від 21 вересня 2004 року № 574-р

Про розподіл повноважень з питань

погашення заборгованості із заробітної

плати по галузях економіки області

На виконання Указу Президента України від 25 травня 2004 року № 576 "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати", розпорядження голови обласної державної адміністрації від
10 вересня 2004 року № 554-р "Про затвердження відповідального за стан погашення заборгованості із заробітної плати" та відповідно до розподілу функціональних повноважень керівництва обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
19 травня 2004 року № 297-р:

1. Покласти персональну відповідальність за завершення погашення заборгованості із заробітної плати по галузях економіки на підприємствах усіх форм власності на заступників голови обласної державної адміністрації:

Грінченка С.А. - у галузях промисловості, транспорту, енергетики, зв'язку та лісового господарства;

Ковальчука М.М. - у галузях будівництва, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства;

Литвина Ю.О. - у галузях сільськогосподарського виробництва та харчової і переробної промисловості;

Мартинюка І.В. - в установах бюджетної сфери та на підприємствах (господарських товариствах) державного та недержавного секторів економіки;

Неділька С.М. - у галузях освіти, охорони здоров'я, культури і мистецтв, фізкультури та спорту;

Осадчого Є.Б. - на підприємствах, що перебувають у досудовій санації або на них порушені справи про банкрутство;

Осауленко О.О. - у галузі торгівлі та побуту, установах сфери соціального захисту населення.

2. Заступникам голови обласної державної адміністрації створити за вищезазначеними напрямками підкомісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, склад яких до 25 вересня 2004 року подати на затвердження першому заступнику голови обласної державної адміністрації Грінченку С.А.

3. Покласти персональну відповідальність за завершення погашення заборгованості із заробітної плати на відповідних територіях на голів райдержадміністрацій та міських голів.

4. Визначити відповідальним за узагальнення інформації щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати заступника голови обласної державної адміністрації Осауленко О.О.

5. Першому заступнику голови обласної державної адміністрації
Грінченку С.А. щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, інформувати мене про хід виконання в області Указу Президента України від
25 травня 2004 року № 576 "Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати".

6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Грінченка С.А.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

2