від 26 жовтня 2004 року № 645-р

Про новий склад обласної

узгоджувальної комісії з питань

координації міжгулазевих відносин

на ринку продукції тваринного

походження

1. У зв'язку з кадровими змінами затвердити новий склад обласної узгоджувальної комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження згідно з додатком.

2. Райдержадміністраціям з метою вжиття конкретних заходів щодо стабілізації ситуації на ринку продукції тваринного походження утворити районні узгоджувальні комісії з питань координації міжгалузевих відносин на ринку продукції тваринного походження.

3. Визнати таким, що втратив чинність, додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 березня 2004 року № 122-р.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 26 жовтня 2004 року № 645-р

С К Л А Д

обласної узгоджувальної комісії з питань координації міжгалузевих

відносин на ринку продукції тваринного походження

Голова комісії

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

НІКОЛАЄНКО

Віктор Григорович

-

начальник головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміні-страції

Секретар комісії

ПАРХОМЧУК

Віктор Миколайович

-

начальник відділу головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Члени комісії:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

БУРТАК

Микола Олексійович

-

начальник інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції облдержадміністрації

ГАРНИК

Наталія Леонідівна

-

перший заступник начальника головного управління статистики в області

ГОЛОВЧЕНКО

Тетяна Олександрівна

-

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації

КЕРЕКЕША

Леонід Юрійович

-

голова правління ВАТ "Світловодський маслоробний комбінат" (за згодою)

КОВАЛЬОВА

Антоніна Борисівна

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

КОЛОТУХА

Сергій Васильович

-

заступник голови державної податкової адміністрації в області

КОРНЮША

Олександр Петрович

-

начальник Кіровоградського обласного тери-торіального відділення Антимонопольного комітету України (за згодою Антимонополь-ного комітету України)

КРАВЦОВ

Олександр Миколайович

-

перший заступник начальника Кіровоградської митниці (за згодою)

КУЧКО

Олег Володимирович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

МОЗГОВЕНКО

Леонід Миколайович

-

начальник відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю управління МВС України в області (за згодою)

МОСКАЛЕНКО

Олександр Іванович

-

начальник управління державної ветеринарної медицини в області (за згодою)

НАРІЙЧУК

Сергій Федорович

-

заступник начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

ПЕТРУШЕВСЬКИЙ

Петро Григорович

-

голова правління обласної спілки споживчих товариств (за згодою)

РАЙКОВИЧ

Андрій Павлович

-

голова наглядової ради ВАТ "Кіровоградський птахокомбінат" (за згодою)

СЕРГАТИЙ

Олександр Михайлович

-

начальник державної інспекції з контролю за цінами в Кіровоградській області

ХАРЧЕНКО

Любов Михайлівна

-

голова Кіровоградської обласної ради сільськогосподарських підприємств (за згодою)

ЦЕЛИХ

Юрій Георгійович

-

заступник голови обласної ради (за згодою)

ЧУЙКО

Микола Борисович

-

голова обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу України (за згодою)

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка