від 21 жовтня 2004 року № 641-р

Про створення робочої групи з питань

виконання топографо-геодезичних та

картографічних робіт з поновлення

планово-картографічних матеріалів

зйомок минулих років

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року
№ 37 "Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на
2003-2010 роки" та Програми розвитку земельних відносин в області на
2001-2010 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17 жовтня 2000 року № 196:

1. Створити робочу групу з питань виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт з поновлення планово-картографічних матеріалів зйомок минулих років у складі згідно з додатком.

2. Робочій групі у своїй роботі керуватись чинними законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України з питань виконання топографо-геодезичних та картографічних робіт.

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам під час уточнення показників місцевих бюджетів на 2004 рік та формування їх на
2005-2010 роки передбачати видатки на реалізацію Програми розвитку земельних відносин в області на 2001-2010 роки, зокрема заходів по проведенню робіт з поновлення планово-картографічних матеріалів, в рамках затверджених органами місцевого самоврядування відповідних місцевих програм.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 жовтня 2004 року № 641-р

С К Л А Д

робочої групи з питань виконання топографо-геодезичних

та картографічних робіт з поновлення планово-картографічних

матеріалів зйомок минулих років

Голова робочої групи

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови робочої групи

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного головного управління земельних ресурсів

Члени робочої групи:

БІЛИЙ

Павло Петрович

-

завідуючий територіальним відділом геоло-гічного інформаційного фонду України в Кіровоградській області

БУЯНОВ

Анатолій Дмитрович

-

перший заступник начальника обласного головного управління земельних ресурсів

ЛИТВИНЕНКО

Григорій Миколайович

-

заступник директора державного підприєм-ства "Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

ПОНОМАРЬОВ

Микола Іванович

-

директор державного підприємства "Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою"

ТКАЧЕНКО

Сергій Петрович

-

начальник управління Держнаглядохорон-праці у Кіровоградській області (за згодою)

ЧЕРНІЙ

Володимир Петрович

-

заступник начальника управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації

ШАХАДИНЕЦЬ

Сергій Іванович

-

начальник Державного управління екології та природних ресурсів у Кіровоградській області (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2