від 7 жовтня 2004 року № 615-р/226-гр

Про організацію проведення обласного

конкурсу проектів та програм розвитку

місцевого самоврядування

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 6 травня 2004 року № 19344/2/1-04 щодо запровадження регіонального конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування:

1. Затвердити Положення про обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - положення), що додається.

2. Затвердити комісію з організації та проведення обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - комісія) (додається).

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при форму-ванні проекту обласного бюджету на 2005 рік та наступні роки передбачати кошти для проведення обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та рекомендувати радам усіх рівнів провести необхідну організаційну роботу по розробці проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

5. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, обласній державній телерадіокомпанії забезпечити широку популяризацію та висвітлення підготовки, ходу та результатів проведення конкурсу.

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Мартинюка І.В. та заступника голови обласної ради Целиха Ю.Г.

Голова обласної Голова обласної

державної адміністрації ради

В.КОМПАНІЄЦЬ В.СИБІРЦЕВ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради

від 7 жовтня 2004 року № 615-р/226-гр

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічний обласний конкурс проектів та програм розвитку

місцевого самоврядування

І. Загальні положення

1. Це положення розроблене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 64 “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування” та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від
6 травня 2004 року № 19344/2/1-04.

2. Цим положенням регулюється процедура проведення щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (далі - конкурс), розроблених органами місцевого самоврядування.

3. Метою конкурсу є розвиток ініціативи органів місцевого самоврядування.

ІІ.Учасники конкурсу

4. Учасниками конкурсу є органи місцевого самоврядування в особі виконкомів міських, селищних і сільських рад.

5. Учасники конкурсу поділяються на такі категорії:

І категорія - селищні і сільські ради

ІІ категорія - ради міст районного значення та районні ради

ІІІ категорія - ради міст обласного значення та районні

у м.Кіровограді.

ІІІ. Основні напрямки, за якими розробляються

проекти та програми

6. Основними пріоритетними напрямками проектів і програм є:

1) організація ефективної системи надання послуг населенню;

2) впровадження механізмів ефективного використання земельних, майнових та трудових ресурсів території;

3) реформування системи житлово-комунального господарства;

4) розвиток підприємництва;

5) розвиток туристичної діяльності та курортної справи;

6) розроблення та реалізація проектів енерго- та ресурсозбереження, у житлово-комунальній сфері;

7) охорона довкілля;

8) охорона громадського порядку;

9) розвиток фізкультурно-оздоровчої сфери;

10) розвиток системи охорони здоров'я;

11) розвиток сфери освіти;

12) розвиток системи соціального забезпечення;

13) удосконалення системи планування забудови і благоустрою населених пунктів.

ІV. Комісія з організації та проведення обласного конкурсу

7. Для організації проведення конкурсу та визначення його переможців утворюється комісія.

8. Комісію очолюють заступники голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.

9. Комісія формується із керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної ради, територіальних органів міністерств і відомств України, представників органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради (за згодою).

10. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.

11. Співголови, заступники співголів та члени комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

12. Комісія здійснює свою діяльність відповідно до положення про щорічний обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

13. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до плану, затвердженого співголовами комісії.

14. Позачергові засідання комісії скликаються за рішенням співголів комісії або за пропозицією більшості її членів.

15. Рішення комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на засіданнях.

16. З моменту подання заявки на участь у конкурсі комісія забезпечує повну конфіденційність по відношенню до отриманої від конкурсанта інформації.

V. Процедура конкурсу

17. Підставою для оголошення конкурсу є рішення комісії.

18. Офіційне повідомлення про проведення конкурсу та умови його проведення публікуються в офіційних засобах масової інформаціїі з зазначенням кінцевого строку подання заяв на участь у ньому.

19. Розроблення проектів та програм здійснюється органами місцевого самоврядування.

20. Реєстрацію заяв на участь проектів та програм у конкурсі здійснює секретар комісії.

21. Секретар комісії розпочинає приймати заяви на участь у конкурсі проектів та програм з дня опублікування офіційного повідомлення.

22. Подання проектів та програм на конкурс здійснюється протягом
60 календарних днів після опублікування офіційного повідомлення.

23. Вимоги щодо розроблення проектів та програм, а також порядок проведення їх реєстрації надаються учасникам конкурсу секретарем комісії після його офіційного оголошення.

24. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі комісією розглядаються проекти і програми та претенденти на їх відповідність умовам конкурсу. Приймається рішення щодо реєстрації претендента як учасника конкурсу або щодо відмови у реєстрації. Підставою для відмови у реєстрації проектів і програм є невідповідність поданого проекту, програми основним напрямам, змісту та вимогам щодо їх розроблення.

На другому етапі конкурсу розглядаються безпосередньо конкурсні пропозиції і визначаються його переможці.

25. Секретар комісії протягом трьох днів після прийняття рішення про реєстрацію передає проекти та програми учасників конкурсу членам комісії для вивчення.

26. Члени комісії вивчають проекти та програми протягом 30 днів згідно з графіком, складеним секретарем комісії.

27. Члени комісії висловлюють оцінки проекту або програми за принципом “за” і “проти” з обгрунтуванням оцінки.

28. Комісія розглядає результати проведеної оцінки та визначає переможців конкурсу більшістю голосів членів комісії, які присутні на засіданні.

29. У кожній категорії учасників конкурсу визначається один переможець.

30. Рішення комісії є підставою для оголошення результатів конкурсу.

31. Секретар комісії надсилає усім учасникам повідомлення про результати конкурсу протягом семи днів після прийняття комісією відповідного рішення та вживає заходів щодо оприлюднення переліку переможців у засобах масової інформації.

VІ. Фінансування видатків на проведення конкурсу,

реалізацію проектів та програм переможців конкурсу

32. Фінансове забезпечення заходів з проведення конкурсу та реалізації проектів і програм переможців конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених для фінансування загальнообласних заходів, що фінансуються обласною радою у відповідному бюджетному періоді, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

33. На реалізацію проектів, програм переможців конкурсу встановлюються гранти за кожною категорією конкурсного відбору:

І категорія - максимальний розмір гранта - 20 тис.грн.;

ІІ категорія - максимальний розмір гранта - 50 тис.грн.;

ІІІ категорія - максимальний розмір гранта - 100 тис.грн.

____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради

від 7 жовтня 2004 року № 615-р/226-гр

С К Л А Д

комісії з організації та проведення щорічного обласного конкурсу

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Співголови комісії:

МАРТИНЮК
Іван Васильович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

ЦЕЛИХ
Юрій Георгійович

-

заступник голови обласної ради

Заступники співголів комісії:

КУЛІКОВСЬКИЙ
Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки

облдержадміністрації

МИХАЛЕВСЬКИЙ
Юрій Рашідович

-

керуючий справами виконавчого апарату обласної ради

Секретар комісії

ПАВЕЛКО
Алла Григорівна

-

заступник завідувача відділу організаційного забезпечення виконавчого апарату обласної ради

Члени комісії:

БОЙКО
Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин,

зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі

облдержадміністрації

БОНДАРЕНКО
Володимир Васильович

-

начальник управління охорони здоров'я

облдержадміністрації

ВЛАДОВ
Іван Васильович

-

начальник обласного головного управління земельних ресурсів

ВОЛКОВ
Ігор Вікторович

-

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ГОНЧАРОВ
Віктор Іванович

-

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

ДЕМОРАЦЬКИЙ

Григорій Кирилович

-

начальник головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації

КОВАЛЬОВ
Володимир Олексійович

-

начальник управління з питань фізичної куль-тури, спорту, туризму облдержадміністрації

КОМПАНІЄЦЬ
Юрій Іванович

-

начальник управління культури облдерж-адміністрації

ЛЕЩЕНКО
Ельза Володимирівна

-

начальник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації

ПАСТЕРНАК
Сергій Олександрович

-

заступник начальника організаційного відділу апарату облдержадміністрації

ПАСТУХ
Галина Василівна

-

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдерж-адміністрації

ПЕРЕВОЗНИК

Анатолій Володимирович

-

депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності рухів, об'єднань громадян та адміністративно-територіального устрою (за згодою)

ПРИЛІПКО
Валентина Іванівна

-

начальник управління освіти і науки облдержадміністрації

ТВЕРДОСТУП
Олександр Леонідович

-

начальник управління промисловості, енерге-тики, транспорту та зв'язку облдержадмініст-рації

ХРУЩ
Сергій Іванович

-

Помічнянський міський голова (за згодою)

ЧЕРНІЙ
Володимир Петрович

-

заступник начальника управління містобуду-вання та архітектури облдержадміністрації

ШАХАДИНЕЦЬ
Сергій Іванович

-

начальник державного управління екології та природних ресурсів в області

ШЕРЕМЕТ
Сергій Вікторович

-

начальник головного фінансового управління облдержадміністрації

______________________

2