від 21 жовтня 2004 року № 639-р

Про проведення обласного

фестивалю національних культур

Відповідно до ст.ст.11, 12 Конституції України та на виконання Комплексних заходів щодо розвитку культур національних меншин України на період до 2005 року:

1. Провести в області в листопаді 2004 року фестиваль національних культур.

2. Утворити обласний організаційний комітет з підготовки та проведення в області фестивалю національних культур у складі згідно з додатком.

3. Надати право голові організаційного комітету у разі необхідності вносити зміни до його складу.

4. Організаційному комітету у тижневий термін розробити робочий план з підготовки та проведення фестивалю національних культур.

5. Затвердити положення про фестиваль національних культур (додається).

6. Витрати з підготовки та організації фестивалю національних культур здійснити за рахунок видатків обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі “культура”.

7. Доручити райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам утворити організаційні комітети по проведенню фестивалю національних культур на відповідних територіях та в місцях компактного проживання національних спільнот.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 жовтня 2004 року № 639-р

С К Л А Д

обласного організаційного комітету з підготовки та проведення

фестивалю національних культур

Голова оргкомітету

НЕДІЛЬКО

Сергій Миколайович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники голови оргкомітету:

ОВЧАРЕНКО

Наталія Юріївна

-

заступник начальника управління культури облдержадміністрації

СУВОРОВ

Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національ-ностей, міграції та релігій облдержадмініст-рації

Члени оргкомітету:

АББЯЗОВ

Олег Харисович

-

голова об'єднання громадян татарського походження, м.Кіровоград (за згодою)

АДАМ

Іван Іванович

-

голова правління конгресу Ромів Кіровоград-щини (за згодою)

АСЛАНЯН

Рафік Серьожайович

-

голова обласного вірменського товариства "Тарон", м.Кіровоград (за згодою)

ВАЩУК

Руслана Олександрівна

-

голова Кіровоградського німецького культурного центру "Розвиток" (за згодою)

ГАРАЩЕНКО

Олена Миколаївна

-

директор обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського

ГАРБА

Микола Миколайович

-

заступник начальника управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації

ГРИГОР'ЄВА

Тамара Андріївна

-

директор обласного краєзнавчого музею

ІЛЛЯШЕНКО

Михайло Васильович

-

директор - художній керівник обласного музично-драматичного театру ім.М.Л.Кропивницького

КАХНОВ

Віталій Анатолійович

-

голова єврейського центру "Хесед Шломо" (за згодою)

КІСТОЛ

Петро Іванович

-

голова національної культурно-освітньої асоціації молдован, Вільшанський район (за згодою)

КРАВЧЕНКО

Микола Іванович

-

директор обласної філармонії

МИХАЙЛОВИЧ

Юрій Костянтинович

-

голова обласної громадської організації "Нова Сербія", м.Кіровоград (за згодою)

НЕСТЕРОВ

Анатолій Опанасович

-

голова національного культурно-освітнього болгарського товариства "АЛФАТАР",

смт Вільшанка (за згодою)

ОМЕЛЬЧУК

Сергій Іванович

-

генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії

ПЕРЗЕКЕ

Андрій Борисович

-

голова Кіровоградської обласної Руської общини ім.О.С.Пушкіна (за згодою)

ПОЗНЯКОВА

Лариса Анатоліївна

-

голова громадської організації Руського руху України в області (за згодою)

ПОЛЯЧОК

Олександр Іванович

-

голова об'єднання поляків Кіровоградщини "Полонія" (за згодою)

ПРАЩУР

Валентина Семенівна

-

директор обласного Центру народної творчості

СТЕПАНОВА

Ольга Василівна

-

голова правління Кіровоградського відділен-ня Українського республіканського товари-ства російської культури "Русь" (за згодою)

СТРАХАЛЬ

Олександр Степанович

-

голова культурно-просвітницького товарист-ва "Білорусь", м.Кіровоград (за згодою)

ТКАЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

директор обласного художнього музею

ШЕРЕМЕТ

Сергій Вікторович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 жовтня 2004 року № 639-р

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний фестиваль національних культур

Фестиваль національних культур започатковано управлінням культури, управлінням у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації, обласним Центром народної творчості.

Мета свята

Фестиваль є некомерційним проектом у сфері народної творчості.

Фестиваль проводиться з метою збереження історичної пам'яті українського народу, розвитку національних культур, допомоги національно-культурним товариствам у справі етномовного, культурно-духовного відродження та сприяння збереженню міжнаціонального миру та міжрелігійної злагоди в регіоні.

Порядок проведення

Фестиваль проводиться раз у два роки в другій декаді листопада.

Проведення фестивалю передбачає участь національно-культурних товариств області в організації низки заходів, спрямованих на показ етнічного розмаїття Кіровоградщини, гармонії співжиття етносів, їх культурних і мистецьких здобутків.

Під час проведення фестивалю кожне національно-культурне товариство презентує своє свято національної культури, в рамках якого відбуваються:

виставки образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, килимарство, ткацтво, мереживо, скульптура, живопис, кераміка, випалювання, різьблення, художня обробка каменю, дерева, металу, шкіри, виготовлення хатніх прикрас, іграшок та інших виробів);

фотовиставки (культура, побут, традиції нації);

театралізовані свята, літературні вечори, читацькі, краєзнавчі конференції, екскурсії, творчі зустрічі, концерти.

Учасники

До участі у заходах фестивалю запрошуються самодіяльні колективи, окремі виконавці, майстри образотворчого, декоративно-ужиткового та фотомистецтва, які представляють самобутню культуру етносів, що населяють Кіровоградщину.

Умови участі

Кожне національно-культурне товариство (далі - учасник) готує концертну програму, яка включає в себе класичну спадщину, невичерпні джерела фольклору, зразки сучасного мистецтва.

Творчу програму кожен учасник фестивалю формує самостійно.

Основною умовою участі у фестивалі є виконання заявленої програми “живим звуком”. Для солістів-вокалістів та ансамблів допускається музичний супровід - якісна фонограма “-1”.

Пісенні твори виконуються українською, рідною мовою виконавців або іншою з наданням перекладу на українську мову.

Оргкомітет фестивалю залишає за собою право коригувати програму учасників.

Свято проводиться на безконкурсній основі. Всі учасники нагороджуються дипломами учасників фестивалю.

Пропозиції щодо участі у фестивалі національних культур направляються обласному Центру народної творчості за два місяці до його початку з таких питань:

форма і місце проведення, програма, сценарій, відповідальний за захід,
проводиться окремо чи з іншими товариствами;

чи планується запрошення представників діаспори (кого, звідки);

потреба в експозиційних площах для виставок.

Символіка

Фестиваль має власну емблему.

Фінансове забезпечення фестивалю

Фінансування здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету, передбачених на проведення централізованих заходів по культурі і мистецтву, видатків бюджетів міст і районів, передбачених місцевими програмами розвитку культури, а також з відповідного фонду державного бюджету.

До підготовки та проведення фестивалю можуть залучатися державні, недержавні установи, підприємства, організації як потенційні спонсори, що цікавляться можливостями, які відкриває співробітництво з тими чи іншими закладами культури, колективами, виконавцями.

Меценати (юридичні і фізичні особи), які зроблять внески в організацію фестивалю забезпечуються рекламою - їх торгові знаки та емблеми будуть представлені в оформленні концертних заходів.

____________________

1

2

Продовження додатка

3