від 15 жовтня 2004 року № 632-р

Про виконання Закону України

"Про житлово-комунальні послуги"

Реалізуючи завдання, визначені Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства Кіровоградської області на 2004-2010 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 16 липня 2004 року № 323, відповідно до статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", з метою вдосконалення тарифної політики на житлово-комунальні послуги та керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації":

1. До затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги рекомендувати органам місцевого самоврядування:

створити в містах і районах області робочі групи по вивченню обгрунтованості цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, використання наявних резервів щодо зниження їх собівартості за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і зменшення непродуктивних затрат та до
1 грудня 2004 року внести обгрунтовані пропозиції щодо перегляду діючих цін і тарифів;

передбачати в місцевих бюджетах видатки на:

поліпшення фінансово-господарського становища, поповнення статутних фондів та технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства;

відшкодування витрат підприємств, що пов'язані із затвердженням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво.

2. Взяти до відома, що згідно з вимогами п.6 статті 31 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" не допускається затвердження цін і тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від розміру економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво без відповідного відшкодування.

3. Координацію роботи по виконанню даного розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації Ковальчука М.М. та Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