ОУНБ Кіровоград (1273 bytes)Зміст | Home Page

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України.

 З метою підвищення ролі бібліотек у розбудові держави, формуванні громадянського суспільства, більш ефективного використання їх інформаційного потенціалу постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: вжити заходів щодо створення національної системи електронного інформаційно-бібліотечного ресурсу; під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки передбачати збільшення асигнувань на поповнення бібліотечних фондів; вирішити питання розрахунків за охорону, енерго- та теплопостачання бібліотечних закладів; розглянути та вирішити в установленому порядку питання щодо звільнення від сплати мита та митних зборів при ввезенні іноземних документів освітнього, наукового та культурного характеру для поповнення бібліотечних фондів. 

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Національній академії наук України та галузевим академіям наук передбачати виділення асигнувань для забезпечення підвідомчих бібліотек новими надходженнями документів, технічними засобами, обладнанням. 

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: вжити невідкладних заходів щодо забезпечення повноцінного функціонування мережі бібліотек, поповнення бібліотечних фондів, оновлення технічних засобів, збереження бібліотечних кадрів, створення їм належних умов праці, побуту, вдосконалення системи матеріального та морального стимулювання; сприяти співробітництву з бібліотеками для забезпечення населення інформацією про діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Президент України Л.КУЧМА
 м. Київ, 22 березня 2000 року N 490/2000


[ Зміст | Home Page]

© Copyright ОУНБ Кіровоград 2000