від 30 вересня 2004 року № 607-р

Про посилення роботи щодо виконання

Закону України "Про засади державної

регуляторної політики у сфері

господарської діяльності”

Відповідно до статті 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації” та з метою активізації роботи щодо виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”:

1. Покласти повноваження щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики на структурні підрозділи облдержадміністрації в межах їх компетенції.

2. Зобов'язати структурні підрозділи облдержадміністрації забезпечити здійснення державної регуляторної політики шляхом:

встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;

підготовки аналізу регуляторного впливу:

планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів:

оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об”єднань, а також відкритих обговорень за участю представників громадськості питань, пов”язаних з регуляторною діяльністю:

відстеження результативності регуляторних актів;

перегляду регуляторних актів;

систематизації регуляторних актів;

недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;

викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта;

оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та міським головам забезпечити:

безумовне виконання у повному обсязі вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та інших нормативно-правових документів з питань регуляторної політики;

призначення посадових осіб, відповідальних за реалізацію повноважень щодо здійснення державної регуляторної політики;

залучення громадських організацій та об”єднань суб”єктів господарювання до регуляторної діяльності при підготовці проектів регуляторних актів.

4. Головному управлінню економіки облдержадміністрації спільно з представництвом Держпідприємництва України в області до 1 березня
2005 року організувати проведення атестації посадових осіб структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, на яких покладені повноваження з реалізації державної регуляторної політики, стосовно знання норм і процедур Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та практичних навичок їх застосування.

5. Представництву Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області забезпечити надання розробникам регуляторних актів інформаційно-консультаційної допомоги та провести цикл семінарів для різних категорій регуляторних органів.

6. Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій облдержадміністрації включити до навчально-тематичних планів на 2004 рік та на наступні роки теми занять щодо впровадження Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

7. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам щороку до 15 січня надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про здійснення ними державної регуляторної політики.

8. Головному управлінню економіки облдержадміністрації щороку до
1 лютого інформувати заступника голови обласної державної адміністрації Мартинюка І.В. про стан виконання розпорядження.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Мартинюка І.В.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ

1

2