[HOME]
ОУНБ Кіровоград     
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Державні закупівлі


Фон


ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника


1. Замовник:

1.1. Найменування. Комунальний заклад “Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського”

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02219406

1.3. Місцезнаходження. Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Карла Маркса, будинок 24, 25006, тел.//факс.: (0522) 22-65-79, 22-65-06, e-mail:omh@library.kr.ua.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Гаращенко Олена Миколаївна, директор, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Карла Маркса, будинок 24, 25006,
тел.//факс.: (0522) 22-65-79, 22-65-06, е-mail:omh@library.kr.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації , код за ЄДРПОУ 02228747

1.6.Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника. 8.02.2012 року.

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти обласного бюджету.

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі. Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами). (Послуги з постачання теплової енергії).
Код за ДК 016-97 — 40.30.1.

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг. <>b420 Гкал.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Карла Маркса, будинок 24.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг. 01.01.2012 — 31.12.2012 р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище ім'я, по батькові фізичної особи. Комунальне підприємство “Теплоенергетик” директор Клоков Ростислав Володимирович.

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. Код ЄДРПОУ 24153576.

4.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Ливарна, 1, 25491, тел. (0522) 31-99-67, факс (0522) 30-26-36.

Відокремлений підрозділ “Теплоелектроцентраль”, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Енергетиків, 20 , 25002, тел.//факс.(0522) 56-56-91.

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем) за відсутності при цьому альтернативи (пункт 2 частини 2 статті 39 Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 1.06.2010 року №2289.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника. КП “Теплоенергетик” займає монопольне (домінуюче) становище на ринку централізованого постачання теплової енергії у територіальних межах міста Кіровограда та с. Нове ( в межах території, на якій розташовані діючі теплові мережі підприємства) з часткою 100 відсотків.

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

1.Відомості про наявність та стан технологічного обладнання КП “Теплоенергетик”
2.Відомості про професійний і кваліфікаційний склад ІТП, відповідальних за безпечну експлуатацію котлів та теплових мереж КП “Теплоенергетик”.
3.Перелік договорів на постачання теплової енергії КП “Теплоенергетик”.
4.Свідоцтво № 15236737 від 2.04.2002 року “Про реєстрацію платника податку на додану вартість”.
5.Лист Кіровоградського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 22.12.2010 року № 2754.
6.Баланс КП “Теплоенергетик” на 30.09.2011 року.
7.Звіт про фінансові результати КП “Теплоенергетик” за 9 місяців 2011 року.
8.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи КП “Теплоенергетик серія А)) № 078413.
9.Статут КП “Теплоенергетик” зі змінами затвердженими рішенням Кіровоградської міської ради від 5.10.2009 року №2810.
10.Ліцензія на виробництво теплової енергії серія АВ № 345093 та гарантійний лист про продовження дії ліцензії від 1.02.2012 року № 360/10.
11. Лист Кіровоградської філії “ПАТ КБ ПриватБанку” від 14.12.2011 року
№ 08.7.0.0.0/111214142136 про відсутність позичкової заборгованості за кредитами та відсотками КП “Теплоенерегтик”.

8. Посада, прізвище та ініціали особи, що підписує оголошення:


Директор ОУНБ ім. Д. І.Чижевського,                                                                   О.М. Гаращенко
голова комітету з конкурсних торгів


8 лютого 2012 року[ HOME ]

Державні закупівлі
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2012 Webmaster: webmaster@library.kr.ua