ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Кіровоградської обласної ради від "27" лютого 2004 року № 279 (в редакції рішення Кіровоградської обласної ради від "26" листопада №___)

С Т Р А Т Е Г І Я

економічного та соціального розвитку

Кіровоградської області на 2004-2015 роки

(концептуальний варіант)

м. Кіровоград

2004 рік

І. В С Т У П

Стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2004-2015 роки (концептуальний варіант) розроблена на виконання указів Президента України від 25 травня 2001 року № 341 “Про Концепцію державної регіональної політики”, від 28 квітня 2004 року № 493 "Про Стратегію економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки" та відповідно до Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 липня 2002 року № 224.

За основу розробки пріоритетних напрямків галузей матеріального виробництва взято уточнені положення програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградської області на 1999-2010 роки, які підтвердилися у ході практичної реалізації. В основу соціальної складової закладені принципово нові якісні підходи щодо оцінки наявного та прогнозованого ресурсного потенціалу конкретних територіальних громад.

Основною відмінністю стратегії економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2004-2015 роки від програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградської області на 1999-2010 роки є перенесення центру ваги організаторської роботи облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування з вирішення конкретних господарських завдань по подоланню кризових явищ 90-х років ХХ століття на вирішення завдань поліпшення якості життя населення, підвищення його добробуту та поліпшення демографічних характеристик на основі структурних зрушень в економіці, забезпечення сталого економічного зростання, економічної безпеки та оптимальних умов життєдіяльності населення в містах і районах області.

Основною метою стратегії економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2004-2015 роки є підвищення матеріального і культурного рівня життя населення на основі ефективного використання природно-ресурсного потенціалу, вирівнювання соціально-економічного розвитку міст і районів, комплексного розвитку населених пунктів, відновлення статусу області як заможного індустріально-аграрного регіону України.

ІІ. Загальна характеристика Кіровоградської області

Географічне розташування

Територіально область розташована в центрі України, у міжріччі Дніпра та Південного Бугу. У сучасних межах область сформувалась у 1939-1966 роках на межі природних зон степу та лісостепу. На території області нараховується 664 річки, найбільші з них Інгул, Інгулець, Синюха. Загальна площа області 24,6 тис. кв. км, що складає 4,1% від загальної території України. Область межує з Вінницькою, Дніпропетровською, Миколаївською, Одеською, Полтавською та Черкаською областями.

Клімат на території області помірно теплий. Середньорічна температура влітку +20С, взимку - 5С. Середньорічна кількість опадів складає 420-470 мм.

Географічно область розташована в південній частині Придніпровського підвищення. Поверхня області рівнинна, поділена долинами річок, яругами та балками.

Відстань від обласного центру до столиці України м. Києва залізницею 392 км, автошляхами - 320 км. Чисельність населення станом на 01.01.2004 року складає 1100,0 тис. осіб, або 2,3% від загальної чисельності населення України. Щільність населення на 1 кв. км становить 45 осіб.

Структура земельного фонду області

Усього

2458,8 тис. га

100%

у тому числі:

Сільськогосподарські угіддя

2041,8 тис. га

83%

з них : рілля

1764,8 тис. га

71,7%

Ліси та інші лісовкриті площі

180,5 тис. га

7%

Забудовані землі

87,6 тис. га

4%

Території під поверхневими водами

75,8 тис. га

3%

Інші землі

73,1 тис. га

3%

Область має розвинену транспортну систему. Її територію перетинають численні залізничні магістралі загальною довжиною 1166 км, які з'єднують важливі промислові та сільськогосподарські регіони Півдня з Північними та Східними областями. Загальна мережа автомобільних шляхів складає 7,0 тис. км. Щільність автомобільних доріг із твердим покриттям складає 253 км на 1 тис. кв. кілометрів.

Розташування області в центрі могутнього Українського кристалічного щита обумовлює наявність великих родовищ корисних копалин. Усього зареєстровано 267 родовищ корисних копалин бурого вугілля, залізної руди, каоліну, граніту, золота, срібла, вісмута, олова, свинцю, ніобія.

