від 17 серпня 2004 року № 498-р

Про проведення атестації державних

службовців області у 2004 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 "Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців" та, керуючись Методичними рекомендаціями щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 2 березня 2001 року № 16:

1. Провести атестацію державних службовців у районних державних адміністраціях, структурних підрозділах та апараті облдержадміністрації до 15 листопада 2004 року.

2. Затвердити:

склад атестаційної комісії обласної державної адміністрації для проведення атестації голів райдержадміністрацій, перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів та їх заступників, начальників відділів апарату облдержадміністрації та їх заступників згідно з додатком 1;

склад атестаційної комісії для проведення атестації державних службовців апарату облдержадміністрації, посади яких віднесені до п'ятої категорії, та державних службовців малочисельних структурних підрозділів облдержадміністрації згідно з додатком 2.

3. Взяти до відома, що члени атестаційної комісії проходять атестацію у першу чергу.

4. Затвердити перелік посад та список малочисельних структурних підрозділів облдержадміністрації, державні службовці яких підлягають атестації в обласній державній адміністрації, згідно з додатками 3, 4.

5. Головам районних державних адміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації утворити атестаційні комісії, затвердити графіки проведення атестації і довести їх до відома державних службовців, які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації, подати до атестаційних комісій облдержадміністрації до 1 жовтня 2004 року списки державних службовців, які підлягають атестації в облдержадміністрації, їх особові справи, укомплектовані службовою характеристикою, атестаційним листом попередньої атестації та бланком атестаційного листа чергової атестації.

6. Заступнику голови обласної державної адміністрації, керівнику апарату Осадчому Є.Б. забезпечити складання графіків проведення атестації державних службовців, які підлягають атестації в облдержадміністрації, та подати їх на затвердження.

7. Головам райдержадміністрацій, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації про результати атестації інформувати обласну державну адміністрацію до 1 грудня 2004 року. Відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації підготувати узагальнену інформацію до 20 грудня 2001 року для подання Головдержслужбі України.

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації, керівника апарату Осадчого Є.Б.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


Додаток 1

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 17 серпня 2004 року № 498-р

С К Л А Д

атестаційної комісії для проведення атестації голів райдержадміністрацій, перших заступників та заступників голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації та їх заступників, начальників відділів апарату облдержадміністрації та їх заступників

Голова комісії

ГРІНЧЕНКО

Сергій Анатолійович

-

перший заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник голови комісії

ОСАДЧИЙ

Євгеній Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату

Секретар комісії

ШУТОВА

Ольга Павлівна

-

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Члени комісії:

КОВАЛЬЧУК

Микола Михайлович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

ЛИТВИН

Юрій Олексійович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

МАРТИНЮК

Іван Васильович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

НЕДІЛЬКО

Сергій Миколайович

-

заступник голови обласної державної адміністрації

ОСАУЛЕНКО

Олена Олександрівна

-

заступник голови обласної державної адміністрації

НОВОХАТСЬКИЙ

Владислав Іванович

-

заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації

ПАСТЕРНАК

Сергій Олександрович

-

заступник начальника організаційного відділу апарату облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 2

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 17 серпня 2004 року № 498-р

С К Л А Д

атестаційної комісії для проведення атестації державних службовців

апарату облдержадміністрації, посади яких віднесені до п'ятої категорії,

та державних службовців малочисельних структурних підрозділів облдержадміністрації

Голова комісії

ОСАДЧИЙ
Євгеній Борисович

-

заступник голови обласної державної адміністрації, керівник апарату

Секретар комсії

КОСТЕНКО

Тетяна Миколаївна

-

головний спеціаліст відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Члени комісії:

БЄЛАН

Валентина Іванівна

-

начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації

НОВОХАТСЬКИЙ

Владислав Іванович

-

заступник начальника юридичного відділу апарату облдержадміністрації

ПАСТЕРНАК

Сергій Олександрович

-

заступник начальника організаційного відділу апарату облдержадміністрації

СУШКОВА

Тетяна Всеволодівна

-

начальник загального відділу апарату облдержадміністрації

ШУТОВА

Ольга Павлівна

-

начальник відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 3

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 17 серпня 2004 року № 498-р

П Е Р Е Л І К

посад державних службовців, які підлягають атестації

в обласній державній адміністрації

 1. Заступники голови облдержадміністрації

 1. Голови районних державних адміністрацій

 1. Перші заступники голів райдержадміністрацій

 1. Заступники голів райдержадміністрацій

 1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації

 1. Заступники керівників структурних підрозділів облдержадміністрації

 1. Начальники відділів апарату облдержадміністрації

 1. Заступники начальників відділів апарату облдержадміністрації

 1. Спеціалісти апарату облдержадміністрації

 1. Спеціалісти малочисельних структурних підрозділів облдержадміністрації згідно з додатком 4

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ


Додаток 4

до розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації

від 17 серпня 2004 року № 498-р

С П И С О К

малочисельних структурних підрозділів обласної державної адміністрації,

державні службовці яких проходять атестацію в обласній

державній адміністрації

 1. Управління з питань власності

 1. Управління у справах преси та інформації

 1. Служба у справах неповнолітніх

 1. Управління у справах національностей, міграції та релігій

 1. Управління у справах сім'ї та молоді

 1. Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції

Заступник голови обласної

державної адміністрації,

керівник апарату Є.ОСАДЧИЙ

2

2

Продовження додатка