КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 26 листопада 2004 року №____

м. Кіровоград

Про середньострокові пріоритетні

напрями, регіональну програму

науково-технічного та інноваційного

розвитку Кіровоградської області

на 2004-2006 роки та на період

до 2015 року

Розглянувши подані обласною державною адміністрацією проекти середньострокових пріоритетних напрямів, регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статей 4, 6 Закону України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”

обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності Кіровоградської області на період до 2007 року (додаються).

2. Затвердити регіональну програму науково-технічного та інноваційного розвитку Кіровоградської області на 2004-2006 роки та на період до 2015 року (далі - регіональна програма), що додається.

  1. Обласній державній адміністрації :

забезпечити щорічну конкретизацію середньострокових пріоритетних напрямів ;

враховувати середньострокові пріоритети при розробці програм і прогнозів програм соціально-економічного розвитку області;

забезпечити організаційно-методичне супроводження виконання положень, заходів і завдань програми, досягнення якісно нового рівня науково-технічної та інноваційної діяльності.

4. Вважати поетапне формування інноваційної моделі розвитку галузей економіки області, міст і районів ключовим завданням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування , наукових і виробничих колективів, громадських організацій.

5. З метою конкретизації та уточнення завдань програми, визначення обсягів фінансової підтримки розробників нових технологій, науковців, раціоналізаторів та винахідників визнати за доцільне (у разі необхідності) до 1 жовтня, починаючи з 2005 року, розробку і здійснення обласною державною адміністрацією щорічних заходів по реалізації завдань і пріоритетів регіональної програми.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії обласної ради відповідно до функціонального розподілу.

Голова обласної ради В.Сибірцев