від 8 листопада 2004 року № 669-р

Про сприяння в діяльності організацій

Товариства Червоного Хреста України

Відповідно до статей 14 і 15 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" та відповідного доручення Прем'єр-міністра України від
26 грудня 2002 року № 1897/3 щодо поліпшення роботи з надання медико-соціальної допомоги незахищеним верствам населення:

1. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

сприяти організаціям Товариства Червоного Хреста України у вирішенні ними статутних завдань щодо надання допомоги та захисту самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, безпритульним, дітям-сиротам, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення;

вирішити питання виділення відповідних приміщень для створення банків одягу, запасів на випадок надзвичайних ситуацій, центрів, кімнат медико-соціальної допомоги та громадських пунктів з надання невідкладної допомоги населенню в селах, де відсутні медичні заклади;

для фінансового забезпечення виконання статутних завдань Товариства надавати допомогу міським і районним організаціям Товариства Червоного Хреста України у проведенні акцій, щорічних місячників та зборів членських і благодійних внесків, спрямованих на допомогу малозабезпеченим верствам населення;

вирішити питання щодо безкоштовного проїзду в міському транспорті медичних і молодших сестер Товариства Червоного Хреста України.

2. Головному управлінню праці і соціального захисту населення, управлінням: освіти і науки, охорони здоров'я, у справах сім'ї та молоді, культури, з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації надавати постійну допомогу міським і районним організаціям Товариства Червоного Хреста України у виконанні статутних завдань.

3. Управлінню промисловості, енергетики, транспорту та зв'язку облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, міськвиконкомами вжити заходів щодо забезпечення приміщень міських і районних організацій Товариства Червоного Хреста України телефонним зв'язком.

4. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласній державній телерадіокомпанії, редакції газети "Народне слово" забезпечувати висвітлення діяльності обласної, міських і районних організацій Товариства Червоного Хреста України.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям та міськвиконкомам щороку до 10 січня інформувати обласну державну адміністрацію про виконання даного розпорядження.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Осауленко О.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

2