від 8 жовтня 2004 року № 618-р

Про затвердження нового складу

обласної комісії у справах

альтернативної (невійськової)

служби

На підставі ст.27 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до законів України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу":

1. Затвердити склад обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби згідно з додатком.

2. Заступнику голови обласної державної адміністрації, голові обласної комісії у справах альтернативної (невійськової) служби Осауленко О.О. організувати роботу комісії щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства при проведенні призову громадян області на альтернативну (невійськову) службу.

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

до 15 жовтня 2004 року затвердити склад районних і міських комісій у справах альтернативної (невійськової) служби і організувати їх роботу;

відповідно до ст.5 Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" забезпечити проходження громадянами альтернативної служби на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України;

здійснювати постійний контроль за роботою районних, міських комісій у справах альтернативної (невійськової) служби щодо додержання вимог чинного законодавства.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 8 жовтня 2004 року № 618-р

С К Л А Д

обласної комісії у справах альтернативної (невійськової)

служби

Голова комісії

ОСАУЛЕНКО

Олена Олександрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ПАСТУХ

Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

Відповідальний секретар комісії

ПОСТОЛАТІЙ

Євген Володимирович

-

головний спеціаліст відділу трудових відно-син, зайнятості населення та альтернативної служби головного управління праці та соці-ального захисту населення облдержадміні-страції

Члени комісії:

ДЕМЕШКО

Олександр Володимирович

-

заступник начальника обласного управління юстиції

КАРПЕНКО

Григорій Петрович

-

заступник начальника відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

ЛЄБЄДЄВ

Сергій Олександрович

-

начальник відділу обласного військового комісаріату

ЛОРМАН

Борис Анатолійович

-

обласний військовий комісар

СУВОРОВ

Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національ-ностей, міграції та релігій облдержадмініст-рації

ТАРАСЕНКО

Євген Олександрович

-

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ШПАК

Василь Миколайович

-

заступник директора обласного центру зайнятості

ЮРЧЕНКО

Валерій Андрійович

-

голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка