від 21 вересня 2004 року № 573-р

Про затвердження форм звітності щодо

виконання завдань обласної комплексної

програми “Фізичне виховання - здоров'я нації”

на 2004-2005 роки

Відповідно до Указу Президента України від 1 вересня 1998 року № 963 “Про затвердження Цільової комплексної програми “Фізичне виховання - здоров'я нації”, на виконання рішення обласної ради від 23 квітня 2004 року
№ 284 “Про обласну комплексну програму “Фізичне виховання - здоров'я нації” на 2004-2005 роки”

1. Затвердити форми звітності 1, 2 щодо виконання завдань обласної комплексної програми “Фізичне виховання - здоров'я нації” на 2004-2005 роки (додаються).

2. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, залученим до реалізації Програми, райдержадміністраціям та міськвиконкомам забезпечити виконання розділу VІ Програми відповідно до затверджених форм звітності, починаючи з ІІІ кварталу 2004 року.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 жовтня 1998 року № 419-р “Про обласну комплексну програму “Фізичне виховання - здоров'я нації” та пункти 2 і 3 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 листопада
2000 року № 573-р “Про створення організаційного комітету щодо виконання обласної комплексної програми “Фізичне виховання - здоров'я нації”.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 вересня 2004 року № 573-р

Форма 1

З В І Т

про хід виконання обласної комплексної програми

"Фізичне виховання - здоров'я нації" на 2004-2005 роки

у _______________________________________ районі (місті)

станом на ___________________ 200__ року

Показники виконання завдань програми

Стан виконання

1

2

Кількість загальноосвітніх шкіл, де введено третій урок фізичної культури

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, які відвідують заняття фізичної культури тричі на тиждень

Кількість професійно-технічних навчальних закладів, де введено третій урок фізичної культури

Кількість учнів професійно-технічних навчальних закладах, які відвідують заняття фізичної культури тричі на тиждень

Кількість вищих навчальних закладів, де введено четверту годину фізичної культури

Кількість студентів вищих навчальних закладів, які відвідують заняття фізичної культури чотири рази на тиждень

Кількість проведених спортивно-масових заходів серед учнів загальноосвітніх шкіл

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, охоплених спортивно-масовими заходами

Кількість учнів загальноосвітніх шкіл, залучених до фізкультурно-оздоровчих занять

Кількість проведених спортивно-масових заходів серед учнів професійно-технічних закладів освіти

Кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, охоплених спортивно-масовими заходами

Кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, залучених до фізкультурно-оздоровчих занять

Кількість проведених спортивно-масових заходів серед студентів вищих навчальних закладів

Кількість студентів вищих навчальних закладів, охоплених спортивно-масовими заходами

Кількість студентів вищих навчальних закладів, залучених до фізкультурно-оздоровчих занять

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Кількість учнів спортивних клубів

Кількість дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, залучених до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах

Кількість дітей та підлітків, схильних до правопорушень, залучених до занять спортом у дитячо-юнацьких спортивних школах та спортивних клубах

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які були оздоровлені:

усього

з них із багатодітних та малозабезпечених сімей

Кількість спортивно-масових заходів, проведених серед виробничих колективів

Кількість працівників, охоплених спортивно-масовими заходами

Кількість спортивно-масових заходів, проведених за програмою районної (міської) спартакіади

Кількість учасників районної (міської) спартакіади

Кількість учасників змагань за програмою районних сільських спортивних ігор

Кількість учасників змагань за програмою районної спартакіади на звання “Краще спортивне село”

Кількість учасників змагань за програмою районних змагань серед сільських школярів “Хто ти, майбутній олімпієць?”

Кількість спортивно-масових заходів за програмою обласної спартакіади, в яких взяли участь

Кількість учасників обласної спартакіади

Кількість спортивних клубів

Кількість осіб, які займаються у спортивних клубах

Кількість фізкультурно-спортивних клубів при сільських і селищних радах

Кількість осіб, які займаються у фізкультурно-спортивних клубах при сільських і селищних радах

Кількість штатних одиниць інструкторів з фізичної культури у фізкультурно-спортивних клубах при сільських і селищних радах

Кількість штатних одиниць інструкторів з фізичної культури, введених на підприємствах

Кількість вакантних посад, усього

з них: вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл

вчителів фізичної культури професійно-технічних навчальних закладів

викладачів фізичної культури вищих навчальних закладів

тренерів-викладачів

інструкторів-методистів фізичної культури

Кількість інвалідів, залучених до занять спортом:

усього

з них дітей

Кількість оздоровчо-спортивних клубів для інвалідів

Кількість штатних одиниць спеціалістів з фізичної культури по роботі з інвалідами

Кількість спортивно-масових заходів, проведених серед інвалідів

Кількість інвалідів, охоплених спортивно-масовими заходами

Кількість спортивних споруд, де проведено реконструкцію або капітальний ремонт:

усього

з них: стадіонів

спортивних залів

спортивних майданчиків

Заступник голови райдержадміністрації

(міського голови) ___________ _____________

підпис прізвище

Виконавець ___________ _____________

підпис прізвище

__________________


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 21 вересня 2004 року № 573-р

Форма 2

ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

заходів по виконанню обласної комплексної програми “Фізичне виховання - здоров'я нації” на 2004-2005 роки

у ____________________________________ районі (місті) станом на “____” __________________ 200 ___ року

Заходи

Фінансове забезпечення (тис.грн.)

Усього

за рахунок

усіх джерел фінансування

у тому числі за рахунок:

державного бюджету

обласного бюджету

місцевих бюджетів

інших джерел фінансування

усього

у тому числі

з фонду соціального страхування

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план