До складу Кіровоградської області входить: 4 міста обласного значення, 8 міст районного значення, 26 селищ міського типу, 1015 сільських населених пунктів. На території області діє обласна рада, 12 міських, 21 районна, 26 селищних та 376 сільських рад. В адміністративно-територіальному відношенні область має 4 міста обласного значення, 21 сільський район, 2 райони у м. Кіровограді, який є обласним центром.

Кіровоградська область у масштабі України

(Станом на 01. 01. 2004 року)

Показники

Одиниця виміру

Кіровоградська область

Україна

Питома вага

Територія

тис. кв. м

24,6

603,7

4,1

Чисельність населення

тис. осіб

1100,0

47622,4

2,3

у тому числі:

міське населення

тис. осіб

666,5

32146,4

2,1

до загальної кількості

%

60,6

67,5

х

сільське населення

тис. осіб

433,5

15476,0

2,8

до загальної кількості

%

39,4

32,5

х

Щільність населення на 1 км

чол.

45,0

79,0

х

Валова додана вартість у фактичних цінах (дані за 2002 рік)

млн. грн.

3398,5

204342,0

1,7

Обсяг промислової продукції

млн. грн.

1854,1

220605,1

0,8

Виробництво товарів народного споживання

млн. грн.

530,1

48335,9

1,1

Валова продукція сільського

господарства

млн. грн.

2215,1

55266,8

4,0

у тому числі: у рослинництві

млн. грн.

1493,6

31906,9

4,7

у тваринництві

млн. грн.

721,5

23359,9

3,1

Виробництво основних видів про-дукції сільського господарства (всі категорії господарств):

зерно

тис. тонн

1185,6

20233,9

5,9

соняшник

тис. тонн

509,8

4254,4

12,0

цукровий буряк

тис. тонн

640,0

13391,9

4,8

м'ясо

тис. тонн

78,0

26067

3,0

молоко

тис. тонн

397,9

13651,4

2,9

яйця

млн. штук

255,6

11477,1

2,2

овочі

тис. тонн

324,9

6538,2

5,0

картопля

тис. тонн

433,8

18453,0

2,4

плоди і ягоди

тис. тонн

17,3

1696,7

1,0

Обсяг експорту товарів

млн. дол.

США

99,7

22774,9

0,44

Обсяг імпорту товарів

млн. дол.

США

50,2

22531,0

0,22

Капітальні інвестиції (фактичні ціни)

млн. грн.

880,6

59899,3

1,5

Обсяг іноземних інвестицій

млн. дол.

США

58,5

6657,6

0,9

У Кіровоградській області зареєстровано 1087 промислових підприємств.

Структура промислового виробництва

Кіровоградської області

0x01 graphic

Галузева структура добувної промисловості

0x01 graphic

Галузева структура обробної промисловості 0x08 graphic

Структура експорту

0x01 graphic

Структура імпорту

0x01 graphic

Найбільш розвиненими галузями в обробній промисловості області є машинобудування та харчова промисловість, на долю яких припадає відповідно 26,1 та 36,8% загальних обсягів промислової продукції області.

У загальнодержавному розподілі праці область займає провідні позиції з таких галузей і видів продукції:

Питома вага

видобуток і збагачення бурого вугілля 100%

видобуток і збагачення графіту 100%

видобуток уранової руди 100%

виробництво феронікелю 100%

виробництво монокристалічного кремнію 100%

виробництво тракторних сівалок 96,1%

виробництво мостових електричних кранів 26,5%

виробництво насосів відцентрових 13,2%

У харчовій промисловості:

виробництво рослинної олії - 8,2%

виробництво маргаринової продукції - 8,8%

виробництво цукру - 2,4%

У продовольчому комплексі України питома вага

області значна по таких видах продукції:

зерно озимої пшениці - 6,7%

насіння соняшнику - 12%

Основним багатством області є людський потенціал. Із 1125,7 тис. населення (за даними перепису населення у 2001 році) 667,6 тис. осіб, або 59,3%, мають вищу і середню освіту. У різних сферах економічної діяльності працює 551 фахівець вищої кваліфікації. У 23 вузах області І-ІV рівня акредитації здійснюється підготовка висококваліфікованих спеціалістів із 142 спеціальностей. Визнаними лідерами вузівської науки є: Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Державна льотна академія України. У вузах та на підприємствах працює 39 докторів і 512 кандидатів наук.

