від 12 жовтня 2004 року № 622-р

Про організацію виконання в області

Указу Президента України від 30 серпня

2004 року № 1021 “Про заходи щодо

розвитку аграрного ринку”

Місцевими органами виконавчої влади області проведена відповідна організаційна робота щодо створення ринкового середовища у сільській місцевості та вжито заходи, що посприяли формуванню ринкової інфраструктури.

Відповідно до вимог аграрного ринку в області працює акредитована біржа, в більшості районів створені агроторгові доми, ринки, кооперативи, у селах - заготівельні пункти.

Проте позитивні тенденції у створенні інфраструктури ринку ще не забезпечують збільшення товаропотоків сільськогосподарської продукції для наповнення біржової та оптової торгівлі, що призводить до значних фінансових втрат галузі, зокрема вимивання обігових коштів господарств через невмотивований рівень цін. Недостатньо укладається форвардних угод, практично не проводиться аукціонів з продажу живої худоби, оптових партій овочів та фруктів тощо.

Не завантажені обласні та міжрайонні оптово-роздрібні продовольчі бази облспоживспілки. Продовольчі ринки здебільшого працюють як базари, а не як організовані оптово-роздрібні торговельні структури, їхня матеріально-технічна база слабка.

Низькі темпи розвитку обслуговуючої та кредитної кооперації на селі.

На виконання Указу Президента України від 30 серпня 2004 року № 1021 “Про заходи щодо розвитку аграрного ринку” та   з метою організації в області прозорого аграрного ринку як одного з інструментів оздоровлення фінансового стану сільського господарства, підвищення його інвестиційної привабливості, вирішення інших завдань економічного та соціального розвитку села:

1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати товарній біржі "Кіровоградська аграрна біржа" та правлінню облспоживспілки:

проаналізувати виробничу діяльність діючих ринкових інституцій та завершити протягом 2005 року формування основних складових інфраструктури аграрного ринку, зокрема, агроторгових домів у районах, заготівельно-збутових структур, кооперативів,  кредитних спілок у сільській місцевості, надати їм практичну допомогу з налагодження збуту сільськогосподарської продукції, акредитації діючих районних торгових домів як брокерських контор Кіровоградської аграрної біржі;

забезпечити збільшення кількості постійно діючих виставок-ярмарків та аукціонів, розширення використання потужностей оптових торговельних баз, насамперед споживчої кооперації, налагодження їхніх взаємовигідних зв'язків із сільськогосподарськими товаровиробниками;

вжити заходів щодо створення до кінця 2004 року та забезпечення функціонування служб моніторингу, аналізу та прогнозування кон'юнктури аграрного ринку, збирання і поширення інформації щодо рівня цін на сільськогосподарську продукцію та продовольство.

2. Рекомендувати товарній біржі "Кіровоградська аграрна біржа":

забезпечити координацію роботи з підготовки фахівців біржового ринку;

впровадити прогресивні біржові технології, які б забезпечували зацікавленість у використанні прозорого біржового ринку, упередження цінових та фінансових ризиків, гарантії виконання взаємних зобов'язань щодо укладених контрактів;

забезпечити інформування учасників біржового ринку про результати біржових торгів та рівні цін, що складаються на них.

3. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації, інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати товарній біржі "Кіровоградська аграрна біржа" протягом IV кварталу 2004 року - I кварталу 2005 року:

3.1. Провести роз'яснювальну та організаційну роботу з товаровиробниками, керівниками переробних і сервісних підприємств агропромислового комплексу щодо:

доцільності відкритих біржових торгів та укладання біржових угод між товаровиробниками, заготівельними і переробними підприємствами,

переваг членства у складі Кіровоградської аграрної біржі - власного каналу оптового продажу сільськогосподарської продукції;

запровадження Кабінетом Міністрів України починаючи з 2005 року порядку, за яким надання з державного бюджету України фінансової підтримки виробникам зерна, у тому числі через механізм здешевлення короткострокових кредитів, здійснюватиметься з урахуванням наявності біржових угод з продажу зерна.

3.2. Організувати проведення навчань, семінарів, тренінгів тощо з сільськогосподарськими товаровиробниками області по вивченню:

основ біржових технологій, у тому числі правил торгівлі товарними деривативами, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та продовольство;

системи складських документів на зерно та їх впливу на кредитування сільськогосподарських товаровиробників.

4. Районним державним адміністраціям, рекомендувати районним радам при затвердженні місцевих бюджетів на 2005 та наступні роки вишукати додаткові резерви та передбачити видатки на:

облаштування в сільській місцевості закупівельних пунктів для приймання молока від домогосподарств та укомплектування їх спеціальним обладнанням і приладами;

підтримку створення селянських кредитних спілок;

створення систем моніторингу цін на ринку сільськогосподарської продукції і продовольства;

підтримку розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та кооперативних агроторгових домів;

створення оптових плодоовочевих та продовольчих ринків, аукціонів живої худоби і птиці;

розвиток виставкової діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази регіональних сільськогосподарських виставкових комплексів;

проведення виставок та підтримку участі обласних товаровиробників у міжнародних виставкових заходах.

5. Головному управлінню статистики в області щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації аналітичну інформаційну довідку щодо каналів реалізації та рівня цін основних видів сільськогосподарської продукції.

6. Інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати товарній біржі "Кіровоградська аграрна біржа" та правлінню облспоживспілки щокварталу, до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, подавати головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації інформацію про виконання цього розпорядження.

7. Головному управлінню сільського господарства і продовольства облдержадміністрації подавати узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження в обласну державну адміністрацію щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом.

8. Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 9 липня 2004 року № 414-р "Про поліпшення функціонування та захист ринку сільськогосподарської продукції", виключивши в пункті 4 слова "у разі наявності біржового контракту або відповідного реєстраційного посвідчення від Кіровоградської аграрної біржі".

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Литвина Ю.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

4