від 22 вересня 2004 року № 582-р

Про затвердження заходів

щодо подальшого поліпшення

медико-генетичної допомоги

населенню області на 2004-2008 роки

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 602-р “Про затвердження заходів щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню на 2004-2008 роки”:

1. Затвердити заходи щодо подальшого поліпшення медико-генетичної допомоги населенню області на 2004-2008 роки (додаються).

2. Рекомендувати міськвиконкомам та зобов'язати райдержадміністрації у місячний термін розробити і затвердити відповідні міські, районні заходи.

3. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації, міськвиконко-мам, райдержадміністраціям щороку під час формування проектів обласного та місцевих бюджетів передбачати кошти для здійснення заходів, затверджених цим розпорядженням.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам забезпечити виконання заходів, про що надавати інформацію щороку до 20 січня управлінню охорони здоров”я облдержадміністрації.

5. Управлінню охорони здоров”я облдержадміністрації здійснювати координацію заходів з цього питання в області, надавати інформацію про стан роботи з поліпшення медико-генетичної допомоги населенню області щороку до
27 січня в обласну державну адміністрацію.

6. Зняти з контролю розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 березня 1999 року № 62-р “Про обласні заходи щодо практичного виконання цільової комплексної програми генетичного моніторингу в Україні на 1999-2003 роки”.

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Неділька С.М.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 22 вересня 2004 року № 582-р

ЗАХОДИ

щодо подальшого поліпшення медико-генетичної

допомоги населенню області на 2004-2008 роки

1. Забезпечити обласний і міжрайонні медико-генетичні кабінети сучасним лабораторним та діагностичним обладнанням згідно із затвердженими нормативами з метою доступності спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги для громадян незалежно від місця проживання.

Управління охорони здоров”я, головне

фінансове управління облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2008 роки

2. Продовжити роботу по створенню на основі результатів генетичного моніторингу реєстру вродженої та спадкової патології, репродуктивних втрат.

Управління охорони здоров”я облдержадмініст-рації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2004-2005 роки

3. Забезпечити проведення акредитації лікувально-профілактичних закладів з надання медико-генетичної допомоги населенню.

Управління охорони здоров”я облдержадмініст-рації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

2006 рік

4. Організувати проведення неонатального скринінгу новонароджених на фенілкетонурію та вроджений гіпотиреоз.

Управління охорони здоров”я, головне

фінансове управління облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

Постійно

5. Забезпечити лікувальним харчуванням хворих на фенілкетонурію та медикаментами хворих на вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз.

Управління охорони здоров”я, головне

фінансове управління облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Постійно

6. Забезпечити впровадження профілактики вроджених вад розвитку та спадкової патології з використанням пре концепційних технологій, Фотієвої кислоти, ультразвукового і біохімічного обстеження вагітних, інших сучасних методів діагностики.

Управління охорони здоров”я, головне

фінансове управління облдержадміністрації,

міськвиконкоми, райдержадміністрації

Постійно

7. Продовжувати роботу по підвищенню кваліфікації лікарів-генетиків та лікарів інших спеціальностей на курсах тематичного удосконалення з питань медичної генетики, тератології, медичної психології і планування сім”ї.

Управління охорони здоров”я облдержадмініст-

рації, міськвиконкоми, райдержадміністрації

Постійно

8. Висвітлювати в інформаційно-просвітницьких матеріалах питання діагностики, лікування і профілактики вроджених вад розвитку та спадкової патології, пропагувати здоровий спосіб життя і аспекти планування сім”ї.

Управління охорони здоров”я, управління у справах сім”ї та молоді облдержадміністрації, міськвиконкоми, райдержадміністрації за участю

громадських організацій

Постійно

_______________________

2

2