від 29 листопада 2004 року № 704-р

Про організацію проведення

в області у 2005 році Міжнародного

року спорту і фізичного виховання

На виконання Розпорядження Президента України від 2 листопада
2004 року № 265-рп "Про організацію проведення в Україні у 2005 році Міжнародного року спорту і фізичного виховання":

1. Затвердити план основних заходів щодо підготовки та проведення в області у 2005 році Міжнародного року спорту і фізичного виховання (додається).

2. Управлінням у справах сім'ї та молоді, освіти і науки облдержадмініст-рації інформувати управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації про стан виконання даного розпорядження щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

3. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам розробити та затвердити відповідні плани щодо відзначення заходів Міжнародного року спорту і фізичного виховання в області.

4. Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміні-страції інформувати обласну державну адміністрацію про стан виконання даного розпорядження щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

5. При надходженні плану заходів від Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту надати голові обласної державної адміністрації на затвердження додаткові заходи.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 29 листопада 2004 року № 704-р

П Л А Н

основних заходів щодо підготовки та проведення в області

у 2005 році Міжнародного року спорту і фізичного виховання

1. Вжити необхідних заходів щодо виконання єдиного календарного плану спортивних змагань області на 2005 рік.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щомісяця

2. Вжити необхідних заходів щодо виконання комплексних заходів на
2005 рік по проведенню змагань IV літніх юнацьких спортивних ігор України, Всеукраїнських змагань.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Щомісяця

3. Провести серед студентів вищих навчальних закладів VІІ обласну Універсіаду з видів спорту.

Управління освіти і науки облдержадміністрації

І-ІІ квартали

4. Провести серед інвалідів обласну спартакіаду "Повір у себе".

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, управління освіти і науки облдержадміністрації

І-ІІІ квартали

5. Провести ІV обласну профілактичну акцію "Дискотека - без бруду".

Управління у справах сім'ї та молоді облдержадмініст-рації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень-серпень 2005 року

6. Провести під час канікул обласну акцію "Молодіжні трудові загони".

Управління у справах сім'ї та молоді, управління освіти і науки облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для молоді, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Червень-серпень 2005 року

7. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів щодо проведення Міжнародного року спорту і фізичного виховання в області.

Управління з питань фізичної культури, спорту і туризму, управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

Протягом 2005 року

_______________________

2