від 19 жовтня 2004 року № 635-р

Про роботу органів державної влади,

органів місцевого самоврядування

щодо дотримання вимог Указу Президента

України від 14 квітня 2004 року № 434

“Про невідкладні заходи з удосконалення

організації прийому громадян органами

державної влади, органами місцевого

самоврядування та посадовими і

службовими особами цих органів”

Аналіз розгляду звернень громадян за січень-серпень 2004 року свідчить, що місцеві органи виконавчої влади в цілому посилили увагу до організації особистого прийому громадян, розгляду пропозицій, заяв і скарг.

Стан розгляду звернень двічі на рік аналізується на засіданнях колегій райдержадміністрацій, виконавчих комітетів відповідних рад. Періодично ці питання розглядаються на апаратних нарадах.

Вдосконалюються форми роботи з населенням для зменшення кількості звернень, серед них виїзні прийоми, “гарячі телефонні лінії”, сходки громадян, робота громадських приймалень тощо.

Матеріали про роботу із зверненнями громадян щомісяця передаються по місцевому радіо. У газетах “Народне слово”, “Кіровоградська правда” та інших розміщені рубрики “Чому”, “Консультант КП”, де на всі запитання читачів відповідають фахівці.

Інформація про роботу із зверненнями громадян щомісяця надсилається до Кабінету Міністрів України для Веб-сторінки “Уряд і громадськість” до рубрики “Заходи Уряду за зверненнями громадян”.

Вживаються інші заходи, спрямовані на зменшення кількості звернень громадян. Як результат, зменшується кількість звернень, що надходять на розгляд до обласної державної адміністрації.

Разом з цим у роботі із зверненнями громадян є серйозні недоліки.

Голованівською, Знам'янською, Новомиргородською, Маловисківською, Олександрівською, Кіровоградською, Компаніївською райдержадміністраціями, Олександрійським міськвиконкомом не вживається ефективних заходів щодо вирішення проблемних питань на місцях, що породжує повторні та колективні звернення.

З порушенням термінів розглядаються звернення у Бобринецькій, Знам'янській, Новгородківській райдержадміністраціях, Кіровоградському та Світловодському міськвиконкомах.

Через неякісний розгляд звернень Голованівською, Маловисківською, Новоархангельською, Новомиргородською, Олександрівською райдержадміні-страціями, Знам'янським, Кіровоградським, Олександрійським та Світловод-ським міськвиконкомами на всі порушені у листах питання на додатковому контролі в Головному управлінні з питань звернень громадян Адміністрації Президента України перебуває близько 20 звернень громадян.

У розрахунку на 10 тис. населення найбільше звернень надійшло через Адміністрацію Президента України з Добровеличківського (14,2), Компаніїв-ського (11,7), Петрівського (9,1) районів та м.Олександрії (8,3); через Кабінет Міністрів України - із Долинського (5,3), Новомиргородського (4,6), Знам'янського (4,4) та Світловодського (4,3) районів.

Враховуючи вищевикладене, та з метою поліпшення роботи щодо виконання Указу Президента України від 14 квітня 2004 року № 434 “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів”:

1. Звернути увагу голів: Бобринецької - Білобровенка В.В., Вільшанської - Водовозова В.І., Знам'янської - Бойка М.С., Маловисківської - Шульги В.І., Новгородківської - Мірошніченка В.І., Новоархангельської - Голобородька О.В. та першого заступника голови Голованівської Леуха М.І. райдержадміністрацій, Знам'янського - Джулая В.О., Кіровоградського - Чигріна М.С., Олександрійського - Цапюка С.К., Світловодського - Волкова В.М. міських
голів - на персональну відповідальність за неналежне вирішення в межах їх повноважень питань, порушених в адресованих їм зверненнях. Зобов'язати їх вжити необхідні заходи щодо запобігання виникненню підстав для повторних звернень та порушення термінів розгляду звернень.

2. Головам Добровеличківської - Семенцю П.С., Долинської -
Коробову В.В., Знам'янської - Бойку М.С., Компаніївської - Рєзніку В.В., Новомиргородської - Авксентьєву В.В., Петрівської - Ганжі В.І.,
Світловодської - Кабову Ю.В., Устинівської - Петруненку О.П. райдержадміністрацій, рекомендувати Знам'янському - Джулаю В.О., Олександрійському - Цапюку С.К., Світловодському - Волкову В.М. міським головам проаналізувати причини збільшення кількості звернень громадян та вжити ефективні заходи, спрямовані на їх зменшення.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам:

забезпечити неухильне виконання вимог Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 14 квітня 2004 року № 434 “Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів”. Особливу увагу звернути на розгляд звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту та підтримки;

продовжити проведення аналізу роботи із зверненнями громадян та не рідше двох разів на рік розглядати дане питання на засіданнях колегій райдержадміністрацій і виконкомів;

вивчити та проаналізувати причини, які породжують звернення, особливу увагу звернути на повторні та колективні скарги;

встановити жорсткий контроль за дотриманням термінів розгляду звернень, якість та вичерпність відповідей;

продовжити висвітлення роботи із зверненнями громадян через засоби масової інформації;

про проведену роботу інформувати відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації до 10 січня 2005 року.

4. Відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації узагальнити інформації та підготувати довідку заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б. до 25 січня 2005 року.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

2

3