від 17 серпня 2004 року № 499-р

Про заходи щодо реалізації в області

Концепції поліпшення продовольчого

забезпечення та якості харчування

населення

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня
2004 року № 332-р "Про затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення":

1. Затвердити заходи щодо реалізації в області Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення (додаються).

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам розробити і затвердити відповідні заходи до 25 вересня 2004 року.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам інформувати управління охорони здоров'я облдержадміністрації про хід виконання даного розпорядження щороку до
15 січня.

4. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації узагальнену інформацію про здійснення заходів надавати облдержадміністрації щороку до
25 січня.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступників голови обласної державної адміністрації Неділька С.М., Осауленко О.О.,
Литвина Ю.О.

Голова обласної

державної адміністрації В.КОМПАНІЄЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови Кіровоградської

обласної державної адміністрації

від 17 серпня 2004 року № 499-р

З А Х О Д И

щодо реалізації в області Концепції поліпшення продовольчого

забезпечення та якості харчування населення

1. У сфері забезпечення доступності харчових продуктів у достатній кількості:

здійснювати контроль за наданням державних соціальних гарантій, визначених законами України, актами Кабінету Міністрів України, щодо виплати мінімальної заробітної плати, пенсій та стипендій;

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, головне

управління праці та соціального захисту населення

облдержадміністрації, головне управління Пенсійного

фонду України в області

Постійно

забезпечувати своєчасну виплату державних допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

Головне управління праці та соціального захисту

населення облдержадміністрації

Постійно

забезпечити функціонування системи надання адресної допомоги малозабезпеченим верствам населення, вагітним, людям похилого віку тощо;

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

забезпечувати безкоштовним гарячим харчуванням усіх дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, у першу чергу учнів 1-3 класів;

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

забезпечувати повноцінним харчуванням у навчальних закладах дітей із сімей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дітей у закладах цілодобового перебування (будинки дитини, дитячі будинки, інтернати, притулки тощо).

Управління освіти і науки, охорони здоров'я, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації

Постійно

2. У сфері розвитку вітчизняного виробництва харчових продуктів та продовольчої сировини:

розробити обласну програму створення продовольчих ресурсів на
2004-2005 роки, передбачивши функціонування системи гарантованого та стабільного постачання населенню основних продуктів харчування за економічно обгрунтованими цінами;

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації

Серпень 2004 року

запровадити систему економічного стимулювання вітчизняного виробництва харчових продуктів з використанням прогресивних механізмів кредитування, ціноутворення, тарифного регулювання.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

ІV квартал 2004 року

3. У сфері забезпечення якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини:

забезпечувати постійний контроль за якістю та безпекою продовольчої сировини, готової харчової продукції на всіх етапах виробництва, реалізації в торговельній мережі, у тому числі на ринках;

Обласна санітарно-епідеміологічна станція, управління ветеринарної медицини, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

здійснювати комплексні перевірки з питань дотримання суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію продуктів дитячого харчування, вимог чинного законодавства України;

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Один раз на півріччя у 2004-2006 роках

сприяти збільшенню обсягів виробництва продуктів дитячого харчування на молокопереробних підприємствах, дитячих молочних кухнях;

Головне управління сільського господарства і продо-вольства, управління охорони здоров'я облдерж-адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

здійснювати профілактику інфекційних та неінфекційних хвороб, пов'язаних з харчуванням;

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, обласна санітарно-епідеміологічна станція

Постійно

стимулювати збільшення обсягів використання у виробництві харчової продукції високоякісної сировини вітчизняного виробництва.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

4. У сфері виробництва продовольчої сировини:

сприяти створенню високопродуктивних та екологічно збалансованих агроекосистем з метою підвищення урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва;

Головне управління сільського господарства і продо-вольства облдержадміністрації, райдержадміністрації

Постійно

визначити агроформування для вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції, заготівлі високоякісних кормів;

Райдержадміністрації

І квартал 2005 року

проводити агрохімічну паспортизацію земель господарств, що матимуть статус виробників екологічно чистої сільськогосподарської продукції;

Райдержадміністрації, державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції

Постійно

сприяти розширенню посівів високобілкових сільськогосподарських культур, у тому числі зернобобових та сої.

Райдержадміністрації

Постійно

5. У сфері виробництва харчових продуктів сприяти:

розробці та впровадженню нової технології виробництва пластівців, збагачених вітаміном В9, на дочірньому підприємстві ДАК "Хліб України" "Новоукраїнський комбінат хлібопродуктів";

Новоукраїнська райдержадміністрація

ІV квартал 2004 року

збільшенню обсягів виробництва хліба "Йодіс" із застосуванням йодіс-концентрату, хліба "Гроно" з додаванням родзинок, хліба "Горіховий" із ядром горіха на ВАТ "Паляниця";

Кіровоградський міськвиконком

Постійно

освоєнню виробництва вівсяних пластівців на ТОВ "Скант";

Гайворонська райдержадміністрація

2005 рік

освоєнню виробництва сиру жирного "Російський" 50% жирності, масла тваринного без застосування хімічних добавок на ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат";

Світловодський міськвиконком

2005 рік

освоєнню виробництва трьох нових видів ковбасних виробів з високою харчовою та біологічною цінністю, у тому числі для дитячого харчування на
ВАТ "Птахокомбінат".

Кіровоградський міськвиконком

2005 рік

6. У сфері забезпечення раціонального харчування населення:

активізувати роботу щодо розвитку закладів ресторанного господарства з належним рівнем, якості харчування та обслуговування споживачів;

Управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Постійно

здійснювати комплекс медичних заходів щодо профілактики професіональних захворювань у категорій осіб, що працюють в шкідливих умовах, для підвищення стійкості організму до негативного впливу різних видів забруднювачів;

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Постійно

посилити пропагандистську роботу серед населення з метою підвищення рівня культури харчування;

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Постійно

запровадити систему щодо визначення сприятливих сировинних зон для виробництва продуктів дитячого харчування.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

2005 рік

7. У сфері підвищення культури харчування та пропаганди принципів раціонального харчування:

забезпечувати інформування населення з питань культури харчування;

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Постійно

включити питання раціонального харчування і здорового способу життя до навчальних програм загальноосвітніх та вищих навчальних закладів;

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Липень-серпень 2005 року

провести конкурс "Культура харчування".

Управління освіти і науки облдержадміністрації

Лютий 2007 року

__________________________

5