Re (4): КООПЕРАТИВНИЙ КАТАЛОГ (ініціатива) !!!


[Форум ] [Відповіді та коментарі] [Написати відповідь]


Відправлено Модератор 15:47:24 01/02/2000
у відповідь на: Re (3): КООПЕРАТИВНИЙ КАТАЛОГ (ініціатива) !!!, відправлене Олег 11:33:50 31/01/2000
 
Основні вимоги до наповнення записів аналітичних описів ЦУКК.
 
Частина І.
 
 
В даному переліку зазначені вимоги щодо мінімальної кількості полів бібліографічного запису на аналітичний розпис статей періодичних видань. Добір полів є обов’язковим для усіх учасників ЦУКК. У випадку невідповідності запису щодо мінімальної кількості полів – такий запис вважається зіпсованим.
 
Перелік обов’язкових параметрів одиночного запису:
 
- Назва статті
 
- Автор
 
- Відомості про джерело, в якому опублікована стаття:
 
- Назва
 
- Рік видання
 
- Сторінки
 
- Номер журналу
 
- Країна видання (згідно кодів UNIMARC)
 
- Мова основного тексту (згідно кодів UNIMARC)
 
- Предметна рубрика
 
Якщо стаття має данні про персоналію (про нього, про неї, про них) – додатково потрібно внести ці данні у відповідне поле.
 
Приклади заповнення аналітичних записів (внутрішній текстовий формат системи ІРБІС):
 
Запис з мінімально допустимою кількістю полів:
 
(порядкок полів в записі не має значення)
 
#606: ^AУкраїнська мова^BМетодика   викладання^CВища школа (Предметна рубрика)
 
#463: ^CДивослово^J1999^S9-14^VN 2      (Відомоті про джерело статті)
 
#200: ^AУкраїнська мова в економічному вузі (Назва статті)
 
#101: ^Aukr (Мова основного тексту)
 
#102: ^AUA (Країна видання)
 
#700: ^AЯнуш^BЯ.   (Автор статті)
 
 
Запис з додатковими даними даними про персоналію:
 
#606: ^AУкраЇнські письменники, 19 ст.^BТворчість (Предметна рубрика)
 
#600: ^AШевченко Тарас Григорович^Bпро нього (Персоналія)
 
#463: ^CДивослово^J1999^S4-8^VN 2 (Відомості про джерело статті)
 
#200: ^AАлюзія в словесній творчості Тараса Шевченка (Назва статті)
 
#101: ^Aukr (Мова основного тексту)
 
#102: ^AUA (Країна видання)
 
#700: ^AГнатенко^BМ. (Автор)
 
 
Ці приклади дають уявлення щодо змістовного наповнення полів запису.
 
Кодова таблиця файлу – RUSCII (Кодировка “Верховної Ради” для ДОС)   побудована на основі альтернативної таблиці кодування букв. Українські букви цієї таблиці мають наступні коди:
 
КОД                  БУКВА
 
242                           Ґ
 
243                           ґ
 
244                           Є
 
245                           є
 
246                           І
 
247                           і
 
248                           Ї
 
249                           ї
 
Драйвер для цієї кодировки ДОС можна завантажити з нашого сервера:
 
http://www.library.kr.ua/bibsprav.html
 
 
Передача даних до ЦУКК повинна здійснюватись в файлах іншої структури – в форматі ISO-2709 (UNIMARC).
 
Ось вигляд такого файлу щодо двох зазначених записів:
 
003600000000001330004500903001600000999000800016907001700024606005200041606005100093463002900144200003800173700001100211920000400222-99ЯнушУМВЕВДN 2-0000000-^A990226^BБФ-НТО-^AУкраїнська мова^BМетодика   викладання^CВища школа-^AМетодика викладання української мови^BВища школа-^CДивослово^J1999^S9-14^VN 2-^AУкраїнська мова в економічному вузі-^AЯнуш^BЯ.-ASP
 
 
003540000000001330004500903001800000999000800018907001700026606004400043600003900087463002800126200004700154700001500201920000400216-99ГнатеАВСТТШДN 2-0000000-^A990225^BБФ-НТО-^AУкраЇнські письменники, 19 ст.^BТворчість-^AШевченко Тарас Григорович^Bпро нього-^CДивослово^J1999^S4-8^VN 2-^AАлюзія в словесній творчості Та
 
раса Шевченка-^AГнатенко^BМ.-ASP
 
 
Примітка: в якості РОЗДІЛЬНИКА ПОЛЯ – код 030,
 
                           РОЗДІЛЬНИКА ЗАПИСУ – код 029.  
 
Кожний файл повинен вміщувати записи аналітичних статей   всього номеру окремого журналу.
 
Імена файлів.
 
Ім’я файлу (тільки літерами латинського алфавіту) повинно складатися з:
 
- чотирьох цифр року
 
- не більше чотирьох літер назви журналу
 
- двох цифр номеру журналу (01…12)
 
- розширення файлу завжди складається з трьох літер “ISO”
 
Наприклад:   файл із записами аналітичного розпису статей журналу “Банківська справа”, номер 2 за 2000 рік,   матиме таке ім’я – 2000basp02.iso
 
 
Пропозиція щодо довідника найменувань конкретних журналів
 
Назва Журналу                                        Код
 
Банківська справа                                       basp
 
Бухгалтерський облік і аудит                     boia     
 
Вісник Верховного суду                              vvsu  
 
Економіка АПК                                             eapk           
 
Економіка України                                       ekuk
 
Економіка. Фінанси. Право.                        efpr
 
Історія в школі                                          ivsh
 
Київська старовина                                    kyst  
 
Пам'ять століть                                          past
 
Покажчик нормат. правових актів                  pnpa
 
Право України                                             pruk
 
Український історичний журнал                     uizu
 
Фінанси України                                          fiuk
 
Віче                                                         vice
 


відповіді і коментарі:


[Форум ] [Початок] [Написати відповідь]