від 24 вересня 2004 року № 586-р

Про комісію по вивченню ситуації

на окремих ринках м.Кіровограда

У порядку контролю за станом виконання указів Президента України від
19 грудня 2000 року № 1348 "Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах", від 23 травня 2001 року № 334 "Про заходи щодо удосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів", у зв'язку з численними скаргами, що надходять до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів центральної влади та громадських організацій з питань конфліктної ситуації між окремими ринками облспоживспілки і Кіровоградським міськвиконкомом, та з метою її врегулювання:

1. Затвердити склад комісії по перевірці фактів, викладених у зверненнях на адресу Адміністрації Президента України і Кабінету Міністрів України, інших органів центральної влади та громадських організацій щодо проблем у функціонуванні Колгоспного і Центрального ринків ДП "Кооперативний ринок" Кіровоградської облспоживспілки (далі - комісія) згідно з додатком.

Надати керівнику комісії право у разі необхідності залучати до роботи в ній фахівців інших структурних підрозділів.

2. Затвердити перелік питань для вивчення конфліктної ситуації (додається).

3. Членам комісії:

забезпечити перевірку фактів, викладених у зверненнях на адресу Адміністрації Президента України і Кабінету Міністрів України, інших органів центральної влади та громадських організацій;

матеріали перевірки та конкретні пропозиції щодо врегулювання ситуації і вдосконалення діяльності ринків до 1 жовтня 2004 року надати обласній державній адміністрації через управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Осауленко О.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток

до розпорядження голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2004 року № 586-р

С К Л А Д

комісії по перевірці фактів, викладених у зверненнях на адресу

Адміністрації Президента України і Кабінету Міністрів України,

інших органів центральної влади та громадських організацій

щодо проблем у функціонуванні Колгоспного і Центрального ринків

ДП "Кооперативний ринок" Кіровоградської облспоживспілки

Керівник комісії

ОСАУЛЕНКО

Олена Олександрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

Заступники керівника комісії:

БОЙКО

Анатолій Якимович

-

начальник управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації

КУЛІКОВСЬКИЙ

Юрій Євгенович

-

начальник головного управління економіки облдержадміністрації

Члени комісії:

АНДРЄЄВ

Віктор Іванович

-

заступник Кіровоградського міського голови

ВЛАДОВ

Іван Васильович

-

начальник обласного головного управління земельних ресурсів

КУХАРЕНКО

Віктор Іванович

-

заступник Кіровоградського міського голови

ЛОПОТОВ

Ігор Вадимович

-

заступник начальника управління МВС України в області

МИХАЛКОВИЧ

Петро Олександрович

-

начальник обласного управління юстиції

ПАНАСЕНКО

Ігор Юрійович

-

перший заступник голови державної податкової адміністрації в області

ЧЕРНІЙ

Володимир Петрович

-

заступник начальника управління містобу-дування та архітектури облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 24 вересня 2004 року № 586-р

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки фактів, викладених у листах на адресу Адміністрації

Президента України і Кабінету Міністрів України щодо проблем

у функціонуванні Колгоспного і Центрального ринків

ДП "Кооперативний ринок" Кіровоградської облспоживспілки

п/п

Зміст питання

Відповідальні виконавці

1.

Стан дотримання законодавства при формуванні тарифів на послуги, що надаються ринками, та розцінок на проведення їх реконструкції (обгрунтованість їх розміру, документальне оформлення, наявність договорів між адміністрацією ринків і суб'єктами підприємницької діяльності тощо)

Головченко Т.О.

Лопотов І.В.

Панасенко І.Ю.

Сергатий О.М.

2.

Спосіб доведення до суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю на ринках, інформації про порядок проведення реконструкції та її вартість

Олексієнко Б.М.

3.

Сума коштів, що надійшла від суб'єктів підприємницької діяльності, та сума використаних коштів ДП "Кооперативний ринок" на реконструкцію ринків за 2004 рік

Панасенко І.Ю.

4.

Законність дій ДП "Кооперативний ринок" щодо стягнення орендної плати із суб'єктів підприємницької діяльності за розміщення об'єктів торгівлі

Владов І.В.

Михалкович П.О.

Андрєєв В.І.

5.

Наявність проектно-технічної документації на будівництво та реконструкцію, погоджених з міськвиконкомом

Черній В.П.

Андрєєв В.І.

6.

Стан забезпечення громадського порядку та безпеки продавців і покупців ринків, збереження майна кооперативної власності; наявність фактів навмисного пошкодження майна підприємців на ринках, фактів хабарництва з боку керівництва ДП "Кооперативний ринок"

Лопотов І.В.

Примітка:

  1. У звітах про результати перевірки в обо'язковому порядку повинні бути вказані конкретні факти про виявлені порушення та вжиті заходи до винних осіб; додатки з копіями документів.

  2. Довідку про результати перевірки, висновки та пропозиції надати до 29 вересня 2004 року.

___________________

2

2

Продовження додатка