від 16 вересня 2004 року № 568-р

Про організацію проведення

призову громадян області

на строкову військову службу

у жовтні-листопаді 2004 року

На підставі статті 27 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, відповідно до Закону України “Про загальний військовий обов”язок і військову службу” та Указу Президента України від 4 вересня 2004 року № 1040 “Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у жовтні-листопаді 2004 року”:

1. Затвердити склад обласної призовної комісії згідно з додатком.

2. Заступнику голови обласної державної адміністрації - голові обласної призовної комісії Осадчому Є.Б.:

організувати роботу обласної призовної комісії щодо безумовного дотримання вимог чинного законодавства при проведенні призову громадян області на строкову військову службу, а також перевірки законності надання відстрочок та звільнення від призову районними (міськими) призовними комісіями;

передбачити заслуховування голів районних і міських призовних комісій про підготовку та проведення призову громадян області на строкову військову службу.

3. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам:

організувати і провести призов і відправку на строкову військову службу до лав Збройних Сил України, Служби безпеки України, Внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України у жовтні-листопаді 2004 року громадян України чоловічої статі, яким до дня відправки виповнилось 18 років, які не мають права на відстрочку, та громадян старшого призовного віку, які втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу;

до 25 вересня 2004 року своїми розпорядженнями затвердити основний та резервний склад районних і міських призовних комісій, організувати їх роботу;

забезпечити своєчасне прибуття призовників на районні, міські призовні комісії та обласний збірний пункт (далі - ОЗП). Надати дійову і своєчасну допомогу військовим комісаріатам щодо розшуку осіб, які навмисне ухиляються від медичного огляду та призову на строкову військову службу;

з метою організованого і якісного проведення призову, підвищення рівня спеціальної підготовки осіб, які залучаються до роботи на призовних дільницях, перед початком призову провести інструктивно-методичні збори членів районних (міських) призовних комісій та лікарів-спеціалістів;

сприяти працевлаштуванню військовослужбовців, звільнених у запас, згідно з чинним законодавством.

4. Управлінню охорони здоров”я облдержадміністрації для забезпечення роботи обласної призовної комісії, проведення медичного огляду призовників на ОЗП:

забезпечити направлення за замовленням обласного військового комісаріату необхідної кількості лікарів і середнього медичного персоналу для комплектації медичної комісії обласного збірного пункту;

виділити на період підготовки та призову громадян на строкову військову службу у лікувальних установах області ліжка для проведення обстеження і лікування призовників, направлених призовними комісіями. Стаціонарне обстеження провести у десятиденний термін;

довести до відома облвійськкомату перелік лікувальних установ області для медичного обстеження, лікування допризовної і призовної молоді;

медичний огляд призовників провести відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за
№ 177/386.

5. Управлінню з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації забезпечити до 20 вересня 2004 року ОЗП спортивним інвентарем, надати допомогу у проведенні спортивно-масових заходів.

6. Управлінню культури облдержадміністрації узгодити з облвійськкоматом і забезпечити проведення на ОЗП шефських концертів для призовників, які відбувають до військових частин.

7. Управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації надати необхідну допомогу щодо розгортання на території ОЗП торговельної точки, в якій передбачити продаж безалкогольних напоїв, кондитерських і тютюнових виробів, засобів особистої гігієни тощо.

8. Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в області забезпечити додержання порядку на ОЗП, районних, міських призовних дільницях під час перевезення та відправки призовників, а також сприяти у розшуку, затриманні та доставці до райміськвійськкоматів призовників, які ухиляються від явки на призовні комісії. У двотижневий строк направляти у військові комісаріати повідомлення про виявлення призовників, які не перебувають на військовому обліку, а також про осіб, які отримали громадянство України.

Рекомендувати органам дізнання та досудового слідства повідомляти районні, міські військові комісаріати про призовників, щодо яких ведеться дізнання або досудове слідство.

9. Рекомендувати:

обласному автотранспортному управлінню, ВАТ “Кіровоградавтотранс”, Знам”янській дирекції залізничних перевезень Одеської залізниці виділити необхідну кількість автомобільного транспорту та місць у пасажирських вагонах згідно з заявками військових комісаріатів. Перевозити зазначених громадян у встановлені строки із забезпеченням заходів безпеки та здійснювати розрахунки згідно з чинним законодавством відповідно до діючих взаємоузгоджених тарифів;

ВАТ “Кіровоградобленерго” під час проведення призову громадян на строкову військову службу забезпечити постійне енергопостачання на ОЗП;

Кіровоградській філії ВАТ “Укртелеком” на період проведення призову громадян на строкову військову службу забезпечити ОЗП надійним зв”язком з районами.

10. Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії, редакції газети “Народне слово” висвітлювати хід призову громадян на строкову військову службу у Збройні Сили України.

11. Обласному військовому комісару Лорману Б.А. про стан виконання даного розпорядження проінформувати відділ з питань діяльності правоохороних органів, оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації до 10 грудня 2004 року.

12. Відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання даного розпорядження надати заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б. до 15 грудня
2004 року.

13. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 16 вересня 2004 року № 568-р

С К Л А Д

обласної призовної комісії

Голова комісії

ОСАДЧИЙ

Євгеній Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату

Заступник голови комісії

КАРПЕНКО

Григорій Петрович

-

заступник начальника відділу з питань діяльності правоохоронних органів,

оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Секретар комісії

ПОТЬОМКА

Віктор Михайлович

-

провідний спеціаліст відділу з питань діяльності правоохоронних органів,

оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації

Члени комісії:

АБРАМОВ

Анатолій Анатолійович

-

заступник начальника управління з питань фізичної культури, спорту і туризму облдержадміністрації

ВОРОНОВ

Юрій Олексійович

-

голова обласного комітету Товариства сприяння обороні України (за згодою)

ДЕМЕШКО

Олександр Володимирович

-

заступник начальника обласного управління юстиції (за згодою)

ЛЄБЄДЄВ

Сергій Олександрович

-

начальник відділу обласного військового комісаріату

ПИЛИПЧУК

Володимир Григорович

-

заступник обласного військового комісара з виховної роботи

РЄПІН

Володимир Вікторович

-

заступник начальника управління МВС України в області - начальник відділу роботи з персоналом (за згодою)

РУДЬ

Олександр Хомич

-

начальник медичного відділення - голова обласної медичної комісії обласного військового комісаріату

СВЯТУН

Григорій Тимофійович

-

голова обкому профспілки працівників будівництва і промбудматеріалів, заступник голови Федерації профспілок області

(за згодою)

СЕМЕНЮК

Іван Миколайович

-

заступник начальника управління Служби безпеки України у Кіровоградській області

(за згодою)

СУВОРОВ

Микола Миколайович

-

начальник управління у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації

ТАРАСЕНКО

Євген Олександрович

-

заступник начальника управління охорони здоров”я облдержадміністрації

ЧИНАБЕКОВА

Катерина Тезекбаївна

-

заступник начальника управління у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

3

2

Продовження додатка