ОУНБ Кіровоград (1273 bytes)Зміст | Home Page

Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення
населення публічними бібліотеками в Україні

П О С Т А Н О В А
від 30 травня 1997 р. N 510, Київ

З метою оптимізації функціонування мережі бібліотек Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні, розроблені Міністерством культури і мистецтв та погоджені з Міністерством фінансів, Міністерством економіки (додаються).

2. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству культури і мистецтв, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям під час формування проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України враховувати мінімальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 травня 1997 р. N 510

Мінімальні соціальні нормативи
забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні

На території України можуть створюватися і діяти бібліотеки, що розрізняються за цільовим призначенням, формами власності, контингентом користувачів, віковими групами, тематичним і видовим складом фондів.

1. У населених пунктах з кількістю жителів від 500 чоловік до 3 тис. чоловік повинна діяти як мінімум одна загальнодоступна бібліотека на території сільської (селищної) ради; у населених пунктах з числом жителів понад 3 тис. чоловік - одна бібліотека на 3 - 5 тис. чоловік.

2. Кількість міських бібліотек визначається щільністю населення та поверховістю забудови:
у житлових районах з багатоповерховою забудовою (8 і більше поверхів) - одна бібліотека на 30 і більше тис. чоловік, із середньоповерховою забудовою (4 - 5 поверхів) - одна бібліотека на 15 - 20 тис. чоловік;
у житлових районах з малоповерховою забудовою (1-3 поверхи) одна бібліотека на 5 - 8 тис. чоловік.

3. Для обслуговування дітей та юнацтва у містах з населенням до 75 тис. жителів - повинна бути як мінімум одна бібліотека для дітей, з населенням 75 тис. жителів і більше - одна бібліотека для дітей на 8 - 12 шкіл, у містах з районним поділом по одній бібліотеці для дітей у кожному адміністративному районі.
У кожному обласному центрі функціонує обласна бібліотека для дітей як науково-дослідний, інформаційний, консультативний центр з питань культурного розвитку дітей, у містах Києві та Севастополі центральні міські бібліотеки для дітей з такими ж функціями.

4. Для обслуговування юнацтва у містах з населенням від 500 тис. жителів створюються юнацькі бібліотеки. В містах, що є обласними центрами - обласні бібліотеки для юнацтва як науково-дослідні, інформаційні, культурно-просвітницькі центри.

5. У кожному обласному центрі функціонує обласна універсальна наукова бібліотека, яка є головним закладом у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, науково-дослідним, методичним, координаційним центром для бібліотек усіх систем і відомств області, центральним обласним книгосховищем, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного абонементу, у містах Києві та Севастополі - центральні міські бібліотеки.

6. У столиці Автономної Республіки Крим функціонують республіканські: універсальна наукова бібліотека, кримсько-татарська бібліотека, бібліотека для дітей та для юнацтва.


[ Зміст | Home Page]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 1999