від 21 жовтня 2004 року № 640-р

Про стипендії обласної державної

адміністрації та обласної ради

за липень-грудень 2004 року

Згідно з рішенням обласної ради від 20 квітня 2001 року № 244 "Про стипендії обласної державної адміністрації, обласної ради, районних державних адміністрацій та районних і міських рад", відповідно до рішення комісії з питань призначення стипендій обласної державної адміністрації та обласної ради (протокол від 6 жовтня 2004 року № 8):

1. Призначити 39 стипендій обласної державної адміністрації та обласної ради студентам-відмінникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Кіровоградської області згідно з додатком і встановити, що стипендії виплачуються за період з липня по грудень 2004 року включно у розмірі 50 грн. кожна, додатково до стипендій, які виплачуються навчальними закладами.

2. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації профінансу-вати управління освіти і науки облдержадміністрації у сумі 11,7 тис.грн. на виплату стипендій студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 жовтня 2004 року № 640-р

С П И С О К

студентів-відмінників, яким призначаються стипендії

обласної державної адміністрації та обласної ради

за липень-грудень 2004 року

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

ЗАСТЕБА Ольга Сергіївна

-

факультет філології та журналістики

ДОБРИНІНА Марина Олександрівна

-

фізико-математичний факультет

КИРИЧЕНКО Анна Георгіївна

-

факультет іноземних мов

МЕХЕДА Аліна Миколаївна

-

історичний факультет

МІРОННІКОВА Олена Олександрівна

-

психолого-педагогічний факультет

СЛІПЕЦЬ Поліна Володимирівна

-

природничо-географічний факультет

ТИМКО Вікторія Миколаївна

-

факультет фізичного виховання

ШАЯН Євгенія Володимирівна

-

мистецький факультет

Державна льотна академія України

ГРИШМАНОВ Дмитро Євгенович

-

факультет льотної експлуатації

Кіровоградський національний технічний університет

БОЛОТОВА Тетяна Олександрівна

-

факультет автоматики, енергетики та програмування

ГОЛУБ Дмитро Вадимович

-

факультет проектування та експлуатації машин

ІВАНИЦЯ Ксенія Сергіївна

-

економічний факультет

ПОГРІБНА Наталія Вікторівна

-

механіко-технологічний факультет

ЯЦУН Володимир Володимирович

-

факультет сільськогосподарського маши-нобудування

Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки

ГОРОВА Олена Сергіївна

-

психологічний факультет

ДИНЕЦЬ Тетяна Юріївна

-

художньо-технічний факультет

КОХАНІЙ Михайло Сергійович

-

економічний факультет

КУЛИБАНИЧ Альона Миколаївна

-

юридичний факультет

Соціально-педагогічний інститут "Педагогічна академія"

ГРАЧОВА Наталія Павлівна

-

лінгвістичний факультет

ПЕТРЕНКО Анна Володимирівна

-

історичний факультет

ЧЕРЕВКО Олена Олегівна

-

психолого-педагогічний факультет

Кіровоградський інститут комерції

КОВАЛЕНКО Анастасія Владиславівна

-

економічний факультет

Кіровоградський будівельний технікум

ЖАРОВА Юлія Олександрівна

-

відділення обслуговування устаткування та систем газопостачання

Технікум Кіровоградського національного технічного університету

МАЛОКОСТ Ольга Михайлівна

-

механіко-економічне відділення

Кіровоградський базовий медичний коледж імені Є.Й.Мухіна

ВАСИЛЕВСЬКА Марина Сергіївна

-

відділення фармації

Кіровоградське музичне училище

ГРИГОР'ЄВ Михайло Анатолійович

-

відділення народних інструментів

Кіровоградський технікум механізації сільського господарства

ЯВТУШЕНКО Анна Миколаївна

-

відділення бухгалтерського обліку

Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім.М.П.Сая

ПРОЦЕНКО Наталія Вікторівна

-

обліково-економічне відділення

Кіровоградський комерційний технікум

БЕРЛАДІНА Олена Станіславівна

-

відділення технології харчування

Кіровоградський кібернетико-технічний коледж

СВІДЕРСЬКА Ірина Михайлівна

-

економічне відділення

Олександрійський індустріальний технікум

САМОСЬОНКІН Дмитро Валентинович

-

відділення обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Олександрійський педагогічний коледж ім.В.О.Сухомлинського

КАРПІНСЬКА Вікторія Вікторівна

-

відділення початкового навчання

Олександрійське медичне училище

ГЕРАСИМИК Олена Павлівна

-

медсестринське відділення

Олександрійський державний аграрний технікум

МІРОШНИЧЕНКО Олександр Васильович

-

ветеринарне відділення

Олександрійське училище культури

ЛИГА Юлія Анатоліївна

-

відділення хореографії

Компаніївський технікум ветеринарної медицини

РЯБОШАПКА Юлія Володимирівна

-

відділення ветеринарної медицини

Світловодський технікум радіоелектронного приладобудування

ВАСИЛЕНКО Роман Миколайович

-

відділення програмування для електрон-но-обчислювальної техніки і автоматизо-ваних систем

Гайворонський машинобудівний технікум

МЕЛЬНИК Олександр Вікторович

-

відділення обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Бобринецький сільськогосподарський технікум ім.В.Порика

РЕШЕТНІКОВА Надія Валеріївна

-

відділення землевпорядкування

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

1

3

Продовження додатка