від 28 жовтня 2004 року № 657-р

Про забезпечення виконання

Закону України “Про метрологію

та метрологічну діяльність” в житлово-

комунальному господарстві області

На виконання Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” в редакції Закону України від 15 червня 2004 року № 1765-ІV, який набирає чинності з 1 січня 2005 року, з метою прискорення реалізації обласної програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку води і теплової енергії на 2003-2007 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 7 лютого 2003 року № 48-р, подальшого заохочення споживачів, і особливо населення, до раціонального споживання природних і енергетичних ресурсів та, керуючись Законом України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Зобов'язати райдержадміністрації та рекомендувати міськвиконкомам:

1.1. Довести до відома підприємств, які надають послуги з водо-, тепло-, електро- і газопостачання, що згідно із ст.28 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки, які належать фізичним особам, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, здійснюються за рахунок підприємств, які надають ці послуги.

1.2. У термін до 20 грудня 2004 року розробити та здійснити заходи щодо інвентаризації приладів обліку води, теплової та електричної енергії, природного газу, які знаходяться на балансі житлово-експлуатаційних організацій та у приватній власності населення, для чого:

визначити посадових осіб в управліннях житлово-комунального господарства, житлово-експлуатаційних організаціях, відповідальних за метрологічне забезпечення житлово-комунального сектора;

запровадити пооб'єктний облік засобів вимірювання споживання води, теплової та електричної енергії, природного газу, розробку та погодження з державним підприємством “Кіровоградстандартметрологія”, ВАТ “Кіровоград-обленерго”, ВАТ “Кіровоградгаз” графіків повірки цих приладів;

визначити порядок повідомлення власників і користувачів засобів вимірювальної техніки про час і місце проведення повірки приладів, виділяти, у разі необхідності, приміщення, допоміжний персонал і транспорт для сприяння уповноваженим організаціям у повірочній роботі;

скласти прогнозні плани оснащення житлового фонду засобами обліку споживання води, теплової та електричної енергії, природного газу за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств житлово-комунального господарства і населення.

1.3. Інформувати обласну державну адміністрацію про проведену роботу щороку до 20 січня, починаючи з 2005 року.

2. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації узагальнену інформацію та пропозиції щодо виконання даного розпорядження надавати заступнику голови обласної державної адміністрації Ковальчуку М.М. щороку до 1 лютого.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

2