від 13 жовтня 2004 року № 625-р

Про організацію виконання в області

постанови Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 2004 року № 1247

“Деякі питання утворення недержавного

пенсійного фонду працівників бюджетних

установ”

З метою організації виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1247 “Деякі питання утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ”, відповідно до статті 109-3 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, керуючись статтею 6, пунктом 10 частини першої статті 13, пунктом 1 статті 23, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Керівникам структурних підрозділів обласної державної адміністрації, у підпорядкуванні яких знаходяться установи, організації та заклади, що повністю утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи), головам районних державних адміністрацій, міським головам взяти до відома Порядок утворення недержавного пенсійного фонду працівників бюджетних установ (додається), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 року № 1247.

2. Головам районних державних адміністрацій, керівникам головних управлінь обласної державної адміністрації: сільського господарства і продовольства, праці та соціального захисту населення, управлінь обласної державної адміністрації: освіти і науки, охорони здоров'я, культури, у справах сім'ї та молоді, з питань фізичної культури, спорту та туризму, у справах преси та інформації, рекомендувати міським головам забезпечити укладення бюджетними установами з недержавним пенсійним фондом договорів про участь у цьому фонді як роботодавців-платників, а також пенсійних контрактів у тижневий термін після отримання бланків від адміністратора недержавного пенсійного фонду.

3. Утворити міжвідомчу робочу групу для взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо залучення до системи недержавного пенсійного забезпечення працівників установ, організацій та закладів бюджетної сфери у складі згідно з додатком.

4. Головному управлінню праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації узагальнити та подати інформацію про участь бюджетних установ у недержавному пенсійному фонді обласній державній адміністрації до 15 листопада 2004 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Осауленко О.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 13 жовтня 2004 року № 625-р

С К Л А Д

міжвідомчої робочої групи для взаємодії місцевих органів

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо залучення

до системи недержавного пенсійного забезпечення працівників

установ, організацій та закладів бюджетної сфери

Голова робочої групи

ОСАУЛЕНКО

Олена Олександрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови робочої групи

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

Члени робочої групи:

БОНДАРЕНКО

Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ВОЛКОВ

Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ЗАЛЕВСЬКА

Олександра Василівна

-

заступник голови Федерації профспілок області (за згодою)

КОВАЛЬОВ

Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної культури, спорту та туризму облдержадміні-страції

ОВЧАРЕНКО

Наталія Юріївна

-

заступник начальника управління культури облдержадміністрації

ЛЕЩЕНКО

Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

НІКОЛАЄНКО

Віктор Григорович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдерж-адміністрації

ПРИЛІПКО

Валентина Іванівна

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2