від 28 жовтня 2004 року № 660-р

Про затвердження обласних заходів

щодо поліпшення стану зовнішнього

освітлення населених пунктів

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня
2004 року № 761-р "Про заходи щодо поліпшення освітлення населених пунктів" та відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити обласні заходи щодо поліпшення стану зовнішнього освітлення населених пунктів (додаються).

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

відповідно до обласних заходів розробити та затвердити місцеві заходи у розрізі населених пунктів з визначенням конкретних видів і обсягів робіт, термінів їх виконання і виконавців та про результати проведеної роботи проінформувати управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації до 20 листопада 2004 року;

при формуванні місцевих бюджетів у встановленому порядку передбачати видатки для фінансування заходів з поліпшення стану зовнішнього освітлення та активізувати роботу по залученню на їх реалізацію інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством;

внести до показників програм соціально-економічного розвитку міст і районів на відповідні роки зазначені заходи та забезпечити їх безумовне виконання;

інформацію про виконання заходів надавати управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, починаючи з січня 2005 року.

3. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації забезпечити координацію виконання заходів, узагальнення показників та інформування облдержадміністрації до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, починаючи з січня 2005 року.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 28 жовтня 2004 року № 660-р

ОБЛАСНІ ЗАХОДИ

щодо поліпшення стану зовнішнього освітлення

населених пунктів

п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Джерела та обсяги фінансування

Виконавці

1

2

3

4

5

1.

Згідно з результатами інвентари-зації мереж зовнішнього освіт-лення забезпечити їх відновлен-ня, капітальний та поточний ремонти (у першу чергу на вулицях і дорогах з рухом пасажирського транспорту)

Постійно

Місцеві бюджети, інші джерела фінан-сування у межах затверджених видатків та залучених коштів

Райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

2.

Забезпечити запровадження конкурентних та договірних засад при здійсненні ремонтно-віднов-лювальних робіт зовнішнього освітлення

Постійно

Райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

3.

Забезпечити запровадження енергозберігаючих технологій та обладнання при проведенні ремонтно-відновлювальних робіт зовнішнього освітлення

Постійно

Місцеві бюджети, інші джерела фінан-сування у межах затверджених видатків та залучених коштів

Райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

4.

Сприяти поліпшенню фінансо-вого стану та підвищити ефек-тивність роботи комунальних підприємств з експлуатації зовнішнього освітлення

Постійно

Райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

5.

Забезпечити схоронність облад-нання мереж зовнішнього освіт-лення та належну їх експлуата-цію

Постійно

Райдерж-адміністрації, міськвиконкоми

_____________________