Стислі підсумки реалізації першого стратегічного документа -

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградської області на 1999-2010 роки (“Кіровоградщина-2010”)

Розробка та реалізація програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградської області на 1999-2010 роки була першою спробою розробки стратегії розвитку області наприкінці системної кризи 90-х років, яка призвела до обвального зниження обсягів промислового і сільськогосподарського виробництва, зубожіння широких верств населення, виникнення безробіття.

Розвиток подій в економічному і соціальному житті області у 1999-2003 роках, в основному, підтвердив правильність розрахунків і прогнозів програми “Кіровоградщина-2010” щодо тенденцій в галузях матеріального виробництва, розвитку ринкових відносин.

Як і передбачалося програмою “Кіровоградщина-2010”, на першому етапі (1999-2000 рр.) відбулася стабілізація становища в основних галузях матеріального виробництва, була приборкана інфляція, зупинено зростання заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних допомог. Розпочато упорядкування бюджетних відносин.

В основних галузях економіки почалося відродження виробництва. Якщо у 1999 році обсяги промислового виробництва зросли на 7,3%, то у 2000 році - на 22%. На 14,9% зріс експорт продукції. В аграрному секторі економіки досягнуто збільшення виробництва зерна, насіння соняшнику. Вперше за багато років сільськогосподарське виробництво стало прибутковим. Заробітна плата працюючих склала в еквіваленті повної зайнятості - 216,94 грн. і зросла за рік на 24,2%, в той час як ціни на споживчі товари - на 20,7%.

Запроектований в програмі “Кіровоградщина-2010” другий етап (2001-2005 рр.) в основному підтвердив обгрунтованість взятого курсу на заміну стратегії виживання на стратегію сталого розвитку в основних галузях економіки, забезпечення пріоритетності розвитку у промисловості - машинобудування і переробних галузей, сільському господарстві - зернового виробництва. У 2001-2003 роках середньорічні темпи росту обсягів промислового виробництва склали 14,2% при середньорічному програмному показнику - 7,2%. Випереджаючими темпами зростало виробництво у:

2001 рік

2002 рік

2003 рік

машинобудуванні

123,6

104,4

148,2

харчовій промисловості

97,5

116,3

128,2

З виробництва зерна впевнено подолано рубіж у 2,5 млн. тонн, що передбачалося програмою “Кіровоградщина-2010” досягти лише у 2010 році, за виключенням несприятливого 2003 року. Середньорічне виробництво соняшнику у 2001-2003 роках склало 340,1 тис. тонн при програмному завданні 180 тис. тонн. В основному витримувалися параметри виробництва м'яса та деяких інших видів продукції.

У ході реалізації програми “Кіровоградщина-2010” вдалося в основному вирішити завдання щодо подолання заборгованості із виплати заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат. Якщо станом на 1 січня 2000 року загальна заборгованість із виплати заробітної плати складала 133,4 млн. грн., пенсій - 46,3 млн. грн., то станом на 1 жовтня 2004 року заборгованість із виплати заробітної плати склала 20,4 млн. грн., а по пенсіях, стипендіях та інших соціальних допомогах - ліквідована. У 2002 році область вперше перевищила середні показники у державі з росту реальної заробітної плати, а у 2003 році середня заробітна плата перевищила прожитковий мінімум. За підсумками 9 місяців 2004 року середньомісячна заробітна плата складає 433,96 грн.

