Садовської / А. Підлужна // День. – 2008. – 3 квітня. – С. 7.

Погрібний В. З обличчя Марії все ж тепло не зійшло… : надто скромно відзначила Кіровоградщина 150- річчя з дня народження корифея українського театру Марії Садовської / В. Погрібний // Кіровоградський тиждень. – 2005. – 21 квітня. – С. 1

Ревуцький, Валеріян. П’ять великих акторів української сцени

Валеріян Ревуцький. – Париж: Видання Першої Укр. Друк. у Франції, 1955. – 93,[1] с.: портр. – Бібліогр.: с. 93

Рильський М. Брати Тобілевичі [І М.Садовська-Барілотті] // Народ і краса / М.Рильський.— К., 1985 .— С.200-224.

Садовська-Барілотті (Тобілевич) Марія Карпівна :[Листівка] //Діячі українського театру: комплект листівок з текстами укр. мовою / укл. П.П.Перепелиця. – К. : Мистецтво, 1982. – 18 листівок.

Садовська Марія Карпівна // Митці України: енцикл. довід.— К., 1992.— С.510.

Сандул В. Глибоко , реалістично / В.Сандул// Молодий комунар.— 1975.— 19 квітня.

Сандул В. Поборниця реалістичного театру / В.Сандул // Честь хлібороба.— 1975.— 26 квітня.

Семененко В. Виставка, зібрана з великою любов`ю / В. Семененко // Зоря. – 2009. – 4 квітня. – С. 7

Френчко Л. Знаменитости степной столицы / Френчко Л. // Ведомости. – 2005. – 8 апреля. – С. 8

Чута П. Ім’я на афіші / П.Чута // Кіровоградська правда.— 1989.— 24 квітня.

Шевченко С. Недоспіване кохання Марії : театру корифеїв – 125 / С. Шевченко // Народне слово. – 2007. – 8 листопада. – С. 3

Шуменко Л. Талановита актриса / Л.Шуменко // Кіровоградська правда.— 1964.— 22 березня.

Шурапов, Володимир Петрович. Про що мовчить сцена …: цикл передач радіожурналу “Криниця” Кіровогр. держ. телерадіокомпанії / Володимир Шурапов,. – Кіровоград, 2002. – С.94, 115.