Практично повністю виконуються показники програми “Кіровоградщина-2010” щодо напрямків розвитку галузей соціальної сфери. У галузі охорони здоров'я практично завершено створення лікарняних кас у містах і районах. За принципами сімейної медицини працює 167 сімейних лікарів та 345 помічників сімейних лікарів. Область вийшла на провідні позиції в країні за інформатизацією бібліотечної справи.

Разом з тим, реальний розвиток подій у суспільно-політичному та економічному житті держави і області у 2000-2003 роках потребує суттєвих корективів і уточнень у формулюванні стратегічних завдань і напрямків розвитку області на довго- та середньострокові періоди. Визначними подіями даного періоду було проведення у 2000-2003 роках радикальної аграрної реформи, докорінної зміни виробничих відносин на селі.

Вимагає грунтовного усвідомлення та нових підходів визначення ролі Кіровоградської області в інтеграційних процесах, реалізації завдань, викладених у Стратегії економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції" на 2004-2015 роки, а також принципів регіональної стратегії, закладених у Концепції державної регіональної політики.

У зв'язку із вищезазначеним, стратегія економічного та соціального розвитку Кіровоградської області на 2004-2015 роки повинна мати спрямованість на поліпшення умов життя громадян у конкретних населених пунктах і містити в собі основні шляхи і методи вирішення таких завдань:

запровадження більш глибокого вивчення та оцінки внутрішнього природного, економічного, науково-технічного, трудового потенціалу кожного регіону та напрямків його ефективного використання;

здійснення на інноваційній основі структурної перебудови економіки регіонів;

поетапне зменшення рівня територіальної диференціації економічного розвитку міст і районів, населених пунктів та соціального забезпечення громадян;

широкий розвиток підприємництва як головного фактора соціально-економічного розвитку регіонів, підвищення зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів;

зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці, що є одним з головних чинників підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках;

забезпечення здатності територіальних громад та органів місцевого самоврядування у межах, визначених законодавством, самостійно та відповідально вирішувати питання соціально-економічного розвитку, створення ефективних механізмів забезпечення їх активної участі у формуванні ефективного господарського механізму області;

удосконалення фінансових, міжбюджетних відносин, вироблення чітких критеріїв і ефективних механізмів надання державної підтримки розвитку регіонів;

досягнення продуктивної зайнятості населення, стабілізації та поліпшення демографічної ситуації в області;

удосконалення системи охорони довкілля та використання природних ресурсів, механізмів та інструментів поліпшення навколишнього природного середовища.

Основні висновки, які випливають із загальної характеристики Кіровоградської області, підсумків реалізації І та ІІ етапу програми соціально-економічного та культурного розвитку Кіровоградської області на 1999-2010 роки та завдань державної регіональної політики:

Кіровоградська область має вигідне географічне розташування в центрі України, що є сприятливою передумовою для розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту, внутрішньої і зовнішньої торгівлі;

стратегічне значення для Кіровоградщини мають природні запаси уранової, залізної та поліметалічних руд, бурого вугілля, горючих сланців, каоліну, графіту, золота, бурого вугілля, природного каменю, розвинене машинобудування та переробна промисловість, сільське господарство, система транспортних комунікацій та зв'язку;

з урахуванням наявності природних і трудових ресурсів потенціал розвитку мають такі галузі матеріальної сфери виробництва:

сільське господарство;

харчова і переробна промисловість;

видобуток та переробка уранової, залізної та поліметалічних руд, бурого вугілля, горючих сланців;

сільськогосподарське машинобудування та кранобудування;

чорна та кольорова металургія;

виробництво будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Область має істотний науковий та освітній потенціал. Ця обставина забезпечує можливість пріоритетного розвитку науки і освіти в регіоні та інноваційну складову розвитку економіки в цілому.

Адміністративні райони в Кіровоградській області у 2003 році

Міста і райони

Територія

Чисельність населення

Щільність населення,

Обсяг промисло-вого виробництва

Обсяг виробництва ТНС